Artikel-21: Correctie van de radixhoroskoop:

Gebruik van het programma Newcomb-V1

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-21

In Sagittarius leest u regelmatig over de correctie van de geboortehoroskoop aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden. De standen van de progressieve planeten en/of huizen worden dan vergeleken met de standen in de radixhoroskoop. Bepaalde aspecten, die dan "vol" lopen worden op datum uitgerekend. Deze datum worden vergeleken met de werkelijke datum, waarop de gebeurtenis plaatsvond.
Door steeds met de geboortetijd te variëren, kunnen de progressieve aspecten precies "op datum" worden gezet of althans zódanig, dat er een minimaal verschil is tussen de werkelijkheid en de berekeningen.
 
In dit artikel laat ik u zien hoe u met het programma Newcomb-
V1 een horoskoopcorrectie kunt uitvoeren.

De correctie van de geboortehoroskoop is één van de lastigste zaken in de astrologie, simpelweg door het vele rekenwerk dat eraan vast zit. Vroeger, en ik spreek eigenlijk over slechts 10 tot 20 jaar geleden, was het corrigeren van een horoskoop een vreselijk karwei.

Voorbeeld, Mercurius vierkant Asc.

Als de astroloog bijvoorbeeld een aspect zag van progressieve Mercurius vierkant radix Ascendant, dan moet hij eerst uitrekenen waar Mercurius precies stond op het moment van de gebeurtenis. Dat kon niet in 1 keer berekend worden: eerst moesten twee progressieve Mercuriusstanden worden berekend (van verjaardag tot verjaardag of van tabeldatum tot tabeldatum) en vervolgens moest de positie van Mercurius worden berekend op de exacte dag van de gebeurtenis.

Als de positie van Mercurius dan eindelijk was berekend en deze zou vierkant de Ascendant moeten staan, dan moest er daarna met de geboortetijd worden geschoven, zódanig dat de graad, minuten en seconden van de Ascendant volledig overeenkwamen met de stand van de progressieve Mercurius.

Voor elke uitgeprobeerde geboortetijd moest dus de Ascendant worden berekend, hetzij met huizentabellen, hetzij met eventuele calculators, als je het geluk had dat er zo'n geprogrammeerde calculator bestond.

Natuurlijk gaat dit niet bij de eerste poging meteen goed en ontdekt je als "astroloog" dat je er een tiental seconden bij of af moet doen en het hele spel gaat weer van voren af aan.

Zelfs de positie van Mercurius moet je weer opnieuw berekenen, zeker als de correctie "groot" is en deze van invloed is de radix- en progressieve planeetstanden.

Als Mercurius bijvoorbeeld 1 graad per dag loopt en u heeft een correctie van 5 minuten gevonden, dan scheelt dit uiteindelijk 15 boogseconden in de nieuwe positie van Mercurius.

Loopt Mercurius bijvoorbeeld 2 graden per dag en u heeft 10 minuten geboortetijd gevonden, dan is het verschil al opgelopen tot 60 boogseconden, dus 1 boogminuut.

Het gebruik van goede hulpmiddelen is dus erg belangrijk bij de correctie van de horoskoop.

Newcomb-V1

Het programma Newcomb-V1 maakt het mogelijk om de planeten vanuit de Radix direct voor een bepaalde dag te berekenen met grote nauwkeurigheid.

Vervolgens kunt het programma opdragen om de elke willekeurige Radixcusp op een bepaalde graad te zetten, die overeenkomt met de berekende planeet. Het programma geeft u dan de correctie van de geboortetijd aan tot op 0,01 seconde nauwkeurig.

Met de interne nauwkeurigheid van de Sterrentijd tot 0,01 seconde, zal de bijbehorende huizenpositie nooit veel meer afwijken dan 0,15 tot 0,6 boogseconden.

Uitgewerkt voorbeeld, de horoskoop van Milosevic.

