Terug naar overzicht | Afdrukken

GROETEN VAN THUIS.

 

Deze dag beschouwen wij als een top dag, omdat vele aanwezigen hun energie totaal veranderd hebben. Jullie hebben de ratrace van het leven even gelaten voor wat het is, om feest te vieren in het verleden en alle schoonheid die je ooit hebt ervaren te herinneren, en je daarna om te draaien en je verwachtingen voor de toekomst hoger op te schroeven.

 

Dat zijn de verwachtingen die jullie toekomst op dit geëigende moment scheppen.

Zij bepalen het pad waar je ook heen gaat; ze bewaren kansen voor jullie om alles te ervaren wat je wilde in dat fysiek/biologische voertuig van jullie.

 

LICHT VERANKEREN.

Om je helemaal je Zelf te laten zijn vragen we jullie diep in te ademen, een Aarde ademhaling in een fysiek voertuig, voor even maar om in het Hier & Nu volkomen je Zelf te zijn. Met al hun verwachtingen van wat komen gaat, is het voor mensen heel gemakkelijk in het verleden terug te vallen of zich in de toekomst te projecteren.

 

Slechts één van deze begrippen; verleden, heden en toekomst is werkelijk. En dat is NU. Jullie herinneringen aan het verleden zijn heel echt en belangrijk, maar je kunt er desondanks niet in leven. Jullie kunnen hier en nu leven en de drie begrippen verstrengelen. Wij vragen jullie niet uitsluitend in het heden te leven, omdat dat heel uitdagend kan worden.

 

De meeste onder jullie scheppen eigenlijk het pad voor je, terwijl jullie plannen maken, verwachtingen koesteren of iets creëren. Als jullie nu druk bezig zijn te genieten van dit moment, dat eveneens niet plaatsvindt, vragen wij jullie te begrijpen dat dit een mix is van verleden, heden en toekomst. Het is niet zwart en wit, dus je kunt niet voor één ervan gaan; het is een vereniging van die drie.

 

We zullen het er nog over hebben, maar laat ons eerst even stil staan bij de reden van die verandering en waarom jullie menselijke waarneming zeer spoedig zal veranderen. Wij willen graag enkele zaken bespreken die we eerder te berde hebben gebracht. Het zal nu gemakkelijker te bevatten zijn, omdat jullie bekend zijn met een groot deel daarvan.

 

Hoewel jullie misschien niet snappen hoe het in je dagelijkse leven kan passen, hebben jullie veel van wat wij hebben besproken als waarheid in je leven geaccepteerd, wat een basis vormde voor de evolutie van een nieuwe mens. Het gebeurt overal in de wereld, omdat het tijd is dat mensen veel meer van hun eigen Geest in het fysieke lichaam kunnen (ver)dragen dan ooit tevoren.

 

Fysieke Evolutie

Er vinden bij elk menselijke ween op deze paneet ook fysieke veranderingen plaats om de energieverschuiving beter te accommoderen. Jullie fysieke lichaam begint nu te veranderen, toch zal het verschillende jaren duren voordat jullie medische wetenschap dit kan aantonen.

 

Het is typerend voor de medische wetenschappers dat ze achter de feiten aanlopen. Veel van wat jullie hebben verwacht met betrekking tot Ascensie is mogelijk, opdat jullie meer van dat Licht in je fysieke lichaam kunt herbergen terwijl je nog op Aarde bent.

 

Herverdeling van water.

Jawel, jullie zullen altijd beperkingen hebben. Jullie bevinden je aan deze kant van de Sluier, dus moeten jullie in de tijdlijn zitten. Hoewel die tijdlijn veranderd kan worden zoals jullie nu beseffen, want jullie hebben onlangs nog de tijdlijn op Aarde, die omstreeks 2012 zou eindigen, veranderd.

 

Jullie hebben dat al veranderd, maar jullie ondergaan nog steeds de dingen die het einde zouden bewerkstelligen. Vele verschuivingen en veranderingen die jullie nu op je planeet ervaren, specifiek die met de herverdeling van water en het opnieuw in balans brengen van de Aarde te maken hebben, komen dagelijks voor.

 

Jullie maken nu ook vele connecties met de energie die wij water noemen; toch zien jullie het niet als energie, ook al voldoet het aan alle criteria die bij energie horen. Water existeert aan beide zijden van de Sluier net als alle energie. Julie hebben de geest van je Hoger Zelf goeddeels in je fysieke lichaam kunnen dragen dank zij de hoeveelheid water energie die jullie lichaam bevat.

 

Dat is het begin van de verandering, want dit is één van de fysieke kenmerken die erg gemakkelijk gedefinieerd en gemeten zal worden met het voortschrijden van tijd voor de mensheid. Jullie voelden je comfortabel met die hoeveelheid water in je lichaam, maar dit water schenkt jullie tevens de verankering op de fysieke Aarde. Jullie emotionele niveaus zijn in feite verbonden met natuurlijk water. Daarom hebben jullie emoties kunnen verwerken in je lichaam, en zo ontvangen jullie emoties van anderen via je lichaam.

 

Heb je ooit in een schouwburg gezeten waar je precies wist dat er anderen achter je zaten, zonder dat je aandacht aan hen besteedde? En ineens voel (weet) je hoe iemand zich omdraait en de persoon recht in de ogen kijkt die naar de achterkant van je hoofd staart, en het is bijna alsof je hen kon zien? Dat gebeurt via het water.

 

Welnu, wat er aan de hand is, is dat het fysieke lichaam met kleinere percentages water gaat werken. Jullie kunnen de hoeveelheid water letterlijk veranderen met wel 20% in de komende halve eeuw. Dat is een enorme verandering voor de mensheid en het zal leiden tot een hoop verschillende eigenschappen, waarvan we enkele vandaag willen bespreken.

 

De hoeveelheid water in jullie fysieke voertuig zal afnemen, en daarmee ook jullie te lange blootstelling aan emoties. Aanvankelijk zullen mensen, als ze op enig energie niveau veranderen, zal er weerstand tegen verandering zijn. Het is typisch menselijk om de hakken in het zand te zetten om alles bij het oude te houden.

 

Veel mensen voelen dat hun emoties alle kanten uit vliegen, dat heeft vooral te maken met de veranderingen die zich in gans de mensheid voordoen. Vele onder jullie voelen misschien dat ze alles juist doen, ze leven goed en hun geest is rustig, toch voelen ze zich voortdurend boos, ongerust of gekwetst. Misschien voelen jullie dingen die je nog nooit hebt gevoeld. Dat is ook zo, want het is inherent aan de veranderingen die nu plaatsvinden.

 

Vergun het ons nog iets anders te duiden. We hebben heel lang gesproken over het feit dat de mensen op deze planeet kristallijn geaard worden. We hebben onlangs ook geopperd dat de feitelijke atomische structuur van het element dat jullie koolstof noemen aan verandering toe is. Ook dit maakt deel uit van de verandering die jullie fysieke lichaam zal ondergaan. Koolstof en water die tegelijkertijd veranderen zullen jullie heel naar de nieuwe niveaus verheffen.

Uiteraard creëert dit ook uitdagingen. Het geeft ook het gevoel dat het tapijt onder je uit wordt getrokken, net als je denkt in balans te zijn. Helaas, zodra je de regels van het spel door hebt, worden de regels veranderd. Dat is typerend voor jullie evolutie. Jullie wachten, en wachten en klampen je aan het oude vast, en springen dan ineens vooruit.

 

Die kwantumsprong is voor vele van jullie al begonnen. Laat ons eerst spreken over wat je kunt verwachten als je minder water in het fysieke lichaam hebt.

 

De Kristallisatie van het Lichaam.

Jullie krijgen een kristallijnen aard. Dit zal op enig moment wetenschappelijk ontdekt worden binnen de celwand structuren van jullie fysieke lichaam. Het is al bekend in de plantkunde en in de wereld der insecten; het zal zeer spoedig ontdekt worden in het dierenrijk en bij de mensheid.

 

Het zal bevestigd worden, maar hoe zit het met die kristallen? Wat zijn dan de eigenschappen die kristallen hebben, en die jullie tot op dit punt ontbeerden? Kristal heeft de hoogste frequentie uit het minerale rijk, en het maakt deel van jullie uit zoals de Aarde een deel van jullie is.

 

Aangezien mensen de hoogste frequentie hebben in het dierenrijk, resoneren jullie vrij vaak met kristallen structuren die jullie als mineralen beschouwen omdat ze ook de hoogste frequentie hebben van wat jullie mineraal of Aarde substantie noemen. Dit heeft een verbinding gecreëerd en het heeft jullie levens veel meer verlengd dan je denkt.

 

Wanneer jullie een kamer binnengaan, zijn er wellicht allerlei snuisterijen, en trofeeën op de boekenplank of foto’s aan de muur. Tot welke voelen jullie je het eerst aangetrokken? Meestal worden jullie het eerst aangetrokken tot de kristallen. Als er een kristal is, zullen jullie hoogstwaarschijnlijk er heen lopen, het oppakken en vasthouden en kijken naar de lichteffecten op de muren om je heen.

 

Op dat moment betekent het iets voor je, en het verandert je structuur; het helpt jullie je Zelf te veranderen. Op deze planeet leven vrouwen opmerkelijk langer dan mannen. Jullie kunnen dit gemakkelijk op de statistieken terugvinden. We hebben jullie dit eerder verteld, vele mensen geloofden dat dit kwam door alle oorlogen op jullie planeet. Oorlog kostte veel mannen het leven, maar zo zit het niet

 

Wat geleid heeft tot de langere levensduur bij vrouwen is het feit dat zij zich gemakkelijker voelen met kristallen op hun lichaam dan mannen. Je ziet een man toch geen grote diamanten ring dragen, terwijl vrouwen daar juist gek op zijn. Door deze culturele en sociale verschillen zullen vrouwen kenmerkend langer leven dan mannen; ze kunnen langer omgaan met stress dan mannen.

 

Wat nu gebeurt, is dat iedereen kristallijn wordt binnen hun fysieke lichaam, en dat schept veel veranderingen. Nummer één, dit is de terugkeer van de levensverwachtingen waar jullie naar uit keken. Vele van jullie weten dat het menselijke lichaam zo ontworpen is dat het langer meegaat dan de 80, 90 of 100 jaar die tot nu toe zo typerend waren voor de mens.

 

Niemand kan echt ontdekken waarom mensen in sommige delen van de wereld wel 130 kunnen worden. Wij zeggen jullie dat het zelfs in jullie leven binnen dit fysieke lichaam heel goed mogelijk zal zijn 120 of 130 te worden. Wanneer deze verandering begint, zal het een natuurlijke levensduur genereren die de levensverwachting van het fysieke voertuig aanmerkelijk kan verlengen.

Dit is één van die dingen waar jullie naar verlangen, en die getriggerd zullen worden door jullie verandering in de hoeveelheid water of water percentage die jullie in je lichaam zullen houden.

 

Er is nog een vorm van energie die op jullie planeet beteugeld en getemd is, en geregeld op Aarde wordt gebruikt: elektriciteit. Jullie gebruiken het telkens als je een telefoon pakt, alsmaar weer in het dagelijkse leven, en telkens weer. Mensen gaan gemakkelijk met elektriciteit om, ze kennen de grenzen.

 

Ze weten dat ze hun vinger niet in het stopcontact moeten steken, want het steekt terug! En ze leren er in harmonie mee te leven. Wat er nu gaande is, is dat wanneer jullie minder water bevatten, als dat proces in je fysieke lichaam op gang komt, mogen jullie een geheel andere reactie op elektriciteit en elektrische apparatuur om je heen verwachten.

 

Vele mensen hebben dit al ondervonden. Voornamelijk mensen die regelmatig met instrumenten of met elektronica werken, zullen die wonderlijke fantoom problemen ervaren, zoals de Hoeder het noemt. Hij zegt bijvoorbeeld: “Er is niets mis met dat apparaat. Het spookt, het is bewerkt.” In werkelijkheid reageert het apparaat anders op zijn energie, omdat hij het is, die is veranderd.

 

Laat ons een paar dingen uitleggen. De Hoeder (Steve) gaat nu helemaal uit zijn bol, omdat we zojuist verscheidene zaken hebben gezegd die hem overkwamen. Hij zal het een andere keer moeten delen, want nu zijn wij aan het woord. We vertellen jullie er een van, omdat het nogal gewoon is.

 

De Hoeder kwam pas geleden terug van een 14-daagse reis, en zijn huis was twee weken lang volkomen afgesloten. Niemand kwam binnen, en niemand ging naar buiten, behalve de bewaker. Wat er gebeurde was dat hij thuiskwam en de afstandsbediening van de TV aanzette, maar er gebeurde niets. Hij schreeuwt naar zijn vrouw dat ze het op de verkeerde plaats had gelegd, of dat ze iets fout had gedaan. Dat is kenmerkend!

 

Hij drukt opnieuw op start, en er gebeurt niets. Hij wisselt de batterijen en het lijkt te werken. Dit keer functioneert het ene apparaat, maar een ander laat het afweten. Hij blijft er aan prutsen, en na een half uur werkt het plotseling goed.

Dan gaat hij naar zijn kantoor en als hij de afstandsbediening pakt, gebeurt exact hetzelfde.

 

Hij is in de afgelopen twee weken zo veel veranderd dat de relatie die hij met elektrische apparatuur had niet meer werkte. Dit zal iedereen binnenkort nog meemaken. Er is veel meer aan de hand, maar wij geven Julie kleine voorbeelden die je in je eigen leven kunt tegenkomen.

 

Vermindering van Water in het lichaam.

Een van de zaken die jullie je allen zullen afvragen en meer van willen weten is de vermindering van water in jullie fysieke lichaam. Wij attenderen jullie hierop, want het klinkt alsof wij jullie zeggen minder te drinken, maar wij zeggen je dat zodra jullie de hoeveelheid water in je lichaam willen beheersen, zal het water het overnemen en jullie controleren.

 

Het zal jullie zelfs overvloeien om er zeker van te zijn dat je niet uitdroogt; het water moet het zelf doen en dat zal het ook doen! Wij doen hier niet de suggestie dat je het moet uitproberen, want het gebeurt hoe dan ook. Wat wij jullie zeggen is dat jullie omringd zijn door energie die door je lichaam heen reist. Het zijn microgolven en radiogolven, en veel van het onzichtbare lichtspectrum dat zonder problemen door je lichaam reist. Er is zelfs een radiozender aan de broekriem van de Hoeder die zijn stem achter in de zaal hoorbaar maakt. Jullie hebben tot nu toe die energie niet gevoeld.

 

Maar aangezien jullie de hoeveelheid water in je lichaam reduceren, zullen jullie beginnen te merken dat er af en toe een toename van energie in je lichaam zit, terwijl je geen idee hebt waar dat vandaan komt. Wanneer jullie kristallijn worden, zullen jullie radio frequenties gaan uitzenden en ontvangen. Eigenlijk hebben jullie dat vermogen nu al, omdat jullie pijnappelklier al kristallijn is, en die kan getraind worden om te zenden en te ontvangen.

 

Dat maakt deel uit van wat wij diep contact noemen. Vaak wordt het diepe contact dat nu tot stand komt teweeg gebracht door de pijnappelklier van veel mensen. Het begint zich te manifesteren in andere vormen, en als dat gebeurt, zullen mensen een nieuw gebied ontwikkelen voor al die omringende energie waarvan jullie je bewust worden.

 

Het stroomt nu nog steeds door jullie lichaam, maar jullie merken er niets van.

Wanneer het gebeurt, zullen jullie het gemakkelijk gewaar worden, en er door bedolven worden. Wat er kan gebeuren is dat het aanvoelt als de griep, maar dan zonder alle symptomen daarvan.

 

De Hoeder springt nu (geestelijk) op en neer, want dit is wat hem gisternacht overkwam. Hij begint te begrijpen wat er hier gaande is, en hij heeft veel te vertellen, maar ja, wij zullen hem koest houden, want het is belangrijk dat wij ons verhaal kunnen doen.

 

Wat wij jullie zeggen is dat jullie dingen verschillend kunnen ervaren. De elektrische lading, d.w.z. de energie van Thuis die jullie tot nu toe hebben gedragen, die het merendeel van je Geest draagt is water, en dat verandert. Het zal elektrisch van aard zijn terwijl jullie evolueren, omdat de energie van Thuis, hoe je het ook benoemt, kan op vele manieren tot je komen.

 

Nieuwe Lichaamselektriciteit.

De uitdaging komt omdat mensen weten hoe ze zich kunnen aarden als het om water gaat, ze weten hoe ze hun energie moeten aarden. Ze weten wanneer ze teveel hebben (hyper zijn), of wanneer ze teveel emotionele energie hebben. Maar wij zeggen jullie dat dit voornamelijk mensen zal overkomen die voor een publiek staan, lezingen geven, optreden of met mensen werken.

 

Stel je voor dat je elke week met mensen werkt en probleemloos in het openbaar spreekt. Je hebt geleerd om grenzen te stellen en die vast te houden. Je hebt geleerd tegen de muur te praten als dat nodig is om alle energie te vermijden die naar jou op de bühne wordt geprojecteerd.

 

Je zult die energie nu voelen omdat de grenzen waarmee je werkte niet langer bestaan. Vele van jullie zullen dingen voelen die je nog nooit hebt gevoeld; het zijn triggers om met die energie aan de slag te gaan. Terwijl jullie lichamen meer en meer kristallijn worden, zal het licht op diverse manieren in jullie lichamen komen naast de frequenties die water kan dragen.

 

Licht Verankeren.

Nu zulle jullie overweldigd worden met Licht. We hebben dit eerder als een lokkertje benoemd, maar nu is het tijd om het binnen te laten.

Het licht gronden is een van de strategieën die jullie zullen leren. Jullie zullen het niet alleen leren te doen met je fysieke voertuig, jullie zullen ook leren het te doen met elektrische apparatuur. Jullie zullen leren hoe je het moet doen bij alles wat je gebruikt om je eigen elektronica, en je fysieke lichaam met de elektronica in harmonie te brengen.

 

De Hoeder moest vier setjes batterijen vervangen voor hij die dag klaar was. Hij meende dat iemand door het huis ging en alle batterijen uitputte, maar hij was het zelf. Daarna ging hij naar zijn kamer en startte zijn favoriete computer. Het was de PC die hij altijd gebruikt, maar dat mocht niet baten. Het wilde gewoon niet opstarten.

 

Hij deed nog drie of vier pogingen, en ten slotte kwam er iets op gang, maar pas bij de zesde poging kwam het helemaal goed. Dat was omdat de apparatuur zich moest aanpassen aan zijn nieuwe frequentie. Jullie werken al aan harmonieën, en heilige/sacrale harmonie is een prachtig ding om onder de knie te krijgen.

 

Het is jullie plaats in de wereld, waar jullie inpassen, maar jullie dienen ook te begrijpen dat waar jullie in passen, jullie energie niet meer kan bevatten. Jullie evolueren in een ongelooflijk tempo, en vanuit dat overzicht op de mensheid gebeurt het in een oogwenk. Jullie leiden de weg, en jullie zijn het die de moed hebben om dit naar een nieuw energie niveau te tillen.

 

Ten slotte hebben we nog iets wat we met jullie willen delen. Want ook dit geeft aanzet tot een opnieuw verankeren van het fysieke voertuig, het lichaam moet altijd zich Zelf verankeren of wat jullie aarden noemen. De elektrische verbinding in jullie eigen fysieke lichaam heeft een plek nodig om door jullie lichaam te kunnen stromen.

 

Jullie noemen dat aarden. Dat woord wordt ook gebruikt in elektrische circuits, omdat het een terugkeer is van de stroom naar de grond of naar een definitieve opslagplaats. Wat er letterlijk gebeurt, is dat jullie verbinding verandert; menselijke frequenties veranderen dagelijks.

 

Jullie aurafoto’s zullen drastisch veranderen, en veel van de zaken die tot jullie energieveld werden gemeten zullen drastisch veranderen. Dus zullen veel mensen soms emoties ervaren, of helemaal geen emoties voelen op momenten dat je ze zou moeten hebben.

 

De Golf van Seksuele Energie.

De uiteindelijke verankering van de Geest in het fysieke lichaam is wat wij seksuele energie hebben genoemd. Wij hebben jullie enige jaren geleden verteld dat er een nieuwe golf van seksuele energie op deze planeet zou zijn, een golf die de jaren zestig doen verbleken. Toen was er een enorme golf die heel snel doorkwam en alles activeerde; de huidige activering is een revival daarvan.

 

Oké, wanneer jullie naar dit nieuwe niveau gaan, zullen jullie je eigen energie sjablonen loslaten. Jullie zullen beginnen je energie te laten teruggaan naar haar normale toestand in plaats van het proberen vast te houden in je fysieke voertuig. Terwijl jullie leren dit allemaal voor elkaar te krijgen, zullen jullie een nieuwe vreugde putten uit het leven, en dat noemen wij seksuele energie.

 

Jullie zullen een nieuw licht ontdekken in je glimlach, en wij verzoeken jullie er alsjeblieft niet van terug te schrikken. Omarm het. Het is een deel van de mensheid die op deze planeet ongelooflijk snel evolueert. We benadrukken dat hier niet om seks gaat, en zeker niet om de daad, want dat is maar een klein

onderdeel van deze energie. Telkens als iemand je geest in je fysieke lichaam herkent, hebben jullie seksuele energie Telkens als je glimlacht, altijd als je dat Licht van thuis uitdraagt.

 

Jullie allemaal worden opnieuw bedraad opdat jullie fysieke lichaam meer Licht kan bevatten terwijl je op Aarde bent. Het is jullie eigen uivinding, het is niet eens voorbestemd. De bestemming van de Aarde staat op het punt manifest te worden, en jullie gaan er allemaal aan voorbij, feestend en genietend van je leven.

 

Jullie worden heel snel nieuwe mensen. Wij voelen ons zeer vereerd dit mee te mogen maken, want hier hebben jullie je hele leven aan gewerkt. Vele van jullie moesten je eigenlijk door dit specifieke leven heen worstelen, hadden zelfs een stel ouders dat je niet begreep, of maakten veel moeilijkheden in hun jeugd mee om precies op tijd hier en nu te zijn.

 

We hebben het gered! Espavo. Jullie hebben het gered! Geniet maar van de volgende stappen. Als je bang word, reik je naar een ander uit, houdt elkaars handen vast en help elkaar naar het volgende niveau stap voor stap.

 

Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect, want er zijn vele goden op deze planeet. Voed elkaar en effen het pad voor elkaar wanneer je maar kunt. Besef dat het een pracvhtig Spel is, en speel goed samen.

 

Espavo.

 

 

De groep

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

  

 


Terug naar overzicht | Afdrukken