Twaalf Strengen DNA

Gisteren (12 augustus) publiceerde ik op onze site deel II van het Nieuwe Zien en eindigde met deze alinea’s.

 

Het is zelfs denkbaar dat het om de Terugkeer van de Twaalf Stammen gaat; de Terugkeer van het 12-strengen DNA; de Terugkeer van de Mensheid naar een Hoger Bewustzijn. De laagste Sefiroth op de Boom des Levens wordt Malchut of Koninkrijk genoemd.

 

Het is aan de Ontwaakte Mens om het Koninkrijk op deze gezegende planeet te stichten. Het is hoog tijd dat we de oeroude geoglyfen leren begrijpen. Onbegrip schept angst en angst creëert agressie, daar is deze wereld vol van.

 

Vandaag (13 augustus) ontving ik de wekelijkse nieuwsbrief van Jelaila Starr, een channel van 9D Wezens op Nibiru. Ik zal het in zijn geheel vertalen.

 

DNA Her-Codering Wetenschappelijk Bewezen.

 

Hey ArjunA,

Het is interessant hoe informatie, die de 9D Nibiruanen me ongeveer tien jaar geleden gaven, nu door de wetenschap is bevestigd. Wetenschappers bewijzen dat DNA opnieuw geprogrammeerd kan worden met woorden en frequenties:

http://www.wakingtimes.com/2011/12/12/scientists-prove-dna-can-be-reprogrammed-by-words-and-frequencies/

 

In de tijd dat ik die informatie ontving bestond het merendeel van mijn werk uit het opschrijven van het proces om de 10 sluimerende DNA strengen weer af te stemmen op herverbinding en reactivering.

 

De intentie van de 9D Nibiruanen was de mensen een doe het zelf methode te geven waarmee ze hun 12 strengen DNA weer konden verkrijgen opdat ze weer terug konden keren naar hun vroegere multidimensionele staat van zijn.

 

Op 21 november 2002 ontvingen Nora en ArjunA 22 codes om exact hetzelfde te doen met de Volle Maan Groep!

 

Het proces omvatte emotionele zuivering op de manier waarop de thymusklier multidimensionele vermogens benut. In het artikel: ‘DNA Herstel Overzicht schreef ik: “Wanneer wij multi-dimensioneel zijn, worden onze fysieke vermogens opnieuw geactiveerd en we zullen tegen die tijd op een etherisch niveau een tweede zenuwstelsel hebben ontwikkeld.

 

Dit zenuwstelsel zal ons toestaan, maakt ons mogelijk simultaan in meervoudige dimensies te leven. We kunnen dan luisteren en kijken naar, en communiceren met andere wezens in die dimensies.”

 

Maar dat is niet alles wat de DNA Her-Codering doet; de emotionele zuivering die de thymusklier moet activeren vraagt om het gebruik van hoger dimensionale overtuigingen om het voor elkaar te krijgen. Deze nieuwe overtuigingen zijn die van een scheppergod die inziet dat hij/zij zijn/haar eigen werkelijkheid schept, we stoppen dan te denken en te doen als 3D slachtoffers.

 

Wanneer we deze nieuwe overtuigingen dagelijks toepassen, worden het nieuwe gewoontepatronen waarmee ons leven meer in balans komt.

Wij zien en begrijpen waarom situaties zich voordoen en lossen de situaties sneller op. Ik zou pagina’s vol kunnen schrijven over de voordelen van het leven als multi-dimensioneel mens in een 3D wereld, maar daar is in dit bericht geen ruimte voor.

 

DNA en Taal.

In het wetenschappelijke artikel wordt uitgelegd hoe wetenschappers ontdekten dat onze genetische code, specifiek de schijnbaar nutteloze 90%, dezelfde regels volgt als onze menselijke talen. Ze ontdekten dat de alkaline in ons DNA een vast taalsysteem volgt en bepaalde spelregels heeft zoals onze talen. Dat impliceert dat menselijke talen niet toevallig ontstonden, maar een reflectie zijn van ons inherente DNA.

 

Ik vond dat nogal opwindend omdat het bevestigde wat ik over DNA en taal had gechanneld. Waarom hebben wij zo veel talen? In de Bijbel staat dat God (oorspronkelijk Goden) de mensen in de war brachten na het incident met de Toren van Babel.

 

Bij de uitleg van dat incident, vertelden de Nibiruanen mij dat, voordat wij het vermogen hadden om alle talen te spreken, de Goden of Nibiruanen een aantal galactische dialecten spraken omdat Nibiru, net als een Galactische Verenigde Naties, het thuis is van vele soorten en dus van vele talen.

 

Toen ze ons schiepen, werd de beslissing genomen een fusie van alle species en soorten te creëren opdat wij waarlijk de “Kinderen van het Universum” werden.

