Jan Anne Bos

ds. Jan Anne Bos
Lage molen 64
3352 VB Papendrecht
078 6152662
giro: 807723
email: ja_bos@hetnet.nl

    Een kleine 40 jaar heb ik me prima op mijn plek gevoeld als wijkpredikant in wat nu heet de Protestantse Kerk in Nederland.
Al doende ontdekte ik de betekenis van kerk en geloven voor verschillende terreinen van het publieke domein.
Eerst heb ik me bezig gehouden met de thematiek van 'theologie met industriële verhoudingen'. Contacten met DISK. Activiteiten rond Eerste Armoede Conferentie. Opvang Asielzoekers. Stichting Noodopvang Papendrecht.
Het andere aandachtsveld is de kerkelijke Vredesbeweging geworden.
Na mijn emeritering heb ik de universitaire studie weer opgepakt. Ik werk nu aan een dissertatie met als werktitel “De kerk en de nieuwe hominide”.
Langzamerhand heb ik onder de bedrijven door de formule ontwikkeld van schilderijen die in de liturgie dienstbaar kunnen zijn. En natuurlijk ook wel wat 'los werk'.