N.V.A.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
De N.V.A. is een algemene beroepsvereniging voor acupuncturisten opgericht in 1977. Alleen acupuncturisten met een voltooide westerse medische scholing op ten minste hbo-niveau en een door de N.V.A. erkende acupunctuuropleiding worden toegelaten.
De N.V.A. staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden.
Op de site van de N.V.A.: www.acupunctuur.nl kunt u met veel van uw vragen terecht en vindt u meer achtergrondinformatie.

balk bovenaan naar homepage naar beroepsverenigingen naar kostenoverzicht naar pagina met links naar de routebeschrijving contactknop
titel van pagina hoek rechtboven
introknop    
tcgknop
massageknop
faqsknop
infoknop
kostenknop
routebeschrijvingknop
beroepsverenigingenknop
contactgegevensknop
linksknop
spacer
foto van water
spacer