Terug naar overzicht | Afdrukken

200403Fotonen_Gordel

 

Ammi Shaddai,

We zijn ons er van bewust dat sommige, voor ons zo vanzelfsprekende, veel gebezigde uitdrukkingen wellicht enige uitleg behoeven. In de meest recente update van onze website is bijvoorbeeld het begrip Fotonen Gordel ter sprake gekomen.

 

Wat is dat nu voor een gordel?

Laten we behoedzaam laveren door alle informatie waarover ons interen geheugen beschikt, en pogen jullie zo duidelijk mogelijk een beeld te schetsen van die gordel…

Van de Harmonische Convergentie in 1987 tot plusminus 2012 zijn Gaia en haar Reisgenoten in de Ban van de Ring. Deze ‘Ring’ echter is meer een bandbreedte op de cyclus van de Zodiak, die zich op twee locaties van die Zodiakale ‘Ring’ bevindt, en wel op het beeld Leo en het daartegenover gelegen beeld Aquarius.

 

Gaia en haar Reisgenoten doen er ongeveer 2000 tot 2200 jaar over om een heel Sterrenbeeld te passeren. Dus de laatste keer dat ons zonnestelsel in de Fotonen Gordel reisde was in het teken van de Leeuw, zo’n 13.200 jaar geleden. Dit is een opmerkelijk aantal, als je bedenkt dat het ongeveer overeenkomt met de Ondergang van Atlantis!

Wanneer het zonnestelsel zich weer buiten die Fotonengordel bevindt spreekt men in esoterische kringen van een Galactische Nacht.

 

Resumerend kunnen we stellen dat de Aarde en haar Reisgenoten in 2600 jaar een volledige Zodiakale ‘Ring’ hebben zien passeren, of liever gezegd zijn voorbijgegaan, want de Zodiak bevindt zich altoos op vaste coördinaten in het Universum. In de lange Reis door de Galactische Nacht zijn er dus twee perioden van elk zo’n 2000 ŕ 2200 jaar waarin we niet alleen verlicht maar vooral Verlicht worden…

 

Stel je het zo voor: de Zodiak is een stationsklok, zo’n ouderwetse met echte wijzers en cijfers. Visualiseer nu dat het teken Leo op de plaats van het cijfer 12 staat en het teken Aquarius daartegenover op de plek van de 6. Met de wijzers van de klok mee zien we vanaf 12 uur of Leo achtereenvolgens: Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Steenbok en Aquarius.

De zone die als een baan van boven naar beneden loopt, net voor en net na de cijfers12 en 6 vertegenwoordigt de Fotonengordel. Alles wat zich links en rechts van die baan tussen de 12 en de 6 op de ‘stationsklok’ bevindt wordt als de Galactische Nacht ervaren!

 

Een Foton of lichtkwantum, vertegenwoordigt de kleinst mogelijke hoeveelheid energie van elektromagnetische veld. In 1905 ontdekte Albert Einstein dat elektromagnetische straling uit fotonen bestaat, die zich met de snelheid van het licht voortplanten… Die laatste opmerking komt uit een encyclopedie, maar begrijpen doen we het niet helemaal. Als ‘voortplanten’ in dit geval gezien wordt als ‘zich vermenigvuldigen’ zijn ze sneller dan een stel konijnen!

Hoe dan ook deze bandbreedte met een hoog energetische frequentie, die zich over een heel sterrenbeeld uitstrekt, zorgt telkens weer voor een opwindende tijd van Hoger Bewustzijn. Eens te meer herinneren we jullie aan de beroemde musical Hair waarin de “Dawning of the Age of Aquarius” wordt bezongen.

 

We vonden op onze Reis door het Internet een artikel van Karen Danrich die claimt een channel te zijn van de Grote Centrale Zon. In de komende eeuwen ondernemen de Aarde en de Grote Centrale Zon en reis die van afgescheidenheid naar eenheid moet voeren door middel van de wederopstanding van Al dat Leeft op Aarde. Gaia zelf heeft er voor gekozen om te herrijzen, om in het licht van de Grote Centrale Zon weder te keren. Die verandering zal langzaamaan gebeuren, en niet van de ene op de andere dag voltrokken zijn, waarbij alles op deze planeet gaandeweg verlicht worden. We nemen aan dat onze lezers weten dat de Grote Centrale Zon niet onze fysieke zon is.

 

Er zijn nogal wat Sterrepoorten waar men doorheen kan gaan om de grens van de Grote Centrale Zon te bereiken tijdens de komende cyclus van 18 jaar. Elke Sterrepoort zal, na elke doortocht, de magnetische energie van de Aarde verhogen. Na het passeren van een Sterrepoort moet de Aarde een nog hogere vibratie zien te verkrijgen teneinde door te kunnen gaan naar het volgende energie niveau binnen de Grote Centrale Zon. Elke doorgang vereist een constant ontgiften van alle niet resonerende energie op Aarde, benevens een aanvaarden van een grondige stroom van magnetische energie door alle soorten op Aarde.

 

In het onlangs door ons gelezen boek “Peace at Last” dat John Lennon na zijn dood aan de auteur Jason Leen doorgaf, vertelt hij over acht tempels of poorten waar zijn etherische, emotionele, mentale en spirituele onbalans weer hersteld moet worden alvorens hij naar de achtste octaaf mag. Na elke tempel of poort van zuivering komt hij er stralender en helderder uit dan hij kort daarvoor was. Het is net of een persoon die zijn fysieke lichaam heeft afgelegd door een aantal poorten of tempels moet dat evenredig is aan het aantal chakra’s dat we in een incarnatie hebben. Al die doorgangen of zuiveringen kunnen we zonder aarzeling vergelijken met de toonladder. Na zeven tonen komt de achtste die net een octaaf hoger is. Dit komt zo nauwkeurig overeen met de Sterrepoorten in het voorgaande dat men er niet meer onderuit kan dat ook Gaia een levend organisme is…

 

De synchronisatie (en de volgorde waarin het gebeurt) tussen het lezen van dat boek en het ‘vinden’ van dit artikel is een opmerkelijk staaltje Engelenwerk.

 

Ergens tussen 2017 en 2018 zal de Aarde geheel de Grote Centrale Zon binnengaan. Alles niet die achtste noot haalt, wat niet afgestemd is op de Grote Centrale Zon zal buiten haar grenzen gezet worden. Menselijke en andere soorten die te veel disharmonie veroorzaken zullen daar onmiddellijk doodgaan. Men noemt dit ook wel het binnengaan van de Fotonengordel, en inderdaad de toegang tot de Grote Centrale Zon zal de vervulling zijn van de keuze van Moeder Aarde om weer door Schepper omarmd te worden. Het is echter niet de toegang tot een volgende dimensie. Na het binnentreden duurt het nog zo’n duizend jaar, waarin veel verandert, voordat Gaia naar de Vijfde Klas gaat.

 

Gaia zal na het voorportaal van de Grote Centrale Zon van binnenuit lichter en lichter  worden. Binnen het hart van de Grote Centrale Zon zal Gaia dag en nacht in licht baden. De verlichting van Moeder Aarde zal ervaren worden als een toenemend licht in en om Al dat Leeft. Aanvankelijk kan het licht zich manifesteren als ons huidige energieveld of aura. Later zullen alle levende wezens van binnenuit stralen alsof iemand van binnen het licht heeft aangedaan. Na verloop van tijd zal het licht zo toenemen dat alles wat massief of solide lijkt een semi-etherische of doorzichtige vorm aanneemt.

 

Dat is het punt waarop de Aarde de vierde dimensie ingaat. De verwachting is dat Moeder Aarde de vierde dimensie in zijn geheel ingaat zo’n 300 jaar in dat wat jullie toekomst noemen. ( Bij het vertalen van deze regels gingen onze wenkbrauwen omhoog en we keken naar de datum waarop het werd gechanneld. Dit artikel is in maart 2001 ontvangen, een ‘eeuwigheid’ voor 911!)

 

De schokgolf van bewustzijn die wereldwijd en tot in de Kosmos doordrong zorgde voor een enorme versnelling van zaken. Laten we vooral niet vergeten dat elke ziel zijn eigen tijd heeft uitgestippeld om te ascenderen. Jullie zien toch ook in de media hoeveel mensen middels aanslagen en ander zinloos geweld van dit stoffelijk vlak bevrijd worden.