Met die beslissing bereidden ze ons onbewust voor op het vervullen van onze goddelijke bestemming als de hoop van het Universum. (Het hele verhaal kan je lezen in ‘The Mission Remembered’ boek 2)

 

Terug naar het onderwerp. Hoewel de moderne wetenschap misschien niet weet waarom wij zoveel talen hebben, weten ze nu tenminste dat die talen uit ons DNA voortkomen en dat wij ons DNA kunnen veranderen met woorden. Geweldig hè?

 

Formule van Compassie.

Hoewel het wetenschappelijke artikel primair stelt dat DNA taal en vorm beheerst en het niet langer nodig is het DNA uit te pluizen, hoeven we alleen woorden, gedachten en gevoelens te gebruiken. Dit spreekt boekdelen voor de Formule van

Compassie.

 

(Ik moest op haar website kijken om de volgende alinea’s te begrijpen. Ze heeft ooit een Formule van Compassie geschreven waarin 9 vragen worden gesteld…)

 

Dit 9 vragen proces is gebaseerd op dezelfde aanname dat we ons DNA kunnen veranderen met woorden. Door gebruik te maken van de hoger dimensionale overtuigingen zijn we in staat de vragen te beantwoorden. We gebruiken deze Formule wanneer we iets verwerken waarin emoties als boosheid, schuld, schaamte, rancune, spijt en wroeging zich opgestapeld hebben…

 

Wanneer we de antwoorden voelen, resoneren die antwoorden met ons hoge hart of thymusklier! Als we vraag 5 bereiken (Wat is het Geschenk?) ontdekken we dat die vorige emoties getransformeerd worden naar een hogere frequentie; ze veranderen in dankbaarheid, waardering, erkenning en compassie. We schuiven op van weerstand naar acceptatie, waarmee we uiteindelijk innerlijke vrede kunnen ervaren.

Op dat punt verandert het stukje op koolstof gebaseerde DNA, dat verbonden was met het verwerkingsproces, in een kristallijnen structuur… De donkere emoties verdwijnen omdat ze nu Licht zijn geworden. Prachtig gewoon!

 

Ik moedig je aan zowel het wetenschappelijke artikel als mijn artikel over het herstellen van de DNA code te lezen en te herlezen.

http://www.nibiruancouncil.com/html/recodeoverviewarticle.html

 

Je zult, net als ik, ontdekken dat wat de Ouden ons vertelden waar is: wij zijn multidimensionele wezens met een holografische DNA dat we naar believen kunnen veranderen.

 

Wij scheppen onze Werkelijkheid.

Met vele anderen heb ik aangetoond dat onze overtuigingen en emoties onze werkelijkheid scheppen, dus daar ga ik niet verder op in.

 

Wat ik hier wil benadrukken, aangezien het waar is, is dat omdat onze planeet op het punt staat een reis te completeren door een hoogfrequent pro evolutionair energieveld dat de Galactische Kern uitzend, wij nog erg weinig maanden hebben om onze wereld te veranderen.

 

Wij kunnen een krachtig effect genereren door simpelweg onze eigen emoties te zuiveren. Dat kunnen we het beste doen met compassie, wat de hoogst denkbare frequentie vertegenwoordigt. Telkens als wij iets zuiveren gaat die energie in het Grid. De frequentie is zo hoog dat het sneller door het massabewustzijn gaat en zo andere mensen sneller raakt.

 

Compassie heeft een groot, wellicht zelfs grotere, impact dan gebed dank zij de frequentie. We naderen tenslotte het einde van de grote 26.000 jaar cyclus. Blijf gecentreerd om hier doorheen te komen. Wij hebben de hulpmiddelen; onze voorouders hebben hiervoor gezorgd.

 

In Dienstbaarheid, Jelaila Starr

 

Om jullie een idee te geven van de Formule van Compassie, heb ik de negen vragen opgezocht en ze hieronder vertaald.

 

  1. Wat is de les die ik wilde leren met betrekking tot deze persoon en het conflict dat we hebben?
  2. Welk contract heb ik met deze persoon op zielsniveau gemaakt?
  3. Wat is de rol van deze persoon binnen dit contract?
  4. Welk aspect van mijzelf weerspiegelt deze persoon?
  5. Welk geschenk geeft deze persoon me door die rol te spelen?
  6. Kan ik de rol die hij/zij speelt en zijn/haar acties accepteren om deze les te leren?
  7. Sta ik mij zelf toe de woede los te laten ten opzichte van deze persoon die de rol speelde om mij te helpen met deze les?
  8. Kan ik deze persoon bevrijden van schuld, blaam en afkeuring?
  9. Nu ik deze persoon heb bevrijd van mijn oordeel, kan ik vriendelijk zijn voor hem/haar. Hoe doe ik dat en wanneer?

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken