Terug naar overzicht | Afdrukken

Chakra’s, aura’s en energielichamen.

 

Om een weinig  duidelijkheid te krijgen in energetische terminologie die soms zo achteloos wordt gebezigd heeft ArjunA onderstaande tekst & uitleg samengesteld uit meerdere informatiebronnen.

Nu het, dank zij Kirlian, mogelijk is geworden aura’s te fotograferen kan de man in de straat tenminste eerst zien en dan geloven. Geloven dat een menselijk lichaam, liever gezegd elk stoffelijk lichaam, over een ingewikkeld energiesysteem beschikt zonder welk het stoffelijke lichaam geen bestaansrecht heeft. Dit energiesysteem bestaat uit drie fundamentele componenten:

  1. De fijnstoffelijke lichamen of energielichamen
  2. De Chakra’s of energiecentra
  3. De Nadi’s of energiekanalen

 

De Nadi’s of energiekanalen zijn een onzichtbaar fijnstoffelijk metrostelsel door heel je lichaam. Het Sanskriet woord Nadi betekent buis, vat of ader. De taak van dat metrostelsel is Prana, of absolute levensenergie, door het fijnstoffelijk lichaam te stuwen. Prana, een Sanskriet woord, is in het westen bekender onder de Chinese term Chi of het Japanse Ki. Denk maar aan Reiki. Deze universele levensenergie is de oerbron van alle energievormen en drukt zich in de verschillende bestaansferen uit door verschillende frequenties. Een van de belangrijkste, en meest ondergewaardeerde uitdrukkingsvormen is de adem.

Als ArjunA het over bestaansferen heeft, bedoelt hij de verschillende rijken der materie.

Het rijk van de ‘onbezielde’ materie; bijvoorbeeld kristallen en mineralen.

Het rijk van de bezielde materie met het vermogen tot voortplanting; plant en dier.

Het rijk van de bezielde materie met het vermogen tot voortplanting inclusief een bewustzijn van het bestaan; homo sapiens.

 

Om terug te komen op de Nadi’s; het aantal dat genoemd wordt in Tibetaanse en Indiase teksten varieert van 72.000 tot 350.000 Nadi’s.

Door middel van de chakra’s zijn de Nadi’s, of meridianen, van het ene energie - lichaam met de Nadi’s van het aangrenzende energielichaam verbonden.

We zullen hier eerst de energielichamen kort duiden. Wij mensen van de derde dimensie hebben vier energielichamen:

  1. Het etherisch lichaam
  2. Het emotionele lichaam
  3. Het mentale lichaam
  4. Het spirituele of causale lichaam.

 

Elk van deze fijnstoffelijke lichamen heeft een eigen basistrilling frequentie. Het etherisch lichaam, dat het dichtst om ons stoffelijke voertuig zit, heeft het laagste trillingsgetal of frequentie. Dan worden de frequenties van de fijnstoffelijke lichamen steeds hoger als we het bovenstaande rijtje afgaan.

 

Het etherisch lichaam (ArjunA ervaart het als een blauwgrijze rook iets boven de huid) heeft ongeveer de vorm en de omvang van het stoffelijk lichaam, en wordt daarom ook wel etherisch dubbel genoemd. Dit etherisch lichaam bevat de blauwdrukken voor het vormen van het fysieke lichaam en lost drie dagen na de fysieke dood weer op, gaat vanuit mijn gezichtspunt dus in rook op.

 

Het emotionele lichaam, ook wel astrale lichaam genoemd, is de drager van onze gevoelens, emoties en karaktereigenschappen. Elke gemoedsstemming wordt via het emotionele lichaam in de aura uitgestraald. In dit lichaam zijn alle onverwerkte emoties, bewuste en onbewuste angsten en agressiviteit, ervaringen van eenzaamheid, afwijzing en een negatief zelfbeeld opgeslagen. Dit lichaam spiegelt aan de buitenwereld al deze factoren, en dat is de reden waarom, conform de wet van wederzijdse aantrekking, we gelijkwaardige energievibraties aantrekken. Kinderen zeggen wel eens: “Wat je zegt ben je zelf!” als ze door een ander worden uitgescholden: Een waarheid als de spreekwoordelijke grazer!

