Terug naar overzicht | Afdrukken

Van Steve:

Deze maand gaf de groep ons een zeer duidelijk en sterk signaal dat het veilig was om te evolueren. Het bericht had een andere energie, zeer direct en zelfs krachtig. Ze zeiden je gedachten niet voor je te houden en alles uit te spreken. Het is voor een ieder van ons tijd om onze frequentie het Universum in te projecteren.

 

Het voorbeeld dat ze gaven was niet alleen klagen als er iets fout gaat, maar ook je gedachten uiten als er iets goed ging. Wie schrijft er nu onder een water, gas en lichtrekening: ĒDank u wel voor alle goede zorgen deze maand!Ē Mijn eerste gedachte was dat niemand van enige importantie die opmerking zou opmerken

Maar de groep wees mij er onmiddellijk op dat het niet eens belangrijk was dat het gelezen werd, het ging om het idee.

 

In feite zeiden ze dat al onze frequenties nu meer gevoeld worden. Ze hadden het ook over een effect dat we de komende jaren zullen voelen. In dit bericht legden ze nadruk op vormen van emotionele onevenwichtigheid die veroorzaakt kan worden door magnetische schommelingen die door zonnevlammen ontstaan.

 

Dat is in februari dit jaar al ter sprake gebracht, maar dit keer gaven ze ons 76 uur na een zonne-uitbarsting. Van de site van SpaceWeather.com leren we dat

Het niet zo lang duurt voor een magnetische golf de Aarde raakt na een uitbarsting. Ik denk echter dat ze bedoelden dat het 76 uur duurt om ons interne systeem in onbalans te brengen, en er de effecten van te ervaren.

 

Niet iedereen zal er last van hebben, maar er is nu een tijd op Aarde dat een nieuwe vibratie start en alles wat daar niet synchroon mee is zal boven water komen. Meer relaties zullen daarom dan ooit onder druk komen te staan. Sterkte daar mee.

 

Groeten van Thuis.

 

Ruimte maken voor geautoriseerde Mensen.

Geliefden, jullie hebben deze dag aangepakt, en elk deel ervan veranderd. Toen deze bijzondere dag begon zodra de zon boven de horizon uitkwam, hadden jullie alleen maar mogelijkheden. Jullie hebben alles wat je tegenkwam veranderd om ruimte te scheppen voor je geest om een menselijke ervaring te hebben. Nu beginnen jullie het ganse Universum te veranderen om ruimte te scheppen voor geautoriseerde mensen op Aarde.

 

We hebben gesproken over het enorme respect en de eer die niet alleen wij jullie betonen, maar ook over de manier waarop andere wezens uit het Universum naar jullie kijken. Zij zien de Aarde als een van de hoogste potentiŽlen om van te leren en om dat proces zoveel mogelijk na te streven.

 

Ja, jullie lezen je dagbladen en zien oorlogen, uitdagingen, problemen, tsunamiís, aardbevingen en meer. Wij zeggen jullie echter dat het jullie evolutie en expansie is naar je eigen plaats in het Universum die mogelijkheden openen om zelf elke dag te veranderen. Dat is de pracht die nu voor je staat, en de mogelijkheden die je gisteren nog niet ter beschikking had.

 

Met de dag beginnen de mogelijkheden voor jullie toe te nemen, en wij vragen jullie slechts om er open voor te staan. Je hoeft niet meer te doen dan deze informatie te gaan benutten, en de hogere vermogens te gebruiken die jullie zo lang voor je zelf verborgen hebben. Jullie voortdurende inspanning om je energieveld te beheersen was nodig om je energie te geven en te houden, teneinde je Zelf als mens te definiŽren. Nu laten jullie die beperking los, en sommige mogelijkheden beginnen zich voor te doen. Jullie zullen nu over vermogens beschikken die je niet eerder had, laat ons daarom een overzicht met jullie delen van wat je kunt verwachten en hoe er mee om te gaan.

 

Voorbij de Veld Theorie.

We hebben al eerder verteld dat het jaar 2012 een exposure (blootstelling) zal openbaren aan een soort straling waar jullie in vele opzichten al bekend mee zijn.

Maar jullie hebben deze straling nooit gedefinieerd, want zelfs de wetenschappers hebben weinig begrip van wat er met een fysiek lichaam in een magnetisch veld gebeurt.

 

Wat gebeurt er als je een magnetisch veld om je lichaam schept met eenvoudige technieken? Eigenlijk gebeurt dit elke keer als je een gedachte hebt. De energie van elke gedachte fuseert met de energie van alle andere gedachten die je als waarheid koestert. Zodra de nieuwe gedachte succesvol fuseert met je bestaande veld, begint het proces van fysieke aantrekking.

 

Op die manier creŽerden jullie je ervaring vanmorgen toen je net ontwaakte en het zonlicht als eerste mogelijkheid voor vandaag zagÖ Wanneer er kosmische gebeurtenissen zijn die het magnetisme op Aarde veranderen, voelt iedereen die verandering, maar weet er niet goed mee om te gaan. Voor sommige onder jullie verwarren of onderbreken. Speciaal bij hen die een natuurlijk gevoel voor richting hebben.

 

Die blootstelling aan magnetische straling vindt plaats met wat zonnevlammen of CMEís (Coronal Mass Ejections) genoemd worden. Jullie zon begint weer uit te barsten, er komt weer een nieuwe cyclus op gang. Jullie wetenschappers kennen dit, want het gebeurt regelmatig; ruwweg elke 12 jaar gaat de zon door een cyclus.

 

Nu evolueert de Aarde, en de zon helpt haar te veranderen. Wat er plaatsvindt is dat jullie de hele tijd magnetische straling van de zon ontvangen, maar wanneer jullie de grote toevloed van de zonnevlammen ontvangen, kunnen jullie op vele manieren beÔnvloedt worden.

 

Ze veranderen de grond waarop je leeft, dus kan het gebeuren dat jullie op je gebruikelijke manier leven en je ineens onpasselijk en onzeker voelen, alsof jullie je niet thuis voelen. Dat komt omdat alles onder je voeten aan het veranderen is.

Ondanks dat jullie evolueren, hebben je fysieke en emotionele lichamen er last van.

 

Wij zeggen jullie dit omdat jullie de healers en de leraren op Aarde zijn. Hoewel een ieder van jullie hier iets van meekrijgt, zijn jullie ook degenen die anderen kunnen helpen hier mee om te gaan. Jullie hebben er in toegestemd om hier als eerste te zijn, opdat jullie de poort open zouden doen en het open te houden voor alle andere die na jullie komen.

 

Magnetische Emoties.

Dus, wat gebeurt er nu eigelijk? Die magnetische straling zal de mensen heel hard emotioneel raken. Het heeft al plaatsgevonden, en nu beginnen jullie het te voelen. Het kan ervaren worden alsof je, emotioneel gevoelig en spiritueel uitgeput, tot op het randje wordt gebracht. Neem waar wat er gebeurt met je emoties 76 uur na een zonne-uitbarsting.

Wij geven jullie gewoon het getal: 76 uur na een zonne-uitbarsting. Dit tijdsverloop zorgt er waarschijnlijk voor dat jullie uitgeschakeld/losgekoppeld voelen, maar elk mens op Aarde zal waarschijnlijk een emotionele achtbaan ervaren terwijl de magnetische straling zich harmoniseert.

 

Er is niets mis mee, niets om je zorgen over te maken of te herstellen. Wees je er gewoon bewust van! Schenk aandacht aan wat er in je omgeving gebeurt, want jullie hebben er meer controle over dan je ooit gedacht had. Juist wanneer je niet bewust bent, kunnen die gebeurtenissen je raken en dan weet je er ook geen raad mee.

 

Wees je bewust van het feit dat wanneer je buiten in de zon loopt, dat het meer is dan alleen maar de hitte, gammastralen en X-stralen die de zon afgeeft. Het is een bundeling van magnetisch licht energie, en de blootstelling daaraan in de komende anderhalf jaar kan een directe impact hebben op jullie emoties.

 

En de vraag is: Ďwat kan je er aan doen?í Welke handvatten zijn er om jullie te ondersteunen terwijl je in deze veranderende toestand leeft? Hoewel de grond onder jullie voeten verandert, kunnen jullie zonder om te vallen (kapseizen) tamelijk moeiteloos van A naar B reizen.

 

Dit is iets waar we het al eerder over gehad hebben, en we willen het vandaag weer te berde brengen. We noemen het Licht Verankeren, wat een eenvoudige manier is om licht energie in je fysieke lichaam te verankeren. Het is iets waar jullie allen mee gewerkt hebben, en geleerd hebben dit automatisch op kleine schaal te doen. Net zoals jullie nooit geleerd hebben bewust te ademen.

