Terug naar overzicht | Afdrukken

200409Metatron

 

Metatron, ook wel het Kleed van El Shaddai genoemd, wordt vaak beschreven als de Stem van God. In ons essay onder de link Ammi Shaddai hebben we dit schitterende Wezen summier beschreven, en terecht opgemerkt dat meer woorden hem recht zouden doen.

 

Wanneer we het begrip “Kleed van El Shaddai” in de mond nemen, en dit vervolgens als een slok wijn rondspoelen om smaakpapillen en reukorgaan een analyse te laten maken krijgen we de volgende gedachte… Het Kleed van El Shaddai kan gelezen worden als het stoffelijk omhulsel - ook wel het fysieke voertuig - van de Geest/ Spirit. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Metatron in een van de channelings van Tobias de opmerking maakte dat Hij en wij een en dezelfde zijn.

 

Op een van de channelings van Sananda die wij mochten ervaren werd er ook gesproken over het Electric Light Orchestra van Metatron. Waarbij we meteen dachten aan het Aardse equivalent met hits als “Hold on Tight to Your Dreams”…

 

Het ELO van Metatron echter is een prachtige energie waarmee weerstanden en/of blokkades van het keelchakra losgemaakt kunnen worden. Het is een geschenk om alle bittere ingeslikte woorden vrij te maken, en te kunnen communiceren als Engelen onder elkaar, vanuit oprechte Vergeving! Dan begrijpen we pas hoe belangrijk en heilzaam de oefening van Vergeving voor ons Zelf is. We kunnen immers pas anderen vergeven als we in staat zijn ons Zelf te vergeven!

 

Laten we met ogen die kunnen zien naar de afbeelding van Metatron kijken. In zijn/haar linkerhand ontwaren we een bliksemschicht. Dit is naar onze mening een verwijzing naar het Elektron waaruit Al dat Leeft is ontstaan. Een veel geraadpleegde naslagbibliotheek geeft er de volgende definitie van: een elektron is een van de elementaire deeltjes, het is het lichtste deeltje met een elektrische lading. De koele wetenschappelijke omschrijving krijgt een spiritueel karakter als we het ‘lichtste deeltje’ schrijven als het “meest Verlichte deel”…

 

Zoals we inmiddels weten, of verondersteld worden te weten, is de mens een elektronisch wezen; anders zou men geen elektrocardiogram kunnen maken, waarbij de elektrische verschijnselen die bij elke hartslag optreden in kaart gebracht worden. Je zou er bijna van uit kunnen gaan dat Metatron de ontwerper is van het fysieke voertuig waarmee de meeste mensen zich nog steeds identificeren.

 

In zijn/haar rechterhand zien we een fors foliant, met de merkwaardige vormgeving die we ook tegenkomen bij afbeeldingen van Mozes met de Stenen Tafelen. Metatron is dan ook de Schrijver of Archivaris onder de Aartsengelen. Zijn voornaamste taak is het optekenen, rangschikken en bijhouden van alles wat gebeurt in de Akasha Archieven.

Verder zijn er witte lijnen te zien die een verwijzing kunnen zijn naar de Infinity Breathe van Michaël en blauwe lijnen die verwijzen naar de Davidster, en bij nadere beschouwing een verwijzing inhouden naar de Merkaba of Lichtlichaam. In esoterische geschriften komen we diverse varianten op zijn/haar naam tegen, als daar zijn: Metatetron, Merratron of Metaraon.

Wanneer je voorbij de Babylonische Spraakverwarring bent gegroeid zie je de verwijzingen naar respectievelijk de Tetraëder en twee Egyptische begrippen die we hier niet nader zullen duiden.

Metatron wordt verder omschreven als de grootste aller Engelen, en wordt geëerd als de Engel van het Gezicht, de Engel van Aanwezigheid, Leider der Regerende Engelen, President van de Hemel, en als een Wezen met zoveel macht dat het 72 namen heeft.

 

Er zijn weinig Engelen die aanleiding zijn voor zo veel uiteenlopende legenden en verhalen, en slechts een handjevol Lichtwezens wordt met zoveel majesteit en macht omkleed. Er staat geschreven dat hij ooit een nederig sterfelijk mens was; de aartsvader Enoch, die in de ogen van God zo verdienstelijk was dat hij onsterfelijkheid verkreeg en in de Hemel werd opgenomen.

 

Er staat geschreven dat Metatron over ongeëvenaarde Magische Macht beschikt. Er bestaat een legende waarin twee Egyptische tovenaars hun geavanceerde kennis wilden misbruiken om voortijdig te ascenderen. Michaël en Gabriël waren blijkbaar niet in staat om hen tegen te houden, maar Metatron brak de betovering en wierp de schaamtelozen terug op Aarde. Na zijn entree in de Hemel transformeerde Enoch in Metatron; een Vuurgeest, uitgerust met 36 paar vleugels en ontelbare ogen. Dat is de reden waarom Metatron in de Orde der Serafim is opgenomen; ‘Seraf’ stamt volgens sommige geschriften af van een oud Hebreeuws woord dat ‘Vlam’ betekent.

 

Er staat geschreven dat Metatron bij de ingang van de Zevende Hemel is gezeten op een schitterende troon, en dat een ieder die de troon van God wil naderen zich eerst tot hem moet wenden. Hij (…dit persoonlijke voornaamwoord is lastig en te beperkt) werd sinds zijn intrede op de hoogste trede, de Prins van Wijsheid en Begrip. Metatron werd, dankzij zijn ervaring als mens en als Engel, ook de belangrijkste intermediair tussen Hemel en Aarde.

 

Andere verhalen die over hem de ronde doen zijn: Metatron was de Engel die Abraham op tijd weerhield zijn zoon op te offeren en hem een ram schonk voor het offervuur, hij was ook de Engel die, bij de rivier de Jabbok, een zijtak van de Jordaan in de buurt van de Dode Zee, met Jacob worstelde en hem de naam Israël gaf. We weten inmiddels, of worden verondersteld te weten, dat Israël staat voor “Hij die Vecht met God”. Tenslotte was het ook Metatron die de Israëlieten onder leiding van Mozes uit de woestijn naar het Beloofde Land begeleidde.

 

Onze stelling dat zijn forse foliant veel overeenkomst vertoont met sommige voorstellingen van de Stenen Tafelen krijgt hiermee meer gewicht. Het vrouwelijk equivalent van Metatron is Shekinah, en zijn ‘tweelingbroer’ is Sandalphon.

 

Alles is met elkaar verbonden.

In de Heilige Geometrie vinden we een figuur die omschreven wordt als de Kubus van Metatron. Dit is een bijzonder geometrische figuur, die ongelooflijk veel geheimen prijsgeeft. Er zijn onder andere twee gewijde symbolen van de Vrijmetselarij in verborgen, waarmee men een cirkel tot vierkant kan maken. Hoe eenvoudig of complex die uitdrukking ook is; de betekenis hiervan is volgens ons, de Hemel op Aarde brengen. De Cirkel sluit immers de Alfa en de Omega in zich en vertegenwoordigt in zijn Eenheid en eenvoud dat wat wij God noemen. Het vierkant vertegenwoordigt de Aarde, de basis van de Piramide, de vier windrichtingen, de vier jaargetijden…

 

Om dit figuur en de metaforen die het herbergt volledig te begrijpen moet je Metatron en de elektromagnetische aard van onze werkelijkheid te begrijpen. In het Latijn wordt hij/zij Metator genoemd, hetgeen Gids of Maatnemer, hij die meet… Een andere metafoor is alleen in het Engels goed uit te leggen.

Het Engelse “Archangel” verwijst naar “Arcs” en “Angles” hetgeen in de Heilige Geometrie van de Schepping bogen en hoeken vertegenwoordigen. Het aardige is dat de bijnamen ‘Gids of Maatnemer’, en het beroep ‘Schrijver’ ook van toepassing zijn op Thoth/Tehuti; de Egyptische God met de Ibiskop. Deze Egyptische God heeft, net als Mozes, diverse Leringen op Smaragden Tafelen staan. Maar er staat ook geschreven dat Metatron eigenlijk geassocieerd moet worden met de oppergod van het Egyptische pantheon; Ptah, bijgenaamd de Opener.

 

De Metatron is als zelfstandig naamwoord ook een verwijzing naar de hoogste Sefiroth van de Kabbala die ook wel Kether of Kroon wordt genoemd. Die hoogste Sefiroth van de traditionele Levensboom is tevens het hoogste kenmerk van God en de sleutel tot Ascensie.

Het is op zich logisch dat de naam van Metatron wordt geassocieerd met de Kether, de hoogste Sefiroth van de Kabbala. Boven deze Sefiroth bevindt zich dat wat bekend is als Ayin Sof of het Licht! Het was immers niemand minder dan de mens Enoch die ascendeerde om als Metatron naast God plaats te nemen; het was de Kether die opging in Ayin Sof!

 

In de Kubus van Metatron herkennen we dus ook de Kabbala, en er zit een verwijzing naar de Grote Arcana van de Tarot, die uit 22 kaartyen bestaat, net als er 22 paden zijn in de Levensboom of Kabbala. De verbanden tussen Alchemie, waarin Thoth/Tehuti een Meester is, en de Kabbala zijn een van de grootste geheimen in de Schepping. De Alchemie om Verlichting te bereiken is de Tien Sefiroth, of kenmerken van God in eigendom te nemen.

We hebben er allemaal ontelbaar veel incarnaties over gedaan om dat te volbrengen, en het is de hoogste tijd om het Koninkrijk Gods op Aarde te manifesteren.

 

Wanneer je, tenslotte, het grondplan van de kathedraal van Chartres op de Kabbala legt, krijg je verbluffende overeenkomsten. Het is onder ingewijden dan ook bekend dat de schoonheid en architectonische wonderen van deze kathedraal zijn ontleend aan de kennis en wijsheid van de Vrijmetselaars. En we hebben gezien dat hun symbolen; de passer en de winkelhaak terug zijn te vinden in de afbeelding van Metatron… alles, maar dan ook alles is met elkaar verbonden.

 

Onze reis naar Chartres, in juli van dit jaar, om het Labyrint te zien en te ervaren was het begin van een ontdekkingsreis die ertoe leidde diverse artikelen te publiceren. Wij wilden jullie de Samenhang der Dingen tonen, en hoe je helder kunt waarnemen als je bewustzijn is afgestemd op het hoogste doel voor allen. Metatron is een van de Leraren/Gidsen voor het fysieke voertuig dat thans op Aarde de naam ArjunA draagt. We dragen dit artikel op aan deze prachtige Leraar, in Dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan.

 

Eyeh Asher Eyeh,

ArjunA ©

 


Terug naar overzicht | Afdrukken