Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS TEEKSEN BUREN

get. de vader


TEEKE JANS\JANSZ BUREN

jm. woonpl. West-Tersch. In een hypotheekacte van zijn buurman werd zijn achternaam Buren voor het eerst genoemd. Hij wordt dan ook als de stamvader van alle Burens op Terschelling beschouwd.


ANTJE WILLEMS

jd. woonpl. Seerijp/Zeriep get. Antie Teekes(=#6916)


JAN Teekesz

get. de vader, Tietje Hendriks(=#799)


JAN Teekesz

get. de vader, Tietje Hendriks(=#799)


WILLEM Teekesz

get. de moeder


MARIJ TEEKES

In 1830 is Marij de eigenares van de boerderij Seerijp nr 5


REIJNDER\RIJNDERT CORNELIS BUREN

get. de vader, Marij Reijnders


ITSKE\JETSKE HESSELS SMID\SMIT

get. de vader, Jaakjen Jans


CORNELIS TEUNISZ GEEST

woonpl. West-Tersch. wedn. get. Trijn Pieters(=#30)


CORNELIS TEUNISZ GEEST

woonpl. West-Tersch. wedn. get. Trijn Pieters(=#30)


GRIETJE JACOBS

woonpl. West-Tersch. wed.
Is dit de Grietje Jacobs die op het Stryper kerkhof begraven werd op 09-12-1813?