vlieg titel
   Home
   Wie doet wat
   Ongedierte
   Diensten
   Het bedrijf
   Contact
   Sitemap
   

Wie doen er aan ongediertebestrijding?
Iedereen slaat wel eens een vlieg of een mug dood. Dus iedereen doet eigenlijk aan ongediertebestrijding. Vroeger moest iedere Chinees zelfs elke dag vele vliegen doodslaan om het ongedierte onder de knie te houden. Als de problemen met ongedierte echter groter worden zijn er mensen die zich hebben gespecialiseerd in de ongediertebestrijding. Dat zijn de bestrijdingstechnici zoals we ze heden ten dage noemen. Een bestrijdingstechnicus is in dienst bij een gemeente of een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf. Gemeentelijke diensten hebben meestal een dienst die zich bezighoudt met de rattenbestrijding en die zich daarnaast wellicht ook laat inschakelen voor huismuizenbestrijding of voor insectenbestrijding in gebouwen. Gemeenten hebben namelijk als een van hun taken dat ze waken over de gezondheid van de inwoners. Omdat ongedierte nu eenmaal drager kan zijn van allerlei ziekten ligt het voor de hand dat met name particulieren bij de gemeenten kunnen aankloppen als ze problemen hebben met ongedierte.

Particuliere bestrijdingsbedrijven bieden hun diensten aan aan bijvoorbeeld de levensmiddelenproductiebedrijven. Overal waar zich namelijk voedsel bevindt, zullen ongediertesoorten trachten binnen te komen. Alles wat eetbaar is voor de mens is dat in principe ook voor het ongedierte. Zo moet een bakkerij er bijvoorbeeld altijd rekening mee houden dat huismuizen zich in het bedrijf kunnen vestigen.

Hoe word ik bestrijdingstechnicus?
Om bestrijdingstechnicus te kunnen worden is men verplicht een beroepsdiploma te behalen. Vanwege het moeten omgaan met giftige bestrijdingsmiddelen is een dergelijk diploma een absolute vereiste. Bovendien is het van belang dat een bestrijdingstechnicus op de hoogte is van de leefwijze van het ongedierte opdat hij of zij met toepassing van zo weinig mogelijk middelen het ongedierte kan bestrijden. De overheid heeft in de Bestrijdingsmiddelenwet verplicht gesteld dat elke bestrijdingstechnicus in het bezit is van een geldig diploma bestrijding van hinderlijke en schadelijke insecten en knaagdieren. Nu is het natuurlijk niet mogelijk dat iedere gediplomeerde bestrijdingstechnicus werkelijk alles weet van de ongediertebestrijding en dat hij of zij alle mogelijke problemen in zijn carrière ooit al eens is tegengekomen.

Welke brancheverenigingen zijn er actief op het terrein van de ongediertebestrijding?
De bedrijven die zich bezighouden met ongediertebestrijding zijn verenigd in ofwel de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) ofwel de Algemene Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (AVO) Hoewel beide brancheverenigingen dezelfde doelen nastreven, namelijk het behartigen van de belangen van hun leden, is het tot op heden niet mogelijk gebleken om beide verenigingen samen te voegen. Hopelijk kan dat in de toekomst alsnog geschieden. De gemeentelijke diensten die actief zijn op het terrein van de ongediertebestrijding zijn via hun directeuren verenigd in de Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD).