Terug naar overzicht | Afdrukken

De Grens van Menselijke Evolutie.

Gechanneld door Steve Rother ©

 

Groeten van Thuis.

Het is een speciale dag in de voortgang van de evolutie van het menselijke dier op de Aarde. Er zijn grote tijden van verandering in de evolutionaire cycli van elk wezen en alles wat jullie kennen is een entiteit. Natuurlijk beschouwen mensen veel van de levende ademende dingen niet als leven.

 

Alles wat jullie om je heen waarnemen, geliefden, leeft en ademt in zeker opzicht. Jullie denken dat veel van deze dingen onbezield zijn. Je kunt eens een schelp op het strand oppakken en zeggen dat het geen levenskracht energie heeft, toch zeggen wij jullie dat het wel zo is, anders had je de schelp niet kunnen oprapen.

Als de schelp niet levend en evoluerend was, zou het niet existeren binnen het frequentie bereik waar jullie op afgestemd zijn, en die jullie je wereld noemen.

 

Vrienden, we willen jullie vandaag in het bijzonder aanspreken op de voornoemde grens/demarcatiepunt. Dit is het punt waarop dingen zullen veranderen voor jullie eigen fysieke lichamen. We hebben al eerder gesproken over de Herbedrading van de mensheid. Een ieder van jullie wordt nu energetische van nieuwe bedrading voorzien om meer Licht dan ooit tevoren op deze planeet te dragen.

 

Wat we daarmee bedoelen is gewoon dat slechts een klein deel van je ware ziel zich in je fysieke lichaam bevindt, hoewel jullie een volledige verbinding met het geheel hebben. Jullie hebben via je Hoger Zelf toegang tot elk deel. Dat is de verbinding die het minuscule kleine deel van jullie, dat het fysieke wezen wordt genoemd, opent naar het immense deel dat jullie werkelijk zijn. Die verbinding begint te veranderen…

 

De Sjablonen loslaten.

We hebben dit al eerder besproken, maar we willen het herhalen omdat het van belang is om het hele proces te bevatten. Mensen begonnen de reis op Aarde zonder fysieke lichamen. Jullie waren hier in wat jullie engelen lichamen beschouwden, of etherische lichamen zonder fysieke dichtheid.

 

Er kwam een punt waarop jullie die verbinding konden behouden, omdat jullie naar een dichtere/vastere vorm moesten gaan om je geest te herbergen. Toen namen jullie voor het eerst de fysieke vorm aan op de planeet. Jullie zijn niet nieuw op Aarde.

 

Nu we jullie dit verteld hebben, kunnen we jullie zeggen dat er een lange transitie nodig was om van die etherische lichamen naar die dichte fysieke vorm over te gaan. Dat was een evolutie. Ondanks dat jullie toen je frequentie verminderden, was het een geweldige evolutie voor de mensheid en de gebeurtenissen die plaatsvonden op de planeet Aarde.

 

Jullie gaan nu door die zelfde evolutie. Het is geen geheim, geliefden, jullie staan op de drempel om die frequenties weer te verhogen. Maar er was een tijd in jullie evolutie dat het nodig was je frequenties te verminderen om deze fysieke lichamen aan te nemen.

 

Jullie deden er alles aan om het uit te proberen en je zelf in die lichamen te proppen, en om vervolgens te proberen de weg naar Thuis te vinden…

Jullie trachtten aan de buitenkant te vinden wat je van binnen voelde, om je eigen geest te laten stralen door die dichte fysieke biologische luchtbel. Nu zijn jullie begonnen dat te doen, en jullie fysieke lichamen evolueren uit zich zelf.

 

Welnu, het is geen geheim dat die lichamen uiteindelijk terug zullen keren tot Lichtlichamen, omdat jullie de fysieke dichtheid niet langer nodig hebben.  De transities waar jullie nu doorheen gaan zijn reusachtig.

 

Toen jullie voor het eerst naar de Aarde kwamen, om deze fysieke lichamen aan te trekken, waren jullie met slechts 500 zielen. Miljarden zielen bewoonden de Aarde, maar toen jullie die dichte fysieke voertuigen aan te nemen, besloten slechts 500 van jullie het spel op die manier te spelen.

