Terschellinger DNA

Notes


JAN CORNELIS\CORNELISZ BONCK\BONK

2 SOUR S8


08-10-1738 (weesboek) 28-11-1742 (weesboek) "Nalatenschap voor de nagelaten kinderen van ..........."


JAN CORNELIS\CORNELISZ BONCK\BONK

2 SOUR S8


08-10-1738 (weesboek) 28-11-1742 (weesboek) "Nalatenschap voor de nagelaten kinderen van ..........."


TYS van ZELDEN

woonpl. West-Tersch. In leven substituut Drost en Secretaris van den Eylande Terschelling en Grint. zo staat er op zijn grafsteen, nu buiten de kerk van Midsland na de restauratie in 1881
In 1748 wordt hij reeds genoemd als boekhouder onder supervisie van Frans de Mutsert Aartsz, landmeter-opziener voor de extra ordinaire werken in den Helder en de eilanden.
Hij is nadien tot aan zijn dood betrokken geweest bij het aanleggen en onderhouden van de dijken en dammen voor de baai van West Terschelling, die de redding voor het dorp betekenden.
Drost Jan van der Willigen was zijn opvolger. Zie H.Schoorl in de Convexe Kustboog, blz 881.


RELTJE MAARTENS\MARTENS

2 SOUR S32


Bron: Cees Stada: "Ik heb Reltje de ouders Marten en Aaltje Albers toebedacht omdat de kleindochter de kinderen met de namen van de grootmoederTettje , Aaltje(de grootm. ?) de grootvader Reltje en de grootvader Arien hebben. Het enige echtpaar dat hiervoor in aanmerking komt zijn Marten en Aaltje Albers


FETJE\FETTJE CORNELIS STADA

2 SOUR S32


(bron: Rinse Spits, medew. RAL)

hervormd


WILLEM PIETERS CUPIDO\KUPIDO

2 SOUR S83


get. de vader Ingevulde huw.datum was de dag van ondertrouw.


FETJE\FETTJE CORNELIS STADA

2 SOUR S83


get. de vader


PIETER PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

get. de vader . Via Pieters 2e vrouw Jantje Reijnders, Ynk Claas, dochter van het huis Kinnum nr 188. is hij eigenaar van dat huis geworden. En nu staan op deze plek 2 huizen.


AALTJE CORNELIS\KORNELIS STADA

get. de vader


NEEKE Pieters CUPIDO

get. Cornelis Reltjes(=#1773), Neeke Ariens(=#1774)


TRIJNTJE Pieters CUPIDO

get. Pieter Willems Cupido


RELTJE CORNELIS STADA

get. de vader


ARIEN CORNELIS STADA

get. de vader


ANTJE Gerrits LIEUWEN

get. Japke Hendriks


FRANS REINDERS\REIJNDERS\R. (de) GROOT

woonpl. Midsland wedn. get. Lieuwe Frans(=#2774), Neeke Reijnders(=#5777) R. = REIJNDERSZ


JANTJE\JANTJEN CORNELIS\KORNELIS STADA

get. de vader woonpl. Midsland jd.