Terschellinger DNA

Notes


JILLES\JILLIS CORNELIS STADA

get. de vader, Trijntje Ariens woonpl. Midsland


MARIA\MARIJ\MARY JELLES\JILLIS ROOS

get. de vader, Trijntje Willems woonpl. Hoorn


JILLES\JILLIS CORNELIS STADA

get. de vader, Trijntje Ariens woonpl. Midsland


MARIE Gerrits ROGGE

get. Tijs Douwesz, Trijntje Willems


IETJE\ITJE\YTJE CORNELIS\KORNELIS

2 SOUR S110


IEMKE\IMKE\YMKE CORNELIS\C. GROENDIJK

2 SOUR S19


get. Trijntje Douwes C. = CORNELISZ


IEMKJE\IMKJEN CORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S19


get. Impjen Cornelis


RELTJE Imkes\Ymkes GROENDIJK

get. de vader, Grietie Gossens


JAN CORNELISZ GROENDIJK

get. Trijntje Douwes woonpl. Lies


GRIETJE\GRITTJE GOSSES\GOSSENS SMIT

get. de vader, Hitje Cornelis woonpl. Lies


CORNELIS jansz GROENDIJK

get. Gossen Douwes(=#3138), Emke Cornelis(=#3692)


NEKE jans GROENDIJK

get. de vader, Neke Alberts(=#152)


CORNELIS RIJNS\RIJNSZ KOOIJMAN

2 SOUR S126


woonpl. Hoorn


EMKE\IEMKE\IMKE\IMKJEN CORNELIS\K. ROOS

2 SOUR S127


K. = KORNELIS


TJALF CORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S110


get. Trijntje Cornelis (hsv. Cornelis Douwesz Haan)


SIBRAND\SIJBRAND FRANS\FRANSZ

2 SOUR S127


EMKE\IEMKE\IMKE\IMKJEN CORNELIS\K. ROOS

2 SOUR S127


K. = KORNELIS


FRANS Sibrandsz

get. de gr.moeder Grietje Sibrands


TJAARD WILLEMS RUIJG

2 SOUR S110


get. de vader, Grietje Jetses(=#7399)(hsv Tjaard Tjaards(=#7398) woonpl. Hoorn


JAPKE CORNELIS KOOIJMAN

2 SOUR S110


get. de vader, Marij Rijnses (d. v. Rijns Ymkes)


MARIJ Tjaards

get. de vader, zijn zuster Trijntje Willems