Terug naar overzicht | Afdrukken

Twee en zeventig.

We kwamen in het artikel over de gezonken steden de volgende alinea tegen. Het gigantische piramidevormige gebouw op 30 meter diepte buiten de kust van het eilandje Yonaguni was een ceremonieel centrum, voorzien van brede promenades die geflankeerd waren door erebogen. Die Zigurrat of trappenpiramide had zijden van 72 meter lang.

 

Lezers met een hoger bewustzijn voelen dan iets resoneren; het getal 72 is een heilig getal en heeft in vele opzichten een bijna onzichtbare hoofdrol gespeeld, in verschillende culturen op diverse tijdslijnen.

 

  1. Osiris, de Egyptische god van de Onderwereld of het Dodenrijk werd door 72 samenzweerders verraden en in 14 stukken is gehakt.
  2. In de leer van de Kabbala heeft YHVH 72 Namen.
  3. De som van de letters YHVH komen in de Hebreeuwse mystiek overeen met het getal 72.
  4. De stenen jaguar in de piramide van Chichén Itzá heeft 72 stukjes jade die het vlekken patroon op zijn lichaam vormen.
  5. Tussen de Grote Piramide op Giza en het tempelcomplex van Angkor Vat in Cambodja liggen 72 lengtegraden van de wereldbol.
  6. Angkor Vat, dat volgens het principe Zo Boven Zo Beneden overeenkomt met het stelsel Draconix, heeft 72 tempels die tussen A.D. 1112 en 1152 zijn gebouwd. NB. Alfa Draconix was in 2800 v. Chr. de Poolster…
  7. Het Borobodúr tempelcomplex uit circa A.D. 800 bij Yogyakarta op Java heeft drie terrassen op de bovenbouw die 72 stupa’s telt.

 

Er zijn ook nog veel meer rekenkundige reeksen op Internet te vinden die terug zijn te voeren op het getal 72.

 

Het meest bekende en algemeen geaccepteerde fenomeen met betrekking tot dit Grote Getal 72 heet precessie.

 

De precessie is een beweging die de aarde maakt, naast het draaien om haar as en het draaien rond de Zon. Het wordt veroorzaakt door de zwaartekracht van de Zon en de Maan die inwerken op equatoriale uitzettingen van de aarde. Laten we het eenvoudig houden; de precessie is de schommeling van de aardas. Die aardas tekent als het ware een cirkel om de hemelnoordpool. Daardoor is het mogelijk dat de huidige poolster de helderste ster in de Kleine Beer is, en 26.000 jaar geleden – een volledige rondgang langs de Zodiak – was dat Alfa Draconix, de helderste ster uit het stelsel Draak

 

Door die schommeling van de aardas schuift de aardas en zijn projectie op de hemelbol in 72 jaar één graad verder op de Zodiak of de Dierenriem. Elk teken beslaat 30 graden, het impliceert dat een Zodiak teken, of één sterrenbeeld, 2160 jaar lang haar invloed doet gelden. We leven nu in het tijdperk Waterman, en daar recht tegenover staat de Leeuw op de Zodiak.

Er zijn dus zes tijdperken van 2160 jaar gepasseerd sinds de Leeuw (lees Sfinx) de Aarde beïnvloedde. Er liggen dus 12.960 jaren tussen het tijdperk Leeuw en het tijdperk Waterman. Die tussen liggende periode wordt ook wel de Galactische Nacht genoemd. Een huiveringwekkende periode van duisternis, negativiteit, geweld, hebzucht, corruptie, honger, machtsmisbruik en vooral onwetendheid.

 

Zou het ‘toeval’ zijn dat de ondergang van het laatste stuk Atlantis zich circa 13.000 jaar geleden voltrok? Na een bloeitijd waarin het collectief bewustzijn van de mens harmonie, licht, liefde, kracht, en vrede op Aarde manifesteerde. Een tijdperk waarin technologie en spiritualiteit perfect in balans waren. De eeuwige cycli haalden dit tijdperk in, en dompelden de wereld in duisternis, negativiteit, geweld, hebzucht, corruptie, honger, machtsmisbruik en vooral onwetendheid…

 

Dat klinkt warempel als onze tijd, waarin teveel zinloos geweld, te veel stille omlopen creëren. Een tijd waarin hebzucht massa vernietigingswapens fantaseert in gebieden die veel oliereserves bevatten. Een tijd waarin de oplossing voor het terrorisme alleen te vinden is in het opgeven van je soevereiniteit als mens. Een tijd waarbij elektronenchips in paspoorten en rijbewijzen de mens degradeert tot slaven van een stervende economie. Wat je ook doet, met wie je ook praat, je bent overal en altijd te traceren. Atlantis is er aan ten onder gegaan.

 

Is het concept van de Waterman een code voor die catastrofe, om ons collectief bewustzijn een signaal te geven dat het weer kan gebeuren, als we ons denken en doen niet veranderen? Hoewel we met dit zonnestelsel voor minimaal 2160 jaar in de Fotonengordel verblijven, en Aquarius de belofte van Overvloed inhoudt, kan die overvloed ook een zondvloed worden…

 

Bevatten al die oude monumenten, die mythen en legenden waarin het getal 72 zo’n prominente plaats neemt, een code voor de mensheid van dit tijdperk? Wat gebeurt er als de aardas haar schommeling zou staken, omdat Gaia moe is van alle negativiteit die het collectief bewustzijn in de ethers projecteert. De media in print en on air genereren een netwerk van angst, en die angst voedt agressie. We zijn dus in een merkwaardige neerwaartse spiraal van bewustzijn beland.

 

Toch wijst alles wat ogenschijnlijk pijnlijk is op een ommekeer. Er is een Grote Schoonmaak aan de gang die, voor oren die niet kunnen horen, klinken als rampen. De agressie, het zinloze geweld, het onbegrip, of niet willen begrijpen van de mensen onderling wordt alleen gereflecteerd door de Natuur. Agressie schept orkanen en aardverschuivingen, zinloos geweld creëert vulkaanerupties en modderstromen.

 

Wat is de samenhang tussen het Grote Getal 72 en deze omstandigheden in de wereld van vorm? Het getal op zich wil ons iets leren! Het Grote Getal wil ons duidelijk maken dat het er op of er onder is, en omdat de mensheid over de Vrije Wil beschikt kan het alle kanten op. We kunnen 2006 (is samen 8) gebruiken om in balans te komen met ons zelf en het Universum. De twee nullen van de 8 spiegelen ons de Hermetische Wet: “Zo boven, zo beneden”. De negatieve kant van de 8 is harder, gevoellozer, materialistisch en onverdraagzaam…

 

De Leraar.

De som van 72 is een 9; het getal van de Leraar. Laten we kijken naar de individuele cijfers van het getal 72. De code voor de Zeven is ervoor gaan of vluchten. De Zeven moet leren in de wereldse realiteit te staan i.p.v. te dagdromen en zich verschuilen achter een romantisch en idealistisch beeld. Oppassen voor misleiding voor zichzelf en anderen.

 

De mens kent zeven chakra’s, zeven hemelen, zeven Ordes van Engelen, er zijn zeven soorten zwanen bekend, er zijn zeven broers die in zeven zwanen worden veranderd, er zijn zeven wereldwonderen, zeven dagen in de week… Alleen al over dit individuele getal zou je boeken kunnen schrijven.

 

Laten we dan naar het cijfer 2 kijken. De Twee is diep verbonden met de Maan en het element water. De Twee is het ultieme symbool van dualiteit. De Twee is in staat uitersten te verbinden maar kan ook besluiteloos zijn. Zij is veranderlijk en meegaand, zij moet leren onafhankelijk te zijn en haar grenzen te stellen. De Twee moet leren onafhankelijk te zijn, de eigen grenzen te bepalen en zichzelf te beschermen voor invloeden van buitenaf.

 

De Twee wordt het best gesymboliseerd door Zwaarden 2 uit de kleine Arcana van de Tarot. Een geblinddoekte Maagd zit met haar rug naar een groot water, waar boven de maan in het laatste kwartier staat. Zij houdt de Twee Zwaarden vast in een hoek van Twee en Zeventig graden!

 

Weer die Twee en Zeventig.

Hallo, zijn jullie wakker? Het is niet genoeg om ’s morgens op te staan en de rest van de dag met ogen open te doen alsof je wakker bent. Wij willen jullie met deze artikelen wakker schudden uit de Droom die het Leven wordt genoemd. Word bewust, gebruik ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen. Kleine waarheid laat zich gemakkelijker ontdekken dan Grote Waarheden, omdat je er met je neus tegen aan staat en het niet herkent!

 

We lezen dat een geblinddoekte Maagd met haar rug naar een groot water zit, waar boven de maan in het laatste kwartier staat. Met ogen die kunnen zien begrijpen we dat dit een verwijzing is naar Rechtvaardigheid; Vrouwe Justitia is geblinddoekt. Maar het is niet alleen Vrouwe Justitia, het is de Godin in de mens die ontkend wordt, we zijn blind voor onze Godinnenenergie!

 

Ze zit echter met haar rug naar het Water, en water staat voor emoties, voor gevoel. De mensheid wil niet in haar gevoel zitten, we gebruiken liever ons verstand, en waar dat toe heeft geleid zie je dagelijks op het journaal, en in je directe omgeving.

 

De Maan is tactvol, ontvankelijk, geduldig, zorgzaam en zachtmoedig, maar ze staat in haar laatste kwartier. Geliefden het is dus vijf voor twaalf. Nog een paar jaar en het is 2012, wat volgens de Maya kalender het Einde der Tijden markeert. Het Vrouwelijk Principe, de Godinnenenergie in de mens moet leren onafhankelijk te zijn, de eigen grenzen te bepalen en zichzelf te beschermen voor invloeden van buitenaf.

 

We hebben gezien dat de som van 72 een 9 is. De Negen, is een Enneade, wat in het Grieks Negenheid betekent. Het is de laatste van de enkelvoudige getallen, en omvat alle eigenschappen van de voorgaande getallen. De Negen wordt gezien als de voltooiing, denk maar aan de Negen maanden zwangerschap. Astrologisch gezien is het getal Negen verbonden met de tekens Boogschutter en Vissen.

Het teken Vissen omvat, net als de Negen, alle eigenschappen van de voorgaande sterrenbeelden.

 

Dit is de reden waarom Yeshua in het tijdperk van de Vissen een Leraar voor de mensheid was. Yeshua omvatte alle menselijke eigenschappen op een hoger dimensionaal niveau. Volgens de bijbel werd het in het Negende uur donker, toen Yeshua aan het kruis hing. Volgens de joodse geschiedenis zijn veel rampen in de Negende maand gebeurd.

De Wereld werd wakker geschud door het instorten van Twee Toren op de elfde (1=1=2) van de Negende maand. De Negende maand is de maand Maagd! Yeshua werd maagdelijk ontvangen, dat wil zeggen, hij kwam zonder karma. Zielen die zonder karma op Aarde een fysiek lichaam aannemen komen van Venus, de Godin, het Vrouwelijk Principe, de Maagd…

 

Zijn jullie wakker, kunnen jullie dit lezen met ogen die kunnen zien, of doe je het in gedachten af als toeval. Dat mag, want je hebt de Vrije Wil gekregen. We gaan nog heel even door op de vele betekenissen van het getal Negen. In de Noorse mythologie is de bekendste verwijzing naar de Negen, die waarin Odin 9 dagen aan Yggdrasil, de wereldboom, hangt om wijsheid voor de mens te bemachtigen.

 

Zou het toeval zijn dat Odin 9 dagen aan een boom hangt, en Yeshua 9 uur aan het kruis hangt voor de Duisternis invalt? Zou het toeval zijn dat Odin wijsheid voor de mensheid probeert te bemachtigen, maar dat wij de wijsheid die Yeshua ons gaf in het duister hebben achtergelaten? Zou het toeval zijn dat Levensboom of Kabbala een Hebreeuws symbool is voor Wereldboom?

 

Je mag in toeval blijven geloven, want je hebt de Vrije Wil ontvangen.

 

Volgens Tobias, die gechanneld wordt door Geoffrey Hoppe, is de einddatum van 21 december 2012 door het verheffen van ons collectieve bewustzijn vervroegd naar 18 september 2007.

 

18 september 2007.

Als we die datum lezen zoals Yeshua het zou lezen, van rechts naar links, zien we eerst de 7 en dan de 2. De datum is dus een verwijzing naar het Grote Getal 72.

De som van 18 is 9, en september is de negende maand, de maand van het teken Maagd. Wanneer we vervolgens 18+9+2007 optellen krijgen we 36=9. Als we nog gedetailleerder naar die datum kijken, zien we drie maal Negen. De som van de dagen is een Negen, de maand zelf is een Negen, en de som van het jaartal is een Negen.

 

Als we de Negen in de Kleine Arcana bekijken zien we het concept van voltooiing terug komen. In Pentakels 9 zien we een vrouw, het kan ook een Maagd zijn, die op een bepaald niveau het hoogst mogelijke heeft bereikt. Op Bokalen 9 zien we iemand met een emotionele voldoening, hij is gelukkig met wat hij heeft bereikt. Bij zwaarden 9 zien we dat de metafoor van de nachtmerrie voorbij is. We zijn met Zwaarden Negen van het duister naar het Licht getransformeerd. En dat heeft heel wat daadkracht gekost. We zien dat goed aan de man bij Staven 9, het is overigens ook een aansporing om de lopende zaken goed af te handelen.

 

Geliefden, we hebben een grote reis gemaakt samen, we zijn via de 72 samenzweerders tegen Osiris, de Maagd met Zwaarden Twee gekomen bij een datum die drie Negens omsluit. Dit artikel is vooral bedoeld om te ontwaken. Wij krijgen dagelijks ongelooflijke hoeveelheden signalen, maar die worden door te weinig mensen opgepakt en begrepen. Er is niet veel tijd meer, 2012 de mogelijke einddatum is plotseling veel dichterbij dan we dachten. Laten we dit jaar, 2006, gebruiken voor het hoogste goed van allen en de voltooiing van mens naar Mens volbrengen.

 

Alle artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron:

© ArjunA – www.assayya.com

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken