Terug naar overzicht | Afdrukken

11:11 Poort.

Voor vele mensen in het Zuiden is 11devande11de een excuus om de carnavalsstart te vieren met massale dronkenschap, vechtpartijen, vernielingen en andere overlast. Deze mensen zijn wakker, maar niet ontwaakt. Deze mensen functioneren nog volledig in de lagere derde dimensie, maar zijn zich dat totaal niet bewust. Ik vraag me zelfs af of ze überhaupt bewust zijn…

 

De 11:11 poort opende met een simpel berichtje in de media waar zo min mogelijk ophef over werd gemaakt. De meeste media aandacht ging nog steeds uit naar de zwarte man die in het Witte Huis gaat wonen. Deze aandacht is een prachtig geregisseerd staaltje programmeren in polariteit. Het bericht waar ik over wil schrijven is het volgende:

 

11-11-2008 / Nieuwe piramide ontdekt in Egypte

KAIRO - Archeologen hebben in Egypte, in de woestijn bij Sakkara, een tot nu onbekende piramide van 4.300 jaar oud ontdekt. Volgens Zahi Hawass, Egyptoloog en secretaris-generaal van de Supreme Council of Antiquities, is de piramide 5 meter hoog met een vierkante basis van 22 meter aan elke zijde. Het zou gaan om een piramide voor koningin Seshseshet, de moeder van koning Teti, de eerste koning van de zesde dynastie.

 

Meer staat er niet, maar wat kunnen we uit dit bericht distilleren? De vindplaats is voor mij een verwijzing naar het element Vuur. In de TeraMai/Seichem traditie wordt het element vuur Sakara genoemd.

 

Sakara werkt in de aura en het fysieke lichaam, en heeft de eigenschap dat het net als met echt vuur dat het door blokkades en weerstanden in onze FEMS lichamen heen brandt, en die blokkades/weerstanden transformeert. Deze energetische straal uit de kosmos brengt de aura beter in balans.

 

De afmetingen zoals Hawass die noemt zijn ook opmerkelijk. De piramide zou 5 meter hoog zijn geweest en zou een vierkante basis van 22 meter aan elke zijde hebben. Waarom wordt zo’n relatief kleine piramide gevonden in een periode dat de Aarde en de mensheid naar de vijfde dimensie gaan? Waarom hebben de zijden van de basis het meestergetal 22 als afmeting?

 

De Piramide wordt toegeschreven aan koningin Seshseshet, de moeder van koning Teti, de eerste koning van de zesde dynastie. Koning Teti was geboren als eenvoudig man, maar kreeg recht op de troon nadat hij trouwde met de dochter van Oenas, prinses Ipoet. Hij stuurde een aantal keren expedities naar Kanaän. Er zijn sporen van hem gevonden in Byblos.

 

Volgens Manetho werd Teti vermoord, doordat er verschillende ingewikkelde politieke acties (bedreigingen) waren aan het hof. Er zijn van de bedreigingen geen bewijzen gevonden maar vele geleerden ondersteunen het idee. Manetho schat de regering van Teti op 30 jaar.

 

Waarom is er een parallel te trekken tussen de biografie van Koning Teti en die van Barack Obama? Waarom wordt juist na de verkiezing van Obama hier en daar gerefereerd naar de moord op JFK op 22 november 1963. Waarom lijkt die moord als twee druppels water op de moord op koning Teti?

 

Waarom zijn de zijden van de pas ontdekte piramide 22 meter, hetzelfde getal als 22 november, de datum waarop JFK werd vermoord?

November.

De energie van november zal nog dieper gaan graven in oude beperkende overtuigingen die we van vele levens met ons meedragen. Op het een of ander niveau heeft een ieder van ons oude programmering over onszelf in relatie tot geld – ongeacht wat we verdienen of waar we leven. De onzekerheid die wereldwijd gevoeld wordt, is een sterke katalysator om eens grondig naar deze overtuigingen te kijken.

 

Onze wereld, in feite ons hele universum is een hologram. We leven in een oceaan van energie, een intelligent universeel veld van oneindige mogelijkheden en overvloed vol lichtgolven van informatie. Ons lichaam en het lichaam van elk levend ding op deze aarde is uit dit veld gevormd. Ons individueel en collectief bewustzijn staan er constant mee in wisselwerking. Op die manier creëren we van moment tot moment onze werkelijkheid.

