Terug naar overzicht | Afdrukken

Een Nieuwe Rotatie op Aarde

Het Nieuwe Perspectief van de Aarde. Gechanneld door Steve Rother ©

 

Groeten van thuis.

Wij zijn hier vandaag om jullie te zeggen wat er op Aarde plaatsvindt. Vergun het ons, geliefden, jullie mee te delen dat jullie de uitkomst, het resultaat van de planeet al hebben veranderd. Jullie hebben het hoogste potentieel al veranderd, want de mensheid wordt niet langer beperkt door wat jullie het hoogste potentieel noemden.

 

Er zijn nu kansen om je Passie te vinden op manieren die slechts in je dromen mogelijk waren. Een ieder van jullie is gekomen met een deel van Thuis, dat hier nodig is om de grote puzzel samen te stellen, om Thuis op Aarde te creëren. Enkelen van jullie denken dat ze niets hebben. Wat zou je moeten zeggen dat al niet door anderen is geopperd?

 

Een ieder van jullie heeft een zeer uniek stuk van de puzzel, en al die stukjes zijn nu hard nodig. Toch wordt het moeilijk. Het is niet alleen zo dat jullie ongelooflijk snel en evolueren, de Aarde doet dat evenzeer! De meeste veranderingen die al hebben plaatsgevonden, hebben iets in beweging gebracht dat jullie allen de komende 100 tot 200 jaar zullen beïnvloeden.

 

Laat ons dan nu iets uitleggen van wat je op verschillende gebieden te wachten staat, en hoe dit jullie persoonlijk zal raken. Laten we even een paar weken terug gaan, en de aardbeving in Chili bespreken, want het was een van de heftigste aardbevingen die jullie in dit millennium hebben meegemaakt.

 

Het heeft niet alleen het gezicht van de Aarde veranderd, maar het heeft meer veranderd dan jullie weten, en heeft in feite enkele eerder gedane voorspellingen bevestigd. Een van die veranderingen is dat de atoomklokken op Aarde spoedig voortdurend bijgesteld moeten worden… Jullie atoomklok is op Aarde niet meer accuraat.

 

Binnen Aarde groeit.

De kern van de Aarde is wat jullie metaal noemen. In feite is het een ijzeren kern. Het volgende niveau, wat eigenlijk een heel goed deel van de Aarde uitmaakt, noemen jullie gesmolten of vloeibaar metaal zouden noemen. Dit vloeibare metaal zorgde ervoor dat het binnenste der Aarde een andere omloop snelheid kende dan de buitenkant van de planeet.

 

Hoewel de binnenkant van de Aarde eigenlijk sneller draait dan de buitenkant, is het onlangs nog sneller gaan draaien. Je zou kunnen zegen dat de kern van de Aarde de rest van de planeet in haar omloopbaan voortstuwt. Dit is al heel lang bekend. Maar wat wij jullie willen zeggen is dat deze energie nu aan het veranderen is, en in snelheid toeneemt.

 

Jullie wetenschappers zijn het hier nog niet mee eens, Maar wij zullen jullie vertellen waar ze het mee eens en waar ze het mee oneens zijn. Ze hebben nog niet ontdekt dat dit waar is, wij zeggenechter dat dit absoluut waar is. Wat er verder gebeurt, is dat deze bal gesmolten metaal groter wordt!

 

En als het een bepaalde omvang krijgt, raakt het lege ruimtes of ruimtes die zijn ontstaan door vulkanische activiteit. Dat is wat jullie beginnen waar te nemen als de uitbarstingen van de Ring van Vuur, en jullie kunnen nog meer verwachten.

Jullie zullen activiteiten zien in het midden van de Stille Oceaan. Jullie zullen ook meer activiteit waarnemen in de Atlantische Oceaan, maar het zal dan aanzienlijk minder zijn. Dit zijn triggers en zaken waarvan wij lang geleden gewag maakten. Nu vinden ze plaats, en jullie wereld verandert regelmatig.

 

Nieuwe Menselijke Sjablonen.

Begrijp, geliefden, dat jullie op een vergelijkbaar punt zijn beland waarop de dinosaurussen op Aarde verdwenen, maar dat zal met mensen niet gebeuren.

 

Er staan twee zaken op de agenda: De Aarde verandert om een hogere frequentie te herbergen, niet alleen van haar zelf, maar ook van mensen, dieren en elk ander rijk op de planeet. Het ganse Spel transformeert om een nieuw Spel aan te vangen op een hogere frequentie.

 

Ten tweede veranderen jullie fysieke bedrading, jullie eigen stoffelijke lichamen, in die mate dat je steeds meer van je eigen licht en dat van je Hoger zelf kunt dragen. Slechts een miniem deel van je Hoger Zelf verblijft in het fysieke lichaam gedurende de periode die jullie een leven noemen. Het gaat letterlijk om een klein deel, want het moge duidelijk zijn dat jullie een Hoger Zelf hebben en 11 aspecten op Aarde.

 

Dus 11 aspecten van je Hoger Zelf passen in je Hoger Zelf, maar de meerderheid van je Hoger Zelf past niet in één van die aspecten, ook al zouden ze samen één collectief vormen. Dat staat op het punt te veranderen. Jullie zullen in staat zijn meer licht in je fysieke lichaam te (ver)dragen dan ooit, zonder de noodzaak naar Thuis te gaan en zonder dat de Aarde van het menselijke ras wordt verlost…

 

Jullie zullen deze evolutiesprong maken terwijl je staat, wandelt, slaapt, speelt en lief hebt op deze planeet. Dat is nimmer eerder voorgekomen. Daarom zijn alle ogen van het Universum juist nu op de Aarde gericht. De 6 wortelrassen die jullie hebben geholpen de stoffelijke lichamen, waarin jullie thans verblijven, te vormen zijn er weer om jullie te helpen.

 

Het opmerkelijk is dat ze er om vechten wie het meest mag helpen… Maar ze zijn allemaal hier, want jullie zijn niet meer beperkt door de 500 menselijke sjablonen die er in den beginne waren. Jullie zijn niet langer beperkt tot die sjablonen, en dat is een van de redenen waarom jullie lichamen veranderen en je emotionele lichamen groeien.

 

Weet iemand werkelijk wat Tijd is?

Wij willen jullie zeggen dat de Aarde haar relatie tot tijd heeft veranderd. Jullie relatie met tijd zal eveneens veranderen, en wat jullie momenteel niet weten is dat jullie de controle hebben over hoe die relatie verandert. Wanneer jullie op geen enkele wijze de verantwoordelijk op je nemen, is het gebrekkige antwoord dat tijd zal afnemen.

 

Tijd heeft in ieder geval de natuurlijke neiging om af te nemen/minder te worden.

Het ligt in de aard van de mens omdat alles relatief is. Als je terug zou gaan naar toen je 1 dag oud was, betekent die ene dag 100% van je leven. Maar als je terug zou gaan naar je eerste verjaardag vertegenwoordigt die ene (eerste) dag slechts een miniem percentage van je leven. Dus tijd heeft de natuurlijke neiging om te slinken met het vorderen der jaren.

 

Nu zeggen wij jullie dat zelfs de atoomklokken het verschil merken. Grote

veranderingen zijn voortgekomen uit de verschuiving in Chili. Als eerste is de stand van de aardas veranderd, ze staat niet meer op de lijn die ze eerst innam. De as is al verschoven, en jullie wetenschappers raken buiten zichzelf in hun pogingen om te ontdekken hoeveel die verandering is en hoe we dat nauwkeurig kunnen meten, aangezien ze een ingrijpend verschil hebben waargenomen.

 

Het is over heel de wereld waargenomen omdat de zon gewoon was op een bepaalde tijd van de dag te verschijnen, en dat schema is nu veranderd. Die tijden zijn over heel de wereld veranderd. Jullie wetenschappers zoeken antwoorden om te beschrijven wat er is gebeurd, maar laat ons jullie het korte antwoord geven, opdat jullie begrijpen wat er aan de hand is.

 

We zeiden al dat het gesmolten deel van de Aarde binnen de Aarde is gegroeid, en dat deel is de afgelopen honderden jaren steeds groter geworden, en vooral in de laatste 60 jaar. Aangezien dat groter is geworden, is de Aarde niet zo vast, niet zo solide als jullie dachten dat het was.

 

De aardbevingen in Chili en de aardbevingen in de Ring van Vuur, inclusief de beving in Haïti heft een verschuiving in de Aarde teweeggebracht en niet alleen in de aardas. Het heeft in feite de Aarde iets uitgerekt, bijna alsof ze in het midden is samengeknepen en iets langer is geworden.