 

Wij zullen jullie leren hoe je deze bijzondere reactie van de automatische piloot kunt halen om het bewust te doen, wat het jullie gemakkelijker maakt om voorbij de opkomende veranderingen te evolueren. Er bestaat letterlijk een energieveld dat een ieder van jullie tamelijk snel kan scheppen, waaruit jullie je adem kunnen halen gedurende deze intense veranderingen.

 

Licht Verankeren.

Stel je voor dat er een filter om je heen is die je afschermt tegen de magnetische verschuivingen. Het is er om de Aarde te beÔnvloeden, en dat is nodig. Hoewel het je nog steeds beÔnvloedt, wanneer je deze energie filtert, kan het de eerste vorm zijn van licht verankeren die wij jullie zullen leren. Besef ook dat wat wij Ďlichtí noemen iets anders is dan wat jullie kennen.

 

Jullie beschouwen licht als een klein deel van het elektromagnetische spectrum, wij doelen op het ganse spectrum, plus een groot deel van wat mensen nog niet kunnen waarnemen. Dit is veel groter dan wat jullie licht noemen, omdat magnetisme een deel van licht uitmaakt en een van de soorten licht die we nooit hebben leren verankeren.

 

Er zijn vele circuits, technieken en apparaten die jullie zullen beschermen tegen magnetische velden en je tegen EMF (Elektromagnetisch veld) straling. Hoewel die aanpak vroeger goed heeft gewerkt, is er weinig dat op dit niveau effectief is, omdat er weinig op Aarde is dat hier tegen opgewassen is.

 

Wij vragen jullie iets beters dan je te beschermen, wij vragen je deze energie te leren gronden/aarden en te benutten. Je kunt het beter adapteren en er mee resoneren dan het te weerstaan. Je hoeft er evenmin voor weg te lopen, want jullie zijn de meesters van het Spel. Jullie zijn de kleine goden die pretenderen menselijk te zijn.

Daarom kunnen jullie dit probleemloos doen, maar wij willen jullie ook vertellen wat er aan staat te komen en jullie meedelen je vermogens zijn en waarom jullie dit in gang zetten.

 

Welnu, waarom draait de Aarde? Waarom is het belangrijk het magnetisme van de planeet verder te veranderen dan wat er oorspronkelijk nodig was? Dat komt door jullie. Jullie zijn voorbij het hoogste potentieel van vijf jaar terug geŽvolueerd

 

Harmonische Tonen zijn de Trigger.

Het is nu mogelijk te beginnen met harmonische tonen. Harmonische tonen zijn eenvoudig. Als je op een toets van een piano ťťn toon aanslaat en naar de snaren in de piano kijkt, zul je zien dat alle snaren trillen. We hebben dit al eerder verteld. Nu leren jullie hoe je de golf recht kunt zetten.

 

Jullie leren hoe je harmonieŽn kunt aanpassen om trillingsniveaus te bereiken waartoe je nog nooit in staat bent geweest, en afstanden/ruimten (tussen twee noten in) te overbruggen die je nooit voor mogelijk hield. Ze waren altijd net buiten bereik.

 

Nu kunnen jullie via harmonieŽn gemakkelijker dan ooit verandering in je eigen energie bereiken en volbrengen. Het is iets wat jullie niet gewend zijn om te gebruiken. Dus, hoewel het in jullie wereld al heel lang aanwezig was, wisten jullie niet dat je het kon beheersen, maar jullie kunnen wel de hoeveelheid magnetisme die in je fysieke lichaam komt leren beheersen.

 

Vergelijkbaar daarmee weten jullie dat de zon schadelijk kan zijn, gebruik daarom

ZonnebrandcrŤme op je huid die slechts een bepaalde hoeveelheid straling van de zon doorlaat. Dat geldt evenzeer voor de magnetische filters die je om je heen zet. Voor we jullie het abc geven voor hoe je het moet doen, mag je met dit concept spelen om het zelf te ontdekken.

 

Zelfs al geven we jullie instructies die je precies vertellen hoe je het moet doen, zal het niet zo effectief zijn als wanneer je het zelf uitvindt. Luister naar je innerlijke stem, het zal je vertellen hoe jij je kunt afstemmen en het kunt gebruiken. Dat is namelijk het deel van jullie waar wij mee werken, en niet alleen hier in de zaal, maar in elke boodschap die wij jullie doorgaven.

 

Jullie hebben op deze planeet geleefd in de veronderstelling dat je van elkaar bent afgescheiden, maar dat komt ten einde. Het begint zich te manifesteren omdat jullie beginnen te expanderen, er is geen ruimte meer voor afscheiding.

Het is magisch. Jullie beginnen je verbinding en harmonieŽn met een ander persoon of een andere groep mensen in te zien.

 

Het is magische en simpel, maar toch moet er iemand mee beginnen. Het zijn altijd degenen die hun nek uitsteken en fouten durven maken, en wanneer je een beroep doet op hen die het initiatief durven nemen, doe dan iets nieuws en werk ermee. Dit is wat wij licht verankeren, of licht aarden noemen, en dat is nog maar het begin ervanÖ

 

Veel van de ervaringen hier op de Aarde gingen om hoe je kon evolueren en ascenderen. Wij zijn de eerste die jullie zeggen hier op Aarde te blijven. Veranker dat (menselijke) deel van je stevig op de planeet, dan kunnen jullie zonder problemen expanderen, want er zullen allerlei uitdagingen zijn als jullie gaan expanderen en naar een groot energieveld verhuizen zonder duidelijke omschrijving en zonder aarding of verankering.

Het verankerde deel is wat jullie in staat stelt net te doen of je mens bent. Dat is wat ervoor zorgt dat de pracht van Thuis door je ogen schijnt als je glimlacht, en doorschittert in alles wat je doet. Daarvoor kwamen jullie naar de Aarde. Welkom Thuis!

 

Nu weten jullie dat dit (weer) een reis zal worden. Een ieder van jullie zal net iets andere antwoorden vinden, en wanneer jullie het geheel met elkaar verbinden, zullen jullie het grotere plaatje, het overzicht krijgen. Dat is de manier waarop de

Mensheid altijd heeft gewerkt. Laten wij ons even terug trekken. Wij zullen persoonlijk met jullie werken aan licht verankeren en jullie mettertijd veel meer informatie geven

 

Laten wij praten over de emotionele veranderingen die op de Aarde zullen komen.

Jullie kennen een kwaal die je depressie noemt, die enige tijd welig zal tieren op Aarde. Magnetisme zal, naar het schijnt, mensen in die emotie plaatsen en die komen daar dan mee vast komen zitten. Het zal zeer lastig zijn om uit dat dal te klimmen, want depressie is een van die energieŽn die zichzelf voedt, en het is eigenlijk veel licht dat zich verankert!

 

Vele van jullie hebben hier in vele levens mee te maken gehad. Je kunt het vaak klinische of oorzakelijke depressies noemen. Het is een energie die hier al was, en te vergelijken is met wat jullie donkere energie van het Universum noemen. Het is niet slecht. Noem het niet slecht, want zodra je dat doet plaatsen jullie je zelf in dualiteit.

 

In plaats daarvan neem je het voor lief en leer je het te benutten. Er zijn altijd manieren om het te kunnen benutten, en jullie kunnen je zelf tegen de oorzaak ervan beschermen. Houd de zon in de gaten, en schenk speciale aandacht aan 76 uur na de uitbarsting, ofschoon de werkelijke magnetische golven voor die tijd al binnenkomen.

 

Jullie zullen het Noorderlicht zien in onwaarschijnlijke locaties als Arkansas en Texas, of op diverse plekken in het Universum die deze verschijnselen nog nooit hebben meegemaakt. Dat gebeurt ook in je lichaam, terwijl je fysieke voertuig zich begint aan te passen en te veranderen. De gemakkelijkste manier om er mee om te gaan is iemand anders bij de hand te nemen, want een ieder van jullie gaat hier gezamenlijk door heen.

 

En toch is het eerste wat er door je heen schiet als dit gebeurt, is dat jullie je hand terug trekken en denken dat het om je zelf gaat. Dat is inherent aan de natuurlijke contractie van een energieveld in deze tijden van verandering. Wij zeggen jullie, geliefden, dat jullie, net zo goed als de cliŽnten waar een ieder van jullie mee gaat werken, een keus hebben. Er zijn technieken die dit alles een stuk gemakkelijker zullen maken wanneer jullie evolueren.

 

Fysieke veranderingen.

De mensheid verandert. Het lijkt wel of jullie niet meer in je fysieke lichaam passen. Jullie voertuigen beginnen te evolueren om ruimte te scheppen voor de nieuwe geautoriseerde mens, maar dat gaat ook op voor vele zaken inclusief de sociale en economische structuren op jullie planeet.

 

Hier ligt de uitdaging. Voor jullie betekent succes dat je in staat bent iets alsmaar te herhalen. Dus gaan jullie je comfortabel voelen in je kleine routine. Het is als typerend voor de mens om zijn eigen routine te vinden, want daarin hun comfort en veiligheid. Maar daar komt verandering in. Vele van jullie beginnen uit hun veilige zone te komen, en weten toch niet waar het allemaal heen leidt, want

daarin ligt de schoonheid van deze expansie. Iedereen begint te expanderen, omdat jullie je energievelden al die tijd in hielden. Nu keren jullie weer in een expansief veld dat meer in de aard van je ziel ligt.

 

De sociale en economische structuren zullen een poging ondernemen om alles bij het oude te houden, en kunnen zelfs meer moeilijkheden veroorzaken voordat ze zich aanpassen. Het probleem is dat enkele van hen denken dat ze de leiding hebben en jullie toekomst kunnen bepalen.

 

Verander de structuur.

Zelfs als jullie een economische recessie hebben zoals onlangs het geval was, blijven de economische en sociale structuren het spel spelen zoals ze het altijd gedaan hebben, want dat beschouwen ze als succes, omdat het vroeger werkte.

Dus houden ze zich vast aan bestaande/verouderde structuren totdat ze van jullie vernemen dat het niet langer werkt.

 

Als jullie gedeprimeerd raken of je afvragen wie je bent, vragen wij jullie je comfortabel te voelen bij je eigen waarheid, want nu is het tijd je eigen waarheid te spreken en je niet langer in te houden. Als jullie je ooit hebben afgevraagd wie jullie werkelijk zijn, en of ťťn mens werkelijk een verschil kan maken, dan is het nu tijd om tot daden over te gaan.

 

Het is tijd dat een ieder van jullie boven de routines uitstijgen waar jullie gemeenschappen, economieŽn, onderwijs en andere instituten in zijn blijven steken. Nu is het tijd om te veranderen, want dat zal jullie kinderen, de volgende generatie, helpen met deze energie om te gaan die voor jullie zo moeilijk was te accepteren.

 

Het is tijd om boos te worden en beu te zijn van je zelf en je omgeving, en om de nieuwe structuren die geautoriseerde mensen steunt te creŽren. De wereld heeft zo lang zitten spelen met het concept oorlog, dus waarom was het nu zo moeilijk om verlost te worden van oorlog? Oorlog werd een geweldige commercie, een routine die erg succesvol werd sinds lange tijd.

 

Nu vragen wij jullie oorlog te voeren met je zelf. Knuffel dood met liefde. Deel met vriendelijkheid en doe alles wat je kunt om de tegengestelde richting op te gaan, maar laat je stem luid klinken. Het is de hoogste tijd. Je kunt niet de hele mensheid vertegenwoordigen, maar je kunt wel degelijk je zelf vertegenwoordigen. Wanneer ga je met de stroom mee?

 

Het is tijd je behoeften, wensen en verlangens te aarden, want zodra je dat doet, zelfs al zou je niet het verschil uitmaken, dan heb je nog duidelijk je wereld bepaald, en ben je begonnen aan het opbouwen van een nieuwe energie, evenals een nieuwe structuur om je denken heen. Dat is licht aarden, gronden, verankeren.

 

Wij zeggen jullie, geliefden, dat het jullie tijd is om dat wat je voelt ook uit te spreken. Telkens als jullie je verbinden op die nieuwe energie, scheppen jullie een hemel op Aarde. Het is tijd voor een nieuw soort oorlog.

 

Het is tijd dat we elkaar doodknuffelen en overladen met vriendelijkheid en liefde.

Geliefden, er verandert zoveel zo snel. Wij wensten dat we jullie de antwoorden konden geven, opdat jullie op de juiste plaats op de juiste tijd konden zijn.

 

Wij weten dat enkele onder jullie zich buiten de synchroniciteit hebben geplaatst, opdat jullie iets erg belangrijks konden doen, en jullie krijgen daar allemaal de kans toe.

Het maakt dus niet uit waar jullie je nu of over 5 jaar bevinden, vertrouw erop dat jullie geleid en begeleid worden. Besef dat als jullie zouden luisteren, jullie deze informatie rechtstreeks via je eigen hart zal ontvangen.

 

Aard dat licht, en maak er de mooiste energie ter Aarde van, want het zal jullie verankeren in alle toekomstige dagen. Jullie samen elkaar bij de hand vasthouden, en in deze volgende evolutiefase,

 

Het is met de grootste eer waarmee wij jullie begroeten vandaag, en wij vragen jullie gewoon elkaar te bejegenen met het grootste respect. Voed elkaar bij elke gelegenheid, en jullie zullen steeds beter worden in fijn samen spelen.

 

Espavo.

 

De groep

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken