Terug naar overzicht | Afdrukken

Het Akasha Archief; het Dossier van Thoth/Tehuti.

Akasha is een oosters begrip dat refereert aan het planetaire ‘geheugen’ waarop gedachten, emoties en gebeurtenissen van alle perioden in de Aardse geschiedenis zijn opgeslagen als een naslagwerk van kennis in de subtiele etherische substanties van de planeet.

De aard van het Akasha Archief is echter veel complexer en reikt verder dan we ons kunnen voorstellen, aldus Tehuti of Thoth die beschouwd wordt als de Grote Akasha Schrijver. Thoth/Tehuti zegt ons dat de Akasha een subtiele etherische energie is die gearrangeerd is in frequenties welke als concentrische banden binnen en om de Aarde heen liggen.

 

De Akasha band (zoiets als bijvoorbeeld de ultrakorte golf, of FM-band, waarvan de officiële term VHF-band II is, hetwelk een afkorting is van Very High Frequency) heeft een heel hoge resonantie met de GodBron die in het binnenste van de mens verblijft.

De Akasha download en slaat informatie op uit elektromagnetische en zwaartekrachtvelden van de planeet, maar functioneert tevens als ‘stabiliteitsanker’ voor die energieën. Die energievelden worden gevormd door een interactie tussen twee verschillende dynamica, (bewegingsveranderingen/golven) waaruit een derde frequentie voortkomt welke uiteindelijk als planetaire Akasha Archief wordt gekwalificeerd.

 

De eerste 2 golven worden gevormd door de goddelijkheid binnen de menselijke ziel, en de goddelijkheid binnen Planetaire Ziel. Dit laatste is de levende essentie van de planeet; het hart van Gaia. De wisselwerking tussen die twee golven vormt de Wereld Ziel, dat wat de Lemurianen Sheila noemden. Derhalve wordt de Wereld Ziel gevormd door het gecombineerde Licht van zielen die op de planeet ervaring op doen, in wisselwerking, en in combinatie met de Planetaire Ziel. De Wereld Ziel is dus de grondslag voor de Akasha Archieven die opgeslagen zijn in de bovengenoemde bandbreedten. Wanneer die bandbreedten gaan trillen op de dynamica van de Wereld Ziel, worden binnen die parameters resonantievelden met de GodBron gecreëerd.

 

Als ArjunA dit in zijn eigen woorden mag zeggen lees je dit: de eerste twee golven zijn de IK BEN Aanwezigheid (GodBron) van alle mensen en Moeder aarde. Het Collectief Bewustzijn van de Mensheid en het Bewustzijn van Gaia vormen samen de Wereld Ziel. Elk mens is in staat vanuit zijn IK BEN Aanwezigheid in te pluggen op de ‘map’ Wereld Ziel en te lezen in het ‘document’ dat op dat moment geopend mag worden… Je hoeft alleen maar de Stilte voorbij de stilte binnen te gaan!

 

Deze Akasha bandbreedten zijn onderling verbonden om drie dimensionele geometrische patronen te vormen. Deze patronen vormen de opname kristallen (Cd-rom’s) binnen het planetaire geheugen (hard disc) of Akasha van de Aarde.

Thoth/Tehuti zegt ons dat de meest basale van die patronen, wat in feite een enkel kristal is, de ‘acosha’ wordt genoemd. Die ‘acosha’ heeft de vorm van een dodecaëder. (een twaalfvlak die door in elkaar overvloeiende pentagrammen of vijfhoeken is gevormd; visualiseer een prachtig geslepen diamant en je hebt een perfect beeld)

De gedachtepatronen van de Wereld Ziel creëren op elk vlak van die acosha ‘diamant’ etherische rimpelingen/deiningen. De soort gedachten in die rimpelingen bepalen waar de informatie in die ‘diamant’ worden opgeslagen, en op welk facet van die ‘diamant’.

 

Elk opname kristal is ontvankelijk voor impressies van specifieke soorten gedachtevormen, die in eerste instantie worden gedetermineerd aan de hand van de graad en de kwaliteit van Licht die de gedachte bevat. Op deze manier worden gedachtepatronen die kennis, inzichten en wijsheid, maar ook de illusie van de tijdperken op Aarde bevatten, opgeslagen en gecatalogiseerd op de Harde Schijf van de planeet.

 

 

 

Op het (C:) station; de hoofdschijf van de Akasha van de Aarde, bevinden zich twee niveau’s. De hogere of Grote Akasha en de lagere of Kleine Akasha archieven.

In de Kleine Akasha wordt elke gedachte, elke emotie en elke uiting van bewustzijn die op Aarde tot uitdrukking wordt gebracht opgeslagen en gecompileerd overeenkomstig het niveau van intensiteit waarmee de ziel deze of emotie naar buiten heeft gebracht.

Met andere woorden; dat wat constant gevoed wordt door de geestkracht en de emoties van de mensheid, creëert een energieveld van alsmaar toenemende intensiteit in de Kleine Akasha.

 

De meest voorkomende gedachtepatronen in de Kleine Akasha zijn bijvoorbeeld zaken als religieuze overtuigingen, overlevingsstrategieën en politieke agenda’s. Veel van die archieven bevatten accurate en waarheidsgetrouwe informatie. Ze zijn echter ook royaal vermengd met de vele illusies die uit het massabewustzijn voortkomen.

Wanner iemand de Kleine Akasha betreedt, zullen zijn gedachten, emoties en overtuigingen als een magneet worden aangetrokken tot die (waarheidgetrouwe of illusionaire) informatie die zijn eigen emoties en overtuigingen schragen.

Wanneer echter iemand zijn gedachten en emoties beheerst, en eventuele ‘matches’ binnen de Kleine Akasha neutraliseert, is hij in staat langs de lagere energieën die daar heersen te gaan en zich af te stemmen op de hoogste waarheid die in de Kleine Akasha gevonden kan worden!

 

De Grote Akasha slaat de gedachtevormen (van het planetair bewustzijn) die de Wereld Ziel bevat in feite niet op zoals de Kleine Akasha dat doet. Eigenlijk distilleert de Grote Akasha op alchemistische wijze de nectar; de meest zuivere vormen van kennis uit de Kleine Akasha en vertaalt die kennis in de meest verfijnde ‘Licht Inscripties’ die dan als vlammende letters in het hart van elk kristal van de Grote Akasha worden ‘gebrand’. Herinner je dat het (C:) station of de hoofdschijf van het planetaire geheugen twee niveaus kent.

 

Deze Licht Inscripties creëren dan repeterende lichtpulsen in de Taal van het Licht, beelden die voortkomen uit het hart van het opnamekristal, die opgevangen kunnen worden door een gevoelig mens. Om deze informatie in de Grote Akasha te kunnen ‘lezen’ moet die persoon wel in staat zijn die informatie eerst in zijn eigen interne geheugen te downloaden.

Dit is niet exact dat wat men channelen noemt. De persoon (beveelt/sommeert) roept een afstemming in trillingen op tussen het opname kristal van de Grote Akasha binnen het planetaire geheugen en het prototype geheugen in zijn eigen kristallijnen DNA strengen.

De informatie die in de Grote Akasha is vervat, en waarop de persoon zich heeft afgestemd, wordt dan in zijn bewustzijn gedownload om daar als het ware ‘uitgepakt’ te worden.

 

De persoon ‘formatteert’ de informatie en slaat het op de juiste wijze op om die informatie van een hoger niveau vervolgens binnen zijn eigen bevattingsvermogen te kunnen vertalen.

Want hoewel de informatie die op deze wijze is verkregen echt zuiver is, kan het moeilijk zijn om het in begrijpelijke taal om te zetten. Dit komt doordat taal te beperkt is om te communiceren of te bevatten wat de Almachtige Aanwezigheid die we God noemen en alle facetten of aspecten van goddelijkheid werkelijk zijn. Er moet dus een andere manier van vertalen zijn. Er zijn vele mogelijkheden tot vertalen of aanpassen, maar in mijn geval voorziet Thoth/Tehuti me van codes en sleutels of toetscommando’s die ik als een Steen van Rosetta kan gebruiken om informatie te vertalen.

De Steen van Rosetta is het bekendste meertalige ‘document’ waarmee de ontcijfering van de hiërogliefen opgang werd gebracht. ArjunA

 

De codes komen in de vorm van symbolen, beelden, kleuren, pictogrammen die mijn bewustzijn binnenglijden en mijn taalgevoel/spraakvermogen uitdagen om de kennis die al op mijn interne harde schijf is opgeslagen op te diepen. Bovendien komt Thoth/Tehuti vaak direct met antwoorden op mijn vragen, en die stroom informatie komt tevens mijn uiterlijk bewustzijn binnen via het interne geheugen.

 

En als het wat lastiger wordt om een bepaalde definitie te geven van de binnenvallende informatie, leidt Thoth/Tehuti me naar andere zalen in de Grote Akasha bibliotheek, waar specifieke kennis ligt opgeslagen, teneinde een groter inzicht te verwerven in de reeds ontvangen informatie. Sinds ik een interactieve rol heb in het decoderen van de kennis die uit de Grote Akasha in mijn geheugen wordt gedownload noemt Thoth/Tehuti mij een “Bron Vertaler”

 

Deze procedure is voor een ieder die rechtstreeks informatie put uit de Grote Akasha geen onfeilbaar programma. De mentale persoonlijkheid die hierop is afgestemd moet een bepaald niveau van interpretatie m.b.t. die informatie in eigendom hebben die geschikt is voor het planetaire bevattingsvermogen van de mensheid. Men moet zich realiseren dat alle mensen op Aarde interactief verbonden zijn met de Kleine Akasha. Ze dragen er aan bij en ontvangen er, zowel in dromen als in waaktoestand, indrukken van die hun levens beïnvloeden.

 

Er zijn dus Grote en Kleine Akasha energieën aanwezig in het geheugen van de Aarde. De Kleine Akasha wordt beïnvloed en in grote mate beheerst door lagere menselijke gedachten en/of emoties, terwijl de Grote Akasha onpersoonlijk is en alleen reageert op de essentiële waarheid van de Ziel.

 

Thoth/Tehuti stelt dat de Grote Akasha, hoewel die als zodanig  “geen gedachtepatronen uit de Wereld Ziel opslaat”, wel in die Wereld Ziel geïntegreerd is, aangezien het de zuiverste essentie of nectar uit de Kleine Akasha extraheert/wint. Dus, dit is de wijze waarop het integraal met de Wereld Ziel is verbonden; via de Kleine Akasha Kronieken.

Toch is er een nog groter Akasha rijk , die Thoth/Tehuti definieert als de Super Akasha. Deze energie bevindt zich niet binnen het Aardse domein., maar wordt gevormd door de opname kristallen van het Universum. Dit grotere rijk functioneert als de Grote Akasha, maar kent geen integratie met enige Wereld Ziel. Dit Rijk bevat de harmonisch muzikale taal van Engelen, Aartsengelen, Elohim en de Heren der Schepping in dit Universum.

 

Wanneer je dit leest - Heren der Schepping - snap je ook waarom dat wat wij God noemen in Genesis een uitspraak kon doen als: ”Laat ONS wezens scheppen naar ONS evenbeeld.” ArjunA

 

Omdat de Super Akasha geen directe interface heeft met de Lagere Werelden, kunnen alleen “Meester Zielen” op Aarde interactief zijn met dit hoge niveau van holografische gedachtepatroon informatie; met andere woorden de Taal van het Licht. Wanneer deze planeet haar Verrezen Staat bereikt van “Nieuwe Aarde Ster” is het voor zielen in die nieuwe werkelijkheid ook mogelijk in te pluggen op die niveaus van hogere informatie, terwijl de Super Akasha geselecteerde eenheden/harmonics in de Grote Akasha van de Nieuwe Aarde Ster download.

 

Laat ik het nog eens in ‘gewone taal’ vertellen. De planeet Aarde heeft de oude afspraak, en tevens verantwoordelijkheid, om van een planeet naar een ster te evolueren. Het verschil mag duidelijk zijn: een planeet kan alleen licht ontvangen en weerspiegelen zoals bijvoorbeeld de maan. Een ster zendt licht uit, zoals de zon. Jullie snappen wel dat een lichaam dat licht uitstraalt naar een hogere dimensie is geëvolueerd. Dus de Aarde, laten we haar Gaia 3.0 noemen, wordt binnenkort Gaia 5.1… En haar bewoners evolueren met haar mee, tenzij hun ziel een andere weg heeft verkozen. In die Nieuwe Werkelijkheid evolueert de mensheid naar een bewustzijn dat blijkbaar in staat zal zijn de Taal van het Licht (weer) te begrijpen. ArjunA

