Eilanders


Gerrit Gerritsz ROTGANS died on 27 Feb 1733 in Terschelling. He married Marij Cornelis - before 1733.

Marij Cornelis - [Parents].Marij married Gerrit Gerritsz ROTGANS before 1733.

Other marriages:
BUSCH, Johann Daniel

Er bestaat een schepenacte (Rijksarchief Leeuwarden) dd. 10.11.1747, waarin ze als wed. van Johan Daniel Busch genoemd wordt.

They had the following children:

  F i Antie Gerrits ROTGANS was born in Landerum, Terschelling. She was christened on 12 Aug 1731 in Midsland, Terschelling.
  M ii Gerrit Gerrits ROTGANS was born in Landerum, Terschelling. He was christened on 27 Feb 1733 in Midsland, Terschelling.

David Foppesz SMID [Parents] was christened on 11 Jul 1756 in West Terschelling, Terschelling. He married Martje Hendriks - on 16 Nov 1777 in West Terschelling, Terschelling.

woonpl. West-Tersch. Hij kocht een huis in de Torenstraat no 12, in 1789van Trijntje Frans, wed. v, Pieter Douwesz
Maar dat ging niet door, omdat hij in de problemen kwam wegens geknoei bij reparaties aan de Brandaris en moest op de vlucht slaan.Zie Sml. no.1, 1998, blz. 10.

Martje Hendriks -.Martje married David Foppesz SMID on 16 Nov 1777 in West Terschelling, Terschelling.

They had the following children:

  M i Klaas Davids SMIT
  F ii Elisabeth Davids SMID
  F iii Trijntje Davids SMID was born on 19 Jan 1781 in West Terschelling, Terschelling. She died on 22 Nov 1826 in Terschelling.
  F iv Vrouwtje Davids SMID
  M v Roelof Davidsz SMID was born on 31 Oct 1787 in West Terschelling, Terschelling.

Jelle Stevens SMIT was born about 1734 in ?Terschelling. He died on 2 Apr 1817 in Terschelling. He married Martje Jans - on 4 Jun 1758 in Terschelling.

Testament van Jelle en Martje. Ral, inv. nr. 6090, dd. 19-06-1803 Hij was in 1798 regerend schepen op Oost Terschelling

Martje Jans -.Martje married Jelle Stevens SMIT on 4 Jun 1758 in Terschelling.

They had the following children:

  M i Jan Jellesz SMIT
  F ii Lijsbeth Jelles SMIT was christened in 1759 in Midsland, Terschelling.
  F iii Jacomijntje Jelles SMIT
  F iv Antje Jelles SMIT
  M v Cornelis Jellesz SMIT was christened on 12 Nov 1769 in Midsland, Terschelling.
  M vi Jacob Jellesz SMIT
  M vii Steeven Jellesz (SMIT) was christened on 23 Jun 1776 in Midsland, Terschelling. He died on 15 Oct 1808 in Oost Terschelling.

Cornelis Albertsz ROOS [Parents] was christened on 23 Oct 1746 in Hoorn, Terschelling. He married Neeke Alderts - in ?Terschelling.

Neeke Alderts - died on 11 Mar 1809 in Oost Terschelling. She married Cornelis Albertsz ROOS in ?Terschelling.

They had the following children:

  M i Jort Cornelisz ROOS
  M ii Albert Cornelisz ROOS
  F iii Marij Cornelis ROOS was christened on 31 Oct 1773 in Hoorn, Terschelling.

Cornelis Danielsz BOS [Parents] was born in Landerum, Terschelling. He was christened on 19 Jun 1735 in Midsland, Terschelling. He died on 4 Oct 1809 in Midsland, Terschelling. He was buried in Midsland, Terschelling. He married Neeke Andries - on 16 Feb 1783 in Midsland, Terschelling. Cornelis was employed as Kapitein, Molenaar, Burgemeester (Oost Terschelling). He was employed as Kapitein op "Nieuwe Zeepost" on 13 Sep 1765. He was employed as Kapitein op "De Vrouwe Anna Elisabeth" on 9 Apr 1771. He was employed as Kapitein op "De Vrouwe Anna Elisabeth" in 1775.

Other marriages:
-, Neeke Pieters

125 last

Het recht een molen te exploiteren werd hem door de Staten van Holland verleend. Het bewijs hiervoor bevindt zich in het RA Leeuwarden. Tot burgemeester is hij benoemd op 28.7.1787 en in 1789. C.D. Bos heeft ook nog met anderen een eendenkooi geÙxploiteerd. Uit een testament, opgemaakt op12 .11.1783, blijkt dat hij een vermogen bezat dat tussen de 8 en 20.000gulden bedroeg. Hij kwam ook enkele malen voor in de "Beschrijvinge vande landerijen in de jurisdictie van Lies, geschreeven in `t begin van `tDerde Jaar" (dit was dus 1794). Percelen land op zijn naam waren: Beoosten de Zien vn oost af - De akkers benoorden de Worf van `t Zuid af - Nyuwlanden - Miedakkers - Liesenger Ven - Hellens..
Dat ook in die tijd de politiek actief bedreven werd en de strijd tussenPatriotten en Prinsgezinden niet liefderijk gevoerd werd, blijkt uit hetvolgende versje, dat tijdens een "feem" ten huize van Cornelis Daniels Bos te Midsland werd gezongen: Inse Bonne sprak wonderschoon: Ik zal er van getuigen, Ik, Commandeur, Ik staan er veur, Voor mij zal alles buigen! Maar gij, o Bos, gij zijt een os, Een godvergeten varken .... Maar verder kwamen de zangers niet, want toen op dat moment gooide Bos, die inde bedstee lag, de bedsteedeuren open en sprong over de beddeplank. De knapen wachtten het verder niet af en gingen er vandoor, zodat de rest vanhet lied (voorlopig) onbekend is gebleven. (Inse Jansz. Bonne (1746-1810) woonde in een boerderij te Lies.
daterend uit 1662, en was de laatste Commandeur, die op het eiland woonde. Zijn schip `t Genoegen werd in 1798 door de Engelsen buitgemaakt. ZieTerschelling .... Vroeger I, blz. 47). C.D. Bos ligt begraven bij de kerk in Midsland. Zijn grafsteen ligt momenteel (1973) voor de zuidelijke kerkingang en vermeldt: C.D.B. - dan een wapen in ovalen vorm, voorstellende een plant, waaraan 3 bloemen, helmteken de plant uitkomend - waaronder de tekst: Hier leyt begraven / CORNELIS DANIELSZ BOS / oud-burgemeester van / Oost Terschelling / is in den Heere gerust / den 4de October Ao1809, tr. (1) [91] (ned. ger.) te Midsland 10 jan 1762

Cornelis Daniels Bos had als scheepskapitein het bevel gevoerd over o.a.het Hoekerschip "Vrouw Lena Jacoba" op de West Indië vaart. Door zijn deskundigheid op scheepvaartgebiedtrad hij meestal op als vertegenwoordigervoor reders als een schip op het eiland was gestrand.
Vanaf 1784 exploiteerde hij samen met Jan Tijsz Wulp de korenmolen in Formerum.
Burgemeester was hij van 28-07-1787 tot 03-06-1789.

schadeopnemer van gestrande schepen

samen met Reltje Dirks

samen met Jort Cornelisz Kooijman

gemeenteraad

Neeke Andries - [Parents] was christened on 15 Sep 1748 in Midsland, Terschelling. She was buried on 24 May 1797 in Midsland, Terschelling. She married Cornelis Danielsz BOS on 16 Feb 1783 in Midsland, Terschelling.

Other marriages:
KOOIJMAN, Jan Iemkesz

They had the following children:

  F i Japke Cornelis BOS
  M ii Andries Cornelis BOS
  M iii Lieuwe Cornelisz BOS
  M iv Cornelis Cornelis BOS

Jan Iemkesz KOOIJMAN was christened on 4 May 1749 in Hoorn, Terschelling. He died before 1783. He married Neeke Andries - on 15 Aug 1773 in Terschelling.

Neeke Andries - [Parents] was christened on 15 Sep 1748 in Midsland, Terschelling. She was buried on 24 May 1797 in Midsland, Terschelling. She married Jan Iemkesz KOOIJMAN on 15 Aug 1773 in Terschelling.

Other marriages:
BOS, Cornelis Danielsz


Iemke Jacobs HEK was born about 1790 in Terschelling. He died on 23 Apr 1862 in Terschelling. He married Neeke Douwes - on 3 Jun 1832 in Terschelling.

Other marriages:
-, Grietje Douwes
TROMP, Martjen Arjens

Neeke Douwes - was christened on 23 May 1790 in Hoorn, Terschelling. She died on 19 Dec 1840 in Terschelling. She married Iemke Jacobs HEK on 3 Jun 1832 in Terschelling.

They had the following children:

  F i Japke Iemkes HEK

Siltje Douwes SMIT [Parents] was christened on 25 Feb 1742 in Midsland, Terschelling. He married Neeke Hessels - in Terschelling.

Neeke Hessels - was christened on 21 Jul 1737 in Hoorn, Terschelling. She married Siltje Douwes SMIT in Terschelling.

They had the following children:

  M i Hessel Siltjes SMIT
  M ii IJsbrand Siltjes SMIT
  M iii Jacob Siltjesz SMIT
  M iv Douwe Siltjesz SMIT was christened on 3 Nov 1775 in Hoorn, Terschelling.

Cornelis Danielsz BOS [Parents] was born in Landerum, Terschelling. He was christened on 19 Jun 1735 in Midsland, Terschelling. He died on 4 Oct 1809 in Midsland, Terschelling. He was buried in Midsland, Terschelling. He married Neeke Pieters - on 10 Jan 1762 in Midsland, Terschelling. Cornelis was employed as Kapitein, Molenaar, Burgemeester (Oost Terschelling). He was employed as Kapitein op "Nieuwe Zeepost" on 13 Sep 1765. He was employed as Kapitein op "De Vrouwe Anna Elisabeth" on 9 Apr 1771. He was employed as Kapitein op "De Vrouwe Anna Elisabeth" in 1775.

Other marriages:
-, Neeke Andries

125 last

Het recht een molen te exploiteren werd hem door de Staten van Holland verleend. Het bewijs hiervoor bevindt zich in het RA Leeuwarden. Tot burgemeester is hij benoemd op 28.7.1787 en in 1789. C.D. Bos heeft ook nog met anderen een eendenkooi geÙxploiteerd. Uit een testament, opgemaakt op12 .11.1783, blijkt dat hij een vermogen bezat dat tussen de 8 en 20.000gulden bedroeg. Hij kwam ook enkele malen voor in de "Beschrijvinge vande landerijen in de jurisdictie van Lies, geschreeven in `t begin van `tDerde Jaar" (dit was dus 1794). Percelen land op zijn naam waren: Beoosten de Zien vn oost af - De akkers benoorden de Worf van `t Zuid af - Nyuwlanden - Miedakkers - Liesenger Ven - Hellens..
Dat ook in die tijd de politiek actief bedreven werd en de strijd tussenPatriotten en Prinsgezinden niet liefderijk gevoerd werd, blijkt uit hetvolgende versje, dat tijdens een "feem" ten huize van Cornelis Daniels Bos te Midsland werd gezongen: Inse Bonne sprak wonderschoon: Ik zal er van getuigen, Ik, Commandeur, Ik staan er veur, Voor mij zal alles buigen! Maar gij, o Bos, gij zijt een os, Een godvergeten varken .... Maar verder kwamen de zangers niet, want toen op dat moment gooide Bos, die inde bedstee lag, de bedsteedeuren open en sprong over de beddeplank. De knapen wachtten het verder niet af en gingen er vandoor, zodat de rest vanhet lied (voorlopig) onbekend is gebleven. (Inse Jansz. Bonne (1746-1810) woonde in een boerderij te Lies.
daterend uit 1662, en was de laatste Commandeur, die op het eiland woonde. Zijn schip `t Genoegen werd in 1798 door de Engelsen buitgemaakt. ZieTerschelling .... Vroeger I, blz. 47). C.D. Bos ligt begraven bij de kerk in Midsland. Zijn grafsteen ligt momenteel (1973) voor de zuidelijke kerkingang en vermeldt: C.D.B. - dan een wapen in ovalen vorm, voorstellende een plant, waaraan 3 bloemen, helmteken de plant uitkomend - waaronder de tekst: Hier leyt begraven / CORNELIS DANIELSZ BOS / oud-burgemeester van / Oost Terschelling / is in den Heere gerust / den 4de October Ao1809, tr. (1) [91] (ned. ger.) te Midsland 10 jan 1762

Cornelis Daniels Bos had als scheepskapitein het bevel gevoerd over o.a.het Hoekerschip "Vrouw Lena Jacoba" op de West Indië vaart. Door zijn deskundigheid op scheepvaartgebiedtrad hij meestal op als vertegenwoordigervoor reders als een schip op het eiland was gestrand.
Vanaf 1784 exploiteerde hij samen met Jan Tijsz Wulp de korenmolen in Formerum.
Burgemeester was hij van 28-07-1787 tot 03-06-1789.

schadeopnemer van gestrande schepen

samen met Reltje Dirks

samen met Jort Cornelisz Kooijman

gemeenteraad

Neeke Pieters - [Parents] was christened on 29 Sep 1737 in Midsland, Terschelling. She died about 1782. She married Cornelis Danielsz BOS on 10 Jan 1762 in Midsland, Terschelling.

They had the following children:

  M i Pieter Cornelisz BOS
  M ii Daniel Cornelis BOS
  F iii Marij Cornelis BOS
  M iv Pieter Cornelisz BOS was christened on 20 May 1764 in Midsland, Terschelling.
  F v Reijnschen Cornelis BOS
  M vi Jetse Cornelisz BOS was christened on 22 Dec 1773 in Midsland, Terschelling.

Pieter Gerritsz - was born about 1711. He married Reijnskjen Jetses - on 1 Jan 1736 in Midsland, Terschelling.

Reijnskjen Jetses - was born about 1715. She married Pieter Gerritsz - on 1 Jan 1736 in Midsland, Terschelling.

Testament opgemaakt d.d.10-08-1782

They had the following children:

  F i Neeke Pieters -
  F ii Trijntie Pieters - was christened on 23 Aug 1739 in Midsland, Terschelling.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index