 

Dus er werden 500 fysieke menselijke sjablonen/mallen gecreëerd, en sindsdien zijn mensen gebonden geweest aan die oorspronkelijke sjablonen. Dat verandert en verschuift nu, want jullie hebben die mallen niet meer nodig. We zullen het uitleggen.

 

De mallen zijn jullie erg behulpzaam geweest. In jullie vroege groei als soort, hadden jullie sterke, robuuste mallen nodig om overleving te garanderen, speciaal voor jullie alsmaar herhalende oorlogvoering. Nu heeft jullie geest meer ruimte nodig om te groeien en op nieuwe manieren te functioneren. Als reactie daarop kunnen jullie lichamen nu de beperkende beeldvorming loslaten die jullie lichamen als het hoogst haalbare koesterden.

 

Vele onder jullie hebben jarenlang tegen deze sjablonen gevochten, wat maar al te vaan voor problemen zorgde, omdat ze jullie hele geest niet meer konden bevatten. Niettemin past het lichaam zich nu aan om meer van je geest te omvatten, meer van jullie licht en meer van de expressie van wie je werkelijk bent in dit leven, zonder het lichaam in te ruilen.

 

Dit is nog nooit gebeurd. Er komt een rijd waarin jullie bevrijd zijn van de oude matrijs waarin je lichaam gevangen zat. Die matrijs is de basis energievorm waar omheen je fysieke lichaam werd gevormd, want het hield het perfecte beeld van je lichaam in zijn hoogste vorm. Vergun het ons dat concept toe te lichten, want het is belangrijk dat jullie dit begrijpen.

 

Het Belang van Innerlijke Schoonheid.

Het beeld van jullie stoffelijkheid creëert het. Tegenwoordig houden jullie je eigen beeld in je geest vast, maar toen het leven begon, werden die beelden gemaakt door de matrijs zelf, om dan via jullie oorspronkelijke oudercontract naar jullie

geprojecteerd te worden.

 

Dat beeld verandert alleen als jullie de originele matrijs/sjabloon opheffen met je overtuigingen en wensen. Desondanks zou het slechts weinig veranderen, en dat was de beperking van de matrijs op zich. Het hoogste beeld is opgeslagen als een deel van die matrijs.

 

Net zoals DNA, kijkt het lichaam naar dit beeld telkens als het zich zelf herschept.

We zeggen dit omdat jullie lichaam, zelfs als jullie die matrijzen loslaten, nog steeds naar dat beeld zal zoeken, en daarom wordt het voor jullie belangrijker om je echte innerlijke schoonheid waar te nemen.

 

Je Innerlijke schoonheid koesteren jullie in je geest. Wij hopen dat jullie, bij de volgende keer dat je in de spiegel kijkt, hieraan denken als je hele aandacht uitgaat naar je problemen, fysieke uitdagingen of imperfecties.

Het ligt in de menselijke aard om aandacht te schenken aan die imperfecties.

Leer in plaats daarvan je schoonheid in die spiegel te herkennen, en jullie nieuwe lichaamsmatrijs zal zich om dat beeld heen vormen. Wanneer jullie je ware schoonheid zien en in dat zelfbeeld leven, zal het je nu toestaan om een begin te maken met het loslaten van de oude sjablonen.

 

Dat is wat er nu gaande is, en wij noemen het een demarcatie punt, een grens.

Terwijl jullie vorderen, laten jullie de matrijzen weer los die jullie hielpen je zelfbeeld in stand te houden. In elke schepping doorheen het Universum, of het nu levend is, ademend of wat jullie onbezield noemen, maakt het geen enkel verschil uit.

 

Alles is levend en ademend, want anders zou het niet in jullie wereld bestaan.

Toch is dit een erg lastig concept voor jullie om te begrijpen en er mee om te gaan op dat niveau, want het is een van de zaken die op deze planeet absoluut gaat veranderen.

 

Er zal een tijd zijn waarop jullie in staat zullen zijn met je nietmachine te praten omdat het niet werkt. Jullie zullen, en dat lukte jullie tot nu toe nooit eerder, in staat zijn om op verschillende niveaus te communiceren, omdat jullie begrip of bevattingsvermogen niet meer beperkt is zoals vroeger. De nieuwe vermogens om meer van je Geest in je lichaam te dragen staan voor de deur.

 

De Lijn tussen Leven & Dood.

Wij willen jullie hier attent op maken, want jullie zullen mensen de planeet zien verlaten. We hebben jullie hier eerder op gewezen en het is geen geheim. Wanneer jullie van het ene tijdperk naar het andere verhuizen, zullen er veel zielen zijn die besluiten niet te blijven. Het is niet goed en niet verkeerd, het betekent gewoon dat jullie je energie zullen recyclen en in een nieuwe vorm terugkomen.

 

Gedurende deze periode, waarin jullie oorspronkelijke matrijs wordt verwijderd, is de Sluier dunner, maar tevens is de lijn tussen leven en dood kwetsbaarder en fragieler. Daarom zullen jullie verhalen horen over mensen die schijnbaar zinloos, zonder enige reden, sterven. Ze kunnen een volmaakte gezondheid hebben, dan een kou vatten of iets anders opdoen en dan plotseling vertrekken.

 

De matrijs/mal die jullie in stand houden, die ene van de originele 500 matrijzen die jullie kozen voor deze incarnatie, kan jullie energie niet meer vasthouden. Het beschermt jullie niet langer, en daarom komt de lijn tussen leven en dood in de fysieke vorm dichter bij dan jullie ooit hebben meegemaakt.

 

Wij zeggen jullie niet voorzichtig te zijn. Dat zou het slechtste ding zijn dat jullie konden doen, want als jullie proberen je zelf te beschermen, zullen jullie zeker rampen over je uitroepen, want dat is wat jullie gedachteprojectie is… NIET iets oplopen. Het Universum hoort het woord ‘NIET’ niet, en gaat er gewoon aan voorbij.

 

Wanneer je in Universele terminologie zou spreken, vormt energie zich om het energie raamwerk van die woorden. Vele onder jullie koesteren visioenen van lichaamstypen die jullie in tijdschriften zien.

 

Voor jullie veranderen, en vele van jullie fysieke lichamen zullen voortaan snel beginnen te veranderen, vragen wij jullie om eerst te kijken naar alle opwindende dingen die volgens jullie staan te gebeuren. Kijk vandaag naar je lichaam, want jullie zien het voor het eerst zonder matrijs.

Innerlijke Schoonheid.

Een van de eerste sleutels waar met jullie aan willen werken is het vinden van je eigen innerlijke schoonheid. Dat begrip op zich is, uiteraard, erg subjectief omdat smaken verschillen. Toch is er pure schoonheid van Thuis, die een ieder van jullie bij je draagt, en op een of andere manier tot expressie zal brengen

 

Nu die sjablonen jullie niet langer zullen bepreken zoals ze altijd gedaan hebben, kunnen jullie beginnen meer van je eigen innerlijke schoonheid te zien. Dat is nieuw, want het is altijd voor jullie verborgen geweest. Dat is een van de redenen waarom jullie hele aandacht eerder uitging naar de gebreken/schoonheidsfoutjes in jullie verschijning, dan naar je innerlijke schoonheid.

 

Jullie ware schoonheid is voor jullie verborgen om velerlei redenen. Het gebeurde geheel conform jullie eigen keus, omdat jullie bang waren dat jullie ego’s dwars zouden liggen en jullie zouden blokkeren. Al die beperkingen gelden niet langer, dus jullie kunnen beginnen je eigen ware schoonheid te zien, het deel van Thuis en Hemel dat jullie binnen je fysieke voertuig dragen.

 

Jullie innerlijke schoonheid zal naar buiten komen, en door een ieder van jullie heen schitteren. Terwijl wij spreken over schoonheid, fysieke veranderingen, en dat jullie nu je eigen sjablonen zullen creëren, vragen wij jullie één ding voor ogen te houden. Focus je alsjeblieft niet op de plaatjes in de tijdschriften, leer echter de schoonheid te zien in de glimlach op je gezicht.