 

Het mentale lichaam bevat al onze gedachten, ideeën, en zowel de rationele als intuďtieve inzichten. Bij iemand die nog niet wakker is (ArjunA’s term voor geestelijke ontwikkeling) lijkt het mentale lichaam nog het meest op een melkwitte substantie.

Bij iemand met levendige gedachten en diepe geestelijke inzichten zijn de kleuren van zijn mentale voertuig helder, intens en stralend. Om dit lichaam te ontwikkelen, of optimaal aan te kunnen wenden, is het nuttig en noodzakelijk de linker - en de rechterhersenhelft te integreren. De kille mannelijke rationele kennis van de linkerkant mengt met de liefdevolle, creatieve en vrouwelijke ontvankelijkheid van de rechterkant. Kennis gekoppeld aan Liefde is Wijsheid…

ArjunA schreef ooit een kort inzicht dat luidt: “Kennis is macht waarom de Wijze lacht!”

 

Het spirituele of causale lichaam, bezit de hoogste trillingsfrequentie. Bij mensen die spiritueel nog onbewust zijn strekt het lichaam zich, samen met zijn aura, hooguit één meter rond het fysieke voertuig uit. Het spirituele lichaam en de spirituele aura van iemand die volkomen ontwaakt is, kunnen wel kilometers ver uitstralen! De oorspronkelijke ovale vorm heeft dan plaats gemaakt voor een volmaakte cirkel. Als je ooit in de gelegenheid bent in de nabijheid van een verlichte meester te komen, zal je merken dat de atmosfeer plotseling verandert zodra je enkele kilometers van hem of haar verwijderd bent. Ervaar eens hoe jij je voelt in de nabijheid van Moeder Meera of Sai Baba en hoe het voelt als je weggaat.

De ervaring van Licht en Onvoorwaardelijke Liefde die je in de nabijheid van een Meester kan voelen, verliest haar intensiteit zodra je buiten diens aura treedt.

 

Via het Spirituele lichaam ervaren we innerlijke eenheid met Al Dat Is. Vanaf dit vlak hebben we innerlijk toegang tot alles wat in de Schepping bestaat.. Het spirituele lichaam is dat goddelijke deel in ons dat onsterfelijk is en heel de evolutie door blijft bestaan, terwijl de andere fijnstoffelijke lichamen oplossen naarmate we ons ontwikkelen tot voorbij de stadia van bewustzijn die ons bestaan op het aardse, astrale en mentale vlak noodzakelijk maken.

 

Alleen via het spirituele lichaam is het mogelijk de bron en het doel van ons bestaan in te zien en de eigenlijke zin van het leven te begrijpen. We zullen eerst ons onder de regering van het negatieve ego uit moeten worstelen, en leren te denken en te handelen vanuit het Hoger Zelf. Zo krijgt ons leven een nieuwe kwaliteit. We worden dan door het Hoger Zelf gedragen, en ons leven drukt Licht, Liefde en Kracht uit, maar ook wijsheid en gelukzaligheid uit; allemaal natuurlijke eigenschappen van het hoogste aspect van onszelf, van onze IK BEN Aanwezigheid.

 

ArjunA schreef ooit een kort inzicht dat zo gaat: “Voorbij het Lijden rest slechts Begrip, daarmee krijg je op het Leven pas Grip!”

Okay, we laten de Nadi’s en de energielichamen verder met rust. Er zijn talloze esoterische boeken over te koop, dus wat let je?

 

Chakra is Sanskriet voor “Wiel” of “Krachtcentrum van het etherisch dubbel.”

 

Zit je goed? Oeroude geschriften (waarom wisten ze vroeger meer dan wij nu?) maken melding van 88.000 chakra’s… Goedemorgen! Dit impliceert dat er in ons lichaam nauwelijks een punt is dat geen gevoelig orgaan is voor het opnemen, omzetten en doorgeven van energieën. De meeste van die chakra’s zijn echter speldenpunten (klinkt als acupunctuur) en spelen als figuranten een ondergeschikte rol in de energiehuishouding. Er zijn ongeveer 40 secundaire chakra’s die een grotere rol spelen in de film die het Leven heet. De belangrijkste daarvan vind je in de miltstreek, de nek, de handpalmen en onder de voetzolen (voetreflex zone massage, kunnen we van harte aanbevelen!)

De hoofdrollen, goed voor een Oscar elk, zijn weggelegd voor 7 chakra’s. Er was een film die de Magnificent Seven heette, maar niets met chakra’s van doen had. Toch vinden we het een perfecte naam voor onze belangrijkste Krachtcentra. Hoewel we in de overgang naar het Waterman Tijdperk al over twaalf en meer (!) chakra’s beschikken willen we de bekende Magnificent Seven stuk voor stuk aan je voorstellen!

 

Muladhara, ook bekend als wortel -, stuitbeen - of basis chakra, waarmee meteen de locatie wordt aangeduid. De 4-bladige Lotus is het symbool van dit chakra.

Het basisprincipe is de lichamelijke wil tot bestaan. Het bijhorende zintuig is de reukzin. De kleur is vuurrood. Astrologische correspondenties zijn Ram/Mars, Stier, Schorpioen/Pluto, Steenbok/Saturnus. Het element is Aarde.

Corresponderende kristallen: Agaat, Bloedjaspis, Granaat, Rode Koraal, Robijn.

Lichamelijke correspondenties: ruggengraat, beenderen, tanden, nagels, beide benen, anus, rectum, dikke darm, endeldarm, prostaat, bloed en celvorming.

Muziekvorm: sterke ritmische muziek. Corresponderende mantra is LAM. Geurtherapie: ceder en kruidnagel.

Thema/levensles: Oorspronkelijke levensenergie, oervertrouwen, relatie met de aarde en de materiële wereld, stabiliteit en doorzettingsvermogen.

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra en ervaar je gevoelens van overleven, zelfbehoud en gebrek. Heb je het gevoel dat je de overvloed van Gaia, Moeder Aarde, wel waard bent? Laat je gevoelens stromen; verdriet, frustratie, angst… Erken ze en zeg tegen deze lagere emoties: “Ik laat jullie los in de zuivere Christuslicht - substantie, jullie zijn mij niet langer van dienst!”

 

Svâdisthâna, ook wel seks -, sacraal - of heiligbeenchakra genoemd. De 6-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is de scheppende voortplanting in het bestaan. Het bijhorende zintuig is de smaak. Kleur is oranje. Astrologische correspondenties zijn Kreeft/Maan, Weegschaal/Venus, Schorpioen/Pluto. Corresponderende edelstenen zijn: Carneool, Maansteen. Element: Water. Lichamelijke correspondenties: bekkengebied, voortplantingsorganen, nieren, blaas, al het vloeibare zoals bloed, lymfevocht, verteringssappen en sperma.

Muziek: vloeiende muziek, volksdansen. Mantra: VAM. Geurtherapie is Ylang Ylang en Sandelhout. Thema/levensles: oorspronkelijke gevoelens, met het leven mee stromen, zinnelijkheid, erotiek, creativiteit, enthousiasme en zich verwonderen.

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, en laat alle energie van het egowenslichaam te voorschijn komen. Je seksuele energie, hartstocht, emoties en je opvattingen over geven en nemen. Wij zijn geconditioneerd om genoemde energieën naar buiten, naar de ander, te richten. We zoeken altijd naar liefde en genegenheid buiten onszelf. Ik heb ooit een kort inzicht geschreven dat zo gaat: “IK BEN van niemand. Niemand is van mij. IK BEN vrij...” Wanneer je erin slaagt van je zelf te houden straal je zoveel warmte en genegenheid uit dat je nooit meer alleen zult zijn. Je hebt dan niemand meer nodig. Wat overigens niet wil zeggen dat gezelschap niet welkom is. Het gaat om onafhankelijkheid, om verantwoordelijkheid alleen en uitsluitend voor je zelf. Voel hoe die emoties er mogen zijn, haal ze onder het tapijt vandaan. Erkent ze en zeg tegen ze: “Ik laat jullie los in de zuivere Christuslicht - substantie, jullie zijn mij niet langer van dienst!”

 

Manipűra, navelcentrum, Solar plexus of zonnevlecht chakra. De 10-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is vormgeving aan het bestaan. Het bijhorende zintuig is het gezichtsvermogen. Kleur is geel/goudgeel. Astrologische correspondenties zijn Leeuw/Zon, Boogschutter/Jupiter, Maagd/Mercurius, Mars. Corresponderende edelstenen zijn: Tijgeroog, Barnsteen, Edeltopaas, Citrien. Element: Vuur. 

Lichamelijke correspondenties: onderrug, buikholte, verteringsstelsel, maag, lever, milt en galblaas. Muziek: vurige ritmes. Mantra: RAM. Geurtherapie is Lavendel, Rozemarijn en Bergamot.

Thema/levensles: ontplooiing van de persoonlijkheid, verwerken van gevoelens en ervaringen, invloed en macht, kracht en volheid, empirische wijsheid.

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, en laat alle opgehoopte energie in dat gebied vrij. Kijk naar je gevoelens van afgewezen worden of gevoelens van ontoereikendheid. Je ego creëerde gevoelens van minderwaardigheid om dat het ego niet van verandering houdt. Kijk die gevoelens recht aan en laat ze los. Eis je macht weer op, je eigen creativiteit, uniekheid en Goddelijkheid. De Solar plexus is een van de grote energiecentra van de toekomst. In zijn dagelijkse meditaties zendt ArjunA een mix van zilver en goud uit zijn zonnevlecht naar Moeder Aarde en alle schepsels om mij heen. Hij visualiseert hoe het goud ♂ in haar noordpool ♂ stroomt, en vervolgens hoe het zilver ♀ in haar zuidpool ♀ stroomt. ArjunA visualiseert hoe een mix van beide kleuren, wit goud, in beide polen stroomt. Op deze manier draag hij zijn steentje bij aan de TWIN RAY COMPLETION van Moeder Aarde… en daarmee aan die van hemzelf!

 

Anahata of hartchakra. De 12-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is overgave aan het bestaan. Het bijhorende zintuig is de tastzin. Kleur is groen, rood en goud! Astrologische correspondenties zijn Leeuw/Zon, Weegschaal/Venus, Saturnus. Corresponderende edelstenen zijn: Kunziet, Smaragd, Jade (groen), rozekwarts, toermalijn (roze/rood). Element: Lucht.  Lichamelijke correspondenties: bovenrug, hart, borstkas, onderste deel van longen, bloed, bloedcirculatie, huid en handen. Muziek: klassiek, New Age, sacrale muziek. Mantra: YAM. Geurtherapie is Rozenolie.Thema/levensles: ontplooiing van de hartkwaliteiten, onvoorwaardelijke liefde, compassie, met elkaar delen, onbaatzuchtigheid, overgave en genezing.

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, en ervaar de Muur die je in je etherische lichaam hebt opgetrokken als bescherming tegen de pijn en ellende die zich in al je vorige levens manifesteerden. Echter, met die Muur heb jij je zelf ook afgesloten voor de liefde van de Schepper! Laten we het voorbeeld van de Berlijnse Muur volgen. Opdat liefde weer in vrijheid kan stromen. Wordt een Strijder van het Licht, opdat je nooit meer de pijn en het lijden hoeft te voelen dat uit de (imaginaire) afgescheidenheid van de Bron voortkomt. Geloof het of niet, maar door de beperkingen van het hartcentrum los te laten zal de thymusklier zijn oorspronkelijke leven gevende hormonen weer door je stoffelijke voertuig sturen. Hiermee behoud je je jeugdigheid en vitaliteit. Veroudering, verschrompeling, verzwakking en dood zijn het resultaat als je afgesneden blijft van de levenskracht van je Goddelijk Zelf! Het gezegde “Ouderdom komt met gebreken” is, wat ons betreft, een uiting van ouder domheid! ArjunA weiger er aan mee te doen en dat is ook aan zijn uiterlijke verschijning te zien!

 

Affirmatie: Ik accepteer me zelf volkomen en met heel mijn hart!

 

Vishuddha, keel - of hals chakra / communicatie centrum. De 16-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is resonantie met het bestaan. Het bijhorende zintuig is het gehoor. Kleur is lichtblauw. Astrologische correspondenties zijn Tweelingen/Mercurius, Mars, Stier/Venus, Waterman/Uranus. Corresponderende edelstenen zijn: Aquamarijn, Turkoois en Chalcedon. Element: Ether (Akasha).  Lichamelijke correspondenties: longen, bronchiën, slokdarm, spraakorgaan / stem, keel, nek en kaken. Muziek: boventoon muziek, New Age, sacrale en meditatieve dansen.. Mantra: HAM. Geurtherapie: Salie en eucalyptus. Thema/levensles: communicatie, creatieve zelfexpressie, openheid, onafhankelijkheid en inspiratie. Dit vijfde chakra, de doorgang naar de ziel, (!) wordt ook wel de “regulateur”genoemd, omdat het je vermogen tot verandering en geestelijke groei bepaalt.

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, en voel de beperkingen en opstoppingen die daar zijn ontstaan. Sta eens stil bij alle onwaarheden die hierlangs zijn geventileerd, of bij al die keren dat je uit angst jouw waarheid niet uitsprak. Laat al die opgehoopte energie los. Erken je zwijgen, erken je onwaarheden en halve waarheden. Zeg in gedachten: “Ik laat jullie los in de zuivere Christuslicht - substantie, jullie zijn mij niet langer van dienst!” Het wordt tijd om dit krachtcentrum in eigendom te nemen, door je waarheid en je geestelijke integriteit uit te spreken. Ervaar maar hoe het is om voor je waarheid uit te komen met onderscheidingsvermogen, mededogen, discretie en zonder oordeel! Op deze manier maak je weer gebruik van je intuďtie en wijsheid, zodat je precies het goede zegt op het juiste moment en op tijd weer weet te zwijgen!

 

De Hindoe mantra die met dit chakra is verbonden is eigenlijk So Ham. Zeg in gedachten “So” als je in ademt en als je uit ademt “Ham” Dit betekent IK BEN.

Denk hier eens over na als je wilt: In den Beginne was er Niets, en Gods Geest zweefde over de wateren. Toen zei God: “Er zij Licht…” Voor oren die kunnen horen wordt hier het geheim van de Kracht van het Woord geopenbaard.

 

Affirmatie: I AM. Een alternatief is IK BEN. Iemand met taalgevoel herkent in het woord BEN het Hebreeuws voor ‘Zoon” Snap je nu welke kracht hiervan uitgaat? Je moet alleen de samenhang durven zien, net zoals Aton uit Atlantis, die Leraar in de Samenhang der Dingen was!

 

Âjnâ, voorhoofdschakra, derde oog, innerlijk oog, of commando chakra!

 De 96-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is inzicht in het bestaan. Alle zintuigen, inclusief buitenzintuiglijke waarneming behoren tot het derde oog. Kleur is indigoblauw, maar ook geel en violet. Astrologische correspondenties zijn Mercurius, Boogschutter/Jupiter, Waterman/Uranus, Vissen/Neptunus. 

Corresponderende edelstenen zijn: Lapis Lazuli, Indigoblauwe saffier*, Sodaliet. Lichamelijke correspondenties: kleine hersenen, neus, sinussen, ogen, zenuwstelsel, voorhoofd, gezicht. Muziek: zowel oosterse als westerse klassieke muziek, New Age, kosmische klanken*. Mantra: KSHAM. Geurtherapie: Mint en Jasmijn. Thema/levensles: inzichten, intuďtie, ontwikkeling van de innerlijke zintuigen, geestkracht, wilsprojectie, manifestatie.

 

Het Âjnâ of voorhoofdschakra wordt ook wel het venster van de ziel genoemd. Behalve de bekende plek tussen je wenkbrauwen aan de neuswortel heeft dit chakra ook een locatie op de achterkant van het hoofd. De voorkant heeft te maken met conceptueel begrip, en de achterkant met het vermogen om die concepten en ideeën systematisch uit te werken en te realiseren. Het zesde chakra geeft, als het eenmaal ten volle is ontwikkeld een profetische visie en psychische, of zo je wilt, paranormale, krachten

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, en verwijder in gedachten het vlies (Maya) dat over je innerlijk oog of helderziendheid ligt. Laat de illusie los en zeg ertegen: “Ik laat je los in de zuivere Christuslicht - substantie, je bent mij niet langer van dienst!” Visualiseer hoe je hypofyse gaat pulseren en zich opent, en hoe het de rechter en de linker hersenhelft verbindt. Dit vergroot je intuďtie en wijsheid en brengt vrede in de geest.

Laat jouw (waan) ideeën over dualiteit los en breng eenheid in je mannelijke en vrouwelijke energieën. De kracht, de wil en de dynamiek van de Vader in de linkerkant van je hersens, verbonden met de liefde, het mededogen, de creativiteit en het verzorgende aspect van de Moeder in de rechterhersenhelft.

