Terug naar overzicht | Afdrukken

200405Greys

 

Ammi Shaddai,

Naar aanleiding van de oproep “Verander de Wereld” die we onlangs publiceerden willen we, voor hen die onwetend zijn van de gevaren die onzichtbaar tussen ons verblijven, een boekje open doen over een van de meest beschreven buitenaardse rassen; de Greys. Dit artikel is een samenspel van Internet publicaties en eigen inzichten/doorgevingen.

 

Edmund Meadows: “Ik heb nog nooit een vliegende schotel gezien, noch ben ik ooit ontvoerd. Misschien ben ik veel te bang voor ze. Aangezien ze niet naar mij toe kwamen, besloot ik een beschikbaar ‘venster’ te gebruiken om naar hen toe te gaan. De gemaakte aantekeningen zijn ietwat verbrokkeld, met hanenpoten geschreven, maar zodra je er over zou willen uitweiden raak je de accuratesse kwijt. “Remote Viewing” is een door de KGB en CIA tijdens de Koude Oorlog ontwikkelde techniek.” Deze term betekent voorbij tijd/ruimte kijken. Het is te vergelijken met een reading op Alfa niveau, maar dan zonder toestemming van de ander… ArjunA

Je hebt er een paranormaal begaafde verbindingsofficier voor nodig, en verschillende geografische coördinaten, waar hij zijn bewustzijn op af moet stemmen, om te beschrijven wat hij daar waarneemt. Een nuttige methode om informatie in te winnen, wanneer je geen ‘toerist’ (vakjargon voor spion) naar de betreffende locatie kunt sturen.

 

De bevindingen van één persoon tellen niet mee, en zouden afgedaan kunnen worden als science fiction, maar wanneer twee anderen tot dezelfde conclusies komen wordt het pas interessant. De methode werd gebruikt om vijandigheid te lokaliseren, in ons geval vijandigheid van technische aard…

 

In sommige opzichten zijn de Greys een heel jong ras, in andere opzichten daarentegen zijn ze heel oud. De oppervlakte van hun planeet wordt voornamelijk beheerst door enorme oceanen, met hier en daar een eiland of een continent dat op zijn hoogst enkele miljoenen jaren zal bestaan voorat het weer onder de golven verdwijnt. Hun planeet is derhalve niet gunstig voor leven op het land, dat bepaalde voordelen biedt. Je kan vijanden al van grotere afstand zien en bovendien hoef je  iet in je eigen afval/riool rond te zwemmen!

 

Daarom ontwikkelden de Greys intelligentie voordat ze uit het water kwamen. Toch komen ze nog steeds genetisch materiaal te kort. Genetisch materiaal dat alleen geschikt is voor leven in water is verloren gegaan, en de genetische variëteit voor leven op land is niet op grote schaal voorradig. Ze hebben zich aangepast om snel nieuw droog land te vinden, zo mogelijk in de geest. Ze beschikken ook over drijvende steden.

 

Als ze al zouden gaan zwemmen, dan is het zeer wel denkbaar dat ze opgegeten zouden worden door hun (nog niet op land leven gemuteerde) voorouders. Voor de Greys zijn de oceanen op Aarde, wat de Hemel voor ons moet zijn. Je kunt niets dan bewondering opbrengen voor de enorme stappen (evolutiesprongen) die ze in relatief korte tijd hebben gemaakt.

 

Het schijnt nog steeds zo te zijn dat ze eieren leggen, hoewel dit waarschijnlijk zal veranderen, omdat een ei meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen binnen de vrouw. Er zijn tien keer zoveel mannen als vrouwen, en de vrouwen zijn groter en grover gebouwd. Mannen, als ze daarin slagen, geven hun testikels af aan de vrouwen die daarmee voor de rest van hun leven zijn bevrucht. De mannen dragen hun testikels in de vorm van bulten of horens op hun voorhoofd, hetgeen (in onze ogen) een idiote plaats lijkt. Na het afgeven van zijn testikels sterven de mannen in een staat van religieuze extase.

 

Sinds ze het water hebben verlaten, hebben de mannen geleerd de geslachtsgemeenschap uit te stellen, waardoor ze hun samenleving hebben veranderd van een matriarchaat in een door mannen gedomineerde maatschappij.

Dit impliceert tevens dat mannen het meeste werk moeten verrichten. Ze vinden het niet erg om te sterven na de seksuele eenwording, aangezien ze in een uiterst gewelddadige wereld leven. Mannen moeten zich kunnen beroemen op ofwel grootse daden of een bijzondere genetische eigenschap hebben.

 

Genetische kweekplannen (fokkerijen) en genetische wetenschap worden uitgebreid door de Greys toegepast, met het gevolg (klonen zijn immers in alle opzichten identiek) dat er niet veel variatie meer is. Mannen kunnen na geslachtsgemeenschap in leven gehouden worden door drugs en geprogrammeerde implantaten, maar als resultaat intelligente zombies of

bio-androïden, die aan grote degeneratie onderhevig zijn. Het schijnt dat levende mannen en vrouwen nooit op Aarde zijn gezien, alleen de zombie mannen.

 

Alleen deze zombies zijn in staat lange ruimtereizen te overleven, maar ze lijken niet meer op hun oorspronkelijke ras. Je zou kunnen zeggen dat een Grey zombie zijn geest of ziel heeft verloren. Dat maakt hen zo overgevoelig voor menselijke emoties. (We hebben al gesteld dat er entiteiten bestaan die zich met onze angsten voeden)

 

Hun psychologie is iets anders dan die van de mens. De elementen lucht, vuur en aarde schijnen overeen te komen, maar het element water is heel anders. Water heeft betrekking op de ‘pikorde’ in hun biologie. Het is een zeer rationeel ras. Hun vertering -  en secretie systeem is eveneens heel vreemd.

 

“Ik bevond me (met Remote Viewing) in het lichaam van een Grey die op het toilet zat… Er zat een inkeping op de plaats van de anus, en een ‘knoeiplooi’ van voren. Ik ontdekte de reden van de ‘knoeiplooi’ toen ik moest overgeven. Blijkbaar bevrijden zich van vervuild en overtollig water (urine) en onverteerbaar materiaal door het uit te kotsen. Ze bleken volkomen carnivoor te zijn, en gebruikten plantaardige materie slechts als een onwelkome medicijn.”

 

Ze beschouwen alles dat planten eet als eetbare vee. Laten we hopen dat ze de mens zien als chronisch zwaarmoedige carnivoren…

 

“Ik had ook de ervaring als piloot op een van hun ruimteschepen, maar omdat ik geen touw kon vast knopen aan alle bedieningspanelen, moest ik dat wel overlaten aan het lichaam waar ik in zat. De hoofdgeleerde had gezegd dat materie niet bestaat wanneer het sneller dan licht reist, en derhalve niet geraakt kan worden. Die test vlucht bewees alleen maar zijn ongelijk. Ook voor een Grey is het sneller reizen dan licht een uitermate pijnlijke ervaring. De details in de laatste twee alinea’s over het toilet en het ruimteschip kwamen (met Remote Viewing) binnen een tijdsbestek van vijf minuten, en konden daardoor onmogelijk in werkelijke tijd doorkomen. Vraag om geen beding een Grey thuis voor een etentje. Ze staan er om bekend dat ze de gastvrouw complete hysterie bezorgen met hun gewoonten, en waarschijnlijk de gastheer ook.”

 

http://www.viking-z.org/  is een website met informatie die de regering (Amerikaanse) niet graag verspreid ziet…

 

Wij nemen jullie verder mee op onderzoek naar de Greys, aangezien het meeste geschreven materiaal inzake buitenaardse levensvormen over de Greys schijn te gaan, en wel de Zeta Reticuli variant…

Verslagen van individuen die met de Greys in contact zijn geweest hebben verschillende meningen omtrent hun bedoelingen. Dat varieert van vriendelijke wezens die hier zijn om ons op het evolutiepad te leiden, tot wrede indringers die de aarde over willen nemen.

