Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS SIPKES SCHAAP

get. de vader, Antje Cornelis
In 1784 schepen van Oost-Terschelling. Zie S.m.l. no3, blz 60.


CORNELIS SIPKES SCHAAP

get. de vader, Antje Cornelis
In 1784 schepen van Oost-Terschelling. Zie S.m.l. no3, blz 60.


SIPKE CORNELIS SCHAAP

2 SOUR S31


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE JANS de GRAAF

2 SOUR S31


NEELTJE Sipkes SCHAAP

get. de vader


JACOMIJNTJE Sipkes SCHAAP

get. de vader


WIJBRAND Sipkesz SCHAAP

get. de vader


MEIJNDERT\MEINDERT ISBRANDS\ISBRANDSZ

woonpl. Formerum


TRIJNTIE\TRIJNTJE CORNELIS SCHAAP

get. de vader woonpl. Midsland


TRIJNTJE Meijnderts\Meinderts

get. de vader, Grietje Tiaards


ARIEN Cornelisz SCHAAP

get. de vader


IMKE everts de BEER

get. de vader, Hittje Cornelis (wonende te Oosterend)


WIJBRAND Cornelisz SCHAAP

get. de vader, Hiltje Sjoerds


TRIJNTJE Dirks KOEN

get. Frans Cornelisz. Trijntje Reltjes


CORNELIS SJOERDSZ ROODA

woonpl. West-Tersch.


AAFKE JANS\JANSZ

woonpl. West-Tersch.