Terug naar overzicht | Afdrukken

“Als de Grote Schoonmaak nadert, zullen er spinnenwebben aan de Hemel geweven worden.” Hopi voorspelling vóór de ontdekking van Amerika

Tekenen aan de Hemel.

“Hemel Spinnen” is het militaire codewoord voor piloten van vliegtuigen welke Chemtrails verspreiden. In veel van die Chemtrails zijn bepaalde polymeren aangetroffen die zich gedragen als spinnenwebben.  Als je nog niet weet waar we het over hebben surf je naar: http://www.citiesoflight.net/Skylinks.html,

 

In januari 2004 deed CBS verslag van bizarre geotechnische experimenten, die bedoeld waren om het opwarmen van de Aarde te reduceren.

 

Een van die methoden is, volgens natuurkundige Edward Teller, om de atmosfeer te vullen met metaaldeeltjes die 1 of 2% van het zonlicht zouden tegenhouden. “Hoe sneller, hoe beter” was de mening van deze voorstander van de bedenkelijke tekenen aan de Hemel…

 

In december 2003 diende een Canadees staatsburger bij de lokale overheid een klacht in over de luchtverontreiniging boven Victoria in Brits Columbia. De overheid vertelde hem daarop dat de Chemtrails het gevolg waren van gezamenlijke Amerikaanse en Canadese militaire oefeningen. Deze verklaring werd vastgelegd op band en was via de radio op heel het Westelijk Halfrond te beluisteren.

 

En onlangs bevestigde een functionaris van de FAA (Luchtverkeersleiding) in een opgenomen interview met een freelance radio verslaggever dat hij in maart zeker vier keer de opdracht kreeg om de burgerluchtvaart om te leiden ten gunste van een enorme luchtmacht operatie boven de Noordoost kust. Het is geen geheim dat het Amerikaanse militair industriële macht stiekem de atmosfeer van de Aarde schrikbarend een het verzieken is.

 

Grote aantallen vliegtuigen worden nu in de lucht gehouden om ‘wolken’ te creëren met ultra kleine geïoniseerde metaaldeeltjes. Door HAARP opgewekte microgolven worden voortdurende uitgestoten om de ionosfeer te verhitten en te

agiteren. In juli 2004 schreven we al een artikel over H.A.A.R.P. onder de navigatieknop Science van onze website, dus dat gaan we niet nog eens uitleggen.

 

Synthetisch vervaardigde chemische wolken dehydreren de lucht en blokkeren uiterst effectief het zonlicht. De principes van dit gigantische ‘spuitbus’ project worden in een aantal VS patenten helemaal uit de doeken gedaan.

 

In 1974 verkregen NASA employees het patent US3813875 om barium te gebruiken, ten einde ionen wolken in de bovenste atmosfeer te creëren. In 1991 verkreeg de Hughes Aircraft Company het patent US5003186 op een methode om de laag broeikasgas te bestrooien met minuscule deeltjes die metaal oxiden; bijvoorbeeld aluminium oxiden, bevatten.

Het patent stelt dat een veronderstelde oplossing van het broeikas effect was om “die minuscule partikels toe te voegen aan de brandstof van straalvliegtuigen, opdat de partikels uit de straalmotoren zou worden gestoten als het vliegtuig op kruishoogte vloog…”

In 1996 kwam een luchtmacht document, met de titel ‘Het weer als versterking van het leger boven water, met de tekst: “In de Verenigde Staten zullen weersaanpassingen gebruikt worden als deel van de nationale veiligheidspolitiek, met zowel binnenlandse als internationale toepassingen. Onze regering zal doorgaan met een dergelijke politiek…”

 

In 1998 werd deze politiek afschuwelijk opvallend. Blauwe luchten werden een zeldzaamheid. Afgestompte burgers werden in toenemende mate ziek en woedend, niet alleen door dit ‘spuitbus’ project, maar ook door de arrogantie ven hen die maar deden waar ze zin in hadden, ongeachte de gevolgen daarvan.

 

De moedige Chemtrails onderzoeker Clifford Carnicom heeft, ondanks dat hij met de dood wordt bedreigd en dat zijn telefoon constant wordt afgeluisterd, gegevens verzameld die bewijzen dat de atmosfeer drastisch aan het verzuren is. Dat is een aanwijzing voor de abnormale aanwezigheid van barium zouten. Met spectroscopie en pH testen bewees hij zijn hypothese, en Carnicom waarschuwde dat zijn bevindingen grote chemische en biologische gevolgen zouden hebben voor de natie en de hele wereld.