Een ding staat vast; de meeste mensen die met Grey contact hebben gehad zijn er van overtuigd dat ze echt regelmatig mensen ontvoeren. Dit gebeurt om bij de ontvoeden eicellen en zaad te stelen om een Grey/mens hybride te creëren.

De Greys zijn de buitenaardse soort waarvan aangenomen wordt dat zij in juli 1947 bij de crash van Roswell, New Mexico betrokken waren. Er gaat ook een wijdverspreid gerucht onder wetenschappers dat de Greys onze luchten waren binnengedrongen met medeweten van de VS regering. Er was een afspraak dat zij ‘hardware’ zouden leveren in de vorm van geavanceerde technologie, en dat die kennis vergoed zou worden met de levering van ‘software’ in de vorm van menselijke genen/wezens.

 

Er is een schema waarin ze worden geclassificeerd:

Buitenaardse soort                : Greys

Ook bekend als                   : Bezoekers / Reticulanen

Lengte                                     : 1m. tot 1.80m.

Gewicht                                  : 32 tot 45 kilo (geschat gewicht)

Ogen                                       : Groot, ovaalvormig, zwart.

Haar                                        : Geen

Huid                                        : Grijs, ruw van oppervlak.

Geslacht                                 : Geen zichtbaren reproductieve organen. Waarschijnlijk klonen.

Communicatie                                    : Telepathisch.

Oorsprong/locatie                  : Zeta Reticuli: sterrenstelsel in de Orion Constellatie

Opvallende kenmerken            : knoeiplooi voor de mond.

                                                  Neus en oren zijn identificatiepunten.

                                                  Webvorm handen met vier vingers.

                                                  Mager lichaam.

                                                  Verhoudingsgewijs groot hoofd t.o.v. lichaam.

 

Grey subras / type A:

Dit is het meest getypeerde Grey type ras. Ze worden ook wel Zeta Reticuli genoemd naar hun sterrenstelsel (de Bernard Ster) in de buurt van het Orion stelsel. Hun cultuur is geschoeid op een schijnbare militante leest, met een rigide sociale structuur waar wetenschap en “landjepik” of het veropveren van werelden grote prioriteit genieten. Gemiddeld zijn ze zo’n 1,35m. lang, met grote hoofden en zwarte ‘om het gezicht gebogen’ ogen. Ze hebben nauwelijks gezichtskenmerken, een dunne mond en nagenoeg geen neus. Denk maar aan een hagedis, dan heb je een goed beeld, ArjunA.

 

Door hun verregaande techniek in het klonen zijn ze zodanig geëvolueerd (of gedeformeerd)  dat ze geen geslachtsorganen of verteringsorganen meer nodig hebben. Hun genetica berust deels op de erfelijkheidsleer van insecten. Hun wetenschap bestaat voor een groot deel uit de studie van andere levensvormen en genetische manipulaties. Men veronderstelt dat ze een rol speelden in het aanpassen/veranderen van de menselijke genen in een ver verleden. Het lijkt er op dat ze pogingen ondernemen om hun broedsel  te kruisen met menselijke genen om zo een mengras te krijgen dat beter is dan beide oorspronkelijke rassen.  Je mag je afvragen waar Hitler zijn ideeën van heeft, om een Übermensch te scheppen… ArjunA

 

We hebben kunnen lezen dat ze een uitstervende soort zijn, en dat met elke volgende kloongeneratie de soort verder verzwakt. Het mengprogramma is hun hoop op een sterkere en geheel nieuwe soort hybriden. Dit was overigens in de Angelviews van 2002 t/m 2003 op ook al gepubliceerd. Er schijnen twee belangrijke sociale klassen te zijn. Een klasse vormen de ‘Haviken’, een korzelig, ruw en afgestompt volk. De “Duiven” zijn verfijnder, en beter toegerust om zakelijk met mensen om te gaan, ze geven de voorkeur aan diplomatiek gedrag om de mensheid te beheersen. Dit type Grey wordt ook wel de Oranje klasse genoemd… Duiven en Haviken zijn termen uit de Amerikaanse politie. ArjunA

 

Ze schijnen, volgens menselijke normen, geen  emoties te kennen. Dat is dan ook de reden waarom ze als wreed worden ervaren in hun omgang met, of behandeling van mensen. Ze zijn in staat mensen te doden zonder enig respect voor de persoon. Er wordt verondersteld dat ze bepaalde substanties van het menselijk lichaam kunnen gebruiken en komen derhalve, in menselijke ogen, over als ‘kannibalen’.

 

Deze Greys worden beschreven als dienaren voor een meesterras van reptielachtige buitenaardsen, die proberen de Aarde voor te bereiden op de komst van die reptielen door op vele gebieden de Aarde en de mensheid te beheersen. Ze hebben de neiging zich te verheugen in het gevoel van vrijheid dat ze, ver van hun meesters, op Aarde ervaren. Ze zouden de hulp van mensen wensen in de confrontaties met de reptielen, met het oog op hun verschijning in de nabije toekomst… De bekendste bases van de Greys bevinden in Nieuw Mexico en Nevada, maar het is bekend dat er ook bases zijn in vele landen over de hele wereld.

 

Grey subras / type B:

Grote Greys van Orion, zijn gemiddeld zo’n 2.10 tot 2.40m. lang. Verslagen over hen neigen tot overdrijving waar het hun lengte betreft:  2.70 tot 3.60m. Hun gezichten lijken wel op die van het type A Greys, met uitzondering van hun grote neus. Deze Greys beschikken over technologieën die voor ons wonderbaarlijk zijn. Ze hebben de neiging om macht te verkrijgen via politiek en afspraken met machthebbers op Aarde. Hun hoofd basis schijn zich op de Aleoeten te bevinden, een eilanden groep in de Beringzee zuidzuidwest van Alaska.

 

Grey subras / type C:

De kleinste soort Greys, met een lengt van amper 1m. Ze lijken sterk op de Zeta Reticuli en stammen van hetzelfde wortelras af Ze zijn de mens net zo vijandig gezind als de Zeta’s. Ze komen uit een sterrenstelsel vlakbij de schouder van Orion, dat Bellatrax wordt genoemd.

 

Dan zijn er uiteraard de Reptielen nog: reptielachtige buitenaardsen. Het zijn tweevoetige schepsels met een lengte van 1.80m tot 2.40m, met een schilferige groene huid. Hun grote ogen zijn gewoonlijk geel of goudkleurig met een verticale pupil, net als bij katten. Het is interessant om te weten dat deze entiteiten nu vertegenwoordigen wat de dinosauriërs geworden zouden zijn als ze nog geleefd hadden.

 

Ze worden soms in verband gebracht met mythen uit Soemerië, de Dogons en ander antieke astronauten die naar de Aarde kwamen om haar te veroveren. Men veronderstelt dat het hightech culturen zijn, die door ons als vijandig worden ervaren omdat ze de mens als een minderwaardig ras beschouwen. Ze beschouwen ons zoals wij een kudde koeien ervaren.

Dat laatste is zo vreemd nog niet als we bedenken dat het merendeel van de mensheid het collectief bewustzijn (lees kuddegedrag) van onwetendheid prefereert boven onderzoek, laat staan zelfbeschouwing…

 

Geliefden, help hen te ontwaken uit de Droom die men het Leven noemt!

 

 

Namens de Meesters van de Witte Weg,

 

ArjunA ©

 


Terug naar overzicht | Afdrukken