 

Tijd zoals wij die kennen is niet lineair maar rondgaand, binnen het hologram draaien ons huidige en onze vorige levens gelijktijdig rond in de kring of de illusie van tijd. Een ieder van ons bezit een stuk van de holografische energie. Het mooie van holografische energie is dat elk stuk het geheel bevat; als we dus in een klein stukje verandering brengen, kunnen we verandering brengen in het geheel.

 

We worden gemakkelijk beïnvloed door de voortdurende nieuwsberichten die bedoeld zijn om ons in de angst en de polariteit te houden. Als lichtwerkers en sterrenzaden is het van essentieel belang dat we doorgaan met onderzoeken, vrijmaken en loslaten. Als we gespannen, bang, bezorgd of ongerust zijn, is dit een indicatie dat we nog altijd vasthouden aan een oude agenda of overtuiging maar NU is er de katalysator om daar verandering in te brengen.

 

Ondanks de overweldigende hoeveelheid negatief nieuws met betrekking tot de financiële wereld en haar bokkensprongen, vingen wij alleen maar positief nieuws op…  Op 14 oktober, de Volle Maan in Libra, vielen enkele cyclische momenten in tijd/ruimte samen.

 

De Galactische Federatie heeft haar voornemen zich aan de wereld te tonen in de koelkast gestopt. De mensheid bleek nog niet over het juiste kwantum ontwaakte zielen te beschikken. Dat kan ook niet als je leest dat op de 11devande11de er nog mensen (nou ja, ménsen…) zijn die de Servaasbasiliek, de Sint Janskerk, de Hoofdwacht en het Museum Spaans Gouvernement zonder enig respect gebruiken als openbaar urinoir.

 

We hebben wel vanaf die datum de regie volkomen in eigen handen genomen. We veroorzaakten op 24 oktober 2008 een zandstorm op de vlakte van Giza. Lees het reisverslag maar op onze website. Op de Volle Maan in Schorpioen en op de woensdagmeditatie er aan voorafgaand, hebben we de Galactische Federatie opgeroepen zich aan de wereld te tonen op ten laatste 22 november 2008.

 

Het is ons geboorterecht om te weten wie in onze atmosfeer aanwezig is. Het is ons geboorterecht om het Koninkrijk weer volledig in eigendom te nemen, zonder inmenging van buitenaardse belanghebbenden…

Het is ons geboorterecht om als mens en als ziel het meestergetal 11 te claimen en ernaar te handelen. Dat verklaart de 11:11; meester zijn over de mens die je speelt en over de ziel die je bent!

 

Wij vragen bij deze alle Lichtwerkers die dit lezen, vóór 22 november samen te komen en de oproep aan onze ruimtebroeders te herhalen.

 

IN NAAM VAN IK BEN DIE IK BEN, BEVEEL IK JULLIE JE BEKEND TE MAKEN AAN HET MENSELIJK RAS.

 

IN NAAM VAN IK BEN DIE IK BEN, BEVEEL IK JULLIE TE TONEN DAT JE UIT LICHT BESTAAT EN MET LICHT GEKOMEN BENT.

 

ZOALS IK GESPROKEN HEB, ZO ZAL HET GESCHIEDEN!

 

Hoge frequenties.

De 11:11 Poort zal een hogere frequentie van Harmonisch Licht naar onze planeet brengen. De integratie van dit licht en haar veranderingen zullen ervoor zorgen dat wij ons meer herinneren van het meesterschap en de wijsheid van onze ziel.

 

Het kan er ook voor zorgen, en dat is typisch 3D, dat chaotische gedachten van angst naar boven komen. Op dit moment oefenen drie primaire energieniveaus op onze planeet invloed uit op het collectief:

 

Het wordt hoog tijd dat wij beseffen dat wij het Gouden Ras zijn. Het wordt hoog tijd dat wij, allemaal, beseffen dat er geen verschil is tussen ‘hierboven’ en ‘hier beneden’. Er wordt wel gewag gemaakt van de Hermetische Wet, maar zolang wij er niet maar handelen is en blijft het theorie.

 

Het is al veel later dan 5 voor 12, en nog altijd is het vereiste kwantum niet bereikt. Nog steeds worden kosmische signalen verpakt in 3D vormen. De mensheid ziet ze wel, maar begrip is er niet. Kijk nog eens met andere ogen naar de laatste Indiana Jones en vraag je af of dit een SPIEGELBEELD is van de verschijning van de Galactische Federatie…

 

Als je morgen wakker wordt, lieverds, zorg dan dat je ook ontwaakt!

 

In Licht & Liefde.

 

 

Alle artikelen/vertalingen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: © ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken