Terschellinger DNA

Notes


GRIETJE JANS DEKKER

get. Aak Relties


DOUWE HOBBES\HOBBESZ\HOBSZ SCHAGEN

2 SOUR S45


get. Sjoukje Cornelis woonpl. Hoorn testament 31-01-1788 6957
Hij trouwde nog op latere leeftijd met Barber Pieters van Kinnum. Hij verkocht na het overlijden van Barber in 1811 het huis op Kinnum aan Dirk Gerrids Lieuwen.


GRIETJE JANS DEKKER

get. Aak Relties


JAN JANS\JANSZ POSMA\RUIJG

In notaris Redeker acte nr 3 van 23-10-1827 staat: Jan Jansz Postma/Ruijg is overleden a/b walvisvanger...... ten anker liggend op de Theems, welk schip werd geenterd en veroverd door de Engelsen


GRIETJE JANS DEKKER

get. Aak Relties


SIJBRAND Jansz POSMA\RUIJG

get. Jan Koen(=#4511) en hsv.(=#4512)


ANTJE Jans POSMA\RUIJG

get. Jan Cornelis Dekker, Hiltje Jans(=#1521)


CORNELIS Jansz POSMA\RUIJG

get. Jan Cornelis Dekker, Japke Jans(=#759)


CORNELIS WYBRANDS ROTGANS

Begraven op het Stryper kerkhof. 1e regel, grafnr. 7.


JAN Cornelisz ROTGANS

Ene J.C.Rotgans werd op 03-02-1801 op het Stryper kerkhof begraven.


WIJBRAND GERRITS ROTGANS

2 SOUR S25


Wijbrand koopt in 1754 een huis in de Boomstraat en ruilt dit weer een maand later voor een stukje land met Foppe Bouwes.
Hij had, samen met Jan Cornelisz Rotgans in 1723 al eens een huis gekocht in de Oosterburen. RAl, 4809/3, dd. 1?-12-1723.
In 1759 koopt hij in de Kramerstraat een huis, samen met Klaas Obbes. Ral, 1810/1, dd.10-12-1759 en verkoopt 3 weken later
zijn deel aan Klaas Obbes.


TRIJNTJE DOUWES ZORGDRAGER

2 SOUR S25


WIJBRAND\WYBRAND CORNELISZ ROTGANS

woonpl. West-Tersch.


TEUNTJE JOHANNES MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Aaltje Pieters Winter(=#639) woonpl. West-Tersch.


IEMKE\IMKE SILTIES\SILTJES\S. KOOIJMAN

2 SOUR S192


S. = SILTJESZ woonpl. Oosterend
acte van voogdij over de kineren, dd. 22-03-1755, RAL, inv.nr.6988.


GRIETIE\GRIETJE TJEERDS MIER

2 SOUR S193


woonpl. Midsland na huw. wonende te Oosterend
Acte v. voogdij dd. 15-01-1780. Ral, inv. nr. 6989.


JORRIT\JORT IEMKES KOOIJMAN

2 SOUR S33


get. de vader, Siltie Silties