Terug naar overzicht | Afdrukken

2009. Het Einde van de Afscheiding

De Vereniging van de Harten der Mensheid

 

Groeten van Thuis,

 

EEN KRITIEK KRUISPUNT VAN TIJD & RUIMTE.

Geliefden, jullie reis door de ervaringen heeft jullie naar een tijd/ruimte gevoerd die een kritiek kruispunt bereikt. Wij willen het hebben over wat jullie dit jaar staat te wachten.

 

2009 is een zeer kritieke springplank geworden voor de Nieuwe Mensheid. Wij zijn daarover uitermate opgewonden. Jullie evolueren en nemen de Aarde in haar geheel met je mee. Jullie evolutionaire weg heeft je blinddoeken bezorgd, om op Aarde tegen elkaar op te botsen, in onwetendheid over je bestemming of waar het echt om gaat.

 

Nu jullie volledig verantwoordelijkheid nemen, wordt de Sluier van Vergetelheid ook dunner en zal verdwijnen. Jullie ontdekken dat je god bent, en dat jullie de zelfde scheppende vermogens hebben als de energie die jullie god noemen. Eigenlijk hebben jullie die scheppende vermogens elk moment van elke dag gebruikt zonder het te beseffen. Dat gaat veranderen.

 

Ook de wijze van communiceren en omgaan met anderen gaan naar een hoger niveau en dat vindt over heel de globe plaats. Ja, jullie hebben nu een wereldleider die hoopt geeft. Ja, hij is een channel, en ja jullie krijgen de kansen om je nu af te stemmen op je eigen energie om je eigen werkelijkheid naar het volgende niveau te tillen, vanwege de veranderingen die jullie in gang hebben gebracht.

 

Negen is Voltooiing.

Vergun het ons over 2009 te spreken, want de negen is het magische deel van dit jaartal. Numerologisch gezien is de 9, het laatste enkelvoudige cijfer, een getal van voltooiing. Dit is een belangrijke datum, en eigenlijk vragen we jullie de 09.09.09 te vieren die op 9 september dit jaar plaatsvindt.

 

Het is een mijlpaal. Het is gewoon een kans om het Licht op een nieuwe wijze te vieren, omdat de oude manier eindigt, en dat is slechts één aspect van de Voltooiing. Geliefden, wij vragen jullie de Voltooiing van Afscheiding te vieren.

 

Aanvankelijk waren jullie in de eerste dimensie, waar je integraal deel uitmaakte van god. Jullie waren deel van de schepper van Thuis, want Thuis kent geen Afscheiding. Iedereen is een aspect van elkaar. God, in zijn/haar oneindige wijsheid was tot alles in staat behalve één ding… Hij/zij kon zichzelf niet zien noch bestuderen omdat er geen contrast of polariteit was.

 

Daarom verlieten jullie de eerste dimensie en reisden door de tweede dimensie waar je de blauwdruk van dualiteit ontving. Jullie dragen tot op heden met je mee, want in een veld van dualiteit zien jullie alleen licht wanneer er duisternis is, en zien jullie liefde als er ook angst is. Jullie zien alleen de tegenstellingen in dualiteit, en dat wordt eveneens beeindigd.

 

Terwijl jullie naar het volgende niveau gaan, staat het veld van Trialiteit voor de deur. De illusie was dat jullie slechts de uitersten zagen. Jullie zagen slechts de grootste liefde en de grootste angst, het hoogste Licht en de diepste duisternis.

Dat zijn illusies, en omdat de derde positie; het Hoger Zelf, de rechte lijn van dualiteit tot een driehoek maakt, noemen wij dit Trialiteit. Die driehoek is de nieuwe verbinding met het Hoger Zelf.

 

Het Hoger Zelf kan vanuit een andere positie waarnemen. Daarom gaan jullie naar een ervaringsveld van Trialiteit, waar licht en duister nog steeds aanwezig zijn, maar de nieuwe positie van je Hoger Zelf zal dat in evenwicht brengen, waarmee jullie gaan inzien dat het geen lineaire lijn is maar een cirkel.

