STICHTING   THOMAS A KEMPIS   ZWOLLE 

Thomas a Kempis op de Agnietenberg bij Zwolle

Een van de bekendste Zwollenaars uit het verleden is de Augustijner kanunnik  Thomas van Kempen.

Hij is geboren in - het tegenwoordig in Duitsland gelegen - Kempen in 1379 of 1380 en overleden in het Agnietenbergklooster bij Zwolle op 25 juli 1471.

In dit klooster schreef hij onder meer tussen 1420 en 1441 het beroemd geworden boek De Imitatione Christi  (Over de Navolging van Christus).

Thomas van Kempen behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de laatmiddeleeuwse vernieuwingsbeweging, de Moderne Devotie. Deze beweging van religieuze en maatschappelijke vernieuwing heeft op de middeleeuwse Hanzestad Zwolle een belangrijk stempel gedrukt.


 

 

 

 

E-mail Stichting

Webdesign: Bert Dijkink
Copyright 2001/AMD
Webmaster