Aan de hand van de horoskoop van Slobodan Milosevic uit Sagittarius Nr. 3 dit jaar zullen wij de correctie ter hand nemen van zijn arrestatie op 30 maart 2001. De Radixhoroskoop vindt u afgebeeld op blz. 41 van Sagittarius Nr. 3, 2001.

Verantwoordelijk is het aspect Cusp-12 vierkant Uranus onderling (dus met de progressieve Uranus, niet met de Radix-Uranus). In feite is dit de ingewikkeldste correctie die je kunt bedenken, want zowel Uranus als Cusp-12 zijn progressief en deze moeten synchroon lopen.

Wat moeten wij dan uitzoeken?

1.        We gaan uit van een Radixhoroskoop met als geboortetijd 19.44.42 GMT, 20 augustus 1941; 44.37 NB en 21.11 OL.

2.        Eerst moeten wij vanaf de Radix de progressieve Uranus uitrekenen op 30 maart 2001, dit kan met het onderdeel "Correcties" van het programma Newcomb-V1".

3.        Daarna moeten wij progressieve Cusp-12 op 30 maart 2001 laten berekenen en deze gelijk laten lopen met de progressieve Uranus.

4.        Het programma geeft ons de resultaten.

Stap-1: Invoeren gegevens.

In het kader hieronder ziet u de invoer in het onderdeel "Correctie" van het programma Newcomb. Door het kleine kader is de enigszins anders dan in het programma zelf.

---------------------------------------------------------------------------

Correctie met de progressieve huizen                             15-Mei-2001

---------------------------------------------------------------------------

Radix van:                Milosevic         Geb.uur:   19.43388

   Plaats:                   Prozarevac       Tijdsoort:    0.0000

  Breedte:                  44.3700          G.M.T.:   19.43388

   Lengte:                  21.1100            E.T.:   19.44048

    Datum:            20- 8-1941            S.T.:  19.032218

 

Datum gebeurtenis (DD MM JJJJ) : 30 3 2001

PLACIDUS Cusp (10-3) : 12

Aantal graden (G.MMSS) : 59.3731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u nu op ENTER drukt, berekent het programma alle planeten EN huizen op 30 maart 2001, uitgaande van dit geboorteuur.

De uitvoer van het programma ziet u in onderstaand kader.

Voer datum in (DD MM JJJJ) : 30 3 2001

Progressieve dag: 18-10-1941  Tijd: 10.18540

MC   12.1322 Vissen   Decl.  -6.5840

C-11 17.1127 Ram      Decl.   6.4513

C-12 29.5626 Stier    Decl.  20.0839

Asc   7.5605 Kreeft   Decl.  23.1233

C--2 26.2035 Kreeft   Decl.  20.5325

C--3 16.3500 Leeuw    Decl.  15.5216

 

Planeten               Declinaties    Dagsnelheden    Aflopend gesorteerd

 

Zon  24.3900   Weegsch.  Dec.  -9.3310 Snelh.  0.5936   Ven    8.4512 Boogsch.

Maan 24.5002   Maagd     Dec.   2.1459 Snelh. 14.0125   Merc  11.3454 Scorpio

Merc 11.3454 R Scorpio   Dec. -18.1003 Snelh. -0.2410   Zon   24.3900 Weegsch.

Ven   8.4512   Boogsch.  Dec. -24.0801 Snelh.  1.0826   Nep   28.2604 Maagd

Mars 14.2735 R Ram       Dec.   3.0521 Snelh. -0.1630   Maan  24.5002 Maagd

Jup  21.2000 R Tweeling  Dec.  22.2755 Snelh. -0.0141   Drac  20.4731 Maagd

Sat  27.1932 R Stier     Dec.  17.1620 Snelh. -0.0340   Plu    5.4220 Leeuw

Ura  29.3731 R Stier     Dec.  19.5143 Snelh. -0.0155   Jup   21.2000 Tweeling

Nep  28.2604   Maagd     Dec.   1.4612 Snelh.  0.0202   Pars   8.0707 Tweeling

Plu   5.4220   Leeuw     Dec.  23.1028 Snelh.  0.0030   Ura   29.3731 Stier

Drac 20.4731 R Maagd     Dec.   3.3902 Snelh. -0.0311   Sat   27.1932 Stier

Pars  8.0707   Tweeling  Dec.  21.4006 Snelh.  0.0000   Mars  14.2735 Ram

 

[P]= Printen, [V] = Verder gaan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uranus-progressief staat op 29.37.31 Stier op 30 maart 2001.

Als wij vervolgens de progressieve cusp-12 ook op precies 29.37.31 Stier zetten voor 30 maart 2001, dan is onze correctie voltooid en kunnen we het resultaat bekijken.

Met het programma-onderdeel "Correctie met Progressies" laat ik u zien hoe u de progressieve cusp-12 kunt "manipuleren".

Eerst geven we de datum op, 30 maart 2001.

Radix van:                Milosevic         Geb.uur:   19.43388

   Plaats:               Prozarevac            Tijdsoort:    0.0000

  Breedte:                  44.3700           G.M.T.:   19.43388

   Lengte:                  21.1100            E.T.:   19.44048

    Datum:           20- 8-1941             S.T.:  19.032218

 

Voer datum in (DD MM JJJJ) : 30 3 2001


Vervolgens geven we op dat cusp 12 moet staat op 29.3731 Stier = 59.3731 graden.

Het programma rekent nu zelf de bijbehorende Sterrentijd uit bij deze cusp en vergelijkt deze met de Radix Sterrentijd. Het verschil is de correctie in geboortetijd.

-----------------------------------------------------------------

Correctie met de progressieve huizen

-----------------------------------------------------------------

Radix van:                Milosevic         Geb.uur:   19.43388

   Plaats:                  Prozarevac       Tijdsoort:    0.0000

  Breedte:                  44.3700          G.M.T.:   19.43388

   Lengte:                  21.1100            E.T.:   19.44048

    Datum:             20- 8-1941            S.T.:  19.032218

 

Datum gebeurtenis (DD MM JJJJ) : 30 3 2001

PLACIDUS Cusp (10-3) : 12

Aantal graden (G.MMSS) : 59.3731

Correctie       :  -0.010579

Gecorr. Geb.uur :  19.423301

Gecorr. E.T.    :  19.425901

Gecorr. S.T.    :  19.021639

 

 

[P] = Printen  [C] = Correctie verwerken  [V]= Verder gaan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet dat het programma de correctie heeft berekend, nl.

MIN 1 minuut en 5,79 seconden, voor onze secondenklievers!!!

Het bijbehorende nieuwe geboorteuur zou dan zijn: 19.42.33,01 GMT., omdat ook de oorspronkelijke geboortetijd in GMT werd opgegeven.

Als u wilt zien welke gevolgen deze correctie heeft op de horoskoop, kiest u voor <C>"Correctie verwerken".

Het blijkt dat de "nieuwe" Uranus niet is verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke stand.

Correctie op Cusp-12 vierkant Uranus-Radix.

Uranus Radix staat op 0.14.52 Tweelingen. Als wij nu de correctie doen op Uranus radix in plaats van op Uranus-onderling, zoals Sagittarius vermeldde, dan kiest u weer het onderdeel "Correctie met Progressies" en voert u als cusp-12 0.14.52 Tweelingen in, dus als 60.14.52.

-----------------------------------------------------------------

Correctie met de progressieve huizen

-----------------------------------------------------------------

Radix van:                Milosevic         Geb.uur:   19.43388

   Plaats:               Prozarevac       Tijdsoort:    0.0000

  Breedte:                  44.3700          G.M.T.:   19.43388

   Lengte:                  21.1100            E.T.:   19.44048

    Datum:           20- 8-1941            S.T.:  19.032218

 

Datum gebeurtenis (DD MM JJJJ) : 30 3 2001

PLACIDUS Cusp (10-3) : 12

Aantal graden (G.MMSS) : 60.1452

Correctie       :   0.010432

Gecorr. Geb.uur :  19.444312

Gecorr. E.T.    :  19.450912

Gecorr. S.T.    :  19.042650

 

 

[P] = Printen  [C] = Correctie verwerken  [V]= Verder gaan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  ziet hier dat de correctie een andere is, nl.

PLUS 1 minuut en 4,32 seconden.

Het geboorteuur komt hiermee uit op 19.44.43,12 GMT en klopt op 1 seconde na met wat Sagittarius heeft gepubliceerd. Misschien een klein invoerverschil of zo.

Als u de gevolgen wilt zien van deze correctie, dan druk op weer op <C>, waarna u een nieuw scherm krijgt met de up-to-date gegevens.

MC   14.5029 Steenbok Decl. -22.3714

C-11  7.1752 Waterman Decl. -18.2711

C-12  9.0532 Vissen   Decl.  -8.0948

Asc  29.3502 Ram      Decl.  11.1944

C--2  2.4649 Tweeling Decl.  20.4319

C--3 24.5755 Tweeling Decl.  23.2104

 

Planeten               Declinaties    Dagsnelheden

 

Zon  27.2223 Leeuw      Dec.  12.2317 Snelh.  0.5747

Maan  3.0005 Leeuw     Dec.  15.3541 Snelh. 12.5722

Merc 29.1357 Leeuw     Dec.  13.2240 Snelh.  1.5814

Ven  29.4618 Maagd      Dec.   0.5254 Snelh.  1.1205

Mars 21.4430 Ram         Dec.   4.2409 Snelh.  0.1338

Jup  17.3318 Tweeling   Dec.  22.1111 Snelh.  0.0834

Sat  28.0946 Stier           Dec.  17.3707 Snelh.  0.0214

Ura   0.1452 Tweeling   Dec.  19.5941 Snelh.  0.0048

Nep  26.1930 Maagd      Dec.   2.3609 Snelh.  0.0200

Plu   4.3553 Leeuw        Dec.  23.1811 Snelh.  0.0136

Drac 23.5347 Maagd      Dec.   2.2529 Snelh. -0.0311

Pars  5.1244 Ram           Dec.   2.0418 Snelh.  0.0000

[ENTER] = verder gaan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ziet aan deze uitvoer al dat het nieuwe MC in Steenbok staat op de stand 14.50.29.

Dit is 13 boogseconden meer dan in Sagittarius staat vermeld, mar dit komt, omdat in dit artikel de gecorrigeerde geboortetijd 1,12 seconden verder ligt. In deze 1,12 seconden loopt het Steenbok MC 13 boogseconden door.

U ziet nu zelf hoe nauw alles luistert bij een horoskoopcorrectie. Zelfs die ene 1,12 seconden geboortetijd scheelt alweer 13 boogseconden in het MC.

U kunt dan zelf bedenken wat er gebeurt als een langzame progressieve planeet het MC zou naderen met bijv. 1 minuut per jaar (per dag in de efemeride) progressief.

Dit verschil zou al bijna 2 maanden betekenen in de uitwerking van het aspect. Nog maar niet te spreken van een eventuele afwijking in de coördinaten van de geboorteplaats.

Venus progressief vierkant cusp-12

Als wij ook dit aspect in aanmerking zouden laten komen voor zijn arrestatie, dan doen wij het volgende:

De progressieve Venus staat op 30 maart 2001 op 8.45.12 Boogschutter, zie het grote kader op de voorgaande bladzijde. 
Als nu de theorie is dat deze Venus vierkant loopt met Radix Cusp-12, dan dient u met het onderdeel "Correctie met de Radix" slechts Cusp-12 op 8.45.12 Vissen te zetten en daarmee heeft u de correctie voltooid. 
Laten wij dit ook nog even voordoen.

-----------------------------------------------------------------

Correctie met de Radix-huizen

-----------------------------------------------------------------

Radix van:                Milosevic         Geb.uur:   19.43388

   Plaats:               Prozarevac       Tijdsoort:    0.0000

  Breedte:                  44.3700          G.M.T.:   19.43388

   Lengte:                  21.1100            E.T.:   19.44048

    Datum:           20- 8-1941            S.T.:  19.032218

 

PLACIDUS Cusp (10-3) : 12

Aantal graden (G.MMSS) : 338.4512

Correctie       :   0.000886

Gecorr. Geb.uur :  19.434766

Gecorr. E.T.    :  19.441366

Gecorr. S.T.    :  19.033104

 

 

[P] = Printen  [C] = Correctie verwerken  [V]= Verder gaan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zoals u kunt zien bedraagt de correctie dan slechts:

PLUS 8,86 seconden geboortetijd en dit is niet veel.

In het artikel werd door de auteur gekozen voor Uranus als voornaamste aanwijzer van zijn arrestatie, dus zullen wij deze correctie voorlopig maar vergeten, echter hij zit wel dicht in de buurt.

Algemeen - correctie van een horoskoop

Wellicht is het interessant in een volgend artikel nog wat nader in te gaan op de correctie van de horoskoop in zijn algemeenheid.

Ik zal mij nu even beperken tot de hoofdzaken, waarmee u rekening dient te houden.

1) Probeer zoveel mogelijk onzekerheden weg te nemen.

Laat geen twijfel bestaan over de coördinaten van de geboorteplaats. Zoek het zo nauwkeurig mogelijk uit of bestel een topografische kaart, waarop u de coördinaten tot op 1 boogseconde nauwkeurig bepaalt.

U voorkomt hiermee dat kleine verschillen (vooral in lengte van de plaats) de posities van de huizencuspen gaan "verknoeien".

2) Reken met een zo nauwkeurig mogelijk programma de planeten en huizen uit. Ga niet afronden, want hiermee introduceert u zelf verschillen. Rond alleen af op het ALLERlaatste moment, maar nooit tussentijds.

3) Zet voor uzelf op een rijtje welke planeet- en huizenstanden logischerwijze in aanmerking komen voor een correctie. Ga niet lopen "gokken", maar blijf verstandig redeneren en haal er niet alles te pas en te onpas bij. Geen dubieuze aspecten proberen te vinden. Vindt u geen redelijk aspect, sla het dan over en zoek naar een volgende gebeurtenis vroeger of later in het leven.

4) Denk goed na of u met de Radix planeetstanden werkt of met de "onderlinge", dus progressieve planeten.

Welke u ook kiest, vaak komt dit aspect tweemaal voor, eenmaal met de Radix en daarna onderling of omgekeerd, afhankelijk van de horoskoop.

5) Controleer de uitkomsten met elkaar. Als u bijv. 5 verschillende correcties heeft voor 5 verschillende gebeurtenissen, neem dan geen gemiddelde van die vijf. Kies logischerwijs diegene die naar uw mening de meeste invloed heeft gehad en ga daar van uit verder werken.

6) Heb geduld. Wees blij als de correcties allemaal binnen de 10 seconden zitten. soms heb je er jaren voor nodig om dergelijke correcties te vinden. Soms moet je jaren wachten tot er weer eens wat nieuws in het leven gebeurt, waarmee de horoskoop NOG fijner kan worden afgesteld.

Als u er alert op wordt, dan zult u beter leren herkennen WANNEER het eigenlijke aspect intreedt, bij de gebeurtenis of bij de beslissing ergens over of de eerste concrete gedachten, enz...

Hopelijk heeft u hiermee wat meer inzicht verkregen wat er komt kijken bij de correctie van de horoskoop.

U zult nu ook beter begrijpen hoe riskant het is om voorspellingen te doen op een ongecorrigeerde horoskoop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015