Stapelingen

Uitgangspunt voor nevenstaande sculptuur was de vraag of het mogelijk is om, met een vierkante doorsnede, een spiraal (helix) te benaderen.

Stel je hebt een aantal prismatische, vierkante balkjes van gelijke lengte. Door nu de balkjes haaks aan elkaar te verbinden en begin en eind telkens negentig graden ten opzichte van elkaar te draaien ontstaat een spiraal. Toegegeven, deze vorm heeft weinig met een echte helix, een spiraal zoals we die kennen, te maken.

Het is echter wel mogelijk drie van deze spiralen in elkaar te draaien.

Door nu geen prismatische balkjes maar tapse balkjes met gelijke lengte/doorsnede verhouding te gebruiken ontstaat nevenstaande TAPSE-HELIX.

Er kan meer worden gedaan met sommige van de door Alan Holden gepubliceerde regular polylinks.

Het is namelijk mogelijk om een aantal truncated cubes te stapelen.

Om een stevige stapeling te verkrijgen moeten de afzonderlijke cubes niet los op elkaar worden gezet; op de scheidingsvlakken worden de horizontale vierkanten weggelaten en de verticale door elkaar geregen.

Het resultaat is de hiernaast getekendeVIERKANTEN-TOREN. Klik op deze figuur voor de uiteindelijke sculptuur.

Behalve ďopĒ elkaar kan men ook elementen ďomĒ elkaar leggen. Het was Leonardo da Vinci die dit principe reeds rond 1500 toepaste in koepels. De heren Roelofs en Huylebrouck waren mijn inspiratiebronnen om gebaseerd op dit principe een zo groot mogelijke bol te maken.

Het computermodel ziet er dan als volgt uit:

 

Alvorens een echt ďgroteĒ bol te maken heb ik van standaard PVC rioolbuis rond 40 mm een model gemaakt om bovenstaand computermodel op zijn juistheid te beoordelen. Klik op de figuur voor een foto van die bol.

 

 

 

 

 

Wie heeft als kind niet met blokken gespeeld? Een zoīn hoog mogelijke stapel maken was vast ook uw favoriete bezigheid. Als nu in plaats van kubus-vormige blokken tetraŽders worden gebruikt ontstaan spiraalvormige torens zoals bijvoorbeeld de īArt Tower Mitoī van de Japanse architect Atara Isozaki. Leg nu ter plaatse van de ribben van de tetraŽders staven; nu heeft men de campanile bij het sportcomplex īDe Olympusī in Zoetermeer, ontworpen door Rudolf Wolf. Als nu tussen die staven, behalve ter plaatse van de nagenoeg verticale ribben driehoekige Hylite platen worden toegepast ontstaat nevenstaande TETRA-TOREN.

Behalve blokken of tetraŽders kan men ook "kennis" op elkaar stapelen !
Hieruit volgen dan soms wonderschone torens zoals in het geval van de samenwerking met prof. dr. J. Verhoeff. Na bovenstaande tetra-toren gezien te hebben kwam hij op het idee om van Hylite
afgeknotte octaŽders te maken. Die afgeknotte octaŽders zijn samengesteld uit antiprismaís. Acht antiprismaís vormen een volledige octaŽder. Door nu niet acht maar zeven antiprismaís per octaŽder te gebruiken ontstaat de mogelijkheid ze stevig te stapelen. Aldus verkrijgt men een OCTA-TOREN, te zien door op nevenstaande tekening te klikken en te zien in de beeldentuin van prof. Verhoeff.

Meer weten over Hylite ?