Terschellinger DNA

Notes


GRIETJE JACOBS

woonpl. West-Tersch. wed.
Is dit de Grietje Jacobs die op het Stryper kerkhof begraven werd op 09-12-1813?


GRIETJE JACOBS

woonpl. West-Tersch. wed.
Is dit de Grietje Jacobs die op het Stryper kerkhof begraven werd op 09-12-1813?


CORNELIS TEUNIS\TEUNISZ\TEUNSEN REUS

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de gr.moeder testament 10-02-1769 6953 voogdij 07-06-1777 6954


NEEKE\NEELTJE JANS KLEIJN\KLEYN\KLIJN

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. get. de moeij Neel Foppes(=#2713) J. = JANS


CORNELIS TEUNIS\TEUNISZ\TEUNSEN REUS

2 SOUR S128


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de gr.moeder testament 10-02-1769 6953 voogdij 07-06-1777 6954


TREIJNTJE\TRIENTJE\TRIJNTJE PIETERS

2 SOUR S130


woonpl. Ameland, afkomstig uit Ballum


PIETER Cornelisz REUS

get. de vader


TEUNIS TJALFS\TJALFSZ REUS

2 SOUR S317


PIETJE CORNELIS TOP

2 SOUR S318


MAAMKE TEUNIS REUS

2 SOUR S130


get. de oom Douwe Tjalfsz


JAN CORNELIS REUS

2 SOUR S7


get. Pietje Cornelis Top woonpl. West-Tersch.


ABBE DOUWES REUS

2 SOUR S7


get. Jan Teunis Reus woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Jansz REUS

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Douwes Reus(=#2457)


JACOB\JAPIK CORNELIS REUS

2 SOUR S7


get. Pietje Cornelis Top
woonpl. West-Tersch.


MARTJE\MARTJEN PIETERS

woonpl. West-Tersch.