Terug naar overzicht | Afdrukken

Intro van Steve.

 

De groep startte met ons te eren zoals ze gewoonlijk doen, maar dit keer was het iets anders. Zij eerden onze reizen door het universum als Wezens van Licht.

Hun boodschap begon met ons te vertellen doe het was om een geautoriseerd mens te zijn in een autonome samenleving.

 

Ze maakten de parabel dat een geautoriseerd leven zoiets was als een boot op het water. Je bent niet beperkt en kan elk moment doen wat je wilt. Maar aangezien verantwoordelijkheid evenwicht brengt in macht, neem je automatisch verantwoordelijkheid voor de hekgolf die de boot maakt.

 

Het leven is evenwicht. Ze zeggen dus dat het een evenwicht is tussen het kennen en het gebruiken van je eigen macht, terwijl je in harmonie leert leven met de andere boten op het water. Wij worden allemaal elke dag geautoriseerd.

Wanneer we gewend raken aan onze nieuwe macht, zullen we slechts in staat zijn het te gebruiken als we ons bewust zijn hoe het in onze omgeving past.

 

Dit is wat ze bedoelen als ze zeggen om de andere ‘goden’ in ons leven ruimte te geven. Niet alleen ruimte geven maar hen ook helpen hun eigen vermogens te ontdekken. Ze zeggen ons ook dat nadat we er gewend aan raken, we zullen leren de hekgolf op een positieve manier te benutten. We zullen anderen om ons heen autoriseren om de weg van de minste weerstand te scheppen.

 

Ze zeiden duidelijk dat ‘het op Aarde nu meer dan ooit mogelijk is om volkomen geautoriseerde levens te leiden.’ Nadat ze dat hadden geopperd, lieten ze ons vervolgens weten dat het nu gebeurt, en dat ons licht al helderder wordt. Ze zeiden dat we de moed hadden op te staan en ons licht te ontsteen aan het vuur van god om het naar de Aarde te brengen.

 

Eonen lang verborgen we dat licht, of lieten het slechts in bepaalde streken zien.

Maar nu overkomt het ons allen. Nu is het tijd om manieren te vinden dit licht te laten stralen, opdat we allen in een meer autonoom leven stappen. Dit is voor mij persoonlijk een zeer bekrachtigende boodschap, en het was tevens een voorbeeld van hoe de groep ten opzichte van ons hun hekgolf positief benut.

 

Een stevige hug, en een mooie augustus maand toegewenst,

 

Steve Rother

 

Laat je Licht stralen.

Kaars van het Vuur van God, gechanneld door Steve Rother © Vertaling ArjunA

 

GROETEN VAN THUIS.

Geliefden, jullie bereisden het Universum om bepaalde kenmerken te verkrijgen die je altijd en overal tevoorschijn kon roepen. Wat jullie ook moesten doen, je zou deze kenmerken met je meenemen. Jullie dragen deze verscheidene stukken van Thuis met je mee vele incarnaties lang, en niet alleen op Aarde, maar door het ganse Universum in de verschillende plaatsen waar jullie je spel speelden.

 

ALS EEN BOOT OP DE OCEAAN.

Het is nu van kritiek belang dat jullie je weer op die kenmerken afstemmen. Het wordt alsmaar belangrijker, en niet alleen voor jullie maar tevens voor de wereld om je heen. Vergun het ons dit te verduidelijken.

Het is eenvoudig waar te nemen dat jullie eens te meer een autonome samenleving worden. Wij zeggen dit omdat er op Aarde autonome samenlevingen zijn geweest die in vorige tijdperken goed gefunctioneerd hebben.

 

Een van de meest succesvolle was in de dagen van Lemurië, en de manier waarop dingen liepen zonder regelgeving. Hoe het dan werkte? Hoe kan het zijn dat iedereen begrijpt en dat een ieder ook verantwoordelijkheid neemt? In die dagen was het erg simpel.

 

Hoe werkte het dan? Hoe was het mogelijk dat iedereen het begreep en dat iedereen verantwoordelijkheid nam? In die dagen was het erg simpel. Je beschouwde jezelf als een boot, en dan kon je alles doen wat je wilde als je je maar bewust was en de verantwoording nam voor alles wat je hekgolf achter je veroorzaakte.

 

Als je niet al te snel voer, overstag ging en een hekgolf creëerde die andere boten last bezorgde, zou je automatisch verantwoordelijkheid nemen voor alle mogelijke schade die je berokkende. Dat zorgde ervoor dat je bewust was dat je een energieveld om je heen had. Wij noemen dit ‘ruimte maken voor de andere goden’.

 

Als die verbinding tot stand komt, schept dat op natuurlijke wijze de weg van de minste weerstand, waar die ook heen moge leiden. Wanneer jullie aan dit bewustzijn gewend raken worden jullie hyper sensitief voor de allesomvattende energievelden, en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Dit kan op erg positieve manieren gebruikt worden. Het mag gezegd worden dat jullie de golven en hekgolven leerden beheersen om iets positiefs in je werkelijkheid te scheppen.

 

Tot op dit punt in jullie evolutie waren er erg weinig autonome samenlevingen waar jullie deze kennis bewust dagelijks konden gebruiken. Maar nu komt het op Aarde voor, en voor het eerst is het voor jullie mogelijk een vollediger autonoom leven te leiden dan ooit tevoren.

 

Dat impliceert in staat zijn om andere mensen om je heen te bekrachtigen, maar eveneens in je eigen autonomie stappen. Het kan lastig zijn deze rol op je te nemen, want mensen zijn het niet gewend. Jullie zijn gewend om leiders in te huren en mensen te benoemen die voor alles zorgden.

 

Zolang jullie volgens de regels leefden hoefden jullie je geen zorgen te maken over wat de hekgolf je energieveld achter je veroorzaakte. Daar gaat veranderen en dat genereert nieuwe kansen voor iedereen. En daar willen we het vandaag over hebben, want het is erg belangrijk dat jullie je zelf zien zoals wij jullie nu zien evolueren.

 

Deelnemer of waarnemer.

Laten we zeggen dat er een tijd was dat jullie wisten dat jullie naar deze planeet zouden gaan. Jullie hadden het druk met het plannen van deze fase, dit leven. Jullie kozen de juiste ouders, en de juiste broers en zussen om de lessen te leren die je onder de knie diende te krijgen. Jullie bedachten zelf de kansen en de scripts.

 

Toen kwamen jullie op Aarde en je werkte je door elke les die zich voordeed, toch kwam het niet één keer bij je op dat je elk moment kon veranderen. Welnu, dat is wat er gaat plaatsvinden. Jullie beginnen te begrijpen dat je niet alleen je leven drastisch kunt veranderen, maar je kunt ook degenen om je heen autoriseren om jouw eigen pad tot die van de minste weerstand te maken.

Of dat pad zich begeeft in zaken doen, religie, spiritualiteit of in het dagelijkse leven maakt niet uit. De uitdaging is dat jullie hier wilden komen en iets speciaals van Thuis mee wilden brengen.

 

Jullie wilden een deelnemer zijn en geen waarnemer, want het merendeel van jullie zijn telkens weer leraren en healers geweest in al je belichamingen op Aarde. Vele van jullie zouden hier niet zijn geweest als je geen rol had in de verschuiving op grotere schaal van de mensheid, in de richting van het Licht!

 

Vele van jullie zijn nu hier om te zien dat de kritieke massa wordt bereikt, wanneer de onvermijdelijke opening tussen de dimensies jullie in staat stelt eindelijk enig resultaat te zien van je eigen vroegere inspanningen in alle segmenten van de mensheid.

 

Het zal het volgende niveau van je eigen macht activeren. Het gebruik van die nieuwe macht is erg magisch en toch heel delicaat. Het kent twee kanten. Je kunt je aan de ene kant snijden en door de andere kant goed bediend worden. Jullie dienen dus nog je balans te vinden binnen de nieuwe energie.

 

JE KAARS AANSTEKEN AAN HET VUUR VAN GOD.

Hier is het grootste stuk van de puzzel dat we jullie kunnen geven: Jullie dragen een speciaal Licht va Thuis. Het is van jullie en niemand anders kan het voor je dragen. Jullie hadden de moed om op te staan en je kaars aan te steken aan het Vuur van God.

 

Vervolgens brachten jullie dat licht naar de Aarde, en zijn erg bezorgd geweest dat de kaars uit kon gaan in hardheid van de Aardse turbulentie. Jullie maakten je zorgen dat teveel mensen dat Licht zouden zien, en wat ze ervan zouden denken, dus leerden jullie het helderste deel van je Licht te verstoppen.

 

Dat deden jullie zo goed dat je niet eens je Zelf kon zien. Nu bereikt de hele mensheid een niveau waarop jullie kunnen beginnen te herinneren dat jullie een deel van god binnen in jullie dragen… Teneinde geautoriseerde samenlevingen te scheppen dient een ieder zijn of haar kaars aan te bieden voor het hoogste goed van allen.

 

Jullie hebben iets bijzonders te geven. Dus vragen jullie je af: “Hoe krijg ik dit voor elkaar? Ik heb er geen studie in gevolgd. Ik ben hier niet op voorbereid.”

Totdat er zich diep in je hart plotsklaps iets roert. En dat is alles wat er nodig is om deze creatie aan te vangen.

 

De details zijn naar jullie eigen idee goed verborgen. Het is nu tijd om het je te Her-inneren, en het begint met dat gevoel. Dat is alles wat nodig is, want al het andere zal terug naar jullie komen. Jullie zullen je de keren Her-inneren dat je het al gedaan hebt, en alle informatie die jullie in het Universum hebben vergaard, is weer van jullie zodra je een plek creëert waar het kan terugkomen.

 

Projecteer je intentie om je missie te vervullen en alles zal op z’n plek vallen.

Dat wil niet zeggen dat jullie elke seconde van elke dag je aandacht op je missie moet richten. Maar, des te meer jullie je licht kunnen openbaren, hoe meer jullie dat Licht met anderen kunnen delen, en hoe meer jullie je op je gemak voelen.

 

Toestaan dat het licht in je fysieke voertuig groeit, zal een natuurlijke toename van seksuele energie in je lichaam veroorzaken. De fysieke transformaties zijn al begonnen. Jullie verkrijgen niet alleen verbindingen in de epifyse en die delen van je hersens die deze signalen beginnen op te vangen, maar tevens via elk ander orgaan.

Jullie fysieke lichamen beginnen nu in rap tempo te evolueren. De Her-Bedrading van de fysieke mens geschiedt op zowel energetisch als fysiek niveau. Dat is behoorlijk opwindend, want het opent deuren voor jullie.

 

Ruimte scheppen voor je Licht in jullie wereld.

Wij zeggen jullie ook dat er diverse zaken zijn die nu lastiger voor jullie kunnen zijn. De grootste uitdaging is dat jullie je niet meer kunnen verstoppen. Jullie Licht wordt te fel om het te verbergen, en dat is goed.

 

Jullie daalden af met een ongelooflijke sensitiviteit, dus het eerste wat je deed was je Licht voor de wereld verstoppen. Jullie voelden het effect van het Licht, je nam er de verantwoordelijkheid voor en trok het Licht terug.

 

Dat Licht delen is jullie verantwoordelijkheid, en niet hoe dat Licht door anderen wordt ervaren. Het is bedoeld om je hart te verlichten, en om je kaars van Thuis mee te brengen om je eigen waarheid te delen. Het is niet noodzakelijk dat het aansluit bij welke waarheid dan ook, dat is helemaal niet belangrijk.

 

Als je in het voetlicht treedt, dien je wel je ego in balans te brengen. Jullie waren gewoonlijk in staat je te verstoppen achter grote groepen mensen waar je deel van uitmaakte, teneinde deel te nemen aan iets creatiefs. Nu echter, ook al ben je met een grote groep mensen, zal de energie meer gefocust zijn op het individu

En op hoe dat individu handelt en reageert binnen de groep.

 

 

Dit zal het verschil zijn met wat we tot nu toe op Aarde hebben ervaren, en jullie zullen zien dat autonome mensen bewust elke dag hun eigen leven scheppen; regisseur van hun eigen leven zijn. Wees daarom niet bang voor je eigen Licht.

Vertrouw er op dat het onmogelijk uit geblazen kan worden, ook al zou je het met 6 Beaufort naar buiten nemen …

 

Die kaars zal, doorheen de oneindigheid, voor eeuwig binnen in jullie stralen. Het is jullie Godsvonk. Vindt het, wat het ook is, kijk er naar uit! Focus meer op het individu, niet alleen bij je zelf, maar ook bij jullie kinderen. Kijk om je heen en help mensen autonoom te worden, op je werk, binnen je familie en een ieder waar je contact mee krijgt.

 

Nu kunnen jullie de volgende stap samen maken. Ja, sommige onder jullie zijn altijd leiders geweest, en anderen hielden de deur open en zeiden: “Kom op, je kunt het. We gaan er allemaal voor.”

 

Soms zal men je niet vertrouwen omdat je dat al zo lang roept, maar dat doet er niet toe. Als jullie een stap in die richting doen, gaat het niet meer om jullie die de deur voor anderen openhouden. Het gaat er om dat jullie nu zelf door die deur gaan. Het gaat er om dat jullie daar staan en zeggen: “Dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb. Hoe je ook over me denkt het raakt me niet meer. Ik ben op weg en volg mijn levensdoel. En zo is het!” Well, geliefden, dat is wat er nu aan de gang is.

 

Het is dan ook de bedoeling je zelfbeeld iets te wijzigen. Dat zelfbeeld heeft jullie, vooral de Healers en Leraren hier in de zaal, nogal wat moeilijkheden bezorgd. Jullie zien hoe dat Licht anderen beïnvloed, en meteen krijgen jullie de neiging om het wat te dimmen vanwege de felle gloed van het Licht. Dat is niet jullie verantwoordelijkheid. Jullie verantwoordelijkheid is dat Licht te delen op een voor jullie gemakkelijke manier.

Ook dat impliceer het balanceren van het ego. Iedereen is bang voor wat er gebeurt als het ego te groot wordt, want als dat gebeurt kunnen jullie je zelf afsnijden van de bron.

 

Het is voor de leeggelopen ballon gemakkelijk om hard te vallen en problemen te veroorzaken, maar dat is niet waar wij ons met betrekking tot de aanwezigen hier zorgen maken. Wij zijn bezorgd om hen die een te kleine ego hebben, zij die niet naar voren treden en zeggen: “Ik heb mijn eigen kaars. Ik heb hier iets om te delen.” Iedereen verliest, ook wij, wanneer jullie je Licht van Thuis niet zouden delen.

 

Technologie verandert snel op velerlei manieren. Er zullen waarschijnlijk nog een tijd boeken zijn, want jullie hebben zo’n affiniteit met papier. Ontdek manieren om dit Licht te verspreiden, door het beschikbaar te stellen aan je omgeving. Vind manieren om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor je boot, je leven en de richting die je in slaat, maar neem ook verantwoordelijkheid voor de hekgolf die dit alles veroorzaakt.

 

Vind manieren om die hekgolf positief te benutten en jullie zullen een autonoom energieveld om je heen scheppen. Het enige wat je nodig hebt is bewustzijn en de vraag: “Hoe doe ik dit?”

 

Wij hopen dat wij jullie vandaag geen antwoorden hebben gegeven, maar dat wij geholpen hebben je vragen te verduidelijken, want antwoorden hebben jullie al.

Jullie hebben lang geworsteld om je zelf te kunnen zien, niet alleen op deze planeet, maar ook door gans het Universum.

 

Geliefden, als jullie je zelf konden zien zoals wij jullie waarnemen zou je nooit meer aan je zelf twijfelen. Jullie zouden nooit meer dat Licht op enigerlei wijze of vorm verbergen. Wij hopen dat jullie via onze ogen een snelle blik mag ontvangen van jullie eigen grootsheid.

 

Wij hopen dat jullie door onze ogen een glimp kunnen ontvangen van jullie eigen grootsheid. Het is ons een ware eer om ons tot jullie, de Meester Leraren van de planeet Aarde, te richten. Wij vragen jullie slechts drie dingen te Her-inneren; bejegen elkaar met het grootste respect. Voedt elkaar bij elke gelegenheid. Besef dat jullie een prachtig Spel spelen, en tracht het fijn samen te spelen

 

 

Espavo.

 

De groep.

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken