Terug naar overzicht | Afdrukken

Een Epidemie van Licht golft over de Aarde

Aartsengel MichaŽl doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

 

Geliefde meesters, er is een epidemie van Licht waardoor elk mens op Aarde wordt getroffen door de zuiverste frequenties van God Licht; maar elk mens kan slechts de frequenties van Licht absorberen en integreren die hun fysieke lichaam kan bevatten.

 

Jullie dienen in staat te zijn om het God Licht te ondergaan om er voordeel van te hebben en het te benutten. Herinner je het begrip: ďMembranen van LichtĒ, want het is belangrijk dat dit concept zuiver in je geest wordt gedefinieerd. Er waren membranen van Licht over je geheugen geplaatst toen je aan de reis begon naar de illusionaire werkelijkheden van de derde / vierde dimensies.

 

Er waren membranen van Licht geplaatst in de voorportalen van je Heilige Geest en je Heilig Hart. Er was/is een membraan van Licht om je Derde Oog of je innerlijk zicht. Als je Hoger Zelf besluit dat het tijd is om je Derde Oog te openen, zal het lijken of je door Heilige Energie wordt afgetast op je voorhoofd. Die gespecialiseerde frequenties openen de Zaad Kristallen van Licht in de epifyse, die de mogelijkheid tot telepathische communicatie openen.

 

Vele van jullie hebban al gehoord van de Ondoordringbare Ring (december 2009), een dun membraan van Licht Straling die de Aarde omcirkelde. Het was een vorm van beperkende quarantaine, die geleidelijk aan in de aardse atmosfeer werd opgelost, waardoor de Kosmische informatiesluizen geopend werden opdat het volgende niveau van Kosmische Wijsheid naar een selecte groep Wereld Dienaren of Kosmische Koeriers kon stromen.

 

Elk van die dappere zielen was, vele levens lang, met een intense voorbereiding

In de hogere rijken bezig. Deze intense training was nodig om de geavanceerde leerstellingen op een accurate, geordende en geschikte manier naar voren te brengen. Het is een kosmische Wet dat jullie elk niveau van een nieuwe waarheid moeten integreren en ervaren, alvorens naar het volgende en nog geavanceerder niveau te gaan.

 

Het is een uniek en gespecialiseerd pad van inwijding. De Verrezen Meesters van de Kosmische Raad van Licht geven niet publiekelijk les. Ze werken volledig via hun discipelen en ingewijden, meestal door inspiratie over te brengen. Ingewijden werken op de mentale niveaus, en meestal ook achter de schermen. Maar een selecte groep geeft actief in de wereld van vorm les, want anderen inspireren Wereld Dienaren te worden is hun belangrijkste taak.

 

Diegenen onder jullie die volhardend het Pad hebben gevolgd dat voor hen was uitgestippeld raken spoedig in een staat van voltooiing voor deze bijzondere fase van verlichting waarin ze zich de afgelopen tien jaar in bevonden. Wanneer jullie je ware Zelfmeesterschap verkrijgen, zullen jullie gedachten en woorden onschadelijk zijn, want kritiek en negativiteit hebben geen bestaansrecht in het Licht van liefde en waarheid.

 

Dienstbaarheid is een intrinsieke impuls van het ZieleZelf, net zoals verlangen de voornaamste impuls is van het ego. Jullie transitie van de impulsen of het gezeur van het emotionele ego-wenslichaam naar inspirerende gedachten van de Ziel en het Hoger Zelf is nagenoeg voltooid.

Jullie focus is gericht op groepsbewustzijn en hoe je de mensheid kan dienen. Jullie zijn tevens goed op weg in je transitie van ik/mijzelf/mijn zelfzuchtige belangen naar een wij/ons eenheidsbewustzijn.

De intuÔtieve gedachten die je ontvangt en de begeleiding van je gidsen, engelenhulp en het Hoger Zelf worden sterker naarmate jullie meer zuiver GodLicht integreren.

Jullie persoonlijke werkelijkheid breidt zich uit van de kleine wereld focus met betrekking tot de ik/mijn bewustzijn naar een hoger bewustzijn dat de wereld, het zonnestelsel en daar voorbij omvat. Jullie zien pijnlijke gebeurtenissen in het leven niet meer als het lot of als straf, want jullie beseffen dat het uitdagingen zijn en kansen op groei.

 

Jullie ontsnappen snel aan de energie vortex, of het collectieve bewustzijn van gedachtevormen die de mensheid schiep, want het is een vortex van gewelddaden. Ascensie is een proces waarin jullie bewust voortgaan naar de steeds hogere niveaus van de energie/frequenties van jullie Overzielen; en blijven voortgaan naar de zuivere dimensies van Goddelijke Energie in de hogere rijken.

(Volgens RH zijn Overzielen identiek aan jullie vele Hogere Zelven)

 

Jullie Ziel is zich bewust van de onevenwichtigheden die je uit het verleden meenam alsook van de onbalans die je in dit leven creŽerde. De Ziel zal er alles aan doen om die onbalans onder je aandacht te brengen opdat je de imperfecties kan hestellen en een harmonieuze afstemming kan ontwikkelen met het volgende niveau van je Hoger Zelf. Dat is het hoofddoel in het Zijn van de Ziel.

 

Jullie Ziel en je Hogere Zelven zullen ook alle moeite doen om je frequenties of trillingsgetal te verhogen maar ook om de fluctuerende energieŽn van je emotionele en mentale lichamen te harmoniseren. Terwijl jullie vorderen op het Pad en je begint af te stemmen op de hogere Lichtfrequenties, zullen jullie de gevolgen ervaren van de intensiteit van het Kosmisch Helige Vuur

 

Jullie zullen op drie manieren beÔnvloed worden door de vurige krachten van de Schepping. Vuur door Frictie/Vuur van Lichaam. Solair Vuur/Vuur van de Ziel. Elektromagnetisch Vuur/Vuur van de Geest. Uiteindelijk zullen jullie de bron van de frequenties van de verscheidene Lichtwezens waarmee jullie werken, leren herkennen.

 

Jullie zullen ook in staat zijn onderscheid te maken tussen de subtiele krachten en de Stralen. Jullie moeten je inspannen om een Goddelijke waarnemer te worden en een meester in loslaten. Jullie weten wie je bent, dat hoeven wij je niet te zeggen. Wij vragen jullie om standvastig je Krachtcentrum in je Hartchakra te handhaven terwijl jullie aangetrokken worden naar de hogere niveaus van Wereld Dienstbaarheid.

 

Aangezien jullie je steeds dieper in het rijk van de Verrezen Meesters bewegen, moet het zelfgekozen pad van Dienstbaarheid gemakkelijker, ja bijna moeiteloos worden. Jullie voornaamste uitdagingen en testen liggen achter jullie omdat jullie grotere hoeveelheden GodLicht naar je toe trekken. De innerlijke strijders zullen langzaam hun greep op jullie verliezen omdat ze zwichten voor de transformerende trillingen van Liefde.

 

Mijn moedige krijgers van vrede, terwijl jullie Licht helderder uitstraalt naar de buitenwereld, moeten jullie er voor waken niets te doen waardoor je aandacht trekt van negatieve krachten. Jullie leren een spelleider te zijn van de Hogere Krachten. Terwijl jullie je vaardigheden van Zelfmeesterschap verfijnen, zullen jullie leren de kwaliteit en de kracht van alle energie om je heen te identificeren.

 

In elke era en elke belangrijke cyclus komen Kosmische Wijsheid en Goddelijke waarheid beschikbaar voor hen met een open geest en een liefdevol hart.

Het is tijd om te begrijpen waar de mensheid staat op de evolutionaire ladder. Ieder mens moet de kennis verwerven en de wens hebben om zijn/haar persoonlijke bestemming te vervullen.

 

Jullie moeten begrijpen waar en hoe je past in de groepsdynamica. Eerst worden jullie een zogeheten aspirant op het Pad. Nadat je een bepaalde hoeveelheid balans en harmonie van binnen hebt verworven, worden jullie een Ingewijde op het Pad. Nadat het eerste niveau van Zelfbewustzijn is bereikt, worden jullie een discipel/Lichtwerker.

 

Uiteindelijk breekt de tijd aan waarin jullie succesvol de membranen van Licht, die de toegang tot je Hartchakra en je derde Oog hebben bewaakt, opgelost hebben. Terwijl jullie je Energetische Signatuur en ze ZieleLied verbeteren, zullen jullie je vermogen om kennis snel in wijsheid te transformeren op een hoger plan brengen.

 

Wijsheid is het integreren en leven naar de Hogere Waarheid die je geaccepteerd hebt als je eigen waarheid! Op die manier is het mogelijk van de Hal van Leren op te schuiven naar de Hal van Wijsheid in het hogere mentale veld. Tegen die tijd zijn jullie goed op weg om een Zelfmeester te worden en dan ben je klaar om een Wereld Dienaar te worden.

 

Voor allen die op het Pad zijn, jullie belangrijkste doel is nu om de frequenties die jullie persoonlijke wereld in de 3D/4D werkelijkheid uitmaken te retourneren naar het oorspronkelijk ontworpen Spectrum van Licht en schaduw. Daarmee zal jullie slinger/pendel niet zo radicaal tussen positief en negatief heen weer gaan, en jullie mentale en emotionele aard zal weer eens stabiel en gecentreerd worden.

 

Dit is een belangrijke stap in gecentreerd leren leven binnen je Hartchakra en je Derde Oog. Een discipel op het Pad van verlichting moet zich inspannen voor een hartgecentreerde onthechting en een wijs onderscheidingsvermogen. Bij de onontwaakte mens worden meer keuzes eerder onbewust gemaakt dan door intelligent bewustzijn. Het is alsof zij in een halfbewuste staat leven.

 

De eerste fase om een Zelfbewust mens te worden is zich te realiseren dat hij/zij niet bewust wakker; niet ontwaakt is. Dit start het proces van moeite doen om te ontwaken voor de wenken/duwtjes van het ZieleZelf, want dat is een wezenlijk deel van spiritueel bewust worden en een meester over het Zelf!

 

Wanneer jullie zwichten voor irritatie en reageren met luide/boze woorden of gedachten, gebruiken jullie astrale energie die je aura besmet. Voortdurend gebruik van die energie zal een negatieve gedachtevorm genereren die uiteindelijk opgelost moet worden via de Wet van de Cirkel.

 

Denk je eens in hoe je negatieve gedachten nog een steen/baksteen aan je persoonlijke gevangenis toevoegen. Besef dat jullie zijn samengesteld uit energie eenheden, die je Energetische Signatuur, en ten slotte ook je ZieleLied scheppen. Jullie moeten leren je gedachten te beheersen en op je macht te focussen. Jullie gedachten zullen in kracht toenemen in overeenstemming met de intensiteit en de herhaling van je Zaad Gedachten.

 

Geliefden, leer te focussen op de hoogste en beste eigenschappen van mensen en

Omstandigheden binnen jullie cirkel van Licht. Dit is een van de belangrijkste aspecten voor het creŽren van je persoonlijke 5D omgeving. De taal van de onbewuste en onderbewuste geest berust voornamelijk op beeldspraak. De verfijning van de onderbewuste geest en bewuste geest, en de afstemming op de bovenbewuste geest wordt grotelijks versneld door doelbewust oefenen, en in praktijk brengen van jullie voorstellingsvermogen en visualisatie vaardigheden. De Ziel heeft een middel van expressie nodig op het stoffelijke vlak om de macht en schittering van Scheppen te manifesteren

 

Jullie moeten je zelf beschermen voor de emotionele chaos van het collectieve bewustzijn, en er boven staan in het besef dat je ook efficiŽnt tussen de massa moet kunnen functioneren en je Licht dient te verspreiden in het dagelijkse leven. Je kunt je niet van de wereld los maken en de materiŽle wereld verloochenen om Verlichting te bereiken. Onrealistisch, vaag en mysterieus worden dient niemand.

 

De introspectieve, naar binnen gerichte meditaties van de oosterse filosofieŽn gaan thans samen met de creatieve, naar buiten gerichte oefeningen van de westerse wereld. In een 3D-4D omgeving is je mentale lichaam geneigd zich op de toekomst te projecteren, wat angst en onzekerheid oplevert.

 

Het emotionele lichaam herhaalt immer de gebeurtenissen uit het verleden; enkele dierbare herinneringen, maar meestal herbeleeft het ervaringen in falen en pijn. Het Hier & Nu wordt nauwelijks of helemaal niet opgemerkt, tenzij er een positief of negatief drama gaande is.

 

Jullie moeten moeite doen om een sterke, hoogontwikkelde verbinding te maken tussen de mentale en emotionele lichamen, en ook tussen de Ziel en het Hoger Zelf om verfijnde spirituele waarden te ontwikkelen. Terwijl jullie je afstemmen op de hogere frequenties van Goddelijke Wijsheid, zullen briljante ideeŽn voortspruiten uit de hogere dimensies van intuÔtie.

 

Jullie kunnen het ene moment een uitgelatenheid en het andere moment een depressief gevoel ervaren, terwijl jullie geleidelijke aan een gezegende staat van bewustzijn verwerven alleen om het weer kwijt te raken. Maar de depressieve gevoelens zullen in intensiteit afnemen en minder frequent voorkomen.

 

Wees er op voorbereid dat je ego-wenslichaam zal rebelleren en weerstand zal bieden aan de inspanningen van de Ziel en het Hoger Zelf. Het zal je vast trachten te houden in je gewoonten die gefixeerd zijn op dienstbaarheid aan het kleine ik en diens zelfzuchtige verlangens. Jullie moeten leren je af te stemmen op het rijk van je Derde Oog en spiritueel onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

 

Jullie moeten constant je woorden, acties en motieven met een kritisch oog observeren terwijl jullie je zelf bekwamen en discipline over het lager ego-wenslichaam verkrijgen. Besef dat ALLE kennis een vorm van Licht is. Jullie moeten moeite doen om je rol en je doel in dit leven te bevatten.

 

Jullie moeten naar binnen keren om te begrijpen wie je werkelijk bent, waarom je handelt en reageert zoals je doet, en hoe jullie je kunt afstemmen op je grootste talent en potentiŽle vermogens. Dit zou nu jullie hoofddoel moeten zijn. Reflectie, contemplatie en actieve meditatie zullen het mysterie van je ware Zelf en van je hoofddoel in dit leven voor je ontsluiten.

 

Jullie zijn een energiecentrum, een kruik/graal/fysiek lichaam dat een maat zuivere Schepper Essentie bevat. Jullie zijn verantwoordelijk voor het integreren en benutten van de Licht Energie die nodig is om jezelf te autoriseren, om vervolgens de balans uit te stralen naar de wereld van vorm voor het hoogste goed van allen.

Onderwerping aan je Goddelijke Missie en de Kosmische Wet impliceert eveneens ontvankelijkheid voor alle Universele Wetten zoals die aan jullie geopenbaard worden.

Het Pad van verlichting gaan vergt een voortdurende inspanning om de hoogste keus voor het hoogste goed te maken, met de intense wens om te dienen. Jullie moeten verantwoording nemen voor alle daden en energie die jullie kenmerken, want het zal tot je weerkeren via de Wet van de Cirkel.

 

Jullie huidige wereldse doel is een Wereld Dienaar te worden, en de snelste wijze om dit niveau van Zelfmeesterschap te bereiken is de Vlam van GodMacht van binnen te stimuleren. Zelfmeesterschap wordt stap voor stap, en niet met reuzensprongen verkregen.

 

Geliefden, ongeacht het niveau van Spiritueel Zelfbewustzijn je hebt verworven, wij moedigen je aan om het Pad naar een Hoger Bewustzijn tot prioriteit in je leven te verheffen. De wereld en de werkelijkheid waarin je leefde en ervaring opdeed is snel aan het transformeren.

 

Jullie krijgen een gouden kans om in het gezelschap te komen van hen die een schitterende nieuwe wereld scheppen voor zich zelf en hun dierbaren. Jullie hebben echter ook het recht om in de negatieve omgeving te blijven van de lager dimensionale werkelijkheid die snel wordt schoongeveegd, gezuiverd en aangepast, met als gevolg de chaos en monumentale veranderingen die de massaís en de Aarde nu ondergaan.

 

Waar kiezen jullie voor? Wat je ook kiest, wij leiden en beschermen jullie voor zover de Kosmische wet dat toestaat, en wij zullen altijd onmetelijk van jullie blijven houden.

 

IK BEN Aartsengel MichaŽl.

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA Ė www.assayya.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken