Terschellinger DNA

Notes


GRIETIE Cornelis BONNE

get. de vader, Grietie Cornelis


CUNNE RUURDSZ

Is vermoedelijk een Swart. In 1719 komt er een ouderling voor in Oosterend met die naam. Maar meer waarschijnlijk is dat zijn grootvader.
Ze laten een testament maken op 23.08.1751. zie RAL, inv.nr. 6988.


SALOMON\ZALOMON DANIELS\DANIELSZ STEREL

2 SOUR S138


hervormd
Salomon machtigt Claas Foppes. Zie Ral, inv. nr. 6987, dd. ??-10-1730/31
In een schepenacte staat genoemd Salomon Starke. Vermoedelijk is dat Salomon Sterel. Weinig keus want er is op Terschelling maar 1 Salomon bekend. 22-12-1711, inv.nr.1; RA 4793. Ook in de Registers van Vorderingen op West dd.?-12-1708 wordt hij weer Salomon Starke genoemd (van Belhum in Vierhoudt) Nu nog uitzoeken waar dat gelegen is. ( Belgie- Vlaanderen ?)


GRIETJE WILLEMS COMMANDEUR

2 SOUR S348


hervormd woonpl. West-Tersch. testament: 16-10-1747 6949, 16-01-1752 6950, 30-08-1758 6951
Grietje Willems maakt in 1747 haar testament.


MEINERD\MEINDERT SALOMONS STEREL

2 SOUR S349


get. de vader hervormd


CORNELIS Danielsz BOS

get. Neeke Andries


BATTJE Sipkes\Zipkes CUPIDO

get. de vader


YMKE Jansz POSMA\RUIJG

get. Jan Cornelis, Trijntje Sijbrands(=#4512)


AALTJE Daniels BOS

get. de vader, Marij Jacobs


REIJNSIE Daniels BOS

get. de vader, Trijntje Gerrits


PIETER DANIELS BOS

2 SOUR S52


get. de vader, Trijntje Gerrits


DIRK Danielsz BOS

get. de vader, Trijntje Cornelis Sorgdrager


ARIJAN doekesz ROOS

get. de vader, Rink Arijens


MAARIJ Daniels BOS

get. de vader, Trijntje Gerrits Lieuwen