 

 

 

Let op: vanaf je keelchakra naar beneden toe is het andersom. De linkerkant van je lichaam vertegenwoordigt het gevoel/vrouwelijk, de rechterkant staat voor ratio/mannelijk. De linkerhand is de ontvangende/vrouwelijke hand, rechts is de gevende/mannelijke hand.

 

Affirmatie: Shalom Ha Shem, dit is Hebreeuws voor: “In Naam van Vrede”

of Shalom Ain Soph wat “In Naam van Eeuwig Licht” betekent.

 

Sahasrâra of kruinchakra. De 1000-bladige Lotus is symbool voor dit chakra. Het basisprincipe is ZIJN. Kleur: violet, geel en wit. Astrologische correspondenties zijn Steenbok/Saturnus, Vissen/Neptunus.  Corresponderende edelstenen zijn: Amethyst en bergkristal. Lichamelijke correspondenties: grote hersenen, schedeldak. Muziekvorm: STILTE. Mantra: OM. Geurtherapie: Olibanum en Lotus. Thema/levensles: voleinding, hoogste inzicht door rechtstreeks naar binnen te kijken, vereniging met Al Dat Is, universeel bewustzijn.

Het kruinchakra, dat ook wel kroonchakra wordt genoemd, heeft te maken met de integratie van de persoonlijkheid (ego) met de spiritualiteit (Hoger Zelf), door dit te bereiken kroon je jezelf als het ware… Daarmee verdien je toegang tot het Koninkrijk Gods, wat in feite ons geboorterecht is!

 

Aanbevolen meditatie:

Concentreer je op dit chakra, dat de poort naar de hogere dimensie is, en ook naar je Goddelijk Zelf en naar de Eeuwigheid! Visualiseer hoe dit centrum zich opent als een 10000-bladige Lotusbloem. Stel je voor hoe je pijnappelklier of epifyse gaat vibreren en het bovenste deel van de hersenen nieuw leven geeft en je helderhorendheid activeert. Vertrouw er op dat je, via jouw IK BEN Aanwezigheid, in staat bent dit Pad van Licht te gaan, teneinde toegang te krijgen tot de inspiratie, de Goddelijke wijsheid en de geestelijke Wil van de Schepper! Laat de beperkend energieën los, kies niet langer voor angst maar voor liefde. Liefde is Licht, angst is het ontbreken van Licht… Geef de illusies op die je levenslang gevangen hebben gehouden.

 

Erkent ze en zeg tegen deze emoties: “Ik laat jullie los in de zuivere Christuslicht - substantie, jullie zijn mij niet langer van dienst!” Ziet ze in gedachten wegzweven en visualiseer dat ze getransformeerd en getransmuteerd worden.

Affirmatie: Epithe Talitha Cumi Mehayyai Hammetin. Hebreeuws voor: “Mogen wij allen Verrijzen.” Wat ons betreft mag je ook alleen de cursieve tekst chanten.

 

Zo, we zijn er bijna. Het is ongelooflijk dat dit pagina zeven al weer is! Voor de zeer leergierigen onder jullie volgt hier extra informatie. De Elohim kennen een energie systeem waarin naast de bovengenoemde zeven chakra’s nog vijf extra chakra’s onder onze voeten en vijf extra chakra’s boven ons hoofd zijn opgenomen. Numerologisch bekeken is dit logisch. Als je alle chakra’s van dit systeem optelt kom je op zeventien chakra’s. Het getal 17 genereert het getal 8, en dat staat voor Kracht. Wanneer je de 8 op z’n kant legt, ontstaat een Lemniscaat of Eeuwigheids symbool. Ook hier geldt weer de samenhang durven zien!

 

Vanaf onze voeten neerwaarts geteld zijn ze bekend als: 1. Aarde Ster - 2. Dolfijnen Matrix - 3. Binnenaardse Steden - 4. Walvissen Matrix - 5. Hart van Gaia.

 

Vanaf de kruin opwaarts geteld zijn het achtereenvolgens: 1. ZieleSter. 

2. Sterrenpoort - 3. Intergalactische Poort - 4. Christus Bewustzijn - 5. De Grote Centrale Zon.

 

In Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde,

ArjunA©


Terug naar overzicht | Afdrukken