 

 

 

 

Thoth/Tehuti vertelt ons dat wij als planetaire eenheid ons individuele geheugen of harde schijf rechtstreeks met de Super Akasha kunnen linken zodra onze planeet door de Mazzaroth gaat en er onder het bevel komt te staan van de Mazaloth, dit is een hogere universele bewustzijnstoestand. Dit proces blijft zich gradueel ontvouwen, te beginnen op het moment dat Moeder Aarde in haar nieuwe werkelijkheid arriveert, en eindigt bij de volgende cyclus die Thoth/Tehuti het Tijdperk van de Nieuwe Aarde Ster noemt

 

Mazzaroth is een Hebreeuws woord dat de Constellaties van de Zodiak beschrijft. In feite kun je dit overdrachtelijk opvatten als het Alfa en Omega van een eonen lange reis door de Galactische Nacht of het Duister.

 

Mazaloth is het Dertiende Sterrenbeeld, de Verloren Stam. Het is de Christus naast de 12 discipelen… Het is de volgende DO op de toonladder, en we weten dat we van octaaf naar 12 tonen evolueren. Mazaloth is dat wat de mensheid vertegenwoordigt als zij het Koninkrijk Gods waardig accepteert als haar geboorterecht! Als oorspronkelijke Hoeders van Moeder Aarde is het niet alleen ons geboorterecht maar tevens onze hoogste verantwoordelijkheid om een Hemel op Aarde te scheppen. ArjunA

 

Het Thoth Dossier.

Nu we enig inzicht hebben verworven in de aard en de werking van de Akasha Archieven, kunnen we de bovenlaag van de Grote Akasha, die het Thoth Dossier wordt genoemd, nader onderzoeken. Zoals eerder is vermeld hebben bepaalde Meesters, waaronder Thoth, hun eigen databases in de Grote Akasha. Deze databases zijn in feite filters die de zuivere nectar uit de Kleine Akasha in een specifieke modaliteit naar een goddelijke code vertalen.

 

Nu in gewone mensentaal: De databases filteren de nectar uit de Kleine Akasha en zetten die informatie om in de Taal van het Licht. Ook hier is een vergelijking te maken met software die is gecodeerd als 3.0 waarmee je dezelfde software in versie 5.1 niet kunt lezen. Terwijl de hogere versie wel toegang heeft tot de lagere versie. ArjunA

 

Op die manier kunnen de zielen, die geacht worden met die Taal van het Licht te werken, de essentie van die code met meer accuratesse onderscheiden binnen het de hele Licht bibliotheek van de Grote Akasha. Het is net zoiets als een bestandsnaam toevoegen aan een speciale map voor een bepaalde functie, of als je een back-up maakt op een Cd. De aldus benoemde files vormen dan een nieuwe database , die beschouwd kan worden als een dossier met informatie die is gemaakt uit bestaande mappen op je harde schijf. Deze files kunnen alleen door zielen gelezen worden die door hun staat van dienst toegang hebben verkregen tot deze ‘X-files’. Waarom is dit noodzakelijk? Thoth legde me uit dat deze wereld en alle aspecten van het gevallen Universum, waarbinnen de Aarde verblijft, op Reis zijn naar de Bron!

 

Op die Reis bewegen de vele delen van het gevallen Universum zich voort naar het Volle Licht Spectrum (de Bron) op verschillende snelheden of met verschillende evolutiesprongen. Om al die verschillende delen van het gevallen Universum samenvloeiend naar de Bron te laten reizen, moeten diverse manieren van begeleiding in de Reis Software, die door de Hiërarchie van het Licht wordt beheert, worden ingevoerd. Binnen dit netwerk hebben de Meesters ieder hun eigen programma, en overeenkomstig dat programma ontwikkelen en beheren ze hun eigen files binnen de Grote Akasha. Bepaalde personen zijn aangesteld om de kennis die daarin ligt opgeslagen weer te downloaden in het planetaire bewustzijn van de Wereld Ziel. Dit gebeurt in synergie met andere zielen die op hun beurt aangesteld zijn om de bewustzijnstrilling van de Wereld Ziel te verspreiden en te behouden.

 

Een en ander vindt plaats om de verschillende componenten van dit Universum, met name die delen welke aan de Aarde zijn gerelateerd, tijdens hun evolutionaire voortgang in synchronisatie te brengen met andere facetten van het Universum.

Met andere woorden, de Meesters helpen de langzamere delen dezelfde snelheid te bereiken als de snellere aspecten, door ze een duw te geven, wakker te schudden, via het vrijgeven van zuivere informatie die in hun Dossiers voorhanden is.

Dit vrijgeven van informatie, hetzij via channeling, hetzij via berichten op het Internet, hetzij door middel van lessen in bewustzijn, wordt zorgvuldig door de Hiërarchie gedoseerd, om zeker te stellen dat de acceleratie het hogere doel van de synchronisatie dient, in plaats van chaos te veroorzaken.

 

Met betrekking tot al die files van de Meesters vertelt Thoth/Tehuti ons dat zijn dossier uniek is in die zin dat het anders vormgegeven en georganiseerd is. Dit is de reden waarom het archetype dat de naam van Thoth/Tehuti en diens hoger bewustzijn draagt, bekend staat als de ‘Schrijver der Goden’ en de ‘Hoeder van de ‘Akasha’.

Er zijn oude geschriften die beweren dat Thoth/Hermes zo’n 3.000 boeken heeft geschreven. We moeten ons realiseren dat deze Meesterziel twee keer op Aarde was in een belichaming die Thoth heette. In zijn eerste ervaring kwam hij op Aarde als ‘Thoth-mus-Zurud’, een wezen van Orion dat in die belichaming niet minder dan 5.783 jaar op Aarde leefde. Daarna incarneerde hij weer als Thoth Raismes van Aphra, die in Tibet werd geboren en 300 jaar leefde.

 

In die levens zou hij gemakkelijk zo’n drieduizend boeken hebben kunnen schrijven. Dat nam ik tenminste aan totdat hij me onlangs liet weten dat hij in die twee levens als aardse Thoth/Tehuti niet één boek had geschreven; niet eigenhandig noch door het te dicteren…

Daarop vroeg ik hem hoe het dan met de Smaragden Tafelen zat, waarvan werd aangenomen dat hij die had geschreven.  Hij antwoordde dat die Tafelen ingegraveerd waren door een energetisch vuur dat uit zijn chakra’s vlamde terwijl zijn lichaam in een zeer verhoogde staat van verlichting verkeerd. De Smaragden Tafelen bevatten derhalve Letters van Vuur die in een gecodeerde tekst kunnen worden omgezet.

 

Dit geldt ook voor andere ‘geschriften’ die hij op deze manier in edelstenen brandde. Deze zijn echter niet uit feitelijk geschreven informatie voortgekomen, zoals wij dat definiëren, en de edelsteen codes van Thoth/Tehuti zijn zeldzaam.

 

Echter, in de belichaming van zowel Thoth-mus-Zurud als Thoth Raismes graveerde of brandde hij via het beschreven proces enkele duizenden ‘boeken’ rechtstreeks in de Grote Akasha. Het hele oeuvre dat Thoth/Tehuti gecodeerd en wel middels goddelijk vuur tot uitdrukking bracht vormt de oorspronkelijke bovenlaag van de Thoth Dossiers. Als zodanig werd het zijn opslagplaats van Kennis en Wijsheid binnen de Grote Akasha.

In zowel het verre als het recente verleden zijn er door meer zielen vertalingen gemaakt van zijn ‘boeken’ uit die opslagplaats, maar hij benadrukte dat hij die informatie nooit op enige manier in woorden heeft omgezet.

 

Na beide belichamingen als Thoth, kwam deze ziel steeds voor ‘sleutelervaringen’ op Aarde terug, en telkens handhaafde hij de blauwdruk van zijn uiterlijke vorm als Thoth/Tehuti, welke genetisch hij door wilskracht kon scheppen. Zijn ziel zou dan tussen de verschillende  incarnaties op Aarde telkens met regelmaat terugkeren naar een hoger genetisch voertuig. Momenteel vertoeft hij in zijn Ultragenetisch Thoth lichaam in Binnen Aarde. Steeds wanneer hij in die Thoth belichamingen verkeerde, bleef dit wezen informatie updates inbranden op zijn Akasha database.

 

Deze activiteit drukt niet alleen Thoth’s stempel van spiritualiteit en meesterschap op de Grote Akasha, zoals andere Verrezen Meesters ook wel doen, maar voegt die met Licht ingegraveerde codes toe aan de database die we het Dossier van Thoth noemen. Thoth/Tehuti vertelt ook dat zowel Enoch als Melchizedek ook met Licht ingegraveerde codes in de Grote Akasha bewaren.

 

De archieven van Enoch en Melchizedek zijn samengesteld uit een paar specifieke etherische ‘boeken’ die verbonden zijn met andere schijven in de Grote Akasha middels bijzondere Licht coderingen. Dientengevolge is de ontwikkeling van kennis binnen deze databases afhankelijk van het hele energieveld van de Grote Akasha.

Zonder die ‘links’ naar andere ‘mappen’ van de Grote Akasha, kan de informatie die ligt opgeslagen in hun databases door de mens niet ontcijferd worden.

 

Het Dossier van Thoth/Tehuti staat geheel op zich, in die zin dat zijn vele volumineuze ‘Licht Inscripties’ op het hologram van de Grote Akasha trillen waar zijn geschriften als eerste binnen de opname kristallen zijn opgeslagen. Met andere woorden, het Dossier van Thoth/Tehuti bevat alle kennis die inherent is aan de Grote Akasha als zodanig, maar is niet beperkt tot die basiskennis.

 

Op deze wijze, maken zijn geschriften weliswaar deel uit van de hele synergie van de Grote Akasha, maar de ‘Berg’ komt eerder naar zijn database dan dat de informatie van zijn database buiten de eigen context moet gaan om het geheel te verbinden.

Laten we dit in gewone taal omzetten; wanneer iemand al in staat is zich op de Akasha Archieven af te stemmen krijgt hij niet automatisch de Kennis en Wijsheid van Thoth/Tehuti te lezen, omdat de persoonlijkheid van de zoeker de teksten uit hun verband zou kunnen trekken. In dit verband is het begrip ‘Berg’ gebruikt: net als bij Mozes en Mount Horeb… ArjunA.

 

Dit impliceert niet dat de databases van Enoch of Melchizedek minder zijn dan die van Thoth/Tehuti, maar dat de aard van hun werk verschillend is. Het is meer de aard van de plaats die Thoth/Tehuti inneemt binnen de hogere planetaire hiërarchie die het unicum van zijn Aanwezigheid als Meester, als Archetype en Hoeder van de Akasha creëert.

 

 

Geliefden, sinds ArjunA de Smaragden Tafelen van Thoth/Tehuti in huis heeft, is hij met grote snelheid en deskundigheid langs alle Scylla en Charibdis van het Internet geleid om dit soort informatie te mogen lezen, begrijpen en vertalen. Hoewel ArjunA de Sleutels van Enoch al veel eerder in huis heeft, zijn het de Smaragden Tafelen die voor een acceleratie in ontwikkeling en inzichten hebben gezorgd.

 

We leven in een evolutie fase van mensheid en Aarde waarin het begrip tijd dermate is gecomprimeerd dat we een simpele doch ingrijpende gevolgtrekking moeten maken. Zij die geen haast hebben om mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien, zij die niet eens willen ontwaken uit de Droom die het Leven wordt genoemd, gaan naar andere werkelijkheden en andere tijd/ruimte continua.

 

Waar zijn de zielen heengegaan die afscheid namen tijdens de SARS epidemie, waar zijn de zielen die in de holocaust van Kosovo en/of Tsjetsjenië zijn gebleven, waar zijn de zielen die in Bam door de Aarde zijn verzwolgen, waar zijn de zielen die oude afspraken of contracten met zelfmoordenaars zijn nagekomen… we laten jullie de conclusie zelf trekken.

 

Stem je af op de Kennis en Wijsheid van Thoth/Tehuti, en zie het antwoord in Vurige Letters.

 

 

In Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde,

 

ArjunA ©


Terug naar overzicht | Afdrukken