 

De driehoek is het begin van die waarneming. Toen de mensheid net begon, hadden jullie het contrast dat de lijn jullie gaf nodig. Maar nu zijn naar een niveau gegroeid waar mensen het contrast niet langer nodig hebben om god te zien. Er zijn veel gebieden waar afscheiding ophoudt te bestaan, maar boven alles dient de afscheiding der landen te verdwijnen.

 

Het is momenteel aan de neerwaartse spiraal begonnen. Om naar het volgende bestaansniveau te gaan, komen de landen, de gemeenschappen, de staten en alle plaatsen die jullie zo zorgvuldig hebben gescheiden om je zelf te kunnen zien, nu weer als één samen. Wij vertellen jullie dit omdat het leven zondert afscheiding voor mensen nogal lastig is.

 

Diep Contact is het einde van Afscheiding.

Wij hebben al eerder gesproken over het niveau van diep contact dat jullie nu op bewust niveau elk moment van de dag ter beschikking staat. In plaats van communicatie met iemand op een enkel niveau, kunnen jullie nu naar het kern niveau van communicatie gaan, waardoor je met weinig woorden met een ander op hart -, en zielsniveau kan communiceren.

 

Dat opent nieuwe mogelijkheden. Mensen raken trouwens over het algemeen hun tolerantie kwijt voor de extreme separatie die momenteel heerst. Wat is dan het goede nieuws? Geen geheimen meer op Aarde, en dat werd tijd! Het is geen slecht nieuws, toch? Het zal voor vele mensen lastig zijn, want jullie zijn nogal in een energieveld vastgelopen.

 

Jullie zijn gek op je privacy, en je heilige ruimte. Jullie zullen nimmer je heilige ruimte of je erfgoed kwijtraken. Die delen van jezelf zullen er altijd zijn. De mensheid zal nieuwe verbindingen ontdekken die de afscheiding welke ooit nodig was niet vergen. Dit zal op vele fronten gebeuren. Landen/naties zullen niet ophouden te bestaan, maar mensen zullen spoedig die ‘lijnen in the zand’ laten vervagen.

 

De afscheiding der harten zal dit jaar nog ten einde komen, en het is slechts een kwestie van tijd voordat Aardbewoners Aarde Broeders zijn. Jullie zijn EEN op dezelfde wijze als dat je Thuis EEN bent. Nu beginnen jullie dat in te zien via diep contact, dat wil zeggen zielscontact, regelrecht naar dat aspect van de ander dat jij ook bent, het aspect dat je met elkaar deelt.

 

De magie begint hiermee, want als dit gebeurt, zal de mensheid een verenigde Aarde scheppen. Dan laat de Aarde haar spanning los, omdat ze jullie energie absorbeert. Jullie maken deel van haar uit net als jullie deel van elkaar uitmaken.

Dat is de reden waarom jullie je zo aangetrokken voelen tot kristallen. Kristallen hebben van het minerale rijk de hoogste frequentie.

 

Ze zullen met je communiceren als je oren hebt die kunnen luisteren. De Aarde zal met jullie praten als je luistert. Mensen resoneren eerder met kristallen dan met rotsen of Elementalen omdat ze dichter op jullie frequentie zitten.

De Aarde heeft jullie op meerdere vlakken nodig. Er zijn veel verschillende manieren om met de Aarde te werken en haar te herstellen. Het wordt een hype om op ‘groen’ over te gaan, en dat helpt haar enorm. Wanneer jullie de behoefte aan afscheiding van harten loslaten, openen jullie de deur naar evolutie op alle niveaus.

 

Nieuw is niet Nieuw.

Wij vragen jullie om je heen te kijken en je bewust te worden van wat er gebeurt.

Kijk alsjeblieft niet naar het nieuws, en geloof wat ze laten zien. Kijk naar het nieuws met een sceptische blik, en vraag je af wat er niet getoond wordt! Bekijk het nieuws van een hoger perspectief, en neem het grotere plaatje waar. Besef alsjeblieft dat nieuws niet nieuw is.

 

Het brengt slechts verslag uit van gebeurtenissen die plaats hebben gevonden. Houd het grotere plaatje in de gaten en laat je niet in met doemscenario’s en hoe slecht het allemaal gaat. Jullie zullen eerste je eigen realiteit veranderen en dan alles om je heen veranderen.

 

Natuurlijk zal er angst zijn, dat ligt in de aard van de mens. Angst geldt slechts dat wat je onbekend, en als je die lacune invult, kan het zijn dat je wat je ziet niet leuk vindt. Er zal angst zijn, want veel mensen hebben het gevoel dat ze hun veiligheid en privacy kwijtraken.

 

Mensen zullen andere woorden gebruiken om te beschrijven wat er gebeurt. Het is de afscheiding van grote groepen, die oorlog op deze planeet voortbrengt. Mensen geloven dat ze van elkaar afgescheiden zijn. Wie bombarderen jullie eigenlijk, je zelf? Ja!

 

Islamitische Evolutie.

Het jaar 2009 zal op vele terreinen veranderingen brengen. We hebben moeite met het woord religie, want juist dat enen woord impliceert een afgescheidenheid die niet bestaat. Afscheiding is een menselijke illusie.

 

2009 zal veranderingen brengen in de Arabische wereld. Arabieren en gelovigen in de Islam komen nu in het bewustzijn van alle mensen op Aarde. Het gebeurde, net als bij de meeste veranderingen via conflict. Spoedig zullen zij die haat hebben gepropageerd en in de conflicten hebben geïnvesteerd, zullen falen.

 

Wanneer dat gebeurt, zijn er grote mogelijkheden voor eenheid. Wij vragen jullie het te bestuderen, ernaar te kijken, besef wat er werkelijk plaatsvindt, want die verschillen worden elke dag vager, en angst kan slechts verdwijnen door kennis.

 

Wij vragen jullie een blik te werpen op de Koran of de Islam te ‘Googlen’. Kijk naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen.

 

En wanneer die veranderingen plaats vinden kunnen jullie ze ondersteunen. Een nieuwe generatie staat op de drempel, maak er ruimte voor, en dit keer zal de afscheiding ten einde komen. Het maakt deel uit van het proces, en is een voorbereiding op het mooie jaar 2012 dat ons staat te wachten.

 

Voor de geboorte van de Nieuwe Aarde, lieverds, moet de afscheiding verdwijnen, en Nu is het tijd om in je hart te kijken en de verbinding te voelen in plaats van de tegenstelling. NU is de tijd waarin je het verschil kunt maken.

Flexibele geloofssystemen zijn geen ‘BS’.

Wij zouden willen dat jullie naar alle windstreken op Aardse gaan, en daar bij mensen thuis verblijft opdat jullie zouden zien dat hun levens en dat van jullie vrijwel identiek zijn.

 

Geloofssystemen noemen wij BS. Terwijl de evolutie van de mensheid voort schrijdt, zullen flexibele geloofssystemen/overtuigingen eenheid steunen, waar rigide overtuigingen slechts afscheiding ondersteunt. Aangezien de afscheiding dit jaar nog vervaagt, gaan jullie zien hoe je eigen geloofsovertuigingen je beperkt hebben om Thuis op Aarde te vinden.

 

Laat je hart en je verstand zich openen voor mogelijkheden die de mensheid nog nimmer heeft gezien. De magie van de Nieuwe Planeet Aarde staat op het punt zich te openbaren.

 

De geboorte van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mensheid is slechts mogelijk als de Aarde opnieuw wordt geboren. En dat, geliefden staat niet op het programma van 2012 dat is bedoeld voor 2010.

 

De afscheiding die jullie gescheiden houdt, de afscheiding der harten, moet te einde komen, om dit te laten gebeuren, en wij zijn erg dankbaar dat jullie er aandacht aan besteden. Jullie begrijpen ons standpunt ten opzicht van jullie niet, en wensen de Sluier, al was het maar voor even, opzij te kunnen schuiven opdat jullie je zelf kunnen zien door onze ogen.

 

Jullie zouden nooit aan je zelf twijfelen als je kon zien wat wij zien. Jullie zouden altijd trots rondlopen, jullie zouden altijd met het Licht van Thuis net over je schouder wandelen. Hoe jullie je ook wenden of keren, het Licht zou er altijd zijn om je weg te verlichten. Jullie kunnen niet falen. Dat zou je moeten weten. Het is niet mogelijk om te falen, want jullie zijn god, en god faalt niet.

 

Ons doel is niets anders dan onze vleugels spreiden om de luister van mensen te reflecteren. Ons doel is jullie te helpen je te herinneren wie jullie werkelijk zijn, en dat kan alleen maar als jullie beginnen met het loslaten van de afscheiding tussen de werelden va de Aarde.

 

De afscheiding beëindigen initieert het Eerste Contact.

Wij zeggen jullie dat er nog iets heel snel plaatsvindt. Het is slechts een kwestie van jaren voordat andere entiteiten uit andere rijken op Aarde zullen komen. Ze zijn hier altijd geweest in andere dimensies. Jullie noemen hen ET’s. Ze zijn slechts wezens uit andere Spellen.

 

We houden er niet van jullie teleur te stellen, maar jullie vormen niet het enige Spel in dit Universum. Ja, jullie zijn het die alles veranderen, en alle ogen zijn gericht op de Aarde en de Aarde wezens, want jullie hebben het Spel van Vrije Keus op je gnomen, en jullie hebben je frequentie dusdanig verhoogd dat jullie je beginnen te herinneren…

 

Dat is binnen deze context nog nooit gebeurd. Dat is de reden waarom alle ogen op dit Universum en de wezens van de Aarde zijn gericht.

 

Jullie denken dat je geheel op je zelf bent aangewezen, je voelt je daarbij niet gesteund en je herinnert je niet wie je werkelijk bent, maar jullie hebben geen flauw besef dat er miljarden wezens zijn die jullie gadeslaan en achter je staan. En jullie maken je zorgen over privacy… je zou ’s moeten weten!

Ouderlijke Rassen zullen helpen.

Veel van die wezens komen voort uit jullie oorspronkelijke ouderlijke rassen, inclusief de Plejadiërs, de Siriërs, de Arcturianen, en drie andere rassen zijn hier om jullie te helpen naar het volgende niveau te evolueren.

 

Zij zijn hier om op elk denkbare wijze te helpen, want zij hielpen de Aarde te zaaien. Ze waren er sinds het begin. Ze maken deel uit van jullie ouderlijke rassen, en alleen al daarom zijn ze samen gekomen om jullie te helpen een einde te maken aan de afscheiding die ooit nodig was. Daarom beginnen de meeste mensen vreemde dingen waar te nemen.

 

Multidimensionaliteit is nu mogelijk door jullie vooruitgang. Jullie beginnen in te zien dat je niet één persoon bent, maar dat er meervoudige aspecten zijn van jezelf. Jullie vragen je vaak af waarom dingen gebeuren. Waarom gaat iemand in coma? Waarom kan iemand die er ui wil stappen deze Aarde niet verlaten? Waarom sterft iemand plotseling als hij/zij echt wilde blijven leven?

 

Het lijkt soms zo zinloos, maar dit gebeurt vanwege het multi-dimensionale zelf.

Alle dimensies van een ziel hebben drie dingen gemeen: het moment van geboorte, de levensles waar ze aan werken en het moment van doodgaan. Als alle 11 dimensies gezond zijn en jij in je eigen dimensie niet, ga jij soms in coma om op de anderen te wachten.

 

 Dat gebeurt thans met veel mensen, en het zal duidelijker worden omdat de entiteiten die uit de andere Spellen komen, die andere werelden, toegang verkrijgen via de multidimensionale vermogens. Jullie denken aan ET’s met enorme macht, geavanceerde technologieën omdat zij door muren kunnen lopen en dingen verrichte die jullie niet kunnen.

 

Voor hen, geliefden, is er gewoon geen muur! Zij leven in een dimensie waar weinig tot geen afscheiding bestaat. Dat is het laatste waar we het over zullen hebben, omdat de afscheiding tussen de dimensies ook snel afneemt. Ook dat kan voor angst zorgen als je er niet op bent voorbereid.

 

Je hoeft alleen maar naar je films te kijken, naar je boeken, je televisie en jullie zullen iedere dag steeds meer zaken over multi-dimensionaliteit zien. Dat gebeurt om de collectieve geest van de mensheid te implanteren opdat jullie, als het op gang komt, de concepten zullen bevatten

 

Het gaat allemaal om het beëindigen van afgescheidenheid, en jullie zitten er nu midden in. Dat is het belangrijkste waarop wij jullie aandacht willen vestigen. Hoe kan ik ‘gelijk’ zijn in plaats van afgescheiden? Hoe kan ik eerder overeenkomsten vinden dan verschillen?

 

Wij zeggen jullie dat het slechts een kleine verschuiving in perceptie betekent. Vele van jullie zijn zo gevoelig dat ze bang zijn om het te doen. Jullie denken dat wanneer je afgescheidenheid loslaat, je de problemen van de wereld op je neemt. Dat zullen jullie niet! De energie die je besteedt aan het opvoeden van een ander hart, zal je sterker maken dan je denkt.

 

Er is een collectieve Healing aan de gang en jullie maken er een heel groot deel van uit. Wij dagen jullie, de Lichtwerkers die de verbinding met deze familie voelen, uit om het zwaard te begraven. Neem die afscheidingsinstrumenten en raak ze kwijt. Reik verder uit en leer je buren kennen.

 

Jullie mensen denken aan het land hier dat in gevecht is met het land daar…. En waar gaat het helemaal over?

Ze zijn vergeten wat ooit de aanleiding was, en toch gaan er nog steeds levens verloren in die strijd. Oorlog verspreidt zich zelf en het is duidelijk dat mensen er nog van moeten leren. Wanneer jullie beide zijden van de Sluier zien, zullen jullie beide zijden van elke ruzie zien, en inzien dat het opgelost dient te worden als een hart.

 

Het gaat hier niet om goed of slecht, want dat zijn illusies. Dat zijn slechts buitenkanten, lieverds. Jullie gaan dat nu zien vanuit een veld van trialiteit. Jullie zullen zien dat er ruimte is voor vele verschillende smaken die jullie ervoor nog niet hebt opgemerkt.

 

Begrijpen jullie dat als je aangevallen zou worden door wezens uit de ruimte, dat jullie je allemaal ogenblikkelijk met elkaar zouden verbinden? Jullie zouden allemaal samenwerken om de planeet te redden. Doe dat nu niet in oppositie met iets, maar doe het in vereniging voor iets, in vereniging met het menselijke hart. Dat si de volgende evolutie die plaatsvindt, en het begint dit jaar

 

Back up plannen hebben jullie hier op de juiste tijd neergezet.

Dit is een magische tijd. Vele van jullie zitten in back up plannen. Vele van jullie hebben niet de ouders waarop je had gehoopt, omdat de timing van je geboorte kritiek was. Vele van jullie hebben je entree uitgesteld, opdat je hier op dit geëigende moment kon zijn. Jullie hebben het gered. Jullie zijn degenen die de Aarde zullen veranderen.

 

Jullie hebben daarom verzocht, en nu worden jullie daartoe allerlei handvatten aangereikt. Daar is de technologie voor, lieverds. Daarom is er nu diep contact. Daarom zijn jullie in staat naar het volgende niveau te gaan, en waarom we zo trots op jullie zijn. Jullie beginnen je te herinneren wie je bent, en dat is alles waarop we hoopten.

 

Nu zullen jullie je genoeg van je erfgoed herinneren waardoor je kunt weten dat afscheiding niet bestaat. Wanneer je iemand omhelst, voel de hartslag dan als één, en niet als twee. Begrijp dat dit jullie naar het Universum leidt en dat de Aarde een tuin, een hof zal zijn.

 

De planeet zal de bibliotheek van het Universum zijn, omdat iedereen hierheen zal komen om te lezen hoe jullie het voor elkaar kregen. Alle energieën, alle entiteiten en alle toekomstige referenties die naar andere planeten en andere Spellen gemaakt worden, zullen naar de Aarde kijken om uit te vinden hoe het werd volbracht. Hoe jullie nog steeds in belichaming bleven en de afscheiding beëindigden. Wij zijn erg trots op jullie.

 

Wij verlaten jullie met slechts 3 geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootster respect. Voed elkaar wanner je er kans toe ziet. Speel goed samen.

 

Espavo

 

De groep.

 

Bij vertalingen van gechannelde berichten blijft copyright geheel van het channel.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken