Lectori salutem

Laatste wijziging:

november 2011

Naast fractals en digitaal beeldhouwwerk is voor andere vormen van hedendaagse kunst de computer onontbeerlijk. Te denken valt daarbij aan sculpturen van zodanige vorm en afmeting dat sterkte en stijfheid om veiligheidsredenen vastgesteld moeten worden. Met name "tensegrities" zijn vormen van sculpturen waar computerprogramma's, gebaseerd op de Eindige Elementen Methode onontbeerlijk zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van "regeloppervlakken" welke enkel of dubbel gekromd zijn. Ook zogenaamde "onmogelijke figuren" zijn, gebruikmakend van computers, tot ruimtelijke structuren en zelfs tot anamorfosen te maken. Veelal is "ruimtelijk inzicht" te vergroten bij gebruik van solid modelling programma's.

 

 

The journey is important, not the arrival.

( Leonard Woolf )

Vragen en/of opmerkingen kunnen gesteld worden aan: Jan W. Marcus.