 

Carnicom ontdekte ook dat VS ambtenaren in 1997 de nationale standaard voor zichtbaarheid hadden veranderd, welke moesten voorkomen dat een vliegtuig de ‘spuitbus methode’ over grote geografische regio zou uitvoeren. De oude zichtbaarheid standaard was van 40 mijl teruggebracht tot 10 mijl. En archief gegevens over het klimaat tonen aan dat zichtbaarheid onder de 10 mijl, als schrijnend contrast met de norm van vier jaar terug, regelmatig voorkomt.

 

Whitley Strieber, die een radio talk show heeft, publiceerde onlangs op zijn website en niet bevestigd verslag van een groep gewezen legerofficieren een privé jet gebruikten om ‘spuitbus’ materiaal te verzamelen dat door een militair vrachtvliegtuig was uitgestoten. Volgens laboratorium testen bevatte die uitstoot zowel aluminium als barium.

 

Helaas zijn aluminium en barium giftig voor mensen. De onfortuinlijke bevolking die voortdurend met deze substanties worden bestookt zijn gedoemd om symptomen te vertonen van neurologische schade en chronische ziekten. De giftige effecten van barium zijn bevestigd in 1992 in een publicatie van het Ministerie van Gezondheid. Het rapport meldt dat barium ademhalingsproblemen kan veroorzaken, maar ook verhoogde bloeddruk, hartritme stoornissen, spierverslappingen, hersenzwellingen, maag irritaties, beschadigingen aan de lever, nieren en zowel zwaarmoedigheid als agressie bevordert.

 

Barium werd, naar verluidt, door de VS in de Golf Oorlog als wapen gebruikt om de vijand zwak en ziek te maken. Aluminium is giftig voor het zenuwgestel en zeer schadelijk voor de hersens. De effecten hiervan op de menselijke gezondheid werden onlangs nog geïllustreerd toen inwoners van de stad Espanola in Ontario, Canada massaal ziek werden nadat laagvliegende VS straaljagers hun stad bestookten met condensstrepen die chaff (met aluminium gecoate fibers) bevatten.

 

Onderzoekers ontdekten dat het regenwater in die streek 7x het toegestane maximum aan aluminium bevatte, toen mensen begonnen te klagen over pijn in de nek, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, brandende ogen en droge hoest. Terwijl het leger bevolkte streken ‘bombarderen’ met microscopisch kleine vervuilingdeeltjes, waarschuwt de Milieu Beweging tegen gevaar voor de gezondheid bij het inademen van die deeltjes.

 

Vorig jaar haalde de Milieu Beweging belangrijke rapporten aan, die verklaarden dat zelfs een gematigde luchtvervuiling een plotselinge doodsoorzaak kan zijn, door een hartritme stoornis te creëren bij mensen die al een hartkwaal hebben.

“Luchtvervuiling heeft een substantiële impact op de algemene gezondheid, en het is opmerkelijk dat dit voortdurend gebeurt,” aldus een official van de Milieu Beweging in de Los Angeles Times.

 

Terwijl de Milieu Beweging met een vinger wijst naar de industriële vervuiling, ontkent deze beweging consequent enige kennis te hebben van vervuiling door Chemtrails, ondanks dat ze stiekem speurt op alle websites met betrekking tot Chemtrails, waar fotorapportages van die vervuiling voortdurend worden herzien.

 

Dat dit ook in Nederland gebeurt, ondanks het ongeloof van vele mensen als wij dit hardop zeggen, willen we aantonen met een recent artikel uit ene regionaal dagblad.

 

Onder de kop: ‘Steeds meer mensen hebben een kort lontje’, herinneren we ons de volgende trieste opsomming.

 

 

Dit is bij lange na niet de hele lijst, maar we zijn het collectief alweer vergeten. Wat we niet mogen vergeten is dat deze Chemtrails met aluminium en barium o.a. ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken, maar ook verhoogde bloeddruk, hartritme stoornissen, zwaarmoedigheid als agressie.

 

We zien nu dat de Hopi Indianen het al heel lang geleden hadden voorspeld: “Als de Grote Schoonmaak nadert, zullen er spinnenwebben aan de Hemel geweven worden.”

 

Wij merken alleen maar op, nu de spinnenwebben worden geweven vindt het Universum tijd voor een Grote Schoonmaak. En het Universum danst met Katrina en Rita, het is alleen een dodendans!

 

Opdat Licht & Onvoorwaardelijke Liefde zegevieren,

 

ArjunA ©

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken