Terug naar overzicht | Afdrukken

Veranderend Magnetisme

De Eindtijd opnieuw bekeken. Gechanneld door Steve Rother ©

 

Van Steve:

De groep heeft deze maand een bericht over de Aarde en de magnetische velden waar we allen in leven. Ze legden uit hoe het alle mensen zou beïnvloeden, en hoe we ons er op konden voorbereiden. Ze vertelden dat het magnetische veld in de afgelopen 100 jaar meer dan 10% is afgenomen.

 

De groep sprak over de cycli van verschuivende magnetische polen op Aarde, die zich elke 500.000 jaar voordoen, en dat die cyclus ver over tijd is. Ze zeiden wel dat de Aarde geen poolverschuiving zal manifesteren, omdat wij dat al veranderd hebben. Toch blijft er nog veel werk over en de Aarde zal enige magnetische fluctuaties ervaren, die vreemde verschijningen zullen genereren, welke gevoeld zullen worden door sensitieve mensen. Ach wat grappig!

 

Ze zeiden dat deze afname van magnetisme een bijdrage levert aan de algemene verlichting van de mensheid, die thans plaatsvindt, en dat er iets bijzonders was aan de 3 jaren vóór en na de laatste dip die in 2012 voorvaalt.

 

Zijn jullie er klaar voor?

Stevige hugs en geniet van deze maand!

 

Groeten van Thuis.

Er is vandaag magie in deze zaal. Jullie koesteren een hoopvolle verwachting die werkelijk magisch is. Eigenlijk zou het ‘magnetisch’ genoemd kunnen worden, want jullie creëren magie met elke ademteug in je voertuig waar je geest/spirit doorheen schittert…

 

Vandaag willen we jullie inzichten geven van het grotere plaatje die je zullen helpen de komende jaren en dagen door te komen. We hebben al gesproken over de vele zaken die plaatsvinden en de veranderingen voor iedereen op Aarde. We hebben jullie ook concepten geschonken van zaken die je mocht loslaten en zaken waar je naar uit mocht reiken.

 

Het gaat er nu om dat jullie je ware macht/autonomie, en de ware luister van wie jullie werkelijk zijn manifesteren in de wereld van vorm. Vandaag zullen we jullie zeggen hoe jullie in deze kleine plek passen die jullie de Aarde noemen. We zullen het hebben over hoe de vork in de steel zit, omdat enkele zaken wat dat betreft zullen veranderen.

 

Vier uiterst belangrijke punten voor de Reis van je Ziel!

Veel mensen zullen deze veranderingen in hun fysieke lichaam voelen, maar eerst zullen ze het emotioneel moeten verwerken, en dat is al aan de gang. Veel mensen worden vreemde, aparte emoties gewaar, zonder te beseffen waar het vandaan komt.

 

Het gaat niet om mannelijke of vrouwelijke onbalans, het gaat evenmin om het besef van liefde of angst. We hebben het gewoon over andere emoties die jullie onbekend zijn, en nog niet kunnen definiëren. Vergun het ons jullie te laten zien wat er gaande is, opdat jullie de deur open kunnen houden voor hen die jullie volgen. Laat ons eerst spreken over het geboorte proces. We hebben dit al eerder besproken, maar er zijn vier belangrijke zaken die een ziel overweegt als ze op het punt staat het spel van belichaming in te gaan.

 

De eerste overweging is je naam.

Het is een frequentie waar ze elke dag mee leven en een vibrationeel effect hebben op de hele reis. De ziel besteedt veel energie om de gekozen naam vóór de fysieke geboorte in de gedachten van de ouders te projecteren. Soms geven de ouders hier gehoor aan, en soms geven ze het kind de naam van een filmster.

 

De werkelijkheid is dat je hierover volledige beheersing hebt, en dat jullie je naam kunnen veranderen, wat wel vaker gebeurt tijdens deze sessies omdat je hogere frequenties binnengaat. Jullie beginnen je eigen werkelijkheid te kiezen

 

Oneindigheid versus eindigheid.

De tweede overweging komt op zodra de ziel de sluier passeert, want wanneer je geboren wordt steek je over van oneindigheid naar eindigheid/begrensdheid… Ja, de Hoeder vraagt ons nu of dat wel een bestaand woord is.

 

Daar zijn we niet zeker van, en eigenlijk kan het ons ook niet boeien; hij voert vaak van die innerlijke dialogen, en net zo vaak negeren we hem gewoon… Dat is goed, hij begrijpt het!

 

Welnu, wat er gebeurt wanneer een ziel de sluier passeert, is dat ze magnetische indrukken opdoet die ze gedurende haar ganse incarnatie meedraagt. Jullie zien je zelf niet als magnetisch, omdat je niet van metaal noch ijzerhoudend bent. Maar jullie zijn niettemin magnetisch op een veel grotere schaal dan je ooit hebt leren meten.

 

Je kunt het niet meten in Gauss; het ganse magnetische spectrum is veel breder dan thans bekend is. Er liggen onder het oppervlaktemagnetisme van alles op Aarde zeer subtiele magnetische velden. Deze rasters/grids zijn van een andere golflengte dan wat jullie tot nu toe hebben gemeten, en zij zijn de manier waarop jullie op je omgeving reageren.

 

Wij hebben dit als Universele Energie bestempeld, maar het kent op Aarde vele namen. Het is de energie die overblijft als alle omliggende elektromagnetische frequenties uit een vacuüm zijn verwijderd. Veel hiervan zal bekend worden in de komende zeven tot tien jaar.

 

Wanneer jullie de sluier passeren en eindig/sterfelijk worden, ontvangen jullie magnetische implantaten voor de rest van je Aardse leven. Het geeft jullie bepaalde kenmerken, of krachten/zwaktes naarmate jullie er aandacht aan schenken. Jullie kiezen dat implantaat uiterst zorgvuldig, omdat het perfect van pas komt in je levensles en – doel. Als iemand een astrologische of numerologische reading doet op je geboortedag, lezen ze in feite die implantaten.

 

Positie in het gezin.

Dus nu heb je een naam en een geboortedag. De derde overweging is de positie in het gezin. Dit is van hoge importantie, omdat het van belang is binnen familie constellaties en familiedynamiek, terwijl de ziel opgroeit in de meest vormende jaren. Enig kind, het oudste, jongste of middelste kind, ongewenst of onverwacht en toch gewenst, tweelingen, meerlingen of liefdevol geadopteerd etc. alles is mogelijk.

Transitie.

Het vierde punt van overweging is het moment dat de ziel overgaat. (Er staat in het Engels ‘dies’ maar een ziel sterft nooit!) Aangezien de ziel tijdens de hele incarnatie magnetische implantaten draagt, is het van belang deze implantaten los te laten als de ziel de transitie naar Thuis maakt.

 

Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden via specifieke tijdramen die je vóór je geboorte hebt ontworpen. Wanneer die ramen opdoemen, krijgt de ziel de kans op naar Thuis terug te gaan. Toch kan de ziel op de planeet van Vrije Keus in harmonie met alle 11 dimensies (11 aspecten van het Zelf) er voor kiezen, te blijven.

 

Wanneer die keus wordt gemaakt, ervaart de mens dat wat wij een Fantoom Dood noemen. Op dat moment gaat de ziel door een duistere nacht en komt als herboren terug met een bepaald doel, een bewuste richting.

 

Steve reageert met: “Dit is een korte versie van een belangrijk onderwerp. Er is in de loop der jaren veel door de groep geopenbaard over de Fantoom Dood. Het boek Spirituele Psychologie bevat nagenoeg het hele onderwerp.”

 

Magnetisch Universum ~ Harmonieus Magnetisme

Het doel van het onderwerp van vandaag is jullie duidelijk te maken hoe belangrijk magnetisme in je leven is. Van de vier belangrijke punten, gaan er twee over magnetisme. Jullie leven als magnetische wezens, hoewel jullie niet van metaal zijn; zijn jullie elektrisch van aard.

 

Telkens als er elektriciteit stroomt, is er simultaan een gelijkwaardig magnetisch veld. Eigenlijk zijn ze één en dezelfde, zijn ze identiek. Jullie zijn allemaal magnetische, chemische wezens. Wanneer er een gedachte bij je opkomt, wordt er een chemische stof aangemaakt, die er voor zorgt dat de elektrische lading (de gedachte) door delen van je hersens kan gaan.

 

Dit is hoe jullie functioneren; telkens als je een gedachte hebt, veranderen jullie je chemische eigenschappen en dus ook je magnetische veld, hoe gering dan ook!

Dat subtiele en vooralsnog onmeetbare magnetische veld van jullie is direct verbonden met de Universele Energie waarop het Universum rust.

 

Elke keer dat je een gedachte hebt, sturen jullie een magnetische indruk het Universum in. Het activeren van de epifyse versterkt die verbinding, en alle gedachten die er in besloten zijn, enorm. Het tijdsverschil dat als bescherming werd gebruikt tegen willekeurige en potentieel schadelijke gedachtepatronen is snel aan het afnemen.

 

Het magnetische Universum verandert en verspringt iets als je een gedachte hebt, en het beantwoordt jullie verzoeken altijd met: “EN ZO IS HET!” Op deze manier is het Universum een spiegel, die harmonisch/magnetische gedachten reflecteert. Zo hebben jullie alles geschapen, ook het Universum! Dit wordt als het ware gemanifesteerd door harmonisch magnetisme.

 

Harmonische boventonen of flageoletten weerspiegelen energie in verschillende patronen, en dat is waarom de meeste creaties die jullie uitzenden, terugkomen en dat waarom je vroeg op een iets andere manier geven. Veel mensen vragen om iets, ze willen meer van het een of ander. Beseffen jullie eigenlijk wel dat om iets vragen voor het Universum überhaupt een uiting van gebrek is? Realiseer je dat als je iets vraagt, je letterlijk tot uitding brengt dat je beperkt bent!

Jullie brengen gebrek/beperking tot expressie. Welnu, wat staat daar tegenover?

Vind zaken waar je dankbaar om kunt zijn. Nog belangrijker is het dat je al dankt voor alles wat je wenst, en in je hart weet/beseft dat het er al is!

 

Vervroeg dingen in lineaire tijd en het werkt. We zullen jullie zeggen waarom dit nu meer dan ooit van toepassing is. Omdat jullie magnetische wezens zijn, creëren jullie met en reageren jullie op alles wat eveneens magnetisch is.

 

Dit gebeurt er als je vonken tussen 2 mensen over en heer ziet schieten. Het is magnetisme dat in feite die verbindingen schept; het is wat jullie vonken noemen en het menselijke magnetisme dat mensen tot elkaar aantrekt. Maar het is veel meer dan dat.

 

Het brengt niet alleen geliefden magisch tot elkaar, het creëert ook de ruimte voor contracten die vervuld moeten worden en brengt Spirituele Families samen. Eigenlijk is dat exact hoe dit bericht jullie bereikte. Jullie hebben een magnetische connectie met de Aarde en alles wat met haar verbonden is.

 

Wij spreken op een veel dieper niveau n tot jullie dan wat je simpelweg ziet of hoort, en het wordt tot stand gebracht door die verbinding. Die magnetische connectie geeft jullie het vermogen om te spelen op een effen speelveld. Tot nu toe werd het meestal onbewust tenminste halfbewust gebruikt, maar het is een van jullie grootste kwaliteiten en de basis voor jullie scheppende vermogens.

 

Veranderend magnetisme.

Veel mensen beseffen dat de magnetische velden van de Aarde voortdurend in beweging zijn. Het was nogal fortuinlijk dat jullie jaren geleden veel van de technologie ontdekten die jullie tegenwoordig benutten voor navigatie, die niet langer afhankelijk is op het Aardmagnetisme.

 

Jullie leerden radiogolven van satellieten te weerkaatsen om zo jullie positie met driehoeksberekening (goniometrisch) te weten te komen; jullie noemen dat GPS.

De waarheid is dat jullie hebben geleerd om dingen anders te doen. Eens te meer paste de mensheid zich op de juiste tijd aan, en het magnetisme van de Aarde staat op het punt te veranderen.

 

Zwangere Aarde verliest Aantrekkingskracht.

We hebben al eerder gezegd dat de Aarde niet ziek is, ze is zwanger. Ze staat op het punt te baren, en vlak voor die geboorte zullen er veel veranderingen in de Moeder zijn.

 

Ingrijpende energetische, emotionele en fysieke veranderingen, moeten ene lichaam drastisch wijzigen om dat wonder wat geboorte heet te huisvesten… Slechts 100 jaar geleden was er op Aarde 10% meer magnetisme dan nu.

 

De zwaartekracht en het magnetische veld van de planeet nam gedurende lange tijd langzaam af, en veel drastischer in de laatste 100 jaar. Dat betekent dat er 10% minder aantrekkingskracht is om je hier te houden…

 

Die verandering in de Aarde heeft meer gedaan voor het proces van menselijke verlichting dan je denkt. De Aarde maakt deel van jullie uit, en reageert om het Universele Energieveld van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit is de reden waarom zoveel mensen over de hele wereld beginnen te ontwaken en zeggen: “Dat was een prachtig spel, maar wat is de volgende stap?”

De mensheid begon grotere en belangrijkere vragen te stellen, en daarmee nam de volgende evolutionaire stap een aanvang.

 

Mensen beginnen zich nu te openen voor andere waarheden, en ze beginnen meer nieuwe mogelijkheden te zien dan ooit tevoren, deels omdat ze niet beperkt worden door het magnetisme dat hen tot nu toe flink geaard hield. En hoewel mensen weerstand bieden aan het loslaten van polariteit, nemen ook die magnetische velden af.

 

Dit is overigens ook de reden waarom wij van meet af aan hebben gezegd dat Universele Energie eenheid schraagt en gescheidenheid weerstaat, en dat wordt sterker en belangrijker naarmate de mensheid evolueert. Separatisten en hun denkbeelden mogen dan luidruchtig met hun banieren van angst verdwijnen, maar verdwijnen zullen ze.

 

Dit is het gevolg van de zwaarte van de dualiteit, die veroorzaakt werd door de sterke magnetische zwaartekracht van de Aarde. Het is hoog tijd voor autonomie van alle mensen overal ter wereld. De Aarde heeft jullie bevrijd om te evolueren, want dat is de enige manier waarop de nieuwe energie jullie zal ondersteunen.

 

Momenteel kan het helpen te weten dat de kracht niet ligt bij het juiste kwantum mensen, maar veel meer in het aantal verbonden der mensheid. Dit geldt voor alle niveaus, zowel individueel als collectief. Bijvoorbeeld regeringen op Aarde werden alleen maar sterker als ze met anderen samengingen.

 

Dit is gebeurde in de lagere frequenties van de mensheid door ze met geweld te overheersen, en later, toen de collectieve frequentie steeg, door overeenkomsten en samenwerkingsverbanden. Door die vermengende factor te beperken of te stoppen zal zelfs de sterkste economie doen wankelen.

 

Zelfs degenen onder jullie die het op zich genomen hebben om verbintenissen en samenwerkingsverbanden aan te gaan met gelijkgestemden voor persoonlijke groei of om de vreugde die het schenkt, zullen enorme vorderingen maken in de evolutie, de communicatie en de educatie van de ganse mensheid.

 

We hebben al eens de suggestie gedaan om ‘Autonome Groepen’ te vormen. Dit is hetzelfde als de beste zaden in de meest vruchtbare grond planten in de beste tijd van het jaar.

 

Poolkanteling ~ Eind Tijden?

De magnetische velden van de Aarde zijn al gedurende onheuglijke tijden aan het verschuiven, en in de afgelopen 10 jaar is hun snelheid alleen maar toegenomen.

Ongeveer eens in de 500.000 jaar veranderen het magnetisme van Noord naar Zuid.

 

Wij hebben jullie dit al eens verteld, en we hebben gezegd dat het al vijf maal eerder is voorgevallen in de geschiedenis van deze planeet. De signalen voor een poolverschuiving zijn erg eenvoudig, en toch specifiek. Er afzwakking van het magnetische veld van de Aarde gaat aan elke poolverschuiving vooraf.

 

Studies van de lagen van de Aarde tonen een substantiële afzwakking van het aardmagnetisme zoals vlak voor een poolverschuiving. Dit was de voorbereiding, want het was de bedoeling dat de Aarde zou eindigen. De Aarde is al lang over tijd voor een poolverschuiving en alle signalen doen zich nu voor. Vergun het ons dit uit te leggen. Het spel op planeet Aarde was oorspronkelijk bedoeld om te eindigen tussen 2000 en 2012.

Het zou ongeveer 12 jaar duren om deze prachtige planeet van jullie te doden, maar in de blessuretijd van het spel veranderden jullie de uitkomst. Jullie veegden het zand uit je ogen en begonnen vragen te stellen; waarom en hoe?

 

Jullie begonnen verantwoording voor je zelf te nemen en verhoogden daarmee je eigen macht drastisch. De mensheid ging voorbij de markeringen van de eindtijd, die door vele werd voorspeld in 2012.

 

Aanvankelijk heel langzaam en voorzichtig, maar dan allengs sneller begonnen mensen over de hele wereld de slaap uit hun ogen te wrijven en te ontwaken uit de droom. Dan, op een van magie doordrenkte ochtend, zullen alle mensen ontwaken en ze zullen dingen gaan waarnemen vanuit een hoger perspectief. Het is magisch te zien hoe dat proces zich nu op Aarde ontvouwt.

 

Dus, hoe vindt dit nu plaats? De Aarde vermindert heel snel haar magnetisme en zwaartekracht. Echter, jullie zullen de poolverschuiving NIET meemaken, omdat de mensheid in dit stadium van haar evolutie de sterke aantrekkingskracht in densiteit en het zware gravitatie magnetisme NIET langer nodig heeft om te groeien.

 

In plaats van een snelle verschuiving zal er een langzamer en geleidelijker nivellering plaatsvinden, in combinatie met een lichte terugkeer van iets van het Aardmagnetisme. Het volledige aardmagnetisme zal allengs terugkomen, maar de mensheid zal geëvolueerd zijn, en de fysieke lichamen zullen met gemak in staat zijn die magnetische velden te transformeren om verlichte en autonome gemeenschappen te vormen.

 

Dit is verkondigd als de grootste vooruitgang in gans het Universum. Vele aanpassingen zijn nodig, en dat is nu begonnen. In de tijd dat het magnetisme op het laagste niveau is, krijgen jullie de grootste kansen om op alle gebieden te groeien. Zie het maar als een springschans voor de nieuwe mensheid. Het laagste niveau van het magnetische veld is ongeveer drie jaar voor 2012 en drie jaar daarna.

 

De gebeurtenissen die zich nu voordoen waren oorspronkelijk bedoeld voor de laatste ronde. De Aarde was ingeroosterd om een zesde en laatste poolkanteling te maken. Alle weerspatronen zouden veranderen, 95% van alle leven op Aarde zou verdwijnen om herboren te worden op lagere niveaus of op een planeet die op Mars lijkt

 

Niets van dit al zal plaatsvinden omdat jullie gezegd hebben: “Ik ontwaak uit de droom en ik neem mijn eigen macht in handen”. Wij zijn ontzettend trots op jullie. Het was onze grootste wens om ook maar een glimp van Her-innering op Aarde te zien. We zouden eonen aaneen moeten wachten voordat de vonken op zouden gloeien, maar hier zijn jullie, en je ontvlamt over heel de Aarde!

 

Licht aarden.

Laat ons je iets vertellen dat zal gebeuren, omdat het jullie kan helpen als je op dat laagste magnetische niveau komt. De Aarde zelf zal enige anomalieën of afwijkingen ervaren door de allesomvattende energetica en het magnetisme op de planeet.

 

Wat zal gebeuren is dat jullie ineens fluctuerend magnetisme zullen ervaren waar je gewend was aan constant stabiel magnetisme. Dit is een deel van wat jullie nu voelen. Het is slechts tijdelijk, en het zal waarschijnlijk maar een paar jaar duren, maar het zal veel elektronische apparaten in de war brengen, totdat jullie leren hoe jullie je apparatuur op andere wijze kunnen aarden.

Jullie zullen het zeer snel onder de knie krijgen want mensen passen zich snel aan. Dat is iets waar jullie erg goed in zijn. Want zelfs ondanks dat het magnetisme op Aarde weer zal toenemen, de densiteit/dichtheid zal niet terugkeren, want als je eenmaal iets weet, kan je het ook niet bewust vergeten.

 

Als jullie eenmaal verheven zijn van die zwakke densiteit en aantrekkingskracht, zullen jullie nimmer meer in de dichtheid terugkeren. Het maakt deel uit van de menselijke herbedrading, die thans plaatsvindt terwijl jullie fysieke voertuigen zich aanpassen om meer Licht vast te houden.

 

Let op de Zon

Let ook op de Zon als die zijn nieuwe rol op zich neemt. Oorspronkelijk stond de zon ingeroosterd om zijn polen simultaan met die van de Aarde te verschuiven. Dit zou de Aarde de magnetische harmonische duw hebben gegeven om haar polen razendsnel en volledig te kantelen naar een nieuw begin.

 

Zonder deze kosmische assistentie van de Zon, zou de verschuiving van de Aarde te lang hebben geduurd en permanent haar omwentelingen hebben verstoord. Die magnetische harmonieuze actie is de oorzaak van vroegere geslaagde verschuivingen.

 

Nu echter, ondanks dat de tijdlijn voorwaarts is geschoven, zullen de polen op Aarde NIET kantelen. De Zon, die ingeroosterd was om zijn eigen magnetische polen eind 2012 te kantelen, is nog steeds dicht bij zijn oorspronkelijke schema.

Dit is het nieuwe scenario; wanneer onze zon de volgende keer zijn polen kantelt zal dat samenvallen met het laagste magnetisme niveau op Aarde.

 

Dit is een magische periode om mens te zijn! Vrienden, jullie hebben verdiend wat er staat te gebeuren. Een wonder staat jullie te wachten. Geliefden, put vreugde uit deze rit. Ja, natuurlijk zullen er dingen veranderen. Ja, natuurlijk zullen jullie vreemde, excentrieke emoties ervaren. Jullie zullen ontdekken dat jullie je zomaar als een 3-jarig kind gedragen, en het is prachtig. Wij vragen jullie slechts je zelf niet te oordelen.

 

Begrijp dat het een ieder op Aarde overkomt, en dat wanner je ontdekt dat je zonder enige reden emotioneel en bang bent, of negatieve gedachten hebt, dat het gewoon aan die veranderde magnetische velden ligt. Het ontbreekt jullie dan aan de comfortabele basis die je mocht ervaren tijdens dit geboorteproces.

 

Dolende negatieve gedachten creëren niet veel, maar je zelf oordelen dat je ze hebt is erg destructief.

 

Is het een jongen of een meisje?

Wat zal de moeder ter wereld brengen? Dat vragen vele mensen zich af. Houdt dat in dat er een Nieuwe Aarde zal zijn? Nee, ze geeft geboorte aan een Nieuwe Mens, en hier zit je dan. Gaia, Moeder Aarde gaf geboorte aan een nieuw mens door haar magnetische velden anders dan ooit tevoren te reduceren. Ze creëert zichzelf opnieuw, om de nieuwe mensheid, haar kinderen te huisvesten.

 

 

En hier zitten jullie en je vraagt wat je kunt doen… Jullie zijn hier leven na leven, na leven gekomen om te scoren, om mensen te helpen. Soms zijn jullie enorm gefrustreerd geraakt in een leven waar je met niemand informatie kon delen. Maar hier zijn jullie dan, en ze beginnen ein-de-lijk te luisteren, en het werkt!

Het komt allemaal samen zoals jullie ‘in den beginne’ gedroomd hebben, en nu begint de magie zich te ontvouwen.

 

Jullie zullen zien hoe de energie van Thuis zich in een andere vorm op Aarde verankert, omdat jullie evolueren tijdens dit proces, en je fysieke voertuig begint te veranderen. Dit zal de poort openen om de nieuwe menselijke blauwdrukken te benutten die thans op Aarde beschikbaar zijn…

 

Wij hopen dat jullie niet meer dan een prachtige menselijke ervaring zullen hebben. Wij hopen als je Thuis komt, dat je blauwe plekken en littekens op je lichaam en ziel hebt opgelopen tijdens die menselijke ervaringen. Ze zullen gedraghen worden als trotse insignes als je Thuis komt.

 

Geliefden, wij zullen jullie met open armen ontvangen. Jullie zijn onze helden. Jullie volbrengen iets waarvan wij alleen maar konden dromen dat het zou gebeuren. Hier zijn jullie dan, en jullie spelen het spel elke dag uit, wij zijn ongelooflijk trots op jullie.

 

Ook al stoppen we zo dit bericht, we laten jullie nooit alleen. Wij zijn altijd nabij, en wij zijn zeer vereerd dat jullie ons deze kans gunnen zo rechtstreeks met jullie in verbinding te zijn.

 

Wij vragen jullie elkaar met het grootste respect te bejegenen. Voed elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. En besef dat het een prachtig spel is dat je samen tot een mooi einde brengt.

 

Espavo,

 

De groep.

 

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar overzicht | Afdrukken