Tekst

Welkom op de website van Jac Hakkens

Zodra het woord realisme valt denken velen in de eerste plaats aan de fijnschilder. Mensen die langzaam en gestaag doorwerken en grote nadruk leggen op ambachtelijkheid en detaillering. Verstilling is het eerste woord dat bij je opkomt. Hier is weinig ruimte voor interpretatie want er heerst rust en harmonie en de wereld lijkt in orde te zijn. Het is er aangenaam verpozen.

Desondanks lijkt er toch een idee achter te steken en wel het vermoeden dat er zoiets bestaat als universele waarden en blijvende schoonheid. Wat betreft hun vertrouwen in de orde der dingen sluiten ze misschien de cirkel met hun verre voorgangers uit de 17de eeuw.

Mailcontact