Terug naar overzicht | Afdrukken

Groeten van Thuis.

 

Oude sjablonen loslaten

Wij kijken toe hoe de mensheid een gebied binnengaat dat nog nimmer is betreden. Jullie individuele energie staat op het punt te exploderen, en het is het mooiste wat wij ooit hebben gezien. Wij beseffen dat het lastig is omdat jullie je ganse bestaan op een zeer beperkt concept dat jullie veiligheid noemen, hebben gebouwd.

 

Nu is er geen beperking meer, en jullie beginnen de lichaamssjablonen al los te laten. We hadden tot voor kort nooit gedacht dat dit ook maar iemand mee zou maken. Toch laten vele mensen de oude sjablonen, die jullie energie zolang hebben vastgehouden, los terwijl jullie zelfs verder gaan met de wording van een nieuw wezen. Het is het nieuwe bestaan voor een ieder die zich toestaat meer van de eigen Geest op een fysiek niveau te dragen.

 

Dit loslaten kan voor vele mensen nogal uitdagend zijn vanwege de emoties die dan om de hoek komen, al je aandacht vergen, en maar al te vaak die energie afleiden en op verkeerde plekken aarden. Veel van jullie emotionele structuur begint een nieuwe vorm aan te nemen in het Her-bedradingsproces waarbinnen jullie het emotionele lichaam verbinden met de andere etherische lichamen.

 

Wanneer jullie met die nieuwe verbinding gaan werken, zullen jullie merken dat alle veiligheid verdwenen is en dat het kleine label dat jullie je zelf noemen, je niet meer past. We weten dat het moeilijk is, omdat jullie er hard aan gewerkt hebben aan dat label te wennen, of aan het idee of dat stemmetje van wie jullie denken dat je bent…

 

Nu beginnen jullie te expanderen naar het universum, en je ontdekt dat je een deel bent van alles, van elk wezen, elke boom, elke planeet, elke kosmos en iedere vallende ster die je in de lucht ontwaart. Alle verbindingen komen tot een punt waarin jullie niet alleen in staat zijn het zelf te zien, maar jullie zullen het ook kunnen voelen via jullie nieuw bedrade emotionele lichamen.

 

Het is natuurlijk eenvoudig waar te nemen, maar telkens als jullie vrij rap van het ene niveau naar het andere gaan, zullen al jullie veiligheidsmechanismen lijken te verdwijnen en dat kan vele mensen afschrikken. Er is vandaag in deze zaal gesproken over de malaise. Malaise is energie allergie, die veel weg heeft van de andere energie allergieën waar we over gesproken hebben (zoals Chronische Vermoeidheid, ME; een hersenziekte, Fibromyalgie enz.).

 

Mettertijd zullen de mensen nieuw manieren vinden om hier mee om te gaan. Het gebeurt nu omdat mensen een vermoeden beginnen te krijgen hoe ze die energie, die altijd als negatief werd beschouwd, kunnen temmen en corrigeren. Wij zeggen jullie, geliefden, dat niet alle energie positief is. Als iemand alleen maar licht kon zien, zou er geen contrast zijn, en derhalve geen droomwensen…

 

Het duister geeft jullie de kans om het licht te zien. Elk deel, elk aspect van wie jullie werkelijk zijn accepteren, kan jullie helpen deze energie op een positieve manier te beteugelen.

 

Diep Contact.

Nu komen we aan het mooie stuk van wat wij vandaag met jullie willen delen. We hebben al eerder gesproken over een communicatieniveau dat wij diep contact hebben gedoopt. Diep contact wordt door een ieder op deze planeet regelmatig gepleegd, maar het maakt minder dan 1% uit van alle gespekken.

Dat zal spoedig anders zijn, aangezien steeds meer mensen op dit niveau bewust beginnen te communiceren

 

Vergun het ons een voorbeeld te geven. Stel je een conversatie voor waarbij woorden worden gebruikt die niet goed in dat gesprek passen. In de komende jaren zullen mensen in alle talen met uitdagingen ervaren, omdat de geuite bedoelingen niet langer de diepere intenties van een hogere communicatie overbrengen.

 

Dit zal jullie motiveren nieuwe woorden te benutten, terwijl jullie doende zijn je gedachten anders te verpakken. (vertaler had ook het woord ‘gebruiken’ kunnen schrijven, maar koos voor benutten…) De ontvanger van de boodschap zou er nog iets van kunnen maken, maar de talen die de mensheid thans gebruikt zullen binnenkort te kort schieten…

 

Diep contact kan tegenwoordig beschreven worden in het volgende scenario. Stel je twee mensen voor die met elkaar praten maar nog niet communiceren. Ze schudden beide hun hoofd dat ze het begrijpen en wanneer ze net van elkaar weglopen zegt er één vier woorden die midden in de roos van energie schieten, en die vier woorden veranderden alles. Dat is diep contact.

 

In de komende jaren zal er om die redenen op Aarde in alle talen minder woorden gebruikt worden. En ja, diegenen die Scrabble spelen, zullen dat geweldig vinden.

Al jullie energie zal letterlijk beginnen te veranderen opdat jullie dit vandaag nog zullen gaan gebruiken. Dit is de suggestie die wij wille maken. Dit is het instrument dat wij jullie vandaag willen geven om er mee te spelen… nieuwe energie handvatten uit te proberen die jullie dagelijks kunnen benutten.

 

Handvatten voor Diep Contact via Projectie.

Laat ons dit bericht eerste beginne met gedachteprojectie. Mensen doen dit voortdurende maar meestal onbewust. Begin als onderdeel van elk gesprek je gedachten bewust te projecteren, vooral in situaties waar het gesprek niet op gang komt.

 

Als jet het een paar keer anders verwoord, en je voelt dat er nog geen verbinding is, vragen we jullie gewoon een seconde te stoppen. Neem een Time-out, haal diep adem en stuur de ander je begrip/zienswijze van het grotere plaatje van wat je tot uidrukking wil brengen.

 

Het is niet nodig de ander te zeggen dat je gedachteprojectie aanwendt, stop gewoon en communiceer zonder worden met hun ziel. Zet dan het gesprek weer voort en neem waar wat er gebeurt. Neem waar hoe gemakkelijk het gesprek ineens verloopt. Er zijn veel van die handvatten die vroeger goed functioneerden, het menselijke bewustzijn was alleen nog niet hoog genoeg om ze te herkennen.

 

Men dacht dat ze etherisch, zwevend en denkbeeldig waren, nu echter zullen jullie zien dat ze echt zijn en praktisch voor dagelijks gebruik. We hebben gezegd dat diep contact een manier van leven zal zijn. Er zijn mensen die gedurende verscheidene jaren van een relatie meerdere diep contact hebben ontwikkeld, of misschien wel in vele levens met een relatie.

 

Op dit moment is op Aarde diep contact het meest aanwezig bij Tweelingen. Dit zijn wezens die in feite al een cel hebben gedeeld en verdeeld, en voor hen is diep contact vanaf het begin ingebouwd. Als dat diepe contact zich eenmaal tussen twee mensen heeft gemanifesteerd, wordt het in alle volgende levens eveneens herinnerd.

Diegenen onder jullie die dat ervaren hebben en ooit tweelingen zijn geweest, hebben iets van dat diepe contact met die ander ook al zie je de ander zes of zeven levens achter elkaar niet meer.

 

En plotseling ontmoet je die ander, en je kent hem/haar en zij/hij kent jou; jullie zijn zomaar in staat werkelijk te communiceren. De grootste uitdaging waar de meeste mensen mee te maken krijgen als deze transitie plaatsvindt, komt voort uit de gewenning aan het gebruik van veel woorden, en ook de communicatie media zullen radicaal moeten veranderen.

 

De manier waarop mensen zich voorstellen zal veranderen. Het al mogelijk zijn om exacte bedoelingen met woorden over te brengen, hetgeen in feite de communicatie zal versterken/verbeteren en tegelijkertijd het gebruik van woorden.

 

Dit zal tevens de motivatie zijn om een algemene taal te ontwikkelen op de toekomstige Aarde. Het is al in beweging gezet, aangezien meer zinvolle varianten van alle talen zullen opduiken omdat elke taal een verkortte en vereenvoudigde internationale variant zal ontwikkelen.

 

Er vallen nu vele puzzelstukjes op hun plaats, maar het handvat dat wij jullie willen geven om er de komende maand mee te werken is gedachteprojectie. Bijvoorbeeld; in plaats van iets aan iemand te vertellen, gaan jullie bij wijze van spreken iets voordragen, op de bühne of voor een camera.

 

Dus, voordat je opkomt, live ‘on air’ gaat, of voordat je de bühne opgaat, projecteer een gedachte die het grotere plaatje van wat je wilt zeggen dekt. Stuur een mentaal plaatje van de boodschap die je hebt, voordat je het zegt.

 

Maak het voor je zelf helder, visualiseer dat je het projecteert en doe dan pas je mond open. Je zult dan meteen ene steviger verbinding met het publiek ervaren. Wij hebben vaak genoeg gezegd dat waarheid heel simpel is, maar mensen moeten alles ingewikkelder maken om het te bevatten.

 

Wat kan je verwachten als je de sjabloon loslaat?

Ieder mens heeft een persoonlijk energieveld om hem/haar heen dat wij de menselijke sjabloon noemen. Er zijn totaal 500 sjablonen, en jullie hebben de sjabloon gekozen die jullie individuele energie het beste herbergt. Jullie beginnen nu die sjablonen los te laten als deel van het menselijke evolutionaire proces dat aan de gang is.

 

Een van de eerste fysieke symptomen die jullie met deze sjablonen hebben ondervonden is wat jullie mensen overgewicht noemen. Deze sjablonen hebben de mens gedurende lange tijd goed gediend, maar worden nu een probleem. Jullie konden gewoon je energieveld niet expanderen, en daarom deed je fysieke voertuig het maar…

 

Enkele mensen hebben verscheidene manieren gebruikt om af te vallen, en ontdekten dat er maar een paar werkten, en dan nog maar kort. Daar gaat het niet om, maak daarom alsjeblieft geen spel of wedstrijd ervan, want dat brengt de energie sneller terug.

 

Wat wij jullie zullen zeggen is dat jullie, binnen vier of vijf jaar, allemaal de kans krijgen dat sjabloon volledig los te laten die jullie energie in een fysiek voertuig vast hield. Als dat gebeurt, is het eerste dat verandert een deel van het fysieke wezen, en jullie verbinding met het Hoger Zelf begint de Sluier op te tillen.

Je eigen Waarheid spreken.

Jullie dragen ene Sluier die jullie ervan weerhield je eigen schittering te zien. Het ontnam jullie het inzicht dat jullie zonen en dochters zijn van de koning, dat jullie van Koninklijke afkomst zijn. Nu kunnen jullie dit van binnen voelen/weten. Een ieder van jullie wordt die trigger gewaar om niet alleen maar naar het volgende niveau te gaan, maar ook om uit je hart te spreken.

 

Daarmee brengen jullie dat Licht wat jullie van Thuis mee hebben genomen, het puzzelstukje dat exclusief van jullie is, en slechts tot expressie gebracht kan worden via jullie energieveld, jullie deel van god. Jullie hebben thans een niveau bereikt dat nooit voor mogelijk was gehouden.

 

Maar wij zeggen jullie dat jullie reeds een rimpel effect op gang hebben gebracht doorheen gans de mensheid dat nooit meer gestopt kan worden. Jullie geest staat klaar om op en groter veld te spelen, ze is niet langer gebonden aan energetische grenzen die jullie altijd zo beperkt hebben gehouden.

 

Dit zal ruimte geven aan alle p[puzzelstukjes om weer samen te komen. In de staat van expanderend bewustzijn is er een voor een ieder een sterke drang om hun unieke puzzelstukje aan het geheel toe te voegen. Vele mensen zullen dan emotionele toppunten ervaren als dit gebeurt. Omarm die emoties als ze boven water komen.

 

Depressie is en ervaring die de meeste mensen liever vermijden, maar komen de meeste mooiste liedjes niet voort uit depressie? Komen veel van jullie mooie gedichten niet voort uit depressie? Kwam niet een prachtig boek in deze zaal uit depressie voort?

 

Pak die energie op, en gebruik het op een andere manier. Daar gaat het om, benut het! Depressie is een cyclus die start als creativiteit stopt. Pak die energie op en ontdek het nut ervan, hoe dan ook. Grond het en je hoeft de pijn niet meer te voelen.

 

De Vonk die Stoffelijke Lichamen Verlicht.

Geliefden, de moeilijkste perioden op Aarde deden zich voor als jullie naar hogere niveaus gingen. Het is telkenmale gebeurd gedurende het korte bestaan van de mensheid op deze planeet. In een groter tijdsbestek, is de mensheid slechts voor korte tijd hier geweest, en pretendeerde in fysieke lichamen te wonen.

 

Jullie GodsVonk verlicht één van die stukjes stof die jullie een fysiek lichaam noemen. Nu wordt die GodsVonk opnieuw bedraad opdat elke vonk tevoorschijn mag komen met veel meer intensiteit, veel meer helderheid, en veel meer Licht van Thuis, en wij danken jullie allemaal dat je er deel van uit maakt. Dit is het werk van hen die lichtwerkers worden genoemd.

 

De komende jaren zullen we jullie ideeën en handvatten geven om jullie te helpen voorbij de grenzen te reiken waarbinnen jullie je gemakkelijk voelden. Wij zeggen jullie dat het een gemakkelijke groei kan worden. Het kan leuk zijn, vooral als jullie het met je omgeving delen en met hen van wie jullie houden.

 

Kosmische Reality Show.

Er is nog iets waar we over willen spreken, want diep contact is heel belangrijk. Wij willen iets dat de hoeder eerder zei corrigeren, toen hem een vraag over ERT´s werd gesteld.

Zijn antwoord was correct op de manier waarop we tot nu toe hebben gesproken, maar wij willen vandaag iets fijn slijpen.

 

Toen de vraag over Buitenaardse bezoeken werd gesteld gaf hij ten antwoord dat de meeste ET´s al heel lang op Aarde zijn geweest, en dat ze deel uitmaakten van de zes oorspronkelijke rassen die jullie hielpen dit fysieke lichaam te creëren om aan dit Spel deel te nemen.

 

Daar willen wij aan toe voegen dat er miljoenen zogenaamd ET´s op Aarde zijn en miljoenen rassen die nu de Aarde elke seconde van elke dag gadeslaan. Geliefden, dit is de grootste Kosmische Reality Show in gans het Universum. Mensen evolueren naar het volgende niveau zonder hun lichaam en fysieke structuur achter te laten.

 

Dit is nimmer eerder gebeurd. Het zou gemakkelijk moeten zijn hoe jullie dit gepland hebben, want de Aarde werd verondersteld te eindigen tussen 200 en 2012. Het zou jullie ruwweg 12 jaar gekost hebben om dit Spel te beëindigen en de deur te sluiten, waarbij de laatste er hopelijk aan denkt het licht uit te doen… Dat proces was goed gaande.

 

Dit zou de energie hebben gecreëerd dat jullie er heel anders uit zou hebben gezien. Wat er gebeurd zou kunnen zijn, is dat het bestaan van de mensheid zoals jullie die nu kennen, geëindigd zou zijn en jullie geest zou een nieuw Spel hebben bedacht. Dat hebben jullie al vele, vele malen eerder gedaan, en dat is typerend voor alle spellen in gans het Universum.

 

Die Spellen zijn geëvolueerd voor zover je die fysieke wezens kunt rekken. Toch is dit de eerste keer dat enig ras van wezens een bewuste stap voorwaarts heeft gemaakt zonder hun fysieke lichamen te verlaten. Dit is onze definitie van VerLichting.

 

Het gaat hier niet om naar Thuis gaan, want dat deel van Ascensie is gemakkelijk omdat je alleen maar dood hoeft te gaan. Maar jullie hebben er voor gekozen hier in die fysieke voertuigen te blijven terwijl je Licht blijft stralen. Dat is nu gaande, maar er zijn letterlijk miljoenen rassen die nu in hogere niveaus op Aarde zijn. We bedoelen andere dimensionale staten die jullie niet echt kunnen zien.

 

Zij zijn zich zeer bewust van hun Multi dimensionaliteit en de meeste kunnen door solide muren heen lopen, omdat het voor hun niet solide is. Het is gemakkelijk voor ze om in en uit de schaduwen te lopen, net buiten jullie blikveld, aangezien ze dit al heel lang kunnen. Er zijn niet alleen maar zes ouderrassen die toekijken.

Alle ogen in het universum zijn op dit Spel gericht terwijl de mensheid de volgen de stap doet.

 

Dus, in tijden dat jullie je depressief voelen, en op momenten dat jullie je afvragen:”Wie ben ik? Wat gebeurde er met mijn etiket? Het past mij, noch de manier waarop ik me zelf uitdrukte, niet meer…” Juist op die momenten dat jullie je zelf dingen gaan afvragen, weet dan dat er niet minder dan miljarden ogen zijn die jullie liefde trachten te sturen en op je rug kloppen omdat je een zeer lastig Spel speelt, waar gans het universum wel bij vaart!

 

Jullie verwezenlijken god in je nieuwe voertuigen. Jullie nieuwe fysiek/biologische voertuigen worden nu voor een ieder van jullie gevormd. Het vindt aanvankelijk plaats op het energetische niveau, dan op het fysieke vlak, maar het is begonnen, en de gemakkelijkste manier om er mee om te gaan is je informatie met anderen te delen. Steek je hand uit en neem elkaar bij de hand, terwijl een ieder van jullie de stap naar het volgende niveau neemt, want je leeft in een magische tijd.

Wij zeggen dat de meeste strijd/worsteling van de mensheid nu plaatsvindt.

Wij beloven jullie dat jullie aan het einde van dit jaar (ze bedoelen volgend jaar 11.11.11) boven op de golf van opwinding, die mensen overal hebben gecreëerd, zullen surfen.

 

Want er zijn geen magische afstemmingen op 10.10.10, 11.11.11 of op 12.12.12.

Er komen geen kosmische veranderingen naar de Aarde. Er is een menselijke golf van opwinding, en jullie verwachten wonderen, daarom hebben jullie ze maar zelf gecreëerd.

 

Jullie hebben lang naar god gezocht, en het is lastig om god in de spiegel te zien als je kijkt, maar daarom zijn er ook talloze religies op Aarde. Zijn de religies correct, ook al twijfelen ze aan elkaar? Ook al spreken ze elkaar tegen? Elk geloof functioneert perfect. Hoe is dat mogelijk! De reden is dat het werkt, waar jullie je kracht ook in steken. Waar je ook van houdt; het loopt.

 

Wat je ook wilt zeggen, en waar jullie je energie ook in willen steken, het zal een diepgaand effect scoren. Het Universum is het missende stukje dat jullie koesteren. Espavo, geliefden, want jullie hebben dit moeilijke Spel gespeeld met een blinddoek voor elkaar, en jullie tillen nu de Sluier op.

 

Wij h=open en ieder van jullie te begroeten wanneer jullie die Sluier afdoen om je Thuis welkom te heten. Jullie scheppen het Hier & Nu, en wij houden ontzettend veel van jullie. Wij hopen dat jullie die verbinding voelen. Wij hopen dat jullie onze handen op je rug voelen telkens als jullie je depressief voelen, telkens als jullie je neerslachtig voelen.

 

Het gaat er niet om wat je voelt, maar hoe je met die energie omgaat. Dat maakt het verschil! Het is ons een eer om jullie nu te verlaten met 3 geheugensteuntjes.

Bejegen elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god als je naar een ander mens kijkt. Voed elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. En besef alsjeblieft dat het een prachtig Spel is, en speel goed samen.

 

Espavo.

 

De groep

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken