Uitgeverij en drukkerij J.H. de Bussy,
deel 2

De firma J.H. de Bussy (destijds uitgeverij en boekhandel, boek- en steendrukkerij, binderij en linieerderij, fabriek van cliché's, stempelinrichting en advertentiekantoor) werd in 1868 te Veenendaal opgericht. Het hoofdkantoor was sedert 1883 gevestigd aan het Rokin 60-62 te Amsterdam, terwijl de firma ook filialen had in Zuid-Afrika (Pretoria en Kaapstad). Verder beschikte dit destijds bijzonder veelzijdige bedrijf over een vestiging aan het Rokin 84 en één in een uitgebreid gebouw aan de Rustenburgerstraat en Kuiperstraat te Amsterdam. Tot slot was er nog de vestiging aan het Singel 70-72, eveneens te Amsterdam, waar tussen begin januari 1919 en 9 oktober 1928 tevens het gezin van P.W. van Rossum Sr. woonde.

Over het hoe en waarom van deze combinatie van wonen en werken schreef zoon P.W. van Rossum Jr. in december 1928 het volgende:

"(...) Mijn vader is werkzaam bij de Firma J.H. de Bussy en bekleedde de betrekking van chef over de afd. Boekhandel voor Zuid Afrika. Nu had genoemde firma twee gebouwen gekocht op het Singel, een pakhuis en een herenhuis, naast elkaar onder een kap, met het doel deze in te richten voor kantoren en magazijn enz. Het was net in de dagen dat mijn vader erg leed aan een maagkwaal, ook alweer een souvenir van den oorlog, welke hem vaak belette om zijn bezigheden te kunnen verrichten en die hem soms noodzaakte meer dan zes weken het bed te houden.
Zoo kwam het, dat de Heer de B. mijn vader voorstelde om daar te gaan wonen en dan tevens de afd. Zuid Afrika naar het Singel over te plaatsen, zodat hij zijn werkzaamheden nu voortaan dicht bij had en niet verder meer behoefde te loopen dan even de trap op naar zijn kantoor. Hierbij kwam dan dat mijn vader tevens het beheer en de verantwoording over het gebouw zou krijgen zooals de zorg voor brand- en inbraakgevaar. (...)"


Briefhoofd uit de jaren tien

Vestiging Singel 70-72 exterieur

In de jaren twintig waren hier o.a. gevestigd de Afdeling Tijdschriften, de Afdeling Zuid Afrika en de afdeling Boekhandel Nederlandsch Indië.

Singel 70-72/omstreeks 1925
Het tweede en derde pand van links, samen onder één schilddak, zijn Singel 70-72. Op de voorgrond de "Friese schipper".

Singel/1924-1925
Foto van het Singel omstreeks '24/'25
Singel 70-72/september 1928
Foto van Singel 70-72 sept. 1928

Uitzicht op Singel 70-72 vanuit het gebouw van Drukkerij Holland aan de Spuistraat Detail (Singel 70-72) uit vorige foto

Uitzicht op Singel 70-72 vanuit het gebouw van Drukkerij Holland aan de Spuistraat. Foto rechts is een detail van foto links.

Singel 70-72/juli 2002 Singel 70-72/juli 2002

Hierboven foto's van Singel 70-72 d.d. juli 2002.

Vestiging Singel 70-72 interieur


Woongedeelte:

Singel 70-72/september 1928 Singel 70-72/september 1928
Singel 70-72/september 1928 Singel 70-72/september 1928


Bedrijfsgedeelte:

Singel 70-72: Afdeling Zuid-Afrika/september 1928 Singel 70-72: Afdeling Tijdschriften/september 1928
Singel 70-72: Afdeling Boekhandel/september 1928 Singel 70-72: Magazijn/september 1928

Vestiging Rustenburgerstraat 148

Rustenburgerstraat148

Een deel van de drukkerij was gevestigd in het gebouw Rustenburgerstraat 148. Hier heeft P.W. van Rossum Jr. gewerkt van 3 oktober 1927 tot zijn ontslag op 29 november 1941. Het was zijn eerste werkgever. (foto boven omstreeks jaren twintig 20e eeuw; foto onder 16 oktober 2003, aan de vooravond van de sloop van dit gebouw).

Vestigingen Rokin 60 en 62

Foto omstreeks jaren twintig 20e eeuw Foto juli 2002
Rokin 60 (rechts van de steeg) en 62 (links van de steeg) Rokin 60 (rechts van de steeg) en 62 (links van de steeg)
Aan het Rokin 62 (pand links van de steeg), dat in 1914 geheel opnieuw is opgebouwd, was het hoofdkantoor met directiekamer gevestigd. Rokin 60 (rechts van de steeg) was ook bij de firma in gebruik.

Vestiging Rokin 84

Foto omstreeks jaren twintig 20e eeuw Foto juli 2002
Rokin 84 Rokin 84
Vestiging Rokin 84

Meer over de historie van Drukkerij de Bussy-Ellerman Harms: klik hier

Beginpagina Links Dagboek WOII Genealogie