Eilanders


Pieter Pietersz CUPIDO [Parents] was born about 1772 in Terschelling. He died on 25 Mar 1837 in Terschelling. He married Jantjen Reijnders - about 1803 in Terschelling.

Other marriages:
VAN DE LANDE, Froukje Jans
STADA, Aaltje Cornelis

2 ADDR
Kinnum, Terschelling
3 CITY Kinnum, Terschelling


Via Pieters 2e vrouw Jantje Reijnders, Ynk Claas, dochter van het huis Kinnum nr 188. is hij eigenaar van dat huis geworden. En nu staan op deze plek 2 huizen.

Pieter Pietersz trouwde in totaal 3 keer. Uit zijn eerste huwelijk met Aaltje stada zijn 4 kinderen bekend, uit het huwelijk met met Jantje Rijnders 3 kinderen. Totaal zijn er 16 kinderen bekend maar dit zijn er zeer waarschijnlijk meer geweest omdat voor 1811 alleen de getrouwde kinderen zijn te vinden. Tussen de oudst gevonden zoon Pieter en zijn jongste kind zit een leeftijdsverschil van 41 jaar.
Pieters derde vrouw, Froukje van de Lande, was geen onbekende in de familie. Zijn oudste zoon was in 1801 getrouwd met haar zuster Trijntje.

Jantjen Reijnders - was christened on 1 Mar 1767 in Terschelling. She died about 1811 in Terschelling. She married Pieter Pietersz CUPIDO about 1803 in Terschelling.

They had the following children:

  F i Martje Pieters CUPIDO
  M ii Int Pietersz CUPIDO was born on 5 Dec 1804. He was christened on 9 Dec 1804 in Midsland, Terschelling. He died on 20 Aug 1810 in Terschelling.

Int was genoemd naar haar grootmoeder Ynk en werd ook Inne genoemd
  M iii Sipke Pietersz CUPIDO

Tammen Jacobsz - was born about 1763 in Zoutkamp. He died on 9 Jan 1835 in Terschelling. He married Trijntje Andries WINDER on 23 Jul 1801 in West Terschelling, Terschelling.

Trijntje Andries WINDER was born on 17 Jan 1771 in West Terschelling, Terschelling. She was christened on 20 Jan 1771 in West Terschelling, Terschelling. She died on 18 Jul 1851 in Terschelling. She married Tammen Jacobsz - on 23 Jul 1801 in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  F i Trijntje Tammens JACOBS
  M ii Rijnder Tammensz - was born on 12 Feb 1806 in West Terschelling, Terschelling. He was christened on 16 Feb 1806 in West Terschelling, Terschelling. He was buried on 28 Feb 1806 in West Terschelling, Terschelling.
  F iii Jantjen Tammens - was born on 23 Oct 1807 in West Terschelling, Terschelling. She was christened on 25 Oct 1807 in West Terschelling, Terschelling. She was buried on 14 Aug 1808 in West Terschelling, Terschelling.
  F iv Neeltje Tammen JACOBS was born on 1 Apr 1816 in Terschelling. She died on 6 Oct 1887 in Vlieland.

ongehuwd. achternaam uit overlijdensakte.

Jan Inses BONNE was christened about 1725 in Hoorn, Terschelling. He married Jetske Jacobs - on 25 Sep 1746 in Midsland, Terschelling.

Jetske Jacobs -.Jetske married Jan Inses BONNE on 25 Sep 1746 in Midsland, Terschelling.

They had the following children:

  F i Grietje Jans BONNE

Bernardus DE GRAND was born in ?Ulrum. He married Juriens - in ?Ulrum.

Juriens -.Juriens married Bernardus DE GRAND in ?Ulrum.

They had the following children:

  M i Johannes Bernardus DE GRAND

Aldert Cornelis WORTEL was born about 1768 in ?Terschelling. He died on 19 Mar 1832 in Terschelling. He married Klaaske Jacobs - on 8 May 1796 in West Terschelling, Terschelling.

Other marriages:
ROTGANS, Gijsje Gerrits
ROTGANS, Trijntje Gerrits

Klaaske Jacobs - was buried on 22 Jan 1800 in Stryper kerkhof. She married Aldert Cornelis WORTEL on 8 May 1796 in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  M i Cornelis Aldertsz WORTEL was born on 29 Mar 1797 in West Terschelling, Terschelling. He died before 1809.

Jan Jacobsz STRANDJERT.Jan married 1 Liesbet Thomas - on 17 Jun 1787 in West Terschelling, Terschelling.

Liesbet Thomas -.Liesbet married 1 Jan Jacobsz STRANDJERT on 17 Jun 1787 in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  M i Jacob Jansz STRANDTJERT

Foppe Siebes SMID was christened on 10 Nov 1726 in West Terschelling, Terschelling. He died on 26 Apr 1791 in Terschelling. He married Lijsbet Douwes - in West Terschelling, Terschelling.

Other marriages:
-, Maamke Dirks

n 1785 woonde hij in Bolsward, later weer op Tersch.Hij woonde in de Torenstraat en had meerdere huizen in bezit. En het huis in de Lange Buuren 17-194 had hij in 1781samen met Jan Adriaansz Prins.
J.v. Dieren schreef een artikel over hem in Sml 1982 nr 5. Het huis inde Torenstraat naast het raadhuuis, verkocht hij in 1784 aan
Teunis Cornelis Rotgans

Lijsbet Douwes - [Parents] was christened on 17 Jul 1735 in West Terschelling, Terschelling. She married Foppe Siebes SMID in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  M i David Foppesz SMID
  M ii Siebe Foppes SMID
  M iii Douwe Foppesz (SMIT)
  F iv Barber Foppes (SMIT)
  F v Trijntje Foppes (SMIT) was born on 28 Nov 1762 in West Terschelling, Terschelling.

Foppe Siebes SMID was christened on 10 Nov 1726 in West Terschelling, Terschelling. He died on 26 Apr 1791 in Terschelling. He married Maamke Dirks - on 27 Nov 1771 in West Terschelling, Terschelling.

Other marriages:
-, Lijsbet Douwes

n 1785 woonde hij in Bolsward, later weer op Tersch.Hij woonde in de Torenstraat en had meerdere huizen in bezit. En het huis in de Lange Buuren 17-194 had hij in 1781samen met Jan Adriaansz Prins.
J.v. Dieren schreef een artikel over hem in Sml 1982 nr 5. Het huis inde Torenstraat naast het raadhuuis, verkocht hij in 1784 aan
Teunis Cornelis Rotgans

Maamke Dirks -.Maamke married Foppe Siebes SMID on 27 Nov 1771 in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  M i Foppe Foppesz SMIDT

Douwe Jansz PRONKER was christened on 25 Apr 1762 in West Terschelling, Terschelling. He died on 13 Feb 1837 in Terschelling. He married Maria Pieters - on 23 Jan 1785 in Terschelling.

Maria Pieters -.Maria married Douwe Jansz PRONKER on 23 Jan 1785 in Terschelling.

They had the following children:

  F i Neeke Douwes PRONKER

Johann Daniel BUSCH [Parents] was born on 16 Jan 1696 in Straatsburg, Frankrijk. He died 1 on 30 Jun 1743 in ?. He married Marij Cornelis - on 5 Dec 1734 in Midsland, Terschelling. Johann was employed as Scheepschirurgijn. He joined religion Evangelisch Luthers.

2 ADDR


Daniel Busch, woonachtig te Landerum, koopt 20-01-1740 een huis te Formerum van Antje Doeksen voor HFL 278,-. Hiervoor moest hij HFL 200,- lenen van de diakonie.

Dit beroep had hij geleerd van zijn vader. Waarschijnlijk is hij als scheepschirurgijn terechtgekomen bij de VOC en/of walvisvaart

Gedoopt in de Alt St. Peter kerk te Straatsburg

Om nog onbekende redenen heeft J.D. Busch zich op Terschelling gevestigd(als zeeman, schipbreukeling?) en noemde zich daar Daniel Bos. Hij was gedoopt in de Alt St. Peter te Straatsburg en zijn peten daarbij waren: Johann Mosseder, koopman (zijn hieronder genoemde oom?), Daniel Friedel, slager, en Catharina, vrouw van herbergier Hans Jakob Noneman, herberg Zur Linde. Blijkbaar was hij niet met zijn familie gebrouilleerd, want in hetRA Leeuwarden bevindt zich een akte, waarin vermeld staat dat hij kan erven van de broer van zijn moeder, Johann Markus Mosseder (akte in een rolleboek dd. 10.11.1747)

Op 10 november 1747 wordt door de burgemeester van Oost Terschelling eenmachtiging gegeven aan Ernst Fredrik Mollenger te Straatsburg om voor dekinderen van wijlen Johann Daniel Busch, t.w. Cornelis en Trijntje de erfenis te ontvangen nagelaten door wijlen Johann Marcus Mosseder, een broer van Catharina, eerste vrouw van Caspar Christian Busch. In de akte wordt gesproken over twee goederen, zonder nadere omschrijving.

Waarschijnlijk overleden op zee

Zich noemende Daniel Bos

Marij Cornelis - [Parents].Marij married Johann Daniel BUSCH on 5 Dec 1734 in Midsland, Terschelling.

Other marriages:
ROTGANS, Gerrit Gerritsz

Er bestaat een schepenacte (Rijksarchief Leeuwarden) dd. 10.11.1747, waarin ze als wed. van Johan Daniel Busch genoemd wordt.

They had the following children:

  M i Cornelis Danielsz BOS
  F ii Trijntje Daniels BUSCH was christened on 16 Nov 1738 in Midsland, Terschelling. She died on 21 Sep 1766 in West Terschelling, Terschelling.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index