 

Nu is de tijd, en vele van jullie fysieke voertuigen zullen beginnen onverklaarbare veranderingen te ervaren. Besef dat de lijn tussen leven en dood erg dun is als de sjablonen los beginnen te raken. Eigenlijk staan jullie veel dichter op het randje van dat wat jullie dood noemen, dan jullie je op dit moment realiseren.

 

Dat is niet verkeerd, het wordt simpelweg het nieuwe pad van de mensheid. Vanwege de sjablonen/matrijzen was het niet mogelijk om het zo snel te doen als jullie naar Thuis wilden gaan. Het vergde een hele tijd om alle 11 dimensies bij elkaar te krijgen voordat jullie als één konden vertrekken en als één ziel terug konden gaan, maar daar komt verandering in.

 

Dat is de reden waarom leven, dood, en de lijn ertussen nu dichter bij vele van ons komen te staan. Allen die op planeet Aarde een fysiek lichaam dragen, zullen niet alleen nieuwe vermogens hebben, doch tevens nieuwe kwetsbaarheden. Heb er geen angst voor en maak je er geen zorgen om. Wij willen jullie er bewust van maken, en niet alleen in je eigen wereld, want je zult het overal om je heen zien.

Jullie zullen zien dat de fysieke mens van nu af aan erg snel zal veranderen…

 

Hoe zullen de nieuwe lichamen er uit zien?

Nu horen we jullie vragen: “Hoe ziet een nieuw lichaam eruit? Hoe zien de nieuwe sjablonen er uit? Wat zijn de fysieke veranderingen die zullen plaatsvinden wanneer jullie vorderen en die nieuwe matrijzen scheppen?

 

Wij stellen jullie dezelfde vragen, geliefden, want wij kunnen jullie niet zeggen waar jullie heen gaan. Wij zien de toekomst niet, omdat jullie die nog niet geschreven hebben. Dit is, waar dan ook in Al dat Is, nimmer voorgekomen. En juist omdat het nooit is gebeurd, is alle opwinding van het Universum gericht op de Aarde om het wonder van een hergeboorte van de mensheid op één enkele planeet te aanschouwen.

 

Dit schept, op een kosmisch niveau, opwinding die jullie verstand te boven gaat. Op scheppingsniveau zal het eveneens voor nogal wat opwinding zorgen, en soms toch erg moeilijk en uitdagend.

 

Dat is de menselijke manier, dat is hoe jullie dingen leren. Dat is de manier jullie je aanpassen, en de wijze waarop jullie meestal creëren, daarom geven we jullie enkele beelden, ideeën en concepten ter overweging. Wanneer het met je hart resoneert, koester dat beeld dan en het zal gebeuren.

 

Wanneer dat niet zo is, kies dan je eigen beeld. Houd je niet aan onze woorden als ze niet in je hart resoneren, want het is jullie keus en dat is het fundament van jullie macht. Noem het goed noch fout; maak je geen zorgen over het identificeren van een label, zeker als het om een label gaat dat alleen goed was in dualiteit.

 

Jullie wereld is om je heen aan het veranderen, en nu beginnen jullie fysieke voertuigen zich aan te passen om die verandering aan te gaan en jullie naar het volgende niveau te heffen. Het volgende niveau waar jullie nu doorheen gaan, zal jullie helpen het Licht, dat jullie minstens 12 keer in hetzelfde fysieke voertuig dragen te versterken.

 

Het enige wat hier nodig is, is het loslaten van de banden, de grenzen die jullie hielpen dit beeld te creëren. De banden/grenzen waren jullie fysieke matrijzen; de lichaamstypen die op Aarde bestonden sinds jullie voor het eerst een fysieke jas aantrokken. Dat verandert nu, en de opwinding in het ganse Universum is ongelooflijk groot. Alle ogen zijn gericht op de mensheid.

 

Het Spel was eigelijk al uit, het zou voor de planeet Aarde eindigen tussen 2000 en 2012. Dat betekent dat er nu, op dit geëigende moment, heel weinig mensen op Aarde zouden zijn overgebleven, en dat jullie je in één van de moeilijkste situaties om te overleven zouden hebben bevonden.

 

Maar dat is niet zo, en jullie hebben de uitkomst al veranderd. Nu passen jullie je fysieke voertuigen aan, en de Aarde staat op het punt om een nieuwe menselijke vorm geboren te laten worden. Alles is in verandering om jullie de kans te geven meer van je GodZelf te integreren in dat fysieke voertuig, en dat is behoorlijk opwindend.

 

Goed, hoe maken jullie de volgende stap, en hoe kunnen wij jullie helpen? Dat kunnen wij niet! Wij hebben nooit het Spel als mens gespeeld. Wij kunnen jullie zeggen wat je te wachten staat, maar wij vertrouwen er op dat jullie elkaar helpen. Wij vertrouwen er op dat jullie het elkaar zeggen en die informatie doorgeven, want dat zal het een ieder die op het Pad volgt gemakkelijker maken.

 

Het zal het iedereen een stuk gemakkelijker maken als ze weten wie ze werkelijk zijn en wat hun gaven op Aarde zijn. Het is een magische tijd die de Aard nu door maakt, en het begint vandaag. Het kwam al langzaam op gang, maar vanaf dit moment zullen julli8e fysieke veranderingen zien die jullie niet eerder hebben waargenomen. Het is precies waar jullie om gevraagd hebben, en jullie verdienen het dubbel en dwars.

 

Enkele onder jullie vagen zich af of ze op de juiste plaats zijn, en of dit wel met hen resoneert, maar dit scenario is lang geleden al geschreven. Er waren net zoveel lichamen beschikbaar als de Aarde kon hier & nu herbergen, en de reden waarom jullie hier zijn is dat jullie iets te schenken hebben wat erg belangrijk is. Jullie dragen een deel van thuis me je mee, en hoewel het voor de meeste van jullie verborgen is geweest, en jullie het niet uit je zelf hebben kunnen ontdekken, gaat dat nu veranderen. Dus, hoe vinden jullie je Innerlijke Schoonheid? Hoe maak je de volgende stap? Help anderen hun schoonheid te vinden. Jullie reflecteren het eerst en leren dan het Licht te zijn, omdat er twee manieren zijn om met Licht te werken: Je kunt Licht zijn en je kunt Licht reflecteren. Beide vormen zijn ongelooflijke gaven voor Lichtwerk op deze planeet.

 

Geliefden, wij zien waar jullie mee te kampen hebben. Als het ons mogelijk was om even de Sluier te verwijderen zouden jullie werkelijk kunnen zien wie jullie werkelijk zijn. Dat zou magisch zijn, en het leven zou een stuk gemakkelijker zijn.

 

Het probleem is dat wanneer we het zouden doen, jullie naar Thuis zouden willen gaan en dan was er niemand meer hier om het Spel te spelen. Jullie hebben er in toegestemd om de Sluier voor te doen en te pretenderen dat je mens bent, intussen overal tegen opbotsend om je weg te vinden.

 

Wij zijn hier om jullie aan te moedigen, en om jullie te vertellen hoe prachtig jullie echt zijn. Geliefden, als trotse ouders konden we nu niet trotser zijn op de planeet waar wij over waken. De Aarde is evenzeer een deel van ons leven, ondanks dat wij nooit een fysieke vorm aannamen om bij jullie te kunnen zijn en om te voelen wat jullie voelen.

 

Jullie zijn de meesters van het Spel. Jullie waren zo moedig je vleugels op te bergen om hier te zijn, om een menselijke ervaring te hebben, en wij wensen jullie veel succes. Wij wensen jullie de mooiste menselijke ervaring die je maar kunt hebben.

 

We nemen nu afscheid met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect. Kijk elkaar in de ogen en zie die innerlijke schoonheid.

Voed elkaar wanneer en waar je maar kans ziet, en speel het Spel in harmonie.

 

Espavo,

 

De groep

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken