Terug naar overzicht | Afdrukken

Zo boven, zo beneden.        

 

Geliefden, ik krijg momenteel vragen over innerlijke onrust, veranderingen in de relationele sfeer, ongewone vermoeidheid en ‘korte lontjes’…

 

Er zijn veel klachten over fysieke ongemakken die de rug en de onderrug betreffen, maar ook nogal wat onbalans in de mentale en emotionele energielichamen. Er zijn voorts opmerkingen als: “Ik hoef hier echt niet mee naar de huisarts, want die snapt er toch niets van.”

 

Een huisarts is hier ook niet voor opgeleid. De gemiddelde huisarts kijkt niet verder dan zijn/haar apotheek, en die schiet per definitie gewoon tekort voor bovenstaande klachten. Nagenoeg elke diagnose is gebaseerd op symptomen, waardoor de oorzaak geheim blijft. Oorzaak & Gevolg is iets waar de allopathie geen boodschap aan heeft.

 

Bovendien vertegenwoordigt elke ziekte, of dat nu van fysieke, mentale of emotioneel/psychische aard is, winst!  

 

De eerste regel van de moderne versie van de Eed van Hippocrates luidt: “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.”

 

De woorden zijn echter door de menselijke hebzucht verworden tot een zeer eigentijdse, uiterst commerciële Eed van Hypocrisie: ““Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn portemonnee.” Maar er is geen arts die dit zal toegeven!

 

We hebben de titel van dit artikel gekozen om duidelijk te maken, voor zover dat gaat, wat de oorzaak kan zijn van voornoemde klachten, die slechts een topje van de spreekwoordelijke ijsberg vormen. Wat wil die aloude Hermetische Waarheid ons vertellen? Laten we de eerste helft van de titel nader beschouwen: ‘Zo boven…’

 

Synchroniciteit.

De channeling van vorige maand die de groep aan Steve doorgaf begon met: “Dit bericht gaat over de zon en wat we de komende tijd kunnen verwachten. Ze zeiden dat we aan de vooravond staan van een nieuwe uitbarsting van zonnevlammen.”

 

De channeling die Aartsengel Michaël deze maand aan Ronna doorgaf begon met: Het is algemeen bekend dat de Zon levenskracht zend via zijn stralen. In Oude Tijden werd de Zon abusievelijk aangezien voor God, en kreeg de naam RA…”

 

Op 11 juni kreeg ik via de mail ene bericht uit Californië: “Er zijn momenteel twee grote groepen zonnevlekken op de zon gesignaleerd, beide groepen zijn manifest in het Zuidwestelijke kwadrant. Zonneactiviteit is de afgelopen 12 uur toegenomen, waarbij een M-klasse zonnevlam ontvlamde.”

 

Kan het toeval zijn? Een onontwaakte ziel zou onmiddellijk ‘ja’ zeggen en verder alleen maar gefocust zijn op de herrie van de vuvuzela’s in Zuid Afrika… Het WK voetbal is een prachtige manier om de mensheid ervan te weerhouden na te denken over wat er met de Aarde en de mensheid werkelijk aan de hand is.

Zonnevlammen.

Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de energie die wordt vastgehouden in de magnetische velden. Er ontstaat straling over het hele gebied van het elektromagnetische spectrum. Deze uitbarstingen schieten enorme slierten plasma de ruimte in. Dit gaat gepaard met een kracht die vergelijkbaar is met de ontploffing van een miljard atoombommen.

 

De zonnewind die ontstaat, raast met ongeveer 1,5 miljoen km/u door het heelal. Bij een gigantische zonnevlam zouden de gevolgen voor de aarde niet te overzien zijn. Zonnevlammen worden ingedeeld in drie hoofdklassen:

 

 

Bekende X-klasse zonnevlammen waren die van maart 1989, die grote schade aan elektriciteitscentrales in Canada veroorzaakte en de uitbarsting op 4 november 2003, die zo groot was dat hij niet te meten was.

 

Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell Universiteit vermoeden thans dat de uitbarstingen op de zon het ‘Global Positioning System’ GPS storen,

 

In het zonnemaximum, als zonnevlam na zonnevlam radiostraling de ruimte in schiet, valt mogelijk tot 90% van het GPS-signaal weg. Een flink probleem omdat steeds meer diensten maken gebruik van de navigatiemethode. Het is zeer waarschijnlijk dat zonnevlammen alle GPS-systemen uitschakelen, waardoor vliegtuigen tijdens moeilijke landingen de weg kwijtraken.

 

Is er al een wetenschapper die verband heeft gelegd tussen de toegenomen zonneactiviteit en de vliegtuigcrash van begin mei 2010 nabij de luchthaven van Tripoli die aan 103 mensen het leven heeft gekost?

 

Een van mijn studenten vertelde me dat als zij in een auto met GPS gaat rijden de ontvanger niet werkt. Haar, op de linkerhersenhelft georiënteerde familie, gelooft haar niet. Zij is zelf ongelooflijk sensitief en resoneert waarschijnlijk met de zonnevlekken. Probeer dat maar eens aan een wetenschapper uit te leggen…

 

Zonnevlekken zijn tijdelijke ‘koele’ locaties op de zon. Ze leven enkele dagen tot enkele weken en het aantal vlekken dat zichtbaar is komt en gaat in een elfjaarlijkse cyclus. Die vlekken zijn omgeven door iets hetere gebieden, die fakkelvelden worden genoemd.

 

De temperatuur van die fakkelvelden is ongeveer 4000 graden hoger dan die van het gemiddelde zonsoppervlak. Die velden stralen dus een versterkte ultraviolette straling uit. Dan zijn er nog Coronale Massa Emissies (CME). Dit zijn enorme uitstotingen van elektrisch en magnetisch geladen gaswolken door de zon, die door de ruimte vliegen met steeds grotere snelheden.

 

Als die wolken in de buurt van de aarde zijn gekomen, hebben ze snelheden verkregen van 500 tot 2500 km per seconde. De gemiddelde energie die uitgestoten wordt bij een CME is vergelijkbaar met 10 miljard atoombommen… Enigszins cynisch zou je kunnen zeggen dat dit een goede manier is om de mensheid wakker te schudden. Op dinsdag 12.01.2010 zware aardbeving in Haïti, op zaterdag 27,02.2010 een ‘gepeperde’ aardbeving in Chili en op donderdag

11 maart weer een heftige aardbeving in Chili.

 

Maar ik vraag me af of een goede wetenschapper de samenhang erkent tussen zonnevlammen en aardbevingen. Als ze het al weten dan mogen ze het niet publiceren van de kleine elite die de mensheid drastisch in aantallen wil reduceren.

 

Er zijn op Internet al scenario’s bekend hoe dit gerealiseerd zou worden.

 

Dit en nog veel meer hangt ons dus boven het hoofd. Je kunt echter je hoofd koel houden door in je hart gecentreerd waar te nemen, en je niet door je mentale lichaam het hoofd op hol laten slaan. Wij kregen er op de laatste woensdag avond meditatie een mooi bericht over.

 

Voor zover ik me kan herinneren wat de spirituele hiërarchie (door mijn stem te benutten) ons vertelde was het volgende. Je kunt de ramp met het booreiland in de Golf van Mexico waarnemen zoals de media het ons voorschotelen. Je kunt je inderdaad mee laten slepen door emoties, petities tekenen en zelfs meedoen met dr. Emoto’s gebed voor dat gebied.

 

Je kunt met Ho'oponopono een beroep doen op de Goddelijkheid die onze persoonlijke blauwdruk kent, voor bevrijding van al onze beperkende gedachten en herinneringen. Ho'oponopono betekent zoiets als herstellen. In vroegere tijden deden de Hawaïanen Ho'oponopono om conflicten, ziektes, onheil etc. op te lossen c.q. recht te zetten.

 

Ogen die kunnen zien.

Je kunt de ramp in de Golf van Mexico echter ook zien als een zich alsmaar uitbreidende olievlek van groeiend bewustzijn. Een signaal om te ontwaken voor de door god gegeven potenties aan het menselijke ras. Je kunt de olievlek zien als een symbool voor het hoognodige ontwaken op zielsniveau van een slapende mensheid.

 

Je kunt alle rampen, inclusief de recente overstroming aan de Franse Côte d’Azur, zien als een waarschuwing van de Aarde. Zo boven zo beneden. Zonnevlammen en de natuurrampen willen ons niet straffen, maar wakker schudden. Vader Kosmos en Moeder Aarde corrigeren hun afgedwaalde kinderen, die uit Vrije Wil met hun destructieve hebzucht te ver de schaduwlanden in zijn getrokken.

 

Totale Vrije Wil zou een enorm geschenk moeten zijn, maar het werd een grote last sinds de mensheid in het brede spectrum van dualiteit wegzonk, wat grote pijn en lijden tot gevolg had. Er was een clausule in de wetten geschreven om niet tussen beide komen.

 

De specifieke tijd voor deze bijzondere fase van de Schepping moest uitgespeeld worden voor onze Vader/Moeder God kon aankondigen: “Het is genoeg. Het is tijd om tussen beide te komen.”

Alles wat nu gebeurt, zo boven, zo beneden, en zo binnen zo buiten, mag gezien worden als een spiegel van Ho'oponopono die onze Vader/Moeder God naar hun kinderen reflecteren.

 

Ho'oponopono is gebaseerd op vier simpele uitspraken met verstrekkende gevolgen. Jullie weten toch dat het getal 4 in de wijsheid van Pythagoras voor perfectie staat?

 

 

Het lijkt me hoog tijd om deze simpele woorden uit te spreken met je gedachten gefocust op innerlijke onrust, veranderingen in de relationele sfeer, ongewone vermoeidheid en ‘korte lontjes’… Het lijkt me hoog tijd om dit toe te passen op de fysieke ongemakken in rug en onderrug, of op de onevenwichtige mentale en emotionele energielichamen.

 

Als je weet hoe je jouw hersens op Alfa niveau kunt laten functioneren, zul je merken dat deze manier van herstellen/corrigeren sneller werkt dan anders.

 

Aartsengel Michaël maakte er in zijn laatste channeling deze opmerking over: “Jullie, de Wegbereiders, zijn de hoop van de toekomst. Jullie leggen de fundering voor een nieuwe sociale orde. Het is van vitaal belang dat jullie de middenweg kiezen. Een Zelfmeester kiest geen partij, niet voor, noch tegen de conflicten die momenteel in de wereld woeden.”

 

We begrijpen tevens dat het wat lastiger wordt als niemand je met je blokkades kan helpen. Toch willen we de zielen die zeggen: “Ik hoef hier niet mee naar de huisarts, die snapt er niets van”, ook vragen Ho'oponopono toe te passen op de reguliere medische wetenschap.

 

Door zelf innerlijk te veranderen, transformeer je ook de uiterlijke wereld van vorm. Door je op hogere frequenties af te stemmen, te communiceren met onze oudere broeders en zusters uit de Rijken van Licht, kan je hier een Hemel op Aarde scheppen.

 

Dit is speciaal geschreven voor Nathalie en Marion…

 

In Licht & Liefde

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken