Terschellinger DNA

Notes


JACOB LAMMERTS GRAAV\ SWART

2 SOUR S111


In 1812 woonde hij op Kinnum dat toen het huisnr. 184 had (Nu no 7) Op de muurankers staat het jaartal 1743. Best mogelijk dat zijn vader Lammert het heeft laten bouwen en dat Jacob daar geboren is in 1756. In 1833 bij het instellen van het Kadaster stond het op naam van zijn weduwe Teuntje Oenes Boon. In 1864 werd Sipke Mattheus de Graaf eigenaar. Bron Teunis Schol in Sml,
sept. 2002, blz 155.
Volgens Jan v.Dieren bouwde Cornelis Tjalfsz (#1888) dit huis na het bouwterrein gekocht te hebben van Cornelis Lieuwes
(# 13682) En via IJntje de dochter van Tjalf ging het na haar huwelijk met Jacob Swart op zijn naam over. En tenslotte kwam het op naam van Teuntje Oenes Boon, de tweede vrouw van Jacob.


IJNTJE cornelis

get. de vader, Jantje Tjalfs . Via IJntje, zijn vrouw kwam het huis Kinnum nr189 op Jacob Swarts' naam te staan en via Jacobs'
2e vrouw


ANTJE Jacobs GRAAV

get. Sipke Schaap, Trijntje Jans


ANNE Jacobs GRAAV

get. de vader


TJALLING Sibesz\ZIJBESZ

get. Emktjen Cornelis Roos(=#1790)(wed. v. Sijbren Frans=#6935))


BARBER WILLEMS

get. de gr.moeder Neel Arjens


TIJTJEN cornelis

get. Neeke Sibes


JAN cornelisz

get. Aaltie Claas


VOECKE cornelis

get. Aaltie Claas


CORNELIS WILLEMS BAKKER

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Jantje Jans(=#3318) woonpl. West-Tersch.
Is in 1783, eigenaar van een huis nr 15 in de Torenstraat, in 1788 zijn weduwe. Zie Sml. no 1, 1998, blz. 11.


TRIJNTJE\TRYNTJE REIJNDERS\R. VETSCHOEN

2 SOUR S7


R. = REINDERS/REINDERTS


WILLEM Cornelisz BAKKER

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Reinderke Cornelis


MARTJE\MARTJEN CORNELIS BAKKER

2 SOUR S7


get. de moeij Anne Willems woonpl. West-Tersch.


MARTJE\MARTJEN CORNELIS BAKKER

2 SOUR S7


get. de moeij Anne Willems woonpl. West-Tersch.


WILLEMINA Johannes BOUWMAN

get. de gr.moeder Trijntje Reijnders de Vries


CNELIS Cornelisz CUPIDO

get. de vader


TRIJNTJE Cornelis CUPIDO

get. de vader


DIRK CORNELISZ TIJMONS

woonpl. Kinnum


MARTJE\MARTJEN CORNELIS\KORNELIS CUPIDO

get. Pieter Willems, Trijntje Sipkes


ANTJE Dirks TIJMONS

get. Antje Dirks


ANTJE Dirks TIJMONS

get. Cornelis Tijmons


GRIETJE Dirks TIJMONS

get. de vader, Grietje Cornelis


CORNELIS Dirksz TIJMONS

get/ de vader, Marij Cornelis


NEELTJE Dirks TIJMONS

get. de vader, Japke Cornelis


WILLEM CORNELIS CUPIDO

get. de vader woonpl. Kinnum


GRIETJE JANS SCHOL

woonpl. West-Tersch.