 

Ook hierover zijn wetenschappers het oneens, maar wij zeggen jullie dat het proces dat de Aarde een fractie langer heeft gemaakt, de Aarde op de Evenaar ook iets kleiner heeft gemaakt. En dat impliceert dat het sneller ronddraait, waardoor jullie relatie tot tijd zelfs tijdens ons gesprek verandert.

 

Wij moedigen jullie aan om met het concept dat jullie tijd noemen te spelen. Ga terug naar je grondbeginselen, want jullie hebben allemaal manieren geleerd om tijd te beheersen en hoe je tijd in de toekomst kon projecteren. Jullie weten dat een groot deel daarvan binnen jullie overtuigingen is geworteld. Jullie geloven dat het accuraat is, en jullie moeten ermee leven.

 

De atoomklokken zullen niet zo lang meer functioneren, want ze zullen heel veel aanpassingen nodig hebben in wat de Aarde te wachten staat, en in enkele veranderingen die op til staan. Accepteer ze. Heb geen angst voor die veranderingen, want jullie reactie is eigenlijk dat wat de Aarde nodig heeft om haar draai te vinden. Jullie reactie is de standvastigheid die jullie als Lichtwerkers bieden, niet alleen voor de Aarde maar ook voor je omgeving.

 

Een Nieuwe Fluctuatie.

Deze veranderingen en die nog moeten komen zorgen voor grote angst in vele verschillende plaatsen jullie zijn het die deze energie kunnen bedwingen, jullie kunnen helpen de evolutie heel positief te laten verlopen. Laat ons dit jullie ook maar zeggen… omdat de planeet de stand van haar as iets heeft veranderd, is er ook een nieuwe fluctuatie of schommeling…

 

Er is altijd een schommeling geweest in de rotatie van de Aarde. Dat is al lang bekend, maar nu die schommeling is veranderd, kan het voor jullie een situatie veroorzaken waar wij over willen spreken. We hebben al vaker gezegd dat er van die ‘Up & Down’ periodes zijn die jullie allemaal zullen ervaren.

 

Nu is het echter veel sterker geworden dan we ooit voor mogelijk hielden. Enkele fysieke reacties op die nieuwe schommeling zullen ervaren worden als emoties. Soms voelt het positief aan zoals vreugde of ‘uit je bol gaan’, maar aan de andere kant kunnen jullie je zo depressief voelen, dat je nauwelijks uit bed kan komen.

Dat zijn gewoon normale cycli, want jullie maken deel uit van de Aarde en zij maakt deel uit van jullie. Terwijl de Aarde deze veranderingen ondergaat, worden ze in jullie lichaam gereflecteerd; je resoneert ermee.

 

Dit is een manier waarop jullie kunnen helpen deze veranderingen te aarden en deze energie samen met haar te centreren. Besef dat het jullie beïnvloedt, en ontdek hoe je die invloed positief kan ervaren.

 

Op de Eerste Surf.

Er zijn punten op deze planeet waar jullie je zelf kunnen lanceren. Dit werd vroeger, met gebruik van astronomie en astrologie, gedaan om de juiste tijd te vinden voor het starten van een nieuwe onderneming of een nieuw project. Jullie kenden altijd de dans van de zon en de planeten, jullie kenden hun conjuncties en hoe die je plannen konden maken of breken.

 

Wel, daar komt nu bij dat er een behoorlijke golf energie is die het tapijt onder jullie voeten uitschuift, en het zo verschuift dat je de golf over zijn hele lengte kunt surfen. Dat onderuitgaan van het tapijt kan hoogte - en diepte punten scheppen, maar ook punten waarop jullie je wezenlijk kunnen lanceren, of erdoor overspoeld worden en omlaag getrokken worden.

 

Zodra je bewust bent van deze hoogte - en diepte punten, ben je in staat de timing te leren om er het meest effectieve gebruik van te maken. Wij vragen jullie er zeer bewust van te zijn hoe jullie je voelen, waar je Passie is, hoe je die in de buitenwereld kan manifesteren, en hoe je de mensen om je heen kunt beïnvloeden.

 

Dat zal jullie doen inzien of jullie je (Licht)werk al dan niet doen. Neem een positie in waardoor je, in plaats van onderuit te gaan als die grote golf komt, om er door overspoeld te worden en je zelf er tegen te moeten beschermen, precies op de juiste plek bent om er door gelanceerd te worden. Daarom zijn jullie hier!

 

Jullie zijn het die de geheimen van Thuis, van Lemurië en Atlantis dragen, in de hoopvolle verwachting moment dat de mensheid ooit een fase zou bereiken waarin jullie terug konden komen om het opnieuw te doen. En hier zijn jullie dan, je hebt het voor elkaar!

 

Een ieder van jullie heeft juist nu de kans in deze energie te stappen en je zelf op dat lanceerpunt te positioneren. Wij zeggen jullie wel, geliefden, dat het enorme moed vergt om het te doen, omdat je de energie kunt zien bewegen. Enkelen zouden wellicht hun kleine teen er in doen, maar zijn er niet zeker van of ze in het diepe zullen springen.

 

Wij zullen zeker komen om je er in te duwen als je alleen maar probeert je teen onder te dompelen. Het is tijd! Een ieder van jullie kwam hier met een specifieke timing precies op dit kruispunt van tijdlijnen, want dit is het kruispunt van de Grote Ommekeer. Dit is het kruispunt met alle lichten op groen!

 

Dit is de tijd waarin jullie zullen ontdekken dat dingen overal veranderen, dit is het moment waar jullie al eeuwenlang over praten. Jullie zullen merken dat je in de positie bent om op de top van die golf te dansen.

 

Dit gebeurt voor iedereen heel persoonlijk, want als jullie de gewone maatstaven probeert te gebruiken die je voor je eigen evolutie hebt gebruikt, zullen ze niet werken. Met andere woorden, jullie kunnen het trillingsgetal van je evolutie niet op de oude manier berekenen.

Voor zo lang het duurt, vragen we jullie om aardig en begrijpend jegens elkaar te zijn, omdat de gemoederen snel verhit kunnen raken.

 

Economie van de Aarde.

Wij willen het ook over de economie van de Aarde hebben. Jullie hebben vele systemen om energie en geld uit te wisselen. Jullie hebben een systeem dat de

Effectenbeurs wordt genoemd. Wij zijn er behoorlijk door gefascineerd, want het is interessant dat jullie een compleet systeem hebben gebouwd op aannames van aannames van aannames…

 

Wij zouden er nooit aan begonnen zijn. Het is typisch iets voor mensen om dat te bedenken. Daarom hebben jullie aannames van aannames, waarop jullie economie is gebaseerd. Jullie zijn door een economische deining gegaan, en het heeft de hele planeet beïnvloed.

 

Er is een economische gebeurtenis op Aarde geweest, en dat is één van de deiningen die gepasseerd zijn. Wij zeggen jullie dat er nog meer deining zal komen. In feite komt er een forse die kans maakt zich spoedig voor te doen. Wij kunnen jullie net zeggen wanneer die zich voordoet, want jullie zijn het die de perceptie hebben wanneer dat zal zijn.

 

Wij zeggen jullie ook dat het niet negatief hoeft te zijn, want het kan net zo goed positief uitwerken. Het ligt geheel aan jullie, wij zeggen jullie wel dat verandering op dit gebied op handen is. Jullie hadden kansen toen de golf die ballon lek kwam prikken. Plotseling kromp deze te groot opgeblazen ballon innen tot nagenoeg niets.

 

Thans ervaren jullie een economisch herstel. Zo werkt het systeem nu eenmaal omdat jullie het zo willen zien. Dat is nu exact wat er gaande is, maar het onderliggende grondbeginsel om te veranderen kreeg tijdens die recessie in feite de kans niet om te veranderen. Daarom zullen jullie, totdat je fundamentele verandering ziet in de manier waarin jullie op Aarde zaken doen, alleen maar meer moeilijkheden op dit gebied mogen verwachten.

 

We willen ook graag iets bespreken waar de Hoeder zich graag van distantieert, maar we zullen het slechts even over politiek hebben. Jullie zullen een zeer interessant ding zien gebeuren. Het komt over de hele wereld voor, maar je kunt het in de VS zeer duidelijk waarnemen.

 

Het is gebeurd sinds de ongelooflijke val in polariteit. Nu het nieuwe veld van trialiteit manifest gaat worden, en jullie drie perspectieven hebben om naar dingen te kijken in plaats van twee, beschikken jullie over een nieuwe perceptie om alles te beschouwen.

 

Nochtans is het lastig om die nieuwe manier van waarnemen (perceptie) te integreren, er op te vertrouwen, en om te bevatten wat het betekent en hoe het werkt. Wij zeggen jullie dat vele van jullie een periode zullen meemaken waarin je eigen perceptie, ideeën en relaties zullen veranderen, maar dat zal tevens wereldwijd gebeuren op het gebeid van economie.

 

Eén ding dat jullie van de economische recessie hebben geleerd, is dat alle economie op Aarde met elkaar is verbonden. Dat is ongelooflijk mooi, lieverds, omdat dit echt betekent dat jullie geen wereldoorlog meer zullen hebben.

 

Op wie zouden jullie bommen gooien? Op je zelf? Dat is perfect, want dit in elkaar overgaan, deze verstrengeling van belangen is wat alles zal doen veranderen.

Er zijn vele hoog geplaatste regeringsambtenaren die ernaar uitkijken, maar de veranderingen op deze planeet gebeuren erg radicaal en snel. Dit omvat niet alleen de veranderingen van de Aarde, maar de veranderingen in jullie, als mensen, gebeuren nu ook erg snel.

 

Daarom zullen jullie de economische systemen die jullie aanhingen anders gaan bekijken en waarschijnlijk een nieuw systeem gaan ervaren. Hoe dan ook, als jullie dit weten en er bewust van zijn, kunnen jullie je zelf in de hoogste positie plaatsen om iets positiefs in plaats van iets negatiefs te creëren.

 

Er zullen problemen zijn met jullie systemen op Aarde. Hoe kunnen jullie die

Het hoofd bieden? Hoe ga je dat aanpakken? Wij kunnen jullie zeggen hoe het was in de dagen dat die systemen werkten, toen jullie geautoriseerde gemeenschappen kenden, en die systemen de essentie van die maatschappijen vormden.

 

Het was toen niet: “Hoe maken we winst? Hoe kunnen we voor ons zelf zorgen? Hoe kunnen we een beter leven verkrijgen?” Het was indertijd veeleer: “Hoe kunnen we de mensen om ons heen autoriseren, macht geven?” Dat was de voornaamste leefregel in de dagen van Lemurië.

 

Het gebeurde zo zuiver dat jullie geen behoefte hadden aan wetten, er waren slechts leefregels. Het was ongelooflijk mooi en die dagen komen terug!

 

De Ziel van ‘Business’ in de Nieuwe Energie.

Jullie krijgen een uitdaging voor de manier waarop jullie business tot nu toe definieerden. Daarom spreken we eerst over die uitdaging, omdat elk persoon die in het collectief dat jullie ‘business’ noemen, werkt een ziel heeft.

 

Het bedrijf, het maakt niet uit of het een eenmanszaak is, uit 5 mensen of uit 500 mensen bestaat, heeft een ziel omdat het een energie heeft die als één handelt. Zodra jullie die plaats in de wereld kunnen identificeren, kunnen jullie het hele vooruitzicht van dat bedrijf, van management tot op de werkvloer, veranderen

 

Wat wij hier zeggen is dat de bedrijven die alleen uit zijn op winst, dit niet langer kunnen volhouden, omdat jullie zullen ontdekken dat het een leeg omhulsel is. Er is geen ziel. Wij zien het binnenkort gebeuren dat wanneer een overheid toestemming moet geven om een bedrijf te starten, er ook een voorwaarde aan verbonden wordt dat het bedrijf een bewustzijn heeft, en dat het bedrijf het beste voor de mensheid moet werken, ook al gaat het tegen het eigen voordeel in…

 

Dat bedrijf zal de zelfde verantwoordelijkheid dragen die een ieder van jullie heeft als je op straat loopt en andere mensen passeert. Dat is tot nu toe op Aarde nog niet voorgekomen.

 

Nu is het tijd om te overwegen wat jullie individueel kunnen doen, waar je ook werkt, welke ondernemingen je ook bezit, of in welke structuren je functioneert, of dat op regeringsniveau of op religieus gebied is. Dat zijn de menselijke collectieven die heel snel moeten evolueren.

 

Voorbij polariteit groeien.

Dit is een tijd waarin jullie veel veranderingen kunnen scheppen voor een positieve uitkomst, in plaats van de cycli van angst en uitdaging weer te moeten ervaren.

Toen er in de VS verkiezingen waren, konden jullie niet besluiten wie er president moest worden. Jullie vonden telkens weer extra stemmen hier en dan weer daar.

Dat startte een zodanige ruk in polariteit, dat het leek alsof jullie je eraan vastklampten.

 

Er kwam beweging in het veld van trialiteit, maar jullie klampten je vast aan die oude vertrouwde energie. Jullie hielden je er krampachtig aan vast dat de hele wereld lachte om die verkiezingen en de perikelen er om heen.

 

Maakte het enig verschil wie er won? Niet echt, omdat het de werkelijkheid van dualiteit en haar impliciete problemen aantoonde. Jullie zijn in de VS nog niet voorbij dualiteit geëvolueerd, maar het is hoog tijd daar snel mee te beginnen.

Vrienden, en vooral zij in de Verenigde Staten, jullie hebben erg weinig tijd waarin jullie dit kunnen doen en er iets van kunnen maken.

 

Wij bidden dat de leiders dit bericht kunnen horen, want jullie zijn zover in de polariteit gedoken, dat jullie de middenweg niet meer kennen. Het is van groot belang om terug te keren naar een punt waar niemand slecht of goed is. Het is tijd om te zien hoe jullie en je buren gelijk aan elkaar zijn, in plaats van te kijken naar de verschillen.

 

Het is tijd om uit te zoeken hoe je mensen macht kunt geven in plaats van energie te gebruiken om ze te leiden/overheersen. Herinner je dat jullie enkele van de grootse geesten op Aarde hebben, en dat ze er op wachten aan het werk te kunnen gaan om Licht op deze aarde te verspreiden.

 

Als jullie de ruimte geven om dat te laten gebeuren, zullen jullie enorme veranderingen op Aarde zien. Het gebeurt nu. Het gebeurt in vele culturen, en meestal erg snel zelfs. Laat je Stem horen.

 

Welnu, hoe gaat een ieder hiermee om? Jullie zeggen: Wat kan ik doen? Ik ben niet de leider van een volk. Ik ben geen politicus.” Geliefden, een ieder van jullie zit nog vast in polariteit.

 

Een ieder van jullie gelooft nog dat iets goed of slecht is.

Het is zeer interessant om jullie nieuwszenders te bekijken, want de strijd is al zo lang gaande dat geen mens zich meer kan herinneren wat de oorspronkelijke ruzie om ging

 

Er is bewust zoveel angst gecreëerd om alle informatie op Aarde te verstoren, dat jullie allen het gevaar lopen je grip op de werkelijkheid te verliezen, omdat jullie in angst geloven en er in trappen. GENOEG. Jullie zien toch wat er gebeurt, er zijn geen geheimen meer op Aarde.

 

Vertrouw op je gevoel. Laat je zelf niet door angst inpakken. Dat is een luxe waarvan jullie niet langer kunnen genieten, je niet langer mag veroorloven! Het is tijd om serieus te worden over wat je op Aard zou willen doen. Het is tijd dat jullie weten dat jullie de macht hebben je eigen werkelijkheid te scheppen.

 

Het maakt niet uit waar jullie je bevinden in de golf/rimpeling; wat er op aarde gebeurt; wat er met jullie relaties gebeurt; met je baan; met je gezin of met je werk. Jullie hebben de kans om op de hoogste golf te surfen, en om te doen waarvoor jullie hier gekomen zijn.

 

Wij staan 100% achter jullie, want het is niet onze taak jullie te zeggen wat je moet doen. Het is onze taak jullie te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn, omdat jullie hier met een zeer specifiek doel kwamen. Wij houden meer van jullie dan je ooit zult weten.

Het is niet eenvoudig om je vleugels af te doen en net te doen of je mens bent. Zodoende gaan jullie vaak op je gezicht, en daarom houden we van jullie. Deze missie kan alleen gedaan worden op de wijze waarop jullie het zullen volbrengen.

 

Wij nemen nu afscheid met drie simpele geheugensteuntjes. Bejegen elkaar met het grootste respect. Voed elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. Speel het Spel goed samen.

 

 

Espavo.

 

De groep.

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 


Terug naar overzicht | Afdrukken