Terschellinger DNA

Notes


TIJMEN\TIJMMEN REINSZ

Tijmen verkocht zijn aandeel in een kofschip voor fl 445,- aan Jan Relties (# 4993) op 21.01.1738. (schepenbank, RAL 6987)
Acte v.voogdij over de kinderen van Tijm en Aaltje dd.26-03-1754 in RAL, inv.nr.6988.
Een probleempje: In een Coop-en Transportbrief van 03-06-1704 staat: Antie Sioerts, wed. v. Tijmen Reijnsen... Dat kan dan alleen als het een naamgenoot is. Daarom heb ik dat echtpaar apart ingevoerd.


TIETJE\TIETJEN CORNELIS\KORNELIS

get. Neeke Tijmons


HESSEL* douwesz PUUT

get. Arend Alberts(=#579?) en vrouw(=#580?)
Vermoedelijk dezelfde Hessel als HESSEL* DOUWES PUYT


CORNELIS douwesz PUUT

get. Cornelis Tijmons(=#1878)


CORNELIS TJAARDS\TJAARDSZ WORTEL

2 SOUR S7


woonpl. Hee


TRIJNTJE\TRYNTJE JACOBS STADA

2 SOUR S46


get. de moeij Maaijke Jans Stada woonpl. West-Tersch.


TJAARD ALDERTS WORTEL

Ze woonden op Hee. nr 194, nu no 1. In 1950 stond dat huis geregistreerd als Stortum en als Hee no 3. En toen woonden daar David Klaasz Smit en Anna Trijntje Naber, samen met vader Klaas David Smit.


JAPKE CORNELIS\KORNELIS HEK\KUIJPER

Japke Cornelis geboren Hek, en overleden als Japke Cornelis Kuijper. Het zal wel gekomen zijn door de nieuwe naams aan- name in 1812.


JACOB JANSEN\JANS\JANSZ STADA

2 SOUR S105


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Marij Cornelis(=#1199)


ANTJE KLAAS FOKKES\VOKKES

2 SOUR S105


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Trijn Klaas(=#1542)


JAN Jacobsz STADA

2 SOUR S7


get. Maartje Klaas Klinkert


JILLES Jacobsz STADA

2 SOUR S7


get. de moeij Maaijke Jans Stada


AALTJE Jacobs STADA

2 SOUR S7


get. Maaijke Jans Stada


LEIJSBET Jacobs STADA

2 SOUR S7


get. de vader


TJAARD Cornelisz WORTEL

get. Leendert Tijs Pals, Klaske Tjaards Wortel


CORNELIS TJALFS\TJALFSZ

Hij was in 1755 ouderling op Formerum


BARBER cornelis

get. de vader, Antje Wijbrands (hsv. Sipke Klaasz de Jong)