Eilanders


Cornelis KOOIJMAN [Parents] was born on 22 Mar 1832 in Terschelling. He died on 17 Apr 1886 in Terschelling. He married Grietje Gaauwes SPANJER on 12 Feb 1868 in Terschelling.

Grietje Gaauwes SPANJER [Parents] was born on 12 Feb 1837 in Terschelling. She died on 10 Apr 1922 in Terschelling. She married Cornelis KOOIJMAN on 12 Feb 1868 in Terschelling.


Jord KOOIJMAN [Parents] was born on 23 Oct 1876 in Hoorn, Terschelling. He died on 19 Aug 1956 in ?Terschelling. He was buried in Hoorn, Terschelling. He married Maamke ROOS on 15 Feb 1900 in Terschelling.

Grafnr 128

Maamke ROOS [Parents] was born on 24 Dec 1875 in Lies, Terschelling. She died on 14 Jul 1931 in Terschelling. She was buried in Hoorn, Terschelling. She married Jord KOOIJMAN on 15 Feb 1900 in Terschelling.

Grafnr 128a

They had the following children:

  M i Cornelis KOOIJMAN

Frans KOOIJMAN [Parents] was born on 13 Aug 1872 in Formerum, Terschelling. He died on 25 May 1933 in Terschelling. He was buried in Hoorn, Terschelling. He married Reinsje SCHAAP on 23 Dec 1896 in Terschelling. Frans was employed as Broodbakker.

2 ADDR C1
Formerum, Terschelling
3 CITY Formerum, Terschelling


Frans bleef in het ouderlijk huis wonen

Frans was eerst zeeman maar werd later genoemd als broodbakker.

Grafnr A99
Op de grafsteen staat 29-05-1933 als overlijdensdatum. Waarschijnlijk isdit de begrafenisdatum.

Reinsje SCHAAP [Parents] was born on 7 Mar 1870 in Terschelling. She died on 27 Oct 1962 in Terschelling. She was buried in Hoorn, Terschelling. She married Frans KOOIJMAN on 23 Dec 1896 in Terschelling.

Grafnr. A99

They had the following children:

  M i Reltje KOOIJMAN
  F ii Maria KOOIJMAN
  F iii Neeltje KOOIJMAN
  F iv Wietske KOOIJMAN
  M v Cornelis KOOIJMAN

Cornelis Iemkesz KOOIJMAN was born about 1765. He died on 8 Aug 1832 in Terschelling. He married Trijntje Cornelis SCHAAGEN. Cornelis was employed as Landbouwer.

Cornelis woonde in Midsland en was daar één der prominente figuren: lid van de Gemeenteraad en van het kerkbestuur. Hij boerde van uit zijn boerderij op de Westerburen no 24. Zijn kleinzoon Corneliis Corn. Bos nam later het bedrijf over

Trijntje Cornelis SCHAAGEN was born about 1770. She married Cornelis Iemkesz KOOIJMAN.

They had the following children:

  F i Martje Cornelis KOOIJMAN
  M ii Iemke Cornelis KOOIJMAN

Cornelis Jortsz KOOIJMAN [Parents] was born on 26 Jan 1807 in Terschelling. He was christened on 1 Feb 1807 in Midsland, Terschelling. He died on 18 Jul 1854 in Terschelling. He married Japke SPANJAARD on 21 Nov 1850 in Terschelling.

Other marriages:
DE BOER, Neeke Cornelis

Japke SPANJAARD [Parents] was born on 13 Feb 1816 in Terschelling. She died on 8 Apr 1857 in Terschelling. She married Cornelis Jortsz KOOIJMAN on 21 Nov 1850 in Terschelling.

Other marriages:
BAKKER, Hessel

Zij wordt nog ingeschreven als Japke Spanjaard, in alle latere aktes (huwelijk, geboorte kinderen, overlijden) is dit verbasterd tot Spanjer.


Daniel KOOIJMAN [Parents] was born on 17 Apr 1842 in Terschelling. He died on 6 May 1889 in Terschelling. He married Neeke KOOIJMAN on 12 Dec 1867 in Terschelling.

Neeke KOOIJMAN [Parents] was born on 30 Jan 1847 in Terschelling. She died on 5 Jun 1917 in Terschelling. She married Daniel KOOIJMAN on 12 Dec 1867 in Terschelling.


Douwe KOOIJMAN was born on 24 Jul 1892 in West Terschelling, Terschelling. He married Aaltje STARRENBURG on 22 Feb 1912 in Terschelling.

Aaltje STARRENBURG was born on 5 Oct 1891 in West Terschelling, Terschelling. She married Douwe KOOIJMAN on 22 Feb 1912 in Terschelling.

They had the following children:

  M i Oepke KOOIJMAN

Ane KUIJPER [Parents] was born on 24 Jul 1871 in Terschelling. He died on 4 Feb 1928 in Formerum, Terschelling. He married Elisabeth KOOIJMAN on 23 Dec 1896 in Terschelling. Ane was employed 1 as Schipper.

2 ADDR C28
Formerum, Terschelling
3 CITY Formerum, Terschelling

Elisabeth KOOIJMAN [Parents] was born on 20 Apr 1870 in Formerum, Terschelling. She died on 14 Mar 1925 in Formerum, Terschelling. She married Ane KUIJPER on 23 Dec 1896 in Terschelling.

2 ADDR C28
Formerum, Terschelling
3 CITY Formerum, Terschelling


Jacob SPANJER [Parents] was born on 11 May 1917 in Terschelling. He died on 24 Jun 1995 in Terschelling. He was buried in Hoorn, Terschelling. He married Elisabeth KOOIJMAN in Terschelling.

Grafnr. 31-32

Elisabeth KOOIJMAN was born on 23 Sep 1919 in Terschelling. She died on 13 Apr 1993 in Terschelling. She was buried in Hoorn, Terschelling. She married Jacob SPANJER in Terschelling.

Grafnr. 31-32


Dubbele VAN URK [Parents]

Emma KOOIJMAN [Parents]

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index