 

In een ander artikel dat gewijd is aan de Fotonengordel lezen we onderstaand bericht dat via Sananda is ontvangen door Andrew Whalley… Wees je er bij het lezen van bewust dat dit reeds in 1997 is gechanneld, en dat alles sindsdien in een gigantische stroomversnelling is geraakt!

De Foton energie zoals jullie het kennen worden met de dag sterker op het Aardse vlak en jullie worden met de dag gevoeliger voor die energie.  Sta je zelf toe volledig 4D te zijn en meer en meer met onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart te werken, dit is de sleutel tot succes. Hoe meer jullie vanuit het hart werken, liefde ZIJN en liefde aan anderen geven, des te sneller zullen jullie je beperkingen loslaten. Jullie ongewenste energieën zullen van je afvallen en jullie zullen magistraal verheven worden.

 

Op de vraag op welk terrein de Plejaden ons helpen gaf Sananda ons in 1995 het volgende ten antwoord, waarin hij impliceert dat we niet noodzakelijkerwijs door de Fotongordel moeten gaan: de Plejaden zijn, net als andere sterrenstelsels, aspecten van jullie eigen energie. Veel mensen komen oorspronkelijk van die plaatsen, sommigen van de Plejaden en anderen van Sirius. Sommigen komen van andere sterrenstelsels en weer anderen komen helemaal niet van de sterren. In deze ascensie van Moeder Aarde is er een beweging in de kosmos waar te nemen, een soort groeperen of hergroeperen.

 

ArjunA houdt het op het laatste. Als we op de Uitademing van de Schepper God/Godin uitgereisd zijn naar de verste uithoeken van alle Universa, en thans op de terugreis zijn op de Inademing van de Schepper God/Godin is het eerder een kwestie van hergroeperen. Daarom wordt ons voortdurend voorgehouden je alles te herinneren, je hebt deze weg al eerder bewandeld maar dan met een ander bewustzijnsniveau. Probeer deze gedachte eens te volgen: door de weg die je in het verleden hebt afgelegd weer terug te gaan op een hoger bewustzijnsniveau kan je hele stukken van die weg herinneren, en dus ook vorige levens.

 

Door die weg terug te gaan leer je de toekomst kennen door grotere en diepere inzichten in  het verleden te verkrijgen. Dat wat wij toekomst noemen, omdat de mensheid nog steeds vastzit aan lineaire tijd is niet anders dan de weg terug op de Inademing van de Schepper.

Het is, en dat is elders op deze website al eens geopperd, het verhaal van Klein Duimpje die zijn toekomst tegemoet loopt door de in het verleden geplaatste kiezelsteentjes te volgen in omgekeerde richting.

 

Sommige van die ‘kiezelsteentjes’ zijn nogal fors uitgevallen. We bedoelen hier de megalitische bouwwerken op Stonehenge, Carnac, Chizen Itza, de Piramides op Giza, de Reuzen Hoofden op Paaseiland of de negroďde reuzenhoofden in La Venta, Mexico om enkele van de meest aansprekende te noemen.

 

Terug naar het hergroepen van alle betrokken hemellichamen tijdens de ‘Hemelvaart’ van Gaia. Op haar reis zal Gaia de Fotonengordel ontmoeten. Moeder Aarde zal zich in samenwerking met de Fotonengordel voortbewegen, het is echter in dit stadium (1995) afhankelijk van de Vrije Wil van Moeder Aarde zelf of ze daadwerkelijk door de Fotonengordel gaat of in tangens (een begrip uit de goniometrie dat zoiets als raakvlak betekent) met die energie voortgaat.

 

Dit klinkt wellicht als adacadabra voor jullie, maar ik moet het toch zeggen. Het belang van de Plejaden heden ten dage is dat ze deel uitmaken van die hergroepering. Ze zijn uiterst belangrijk in de ascensie van Gaia, belangrijker dan jullie proces, hoewel het niet losstaat van jullie ascensie. Zeker voor hen die zich met de Plejaden identificeren en het in feite hun Thuis is. Het is zeer lastig om in woorden uit te drukken wat de Plejaden voor jullie betekenen. Wanneer je naar ze kijkt en ze schijnen je helderder dan ooit voor, weet dan dat het beslist je spirituele geboorteplaats is!

 

In Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde,

 

ArjunA ©

 


Terug naar overzicht | Afdrukken