Terug naar overzicht | Afdrukken

Het Leven is een Zelfvervullende Profetie

Het Laatste Bedrijf voor 2012. Gechanneld door Steve Rother ©

 

 

Groeten van Thuis,

We hebben nogal wat te melden vandaag, dus we beginnen meteen met de informatie, omdat er terwijl we spreken een enorme energie verschuiving op deze planeet plaatsvindt.

 

Vele van jullie krijgen er in je persoonlijke leven mee te maken. Vele van jullie zullen het ervaren als een terugval, of als een koersverandering, en soms ook als een nieuwe richting die het overwegen waard is. Wat je ook overkomt, of hoe zich dat in je wereld manifesteert, wij vragen jullie het eerder als mogelijkheid te beschouwen dan als in een bepaalde richting geduwd worden.

 

Het belangrijkste waar we jullie aan willen herinneren is dat jullie de scheppers zijn, jullie zijn de magiërs van het Spel. Jullie wensen en jullie passie hebben de prioriteit in jullie leven. Jullie overtuigingen hebben jullie er vaak van weerhouden dingen te vinden of situaties naar je hand te zetten, want dat zou je echt helpen om in je passie te gaan en je ware werk te beginnen.

 

Daar komt een eind aan. Wanneer jullie naar de volgende niveaus opschuiven, zullen jullie naar dingen kijken vanuit een geheel ander perspectief.

 

Gelaagde werkelijkheid.

Het was niet zo lang geleden dat wij met de Hoeder in een vliegtuig zaten op weg naar Heathrow Airport bij Londen. Het vliegtuig kwam door een laag wolken, en de Hoeder maakte zich druk, want alles wat hij door het raampje kon waarnemen waren witte watten omdat hij zich midden in een wolk bevond.

 

Zijn waarneming was zeer beperkt in dat veld en hij kon het grote geheel niet overzien. Het vliegtuig ging door de wolkenbank en plotseling gloorde er nieuw daglicht als om de start van een nieuwe dag te markeren. De Hoeder was verbaasd, maar zag beneden zich alweer een nieuwe wolkenbank. En al snel daalde het vliegtuig door een nieuw wattengebied waar hij geen zich had.

 

En weer zag hij daarna een prachtige laag wolken op een lagere hoogte. Het vliegtuig ging door verschillende lagen wolken om te landen, verschillende punten van waaruit je het leven en de gebeurtenissen daarin kan bekijken. Dit is wat een ieder van jullie overkomt.

 

Jullie gaan niet alleen door verscheidene lagen heen, maar in plaats dat jullie de landing inzetten, stijgen jullie op! Telkens als je een nieuwe laag wolken tegenkomt, is het van belang dat jullie uitkijken en beslissen wat nog bij je past. Telkens wanneer je dat doet zullen jullie van een hoger perspectief kijken, waar je meer zicht op je eigen grotere plaatje krijgt.

 

Wanneer jullie door die verschillende lagen gaan, komt er een moment waarin je compleet geblokkeerd of blind waant, het zal slechts tijdelijk zijn. Kort daarop zullen jullie door een nieuwe laag gaan, en weer alles van een geheel ander perspectief kunnen overzien.

 

Nu gaan jullie met grote regelmaat door die lagen. Wennen aan verandering zal jullie helpen door deze transitie te gaan.

Voorspellingen die uitkomen.

Er liggen drie jaren voor jullie die zeer kritiek zijn. Wat er in die tijd plaatsvindt, plus de lancering van die geheel nieuwe energie, zal de energie voor de mensheid in de komende duizend jaar bepalen.

 

Dit is niet nieuw, het is al eerder op vele manieren gezegd. We zullen gewoon een andere draai geven een de informatie die jullie hebben gekregen, opdat jullie het nu het perspectief krijgen van boven de wolken.

 

Zoals vele van jullie hebben geleerd en wat door verschillende meesters werd voorspeld, is dat Jezus Christus naar de Aarde terug zou keren en duizend jaar in vrede zou regeren na Armageddon. Jullie zitten midden in wat je Armageddon zou noemen.

 

Wat jullie hebben geleerd over Jezus Christus’wederkomst om duizend jaar in vrede te regeren was absoluut waar. Het gaat echter niet om één individu, het gaat hier om jullie allemaal. Dit gaat tevens om de eerste volledige stap in het Tijdperk van Autorisatie. De energie komt door jullie heen, en het gaat er om dat jullie ruimte scheppen om het zo vaak als maar mogelijk is door te laten komen.

 

Dus, wanneer je in de spiegel kijkt en zegt: “Ik ben niet goed genoeg”, of: “Ik ben niet perfect genoeg”, werpen jullie blokkades op die niet alleen jullie hinderen, maar ook de god in jullie! Het eerste wat wij jullie vragen is te stoppen met je zelf te oordelen

 

Zie eerder mogelijkheden dan moeilijkheden. Neem de kans waar om te groeien als er iets negatiefs gebeurt, want daar heb je het in eerste instantie voor opgezet. Er is iets belangrijks dat je ervan kunt leren, of het zal hierna letterlijk afdrijven.

 

Het Geheim van het Leven.

We hebben uitdrukking die we met jullie willen delen. We hebben het al eerder gezegd, maar het wordt nu belangrijker dan ooit. Als jullie waarlijk weten wat die uitdrukking betekent, weten jullie ook waarom je op Aarde bent. Dan weet je waar het Spel om gaat, en dan hoef je alleen nog maar de puzzelstukjes op hun plaats te leggen.

 

De uitdrukking is simpel: “Het Leven is een Zelfvervullende Profetie” Zodra jullie dat snappen, zullen jullie meer begrijpen, zowel individueel als collectief. Vergun het ons jullie enkele voorbeelden te geven.

 

Niet zo lang geleden begon men te schrijven over een zeer interessante reeks gebeurtenissen die op Aarde plaatsvonden. We zullen het hier met jullie over enige van de meest fascinerende delen daarvan hebben. Op een gegeven ogenblik werd er gechanneld dat er 3 dagen duisternis zouden zijn voordat de Aarde de fotonengordel binnen zou gaan en nieuwe energie op Aarde zou indalen. Er werd zelfs een datum genoemd.

 

Die informatie raakte een snaar, en werd erg populair. Het omvatte tevens belangrijke informatie die de mens hielp evolueren. Maar zodra het door iemand werd uitgesproken en gehoord, begon de mensheid te veranderen/evolueren en de informatie aan te passen. De behoefte om dit, of enige andere realiteit, lijfelijk te ervaren was niet meer nodig.

 

Er werd gezegd dat die gebeurtenis op een bepaalde datum in een bepaald jaar zou voorvallen. Dan komt de grote dag, en daar staan ze dan op een berg om de fotonen gordel welkom te heten… en er gebeurde niets.

 

Men dacht dat het in een andere dimensie moet zijn voorgevallen, of op een andere manier tot stand is gekomen, hoe dan ook het gebeurde niet zoals het was voorspeld. Vele mensen reageerden dan ook alsof het vals alarm was: “Och, het kon ook niet waar zijn, omdat het niet op de voorspelde dag gebeurde, het kon gewoon niet waar zijn…”

 

Men distantieerde zich toen van de informatie, en vele mensen vertrouwden het niet meer. Een poosje was het rustig, maar even later kwam de energie weer terug. En weer was de fotonengordel het gesprek van de dag, evenals de drie dagen van duisternis en alle energie die erbij betrokken was.

 

Wij vertellen jullie dit omdat veel waarheid uit het originele bericht zich nu begint te ontvouwen. Ook al was de werkelijkheid veranderd voordat de gebeurtenis plaats vond, het was geprojecteerd in de geest van machtige scheppers.

 

Nu zeggen wij jullie dat deze realiteit Hier & Nu ervaren mag worden, niet omdat het werd voorspeld, maar omdat het resoneert met zo vele harten en geesten. Zien jullie nu wat er gebeurt als er grote ideeën in de geest van scheppers worden geprojecteerd?

 

Hologrammen zijn Energievormen die Materie aantrekken.

Wij hebben jullie gezegd dat wij zien hoe de buitenlaag van het hologram van de Aarde dat jullie aan het bouwen zijn spoedig manifest zal worden. De Aarde was een hologram; een gedachte van god, in de ruimte waar vele gedachten samenkwamen en een 3D energievorm schiepen die materie aantrok.

 

Materie/stoffelijkheid zocht zich een weg om dat wat jullie de planeet Aarde noemen, en alles er omheen te creëren. Er vinden thans vele gebeurtenissen plaats, en wanneer dit oorspronkelijke hologram arriveert en het eerste hologram van de aarde overdekt, zal dat een energetische beweging zijn.

 

Zodoende is het mogelijk dat jullie werkelijk drie dagen duisternis er omheen creëren. Jullie zouden zelfs werkelijk een nieuwe energie scheppen die voor jullie de fotonengordel is, simpelweg omdat het zich in jullie geest heeft vastgezet. Jullie zijn de scheppers, vrienden, en de magie is niet minder omdat jullie het hebben gecreëerd.

 

Dat is de ware magie van wie jullie zijn. Wanneer jullie in harmonie met andere wezens scheppen, gebeurt het ook werkelijk. Dat is waar jullie nu precies zijn, je begint manier te vinden om in harmonie te creëren, want het leven is een zich zelf vervullende profetie. Wat jullie waarnemen zal alle werkelijkheid scheppen die jullie nodig hebben om het voor jullie ook echt te maken. En wees je ervan bewust dat het een Spel is!

 

De Grote Vraag: Waarom?

Jullie zijn geen mensen. Tijd bestaat niet, toch hebben jullie elke seconde van iedere dag met dat concept gefunctioneerd… Jullie hele energie lijkt gevangen in ene klein lichaam, waarmee jullie je tussen tijdframes in bewegen. In het echt zijn jullie een grote geest die pretendeert dit Spel te spelen. Wij vragen jullie: “Waarom?”

Wat willen jullie hiermee bereiken? Het is namelijk hoog tijd dat jullie heel helder voor ogen hebben wat je doel is, waar je focus op is gericht. Dit impliceert niet dat je het niet kunt veranderen. Het houdt wel in dat het, voor alles, nu tijd is om jullie Passie & Focus te vinden.

 

Wat maakt jullie van binnen Lichter? Dat is het deel van Thuis waarmee je op Aarde kwam, dat is wat jullie nu zullen doen om deze nieuwe Aarde te helpen manifesteren. Wees niet bang voor je dromen, vrienden. Beschouw de zaken niet als goed of slecht, juist of verkeerd, boven of beneden…

 

Ga liever je hart binnen. Wat geeft je en energie of waaraan verlies je het? Dat zijn de grootste stukken die boven water komen. Geniet van die creaties en ontdek een manier om je Passie tot expressie te brengen. Schep vreugde in de fotonengordel en in dat wat jullie drie dagen van duisternis noemen.

 

 

Koester je in die energie. Begrijp dat mensen het fijn vinden om bang gemaakt te worden, het ligt immers in jullie aard. Jullie houden van licht. Daarom houden jullie er ook van om bang te zijn voor het donker. Dat is de reden waarom jullie naar zoveel enge films kijken. Geniet er maar van, want het is een prachtige menselijke ervaring.

 

Maar houd in de gaten dat het allemaal binnen jullie perspectief is, want er is niets dat ‘echt’ is. Angst is slechts een gebrek aan licht. Als scheppergoden een gebrek aan licht vasthouden en projecteren, kunnen ze met hetzelfde gemak in de negatieve als in de positieve polariteit creëren.

 

Besef, geliefden, dat het leven een Zelfvervullende profetie is! Wat willen jullie daarvan maken? Wat is nu jullie grootste wens?

 

De Profetie van 2012.

Daarmee vragen wij jullie nu de volgende stap te doen, want het ligt nu vlak voor je! In het jaar 2010 zal er een enorme verschuiving zijn op deze planeet. Een ieder van jullie zal er op een of andere manier deel van uitmaken. Niemand is hiervan uitgesloten.

 

Jullie eigen fysionomie is aan het veranderen en zich aan het aanpassen opdat jullie meer licht kunnen absorberen dan ooit tevoren. De seksuele energie in jullie lichaam zal vrijwel ogenblikkelijk het tienvoudige worden van wat het was.

 

Degenen die ongemak ondervonden van die energie, zij die uit het verleden littekens hebben overgehouden, ja zelfs zij die er aan gewerkt hebben en er nog steeds niet klaar mee zijn, ondervinden de grootste problemen in deze transitie. Dit zijn de momenten waarop jullie als Healers en Leraren er mogen zijn, om de energie in goede banen te leiden, om de ander bij de hand te nemen.

 

Vele van jullie aarzelen nog, met het excuus: “Ik weet niet genoeg. Ik heb hier niet voor gestudeerd. Wie ben ik om een ander te helpen?” Het is precies waarom je hier bent, en waarom je zo vaak opnieuw op Aarde bent geïncarneerd. Soms zijn jullie zelfs teruggekomen nadat alle lessen waren geleerd, enkel om hier behulpzaam te zijn bij het ontvouwen van de wonderen.

 

Houdt die macht vast, want het is jullie geschenk. Koester de energie van wie jullie werkelijk zijn, en vrees de schaduwen daarbuiten niet. Die uitdagingen zijn slechts kansen om jullie licht als nooit tevoren te laten schitteren. Hiermee zijn jullie in staat om alle energie rondom 2012 te absorberen en ervan te genieten.

Dans temidden van de negativiteit en vind er vreugde in. Dan hopen we maar dat jullie het oppakken en het tot werkelijkheid maken. Want, vrienden, jullie vragen ons voortdurend wat er gaat gebeuren in 2012.

 

Wij draaien de zaken om en vragen jullie nu wat er in 20102 staat te gebeuren.

Jullie zijn de sleutel en er bestaan absoluut geen beperkingen voor jullie… De Sluier wordt letterlijk even opzij geschoven om je de kans te geven in je scheppende vermogens te komen. Dit staat jullie te wachthen de komende drie jaar, dit is waar jullie nu op voorbereid worden. Geniet er maar van.

 

Ontdek die stukjes Passie in je dienstbaarheid. Ontdek wat jullie hier kwamen doen, en ga er voor. Oordeel niet over de gevolgen. Maak je er niet druk over of de mensen nu naar je boodschap luisteren, of dat je succes hebt. Neem voor je zelf de verantwoordelijk om je hart te volgen, en dat zal je geest laten schitteren.

 

Luister naar je hart, geef er gehoor aan en meng het met de energie die jij bent. Er zijn nu nieuwe kansen, en wij zeggen jullie dat elke droom gerealiseerd kan worden. De Aarde wordt behoorlijk opwindend in de paar volgende jaren, omdat een ieder van jullie je grootste scheppende vermogens gaat ontdekken. Het enige dat jullie zullen leren is je verantwoordelijkheid in balans te houden.

 

Verantwoordelijkheid opnieuw definiëren.

We hebben gezegd dat verantwoordelijkheid macht in evenwicht brengt. Als jullie je macht op enig terrein willen uitbreiden, ga dan manieren ontdekken om je verantwoordelijkheid uit te breiden. Jullie zullen het in een nieuw Licht bekijken, als je de Era van Autorisatie binnen gaat. Jullie zullen dan beginnen te begrijpen waarover wij gesproken hebben.

 

Jullie zullen dit nu heel anders gaan zien, omdat jullie verantwoordelijk zullen zijn voor je eigen geluk, en alles wat daaruit voortvloeit. Nu zullen jullie merken dat je heel gemakkelijk door het leven danst, je zult je afvragen waarom het leven zo’n strijd was, en waarom je vroeger telkens op je gezicht ging, totdat ineens alles voorbij was.

 

Terwijl je waarneming veranderde, veranderde je werkelijkheid ook. Jullie kwamen als het ware net door een wolkendek, en ineens lijkt het leven op een heerlijke wals, een heerlijke menselijke ervaring. We kunnen je wel garanderen dat je nog steeds pijn of liefde kunt voelen, want je bent hier nu eenmaal om die menselijke ervaringen op te doen.

 

Ga nu alsjeblieft niet pijn als slecht en liefde als goed bestempelen, want voor je het weet denk je weer als mens en dan blokkeer je de hele boodschap. Kijk naar al die menselijke kenmerken en vier het leven, vier je eigen energie. Durf te dromen, of je fantasie te gebruiken, en alle voorspellingen te doen die je voor je zelf wilt bereiken.

 

Weet dat alles wat je in je hart koestert, zich zo goed mogelijk voor je realiseert, als je het los kunt laten. Laat het over aan het Universum, want pas dan wordt je energie manifest. Op dat punt wordt materie gemakkelijker door jouw energie aangetrokken.

 

Besef dat jullie niet alleen je eigen dromen koesteren, durf deel uit te maken van een collectieve droom. Durf een nieuwe bladzijde om te slaan, of kijk naar iets anders uit dat je vreugde schenkt, en wees er op een of andere manier deel van. Vergeet even alles over goed of slecht, juist of fout, ja of nee… Kijk of je het potentieel daarvan kunt aanvoelen, dan zullen de komende jaren zo vreugdevol

zijn dat jullie gaan begrijpen waar je hier mee bezig bent. Want dit zijn de kansen

die jullie krijgen om dat te volbrengen wat je kwam doen. Wij zijn zeer vereerd dat we mogen meekijken naar hoe jullie creëren.

 

Soms voelen wij jullie verdriet, jullie heimwee naar Thuis. Het verlangen van de ziel naar Thuis is groot. Soms duurt het vele jaren, tot in je volwassenheid zelfs, voordat jullie dat heimwee niet meer voelen. Wij zeggen jullie dat het ons veel vreugde gaf om dat te zien, want dat wat jullie heimwee noemen, dat verlangen naar Thuis, is in feite het besef van de schoonheid van Thuis.

 

Jullie weten dat je daar niet bent, maar wij worden op dat moment geroepen om jullie te troosten. Besef dat er letterlijk duizenden engelen om jullie heen zijn als jullie je zo voelen, omdat je in die pijn een hereniging oproept! Dat is de energie die jullie zullen krijgen, en de engelen zullen jullie omarmen, je voeden, en alles doen om je energie te geven.

 

Ze zullen je echter niet healen, omdat er niets mis mee is. Het is gewoon een prachtige menselijke ervaring! Ondanks dat jullie door het leven gaan met weerstand om op je gezicht te gaan en gewond te raken, hopen wij toch dat jullie terugkomen met allerlei prachtige blauwe plekken en littekens op die lichamen van de mooie menselijke ervaringen die je hebt gehad.

 

Dans in het licht. Speel, en weet dat jullie zeer machtige scheppers op Aarde zijn, met een doel, en jullie zullen Thuis creëren, nu. Wacht niet op 2012. Doe het NU!

 

Wij verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes: bejegen elkaar met het grootste respect. Jullie kijken in de ogen van god. Voed elkaar waar en wanneer je kunt, en voor alles speel goed samen.

 

Espavo.

 

De groep.

 

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

  

 


Terug naar overzicht | Afdrukken