Artikel-7: DELTA-T(vervolg)

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-7

De in de vorige aflevering gepresenteerde formules voor Delta-T voor de periode 1900-1988 en 1988-2010 kunnen redelijk veilig worden gebruikt. De afwijkingen van de formules met de werkelijk geconstateerde afwijkingen in de Aardrotatie bedragen veelal niet meer dan 1 seconde. Voor de berekening van de planeetposities is dit al helemaal geen probleem. Bij de Maan, die het snelst beweegt is de afwijking in lengte als gevolg van fouten in Delta-T ongeveer 0,5 boogseconde bij 1 seconde verschil in Delta-T.

Bij planeten, die ongeveer 12-deel langzamer bewegen dan de Maan, zal deze afwijking in Delta-T  resulteren in ca. 0,04 tot 0,08 boogeseonde verschil, voorlopig zeker te verwaarlozen.

In perioden vóór 1900 kan men Delta-T uit een tabel halen, of berekenen met andere formules.

Deze formules zijn benaderingen uit langdurig onderzoek naar Zonne-eclipsen uit het verleden in China en Arabië. Dit onderzoek, verricht door Stephenson en Morrison1 over een periode tussen -700 en +1600 heeft zeer veel nuttige informatie opgeleverd over de aardrotatie in die periode. Met behulp van de huidige bekende formules om de Zon en de Maan zeer nauwkeurig te berekenen, is men de oude observaties van de Zonne-eclipsen in China en het oude Arabië gaan vergelijken met de huidige theorieën.

In zijn boek "Historical Eclipses and Earth's Rotation" geeft Stephenson een gedetailleerd overzicht van deze eclipsen.

Hieruit zijn een aantal formules afgeleid om Delta-T in deze oude perioden te kunnen berekenen.

 

Voor datums tussen 948 AD en 1600 AD kan de volgende formule worden gebruikt, waarin dT Delta-T voorstelt in seconden:

dT = 102 + 100.t + 23.6.t2

Hierin is "t" de Juliaanse Eeuw vanaf J2000.

Hieronder volgen enkele berekende waarden voor Delta-T.

Jaar

t

dT

   Maan

1000

-10

1462sec

   12 '

1100

-9

1114sec

   9,3'

1200

-8

812 sec

   6,8'

1300

-7

558 sec

   4,7'

1400

-6

352 sec

   2,9'

1500

-5

192 sec  

 1'36" 

1600

-4

80 sec

   40"

 

 

 

 

U ziet hieruit welke enorme waarden voor de aardrotatie worden berekend. Hiermee GEEN rekening houden, leidt onherroepelijk tot afwijkingen in de berekeningen voor de planeten en de Maan, waarvan u in de laatste kolom kunt aflezen welke afwijkingen in de Maanpositie dit heeft, als u Delta-T NIET meeneemt in uw berekeningen.

De formule die u hierboven heeft gebruikt is hier en daar aangepast door het Franse echtpaar Chapront om de waarden overeen te laten komen met hun supernauwkeurige Maantheorie.

In 1986 hebben Stephenson & Houlden3 aanvullend onderzoek vertaald in nieuwere formules, die enig verschil aangeven met de formules, die hierboven zijn gepresenteerd.

Over dezelfde periode (948 AD tot 1600 AD) geven Stephenson & Houlden de volgende formule :

dT = 22.5 .t2

Hierbij is "t" het aantal juliaanse eeuwen sinds 1850, vraag me niet waarom, maar de auteurs hebben dit zo gedefinieerd.

Oudere perioden

Voor nog oudere perioden, is er de volgende formule, die door Stephenson en Morrison is gedefinieerd:   Periode: 390 v.Chr tot 948 AD

dT = 2177 + 495.t + 42.4.t2

Hierin is "t" weer gedefinieerd vanaf J2000, wel zo prettig.

Ook voor deze periode worden enkele resultaten voor u berekend:

Jaar

t

dT

Maan

-300

-23

13222 sec

1,8°

-200

-22

11808 sec

1,6°

-100

-21

10480 sec

1,5°

+1 

-20

  9237 sec

1,3°

+100

-19

  8078 sec

1,1°

+200

-18

  7005 sec

58 '

+400

-16

  5111 sec

43 '

+800

-12

  2343 sec

20 '

De waarden voor de Aardrotatie zijn hier nog omvangrijker, dan in de vorige situatie. Stephenson & Morrison geven ook aan dat de formule afwijkingen kan aangeven van enkele honderden seconden voor Delta-T in de allervroegste perioden.

Nauwkeurigheden

Hiermee mag wel duidelijk worden dat de illusie die wij misschien mochten hebben, dat in die oude perioden de planeten nauwkeurig berekend konden worden, verloren gaat.

Dit is voor velen die zich bezighouden met theoretische planetenberekening wel een harde klap, echter de realiteit is nu eenmaal zo, dat gegevens over de aardrotatie in die perioden niet vergeten mag worden.

Stephenson & Morrison en Stephenson & Houlden hebben ons na hun zeer uitvoerig onderzoek erop gewezen dat het negeren van de aardrotatie tot enorme afwijkingen kan leiden.

Als we genoegen nemen met posities tot enkele boogminuten nauwkeurig, dan zullen de bovenstaande formules voor de Aardrotatie ons niet echt in de problemen brengen. Zeker niet als het doel van dergelijk oudheidkundig onderzoek alleen maar is om globale posities van de hemellichamen te vestrekken.

We moeten echter niet de pretentie hebben om het hele leven van Jezus of Julius Cesar met dagelijkse progressies te volgen, zoals we voor onze eigen horoskopen doen.

Dergelijke nauwkeurigheden zullen nooit gehaald kunnen worden, door de absolute onzekerheid van de aardrotatie in deze oudere perioden.

Pas vanaf +1700 zijn er werkelijk geobserveerde waarden beschikbaar, die o.a. in de Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac zijn gepubliceerd.

Het is dan ook verstandig om pas bij horoskopen vanaf +1700 enige waarde te gaan hechten aan de berekende horoskoop en de berekende progressies op datum, en dan ook nog maar uitsluitend is dié gevallen, waarin de planeten ook nauwkeurig berekend kunnen worden.

Elke onderneming om die toe te passen op horoskopen vóór +1700 zal tot onnauwkeurigheden leiden. Het is dan weer al te gemakkelijk om de schuld te schuiven op een astrologisch systeem dat  zogenaamd niet klopt, terwijl de werkelijke oorzaak de onnauwkeurigheden in de berekeningen is.

Met deze beschouwingen wilde ik dit artikel over Delta-T afsluiten. Leest u de vorige aflevering van deze serie nog eens door om een totaalbeeld te krijgen van de materie geboortetijd, UT, UTC en Delta-T, veelal nieuwe begrippen in een veranderende tijd, ook in de astrologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:  31/12/2015