Artikel-13: Transits of het MIN-1-systeem?

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-13

 

Een eeuwig terugkerende discussie in de astrologie is de toepassing van een systeem voor prognoses dat op datum moet werken en dat uiteraard de aanwijzende factoren voor gebeurtenissen moet bevatten.

Transits worden door veel astrologen wel de seconde-aanwijzers genoemd voor gebeurtenissen uit iemands leven. Wanneer we echter voorbeelden bestuderen, blijkt dat transits helemaal niet op datum lopen en dat het gebruik ervan  bijna altijd op hinein-interpretatie is gebaseerd.

Dit artikel onderzoekt n.a.v. het boek van Elizabeth Teissier, waarvan u elders de boekbespreking aantreft,  de tragische gebeurtenissen in het leven van een legende in de tenniswereld. De horoskoop van ARTHUR ASHE.

In de boekenpagina van deze website komt u boekbeschrijving tegen van "Astrologie van de XXIste eeuw" door Elizabeth Teissier. Hierin beschrijft zij in het hoofdstuk over de toepassingen van de astrologie op medisch gebied en gezondheid, het verschijnsel AIDS. Zij stelt de vraag : "Kan er een aangeboren aanleg een zo ernstige virusziekte als AIDS te krijgen in de horoskoop gelezen worden?"

Hierop is haar antwoord JA en zij geeft 5 voorbeelden van bekende personages, waaronder dus de tennisser Arthur Ashe.

Velen zullen zich deze sympathieke tennisser nog wel herinneren. Hij was de eerste zwarte tennisser, die een groot herentournooi wist te winnen. Nadat hij in 1966 als geslaagd student van de universiteit van Californië was afgestudeerd, ging hij in dienst tot 1969. In 1968 won hij de eerste US Open kampioenschappen. In 1969 werd hij professioneel tennisser, won in 1970 de Australian Open, in 1971 het herendubbel in Frankrijk. In 1975 versloeg hij de machtige Jimmy Connors in de finale van Wimbledon (zie foto). Later, in 1977 won hij nog in de Australian Open dubbelpartij.

In 1979 moest hij een hartoperatie ondergaan, waarna hij in 1980 het beroepstennissen moest opgeven.


In 1983 onderging Arthur een tweede bypass-operatie en waarschijnlijk heeft hij daar bij een bloedinfuus het dodelijke HIV-virus binnengekregen.

Buiten zijn tenniskarrière was hij een prominent voorstander van rassengelijkheid. Omdat hij wist, dat hij het HIV-virus had opgelopen, werd hij tevens actief spreker op het gebied van AIDS. Hij stierf op 6 februari 1993 aan de gevolgen van AIDS.

Terugkomend op de stelling van Elizabeth Teissier m.b.t. AIDS in de horoskoop, citeer ik eerst haar visie op de radix: "Pluto (2e heer van de ascendant, het IK, de fysieke constitutie) staat in

vierkant met Mars (heer van het 6e huis - gezondheid). Neptunus staat in vierkant met Saturnus (heer 4e huis - einde van het leven) en staande in sector 8 (van de dood). Dit 8e huis wordt bewoond door Uranus in vierkant met Venus (die zowel het 7e huis, de anderen, als het 8e, de dood, regeert. De dood overkomt hem dus via de ander! Mars in het 7e huis symboliseert de agressie van de ander; verbonden met Venus (die de dood bestuurt), dit geeft nog eens aan dat de dood veroorzaakt zal worden door tussenkomst van een derde" - einde citaat.

Teissier geeft met TRANSITS aan, waarom Ashe aan AIDS is gestorven.

Je kunt je overigens afvragen of je iemands dood überhaupt uit z'n eigen horoskoop kan aangeven. Het is mij nog nooit gelukt. Wél kun je dit aan de horoskopen van de familie en dierbaren zien. Die vertonen dan op hetzelfde moment een aantal ingrijpende aspecten.

Wij laten haar weer aan het woord: "Op het moment van de dood staat Pluto anderhalf-vierkant met Mercurius (2e heer van het 8e huis) en van het 12e huis (de beproevingen, de chronische ziekten). Het koppel Uranus-Neptunus staat ook in anderhalf-vierkant met de halve-afstand Jupiter-Pluto in de radix. En een doodveroorzakende Mars staat in conjunctie met de Heer van de dood (Mercurius)" - einde citaat.

We zullen eerst de genoemde transits gaan controleren. Hierbij hebben wij de horoskoop zelf ook berekend en alle standen op graden en minuten ingetekend, daar Teissier alles op hele graden had vermeld. Zie de tekening hieronder.

(1) : Pluto (tr) anderhalfvierkant (135) met Mercurius. Pluto (tr) staat op 25.24 Schorpioen. Tel hierbij 135 graden op en men krijgt 10.24 Kreeft. Mercurius staat op 8.52 Kreeft. Er is dus bij lange na geen vol aspect te bekennen! Het is wel de bedoeling dat transits een partiel gesloten aspect maken, ze zijn toch immers de seconde-aanwijzers volgens de transit-aanhangers?

(2) : Het koppel Uranus-Neptunus (tr) anderhalfvierkant met de halve afstand Jupiter-Pluto. Je zou je afvragen, waarom in hemelsnaam zo'n aspect met een halfsom? Maar oké, we rekenen het na. Neptunus (tr) staat op 19.42 Steenbok. Tel hierbij 135 graden op en men krijgt 4.42 Tweelingen en 4.42 Maagd als posities voor het anderhalfvierkant. Met de beste wil van de wereld zie ik er de halve afstand Jupiter-Pluto niet staan. De halve afstand zou dan 4.12 Leeuw moeten zijn. Helaas, ook al niet! Zou Teissier zich hier schromelijk vergist hebben in de afstand van het 135-graden aspect? Een schoonheidsfoutje komt onder de "beste astrologen" voor, nietwaar?

(3) : Mars (tr) conjunct Mercurius. Mars transit staat op 9.14 Kreeft en is retrograde. Helaas, ook hier al geen voltreffer. Het is geen partiel aspect. Pas op 9 februari liep dit aspect vol.

 

 


Samenvattend mag gesteld worden dat geen van de drie genoemde transits ook maar enigszins in de buurt komt. Ik sta er ook steeds weer versteld van hoe vaak gerenommeerde astrologen zichzelf en anderen in de maling nemen met dit soort progressieve technieken. In duidelijk Nederlands gezegd : Je kan toch LEZEN, je kan toch ZIEN dat die aspecten niet gesloten zijn? En als de gewone planeten niet meer voldoen, dan worden allerlei substituten erbij gehaald, zoals halfsommen, spiegelpunten, noem maar op om het bewijs 'sluitend' te maken. Ik vind dat je de astrologie zuiver moet bedrijven en de moeite moet nemen om de aspecten op datum te laten werken. Als dit betekent dat de horoskoop eerst gecorrigeerd moet worden, neem dan die moeite (het kost inderdaad een hoop tijd) en belazer dan in ieder geval jezelf niet.

Dat Teissier niet spreekt over het feit dat de horoskoop eventueel gecorrigeerd moet worden, is veelbetekenend.

Als u de radixhoroskoop bekijkt, dan ziet u al dat Neptunus met de hakken over de sloot in het 12e huis staat. Met 2 minuten extra geboortetijd staat Neptunus al in het 11e huis en krijgt hij een geheel andere betekenis.

We zullen proberen de horoskoop met het min-1-systeem te vergelijken. Ik wil hierbij nog uitdrukkelijk herhalen dat iemands dood niet uit z'n eigen horoskoop gehaald kan worden. We zullen dan ook hoogstwaarschijnlijk dit exacte moment niet via de min-1-progressies kunnen halen. Wat wij wél kunnen aantonen is het gevoel van de laatste dagen, de machteloosheid en hopeloosheid die Arthur moest hebben beleefd.

Hieronder ziet u de door mij berekende horoskoop met de min-1-progressies voor de jaren 1992 en 1993.

 


U ziet dat de progressieve Ascendant in een vierkant loopt met Venus, de heerser van de radix-Ascendant. De progressieve Ascendant staat in Boogschutter, dus staat hij onder behandeling van specialisten op het gebied van het bloed. Als u de Ascendant zou uitrekenen voor 6 februari (zijn sterfdag) dan staat deze op 2.14.20 Boogschutter. Venus staat op 2.21.18 Maagd.

Met een kleine correctie van 34 seconden zou dit aspect vollopen op datum. Onder dit aspect is alle hoop verloren (Venus in 11). Een drietal maanden daarvoor maakte de Ascendant nog een driehoek met Jupiter. Misschien dat er toen nog wat hoop werd gekoesterd, dat de situatie zich zou verbeteren. Echter op 6 januari 1993 liep Mars vierkant Venus. De progressieve Mars loopt op dat moment in het 8e huis, de sector van leven en dood en in Tweelingen, in dit geval het teken van de slechte boodschap.
Op 17 januari loopt de Maan conjunct Pluto wat doodsangsten moet hebben veroorzaakt Op 23 januari loopt de Maan conjunct Praesaepe (Mars-Maan), gevolgd door Maan conjunct North Assellus (Mars-Zon), die beiden duiden op gezichtsverwondingen en  hoge koorts

De voorboden in januari waren dus erg slecht en moeten alle hoop in de grond geslagen hebben.
Het is de moeite waard om nog even te kijken naar de progressieve horoskopen op drie andere momenten : het behalen van de Wimbledontitel in 1975, zijn eerste hartoperatie in 1979 en de tweede wellicht fatale bypass-operatie in 1983.

Exacte datums voor deze drie gebeurtenissen heb ik niet, derhalve heb ik een aantal aannames gedaan.
Aanzien ik niet precies weet op welke datum Wimbledon 1975 zich afspeelde, heb ik voor het gemak 10 juli aangehouden, er van uit gaande dat Wimbledon meestal in juli plaatsvindt, vlak na de Tour de France. Een afwijking in datum van twee weken zou inhouden dat eventuele progressies van de cuspen ongeveer 2/52 maal 4 minuten = ca. 10 seconden geboortetijd verschillen.

 


Een exact vol aspect is hier niet aan te geven. De geboortehoroskoop is nl. niet gecorrigeerd. Wel liepen de volgende aspecten :

10 juni : Maan driehoek Pluto;

02 juli : Maan oppositie Uranus;

03 juli : Maan driehoek Pluto, ond.;

03 aug. : Maan oppositie Uranus, ond.;

Aspecten van belang met de cuspen:

31 mrt. : Cusp 11 conjunct Neptunus;

01 juni : Asc. halfsextel Maan;

04 sept.: Cusp 2 sextiel Maan;

Op 17 september 1975 liep het aspect Zon conjunct Draconis, waardoor hij het geld van zijn overwinning kon incasseren. Een grote woningverbetering kan hiervan het gevolg zijn geweest. Vergeet hierbij ook het aspect Cusp 2 sextiel Maan niet : dit duidt eveneens op het incasseren van geld en eventuele woningverandering.

De volgende gebeurtenis is zijn eerste hartoperatie. Ik weet niet precies wanneer deze plaatsvond, dus heb ik als aanname het midden van het jaar genomen. Aangezien dit in de buurt ligt van zijn verjaardag, heb ik tenslotte 10 juli gekozen.


Ik moet alsnog benadrukken dat op deze wijze nooit correcties mogen worden uitgevoerd! De exacte datum van de gebeurtenis moet bekend zijn. Dit voorbeeld laat alleen zien hoe de progressieve min-1-horoskoop eruit ziet rond die tijd.

De progressieve Maan staat in Waterman en loopt in oppositie met de radix Pluto en Jupiter. Dit geeft bloedsomloop- en hartproblemen aan. Onder Pluto is de chirurg actief en Jupiter (in Leeuw) geeft de hartspecialist aan.
Het MC staat bijna conjunct de radix Venus in Maagd (gezondheidszaken). In de periode 1975 tot 1979 heeft Ashe nog heel veel tennispartijen gewonnen, dit mogen we niet vergeten. 
In die periode liep zijn MC o.a. conjunct het 11e huis. Dit is elke horoskoop een heel belangrijk aspekt. Hier werd  datgene wat hij graag wilde, gerealiseerd.
Venus loopt steeds langzamer en loopt 3 jaar later (1982) retrograde (zie de efemeride op 17 aug. 1943). Dit is al een voorbode van zijn afnemende vitaliteit en kracht. Bovendien loopt de progressieve Zon onderling naar een vierkant met de Ascendant. Juist in deze periode moet hij het professionele tennis eraan geven. 
Overigens blijft hij wel tussen 1981 en 1985 niet-spelend coach van het US David Cup team.

De laatste gebeurtenis speelt zich af in 1983, waar hij een twee bypass-operatie ondergaat. Bij deze operatie gaat het mogelijkerwijs fout. Door een infuus raakt hij besmet met het HIV-virus. Wanneer dit zich openbaarde, is niet bekend.

 


Ook hier is de exacte datum van de operatie niet bekend. We moeten hier dan ook voorzichtig zijn bij het trekken van conclusies.

Mercurius, de heerser van zijn progressieve MC, geeft op dat moment zijn naam en faam aan en tevens zijn uiterlijk optreden naar buiten. Mercurius staat op 1 juli op 20.05.10 Maagd en loopt naar een vierkant met de radix Saturnus, die in huis 8 te doen heeft met chirurgen. Zou de operatie op 1 augustus plaatsvinden, dan loopt Mercurius precies vierkant Saturnus. Nogmaals.. het zijn speculaties.

Venus is in 1982 al retrograde gaan lopen en maakt in 1984 ook het vierkant met de radix Saturnus. De Plutonische uitwerking hiervan zal hij aan den lijve ondervonden hebben. Wellicht heeft het virus zich toen geopenbaard.

De hier gepresenteerde voorbeelden geven aan hoe secundaire progressies duidelijk hun werking tonen. Alhoewel de voorbeelden niet precies op datum lopen (we weten niet op welke datum de gebeurtenissen plaatsvonden), geven ze veel beter dan de transits aan wat er gaande is.

Nu is het aangehaalde voorbeeld van de transits op de datum van overlijden geen erg goed voorbeeld, want geven aspekten, om het even welk progressief systeem we gebruiken, überhaupt wel een overlijden aan in de eigen horoskoop? Het ging er in dit voorbeeld om aan te tonen dat de genoemde transits helemaal niet precies op datum werken, zoals door vele astrologen wordt verondersteld. De zogenaamde secondewijzers van de progressieve astrologie hebben het hierbij geheel mis. U zult nu misschien zeggen "dat aspekt van Mars conjunct Mercurius scheelde toch maar 3 dagen?".

Het antwoord is : hier zijn geen correctie mogelijkheden. Hoeveel de geboortetijd ook nog verschilt, nooit zal Mars partiel gesloten conjunct Mercurius staan. Alle door Teissier aangehaalde voorbeelden gaan uit van transits op planeten in de radix. Alleen bij een transit op een huizencusp zou je eventueel een correctie kunnen maken op de geboortetijd. Maar als je zoiets doet, dan moeten na correctie alle transits ook partiel gesloten zijn, en helaas... dat heb ik nog nooit meegemaakt. In de laatste 18 jaar heb ik heel wat transit-voorbeelden gezien, maar vrijwel nooit was er een horoskoop die uitsluitend op transits volledig op tijd liep.

Tel je alle in Sagittarius behandelde horoskopen op plus die uit de praktijk van de heer Gieles plus mijn eigen ervaringen, dan kom je op zo'n slordige 35.000 horoskopen (nog terughoudend ingeschat). In al die 20 tot 30 jaar hebben de heer Gieles en ik misschien  10 goedwerkende horoskopen op basis van transits gezien.

Dit levert een verhouding van 1 op 3500 op in het nadeel van transits.

Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we over de exacte datums beschikken wanneer een en ander plaatsvond in het leven van Arthur Ashe, we tot een correctie van het geboortemoment kunnen komen.

Zoals ik al eens in een eerder artikel heb aangetoond (Sagittarius  1983-nr.4) kun je een horoskoop tot op de seconde corrigeren met de progressies van het min-1-systeem.

Zoals u wellicht weet is het dan ook van het grootste belang dat dan alles tot in de puntjes nauwkeurig moet zijn, dat wil zeggen :

    de huizen- en planetenposities tot op de boogseconde nauwkeurig;

    de coördinaten van de geboorteplek tot op de boogseconde nauwkeurig;

    een nauwkeurig astrologisch programma dat de correcties goed uitvoert;

    bij handmatig werk : een interpolatieprogramma dat rekening houdt met de vertraging en versnelling van de planeten en huizencuspen.

Laten we de opsomming nog even doornemen.

(1) Nauwkeurige huizenposities kunt u alleen verkrijgen als de huizentabellen die ook tot op de boogseconde nauwkeurig weergeeft én als u zelf ook nauwkeurig interpoleert. Als u een computerprogramma gebruikt voor de berekening van de huizen, moet dit zodanig zijn afgesteld, dat de iteratie pas ophoudt als het verschil minder dan 1 boogseconde is geworden. Hierover kunt u meer lezen in Sagittarius 1980-nr.10.

Nauwkeurige planetenposities (inclusief de Zon, Maan en Draconis) is wat lastiger. De meeste efemeriden geven alleen voor de Zon en Maan de exacte posities tot op de boogseconde. Voor de andere planeten wordt die meestal afgerond naar de dichtsbijzijnde waarde van 6 boogseconden of een veelvoud daarvan.

Veel computerprogramma's kunnen niet de posities tot op de boogseconde berekenen. Dit ligt niet aan de computer, maar ligt aan de vele honderden, soms wel duizenden storingstermen die gebruikt moeten worden om de juiste positie van een hemellichaam te berekenen. Veel programma's kunnen niet beter presteren dan 1 boogminuut. In zo'n geval zeg ik : een goede efemeride is beter dan een slecht programma! In een toekomstige serie "Astrologische Astronomie" zal ik hier nog veel aandacht aan besteden.

(2) De coördinaten van de geboorteplek tot op de boogseconde nauwkeurig. Voorwaar een lastig karwei, want men moet wel precies weten waar iemand is geboren. In dit artikel is Arthur Ashe geboren in Richmond (Virginia). Gebruikte coördinaten : 37.33 N en 77.27 W. Echter de stad Richmond is van Noord-West tot Zuid-Oost zo'n slordige 30 km. groot.

De coördinaten lopen van 37.25.05 N tot 37.40.04 N van onder naar boven en van 77.19.56 W tot 77.38.01 W van links naar rechts.

Een eventueel breedteverschil zal doorwerken in de verdeling van de huizenposities en een lengte-verschil zal direct doorwerken in de Sterretijd, die op zijn beurt weer alle huizen beïnvloedt.

In dit voorbeeld kan het verschil in lengtegraad leiden tot 1,2 minuut Sterretijd verschil = 20 boogminuten in huizenpositie.

(3) Een nauwkeurig astrologisch programma dat de correcties goed uitvoert. Hier zou eigenlijk een apart artikel aan te wijden moeten zijn met een formulering van alle eisen, die wij stellen aan zo'n programma. Het huidige programma Newcomb-V1 en V2 voldoen ruim aan de eisen voor het corrigeren van een horoskoop.

In de toekomstige serie "Astrologische Astronomie" komt dit aspect uitvoerig aan de orde.

(4) Bij handmatig werk : een goede interpolatietechniek, die rekening houdt met de vertraging of versnelling van een hemellichaam of huizencusp.

In het verleden heb ik al eens een artikel geschreven over derde-graads interpolatie (Sagittarius 1981-nr.6).

Als hier interesse voor is, wil ik er nog eens over schrijven.

Zoals u ziet komt er aardig wat voor kijken om het helemaal goed te doen. Laat u zich hierdoor niet ontmoedigen als u bijvoorbeeld pas begonnen bent. Wéét voorlopig gewoon dat het allemaal loepzuiver kan, ook al bent u er nu nog niet aan toe. Door te blijven lezen en de voorbeelden na te werken, zult u zich langzamerhand verbeteren.

Ook al kost dit misschien jaren, het geeft niet... er is tijd genoeg. Tenslotte is het wel de bedoeling dat u aan astrologie een hoop plezier kunt beleven. Bekijk de pennevechterij dan maar met een knipoog, maar weet wat er bij komt kijken.

Sterkte!

Vraag hetzelfde tekstbestand in PDF-formaat aan via een mail aan de auteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015