Terschellinger DNA

Notes


JOHANNES CORNELIS CUPIDO

2 SOUR S50


get. de vader woonpl. Kinnum


JANTJE\JANTJEN Jans

2 SOUR S50


get. de vader woonpl. Hee


NEELTJE Johannes CUPIDO

get. de gr.moeder Neeltje Cornelis Bloem(=#1360)


MARTJEN Johannes CUPIDO

get. de gr.moeder Neeltje Cornelis Bloem(=#1360)


GRIETJE Johannes CUPIDO

get. de vader, de gr.moeder Neeltje Cornelis Bloem(=#1360)


CORNELIS WILLEMS\WILLEMSZ REE

2 SOUR S131


woonpl. West-Tersch. get. de gr moeder Maaijk Steevens(=#6224)


TRIJNTJE\TRYNTJE JACOBS VETSCHOEN

2 SOUR S133


woonpl. West-Tersch.


TREINTJE Cornelis REE

get. de gr.moeder Antje Willems Bakker


ALBERTJE Cornelis REE

get. de gr.moeder Antje Willems Bakker


JACOB Cornelisz Ree\VETSCHOEN(?)

get. de vader, de meu Martje Jacobs Vetschoen


WILLEM REIJNS\REYNSZ\R. COMMANDEUR\REE

2 SOUR S347


woonpl. West-Tersch. R. = REYNTJES mennist (Jan Jacobsgezind)


TRIJNTJE\TRYNTJE PIETERS WINTER\WINTERS

2 SOUR S289


get. de moeder woonpl. West-Tersch.


CORNELIS WILLEMS REE

2 SOUR S119


get. Maamke Stevens(=#6224)


RIJNTJE WILLEMS REE

2 SOUR S119


get. Maamke Stevens(=#6224)


PIETER WILLEMS REE

2 SOUR S119


get. de vader, de moeij Antje Pieters Winters(=#471)


JACOB REIJNDERS VETSCHOEN

2 SOUR S118


Acte v. voogdij over de kinderen van Jacob en Trijntje dd. 30-12-1781, RAL, inv. nr. 6989.


TRIJNTJE PIETERS VETSCHOEN

2 SOUR S118


geboorte en overl. gevonden op haar grafsteen, die in de tuin van het Behouden Huys stond. Deze steen bleek al eerder
weggehaald bij de poort van Tersch. Zeemanshandwerk in de Burg. Reedekerstr. te West, waar deze steen als stoeptrede werd gebruikt.


CORNELIS\KORNELISZ WILLEMS de ZEEUW

2 SOUR S8


17-11-1733 (weesboek)
In Coopbrief van 01-05-1729, Ral4800/4 wordt hij genoemd.


NEKE ALOFS

2 SOUR S8


(weesboek 17-11-1733)
Neke mogelijk dezelfde als # 387.


VOKEL Cornelis ZEEUW

get. de vader


JAN Cornelisz ZEEUW

get. de vader


TRIJNTJE Cornelis ZEEUW

get. de vader


CORNELIS\KORNELISZ WILLEMS de ZEEUW

2 SOUR S8


17-11-1733 (weesboek)
In Coopbrief van 01-05-1729, Ral4800/4 wordt hij genoemd.


NEEKE CLAAS\KLAS

2 SOUR S8


17-11-1733 (weesboek)


LIJSBET Cornelis ZEEUW

get. de vader


WILLEM AARJANSZ de ZEEUW

Woonde , na zijn vader in huis no 25 op de Schenneburen. Zie Sml. no 1, 1999, blz.16.
Hij wordt ook genoemd in schepenacte dd. 14-12-1711, inv.nr.1; RA 4793. in de Registers van Vord. in 1723 komt hij ook nog voor Ral, 6944)


MINTJEN Willems de ZEEUW

get. de moeder


CORNELIS WILLEMSZ Huttjes

get. Marij Sjoerds


ANNA ALIDA MEIJERS

woonpl. Bordam (Zld)
Alida vermoedelijk 1752/53 overleden. Er zijn enige acten over de inboedel dd.? Ze bleek bij haar overlijden al weduwe te zijn.