Artikel-22: Zomertijd in Europe: 2002 en verder

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-22

Op 31 maart jl. is de zomertijd in alle EU-lidstaten weer ingegaan. Voorlopig kunnen we weer genieten van lange zomerdagen tot het laatste weekend van oktober. Op zondag 27 oktober 3.00 's nachts gaat de "wintertijd" weer in en is het weer 2.00 uur geworden.

Hoe zit het eigenlijk met de zomertijden voor de komende jaren? Welke landen doen er aan mee? In dit artikel leest u er het fijne over.

In Sagittarius Nr. 3 van 2000 is van mijn hand een artikel verschenen over de zomertijd in Nederland, BelgiŽ en Duitsland. 
In dat artikel zijn tabellen geplaatst met overzichten voor de genoemde landen wanneer de zomertijd ingaat en eindigt.
Deze tabellen lopen t/m het jaar 2001, omdat toen nog niet officieel was afgesproken hoe het verder moest met de datum van de zomertijd. Inmiddels is die duidelijkheid er nu wel. We frissen het geheugen nog even op:

Tot en met 1995 liep de zomertijd af op de laatste zondag van september maar vanaf het daaropvolgende jaar werd deze met een maand verlengd om zo uniformiteit met de zomertijdregeling van het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen (deze had al eerder in 1981 het begin van haar zomertijdregeling aan die van de Europese Gemeenschap aangepast).

Volgens de meest recente richtlijn van de Europese Gemeenschap, bekrachtigd door het Europees Parlement en de Raad op 19 januari 2001 blijft de huidige regeling voor onbepaalde tijd ongewijzigd van kracht met het voorbehoud  dat deze elke vijf jaar voor eventuele revisie geŽvalueerd zal worden. Volgens deze richtlijn zullen de begin- en einddata voor de zomertijdperioden van 2002 tot 2021 in Nederland als volgt zijn:

Jaar

Begin

Einde

2002

31 mrt 2h

27 okt 3h

2003

30 mrt 2h

26 okt 3h

2004

28 mrt 2h

31 okt 3h

2005

27 mrt 2h

30 okt 3h

2006

26 mrt 2h

29 okt 3h

2007

25 mrt 2h

28 okt 3h

2008

30 mrt 2h

26 okt 3h

2009

29 mrt 2h

25 okt 3h

2010

28 mrt 2h

31 okt 3h

2011

27 mrt 2h

30 okt 3h

2012

25 mrt 2h

28 okt 3h

2013

31 mrt 2h

27 okt 3h

2014

30 mrt 2h

26 okt 3h

2015

29 mrt 2h

25 okt 3h

2016

27 mrt 2h

30 okt 3h

2017

26 mrt 2h

29 okt 3h

2018

25 mrt 2h

28 okt 3h

2019

31 mrt 2h

27 okt 3h

2020

29 mrt 2h

25 okt 3h

2021

28 mrt 2h

31 okt 3h

Formule voor het berekenen van begin en einde van de zomertijd voor EU-landen.

Als de richtlijnen ook na 2021 ongewijzigd blijven, dan kunnen de tijdstippen voor het begin en einde van de zomertijd via een formule worden berekend

Voor het begin geldt :

Zondag  [31 - {INT(5y/4) - INT(y/100) - INT(y/400) +5} MOD 7 maart 1h UT

 

Hierbij is"y" het jaar minus 2000. Is het jaar bijv. 2002, dan is "y" gelijk aan 2.

 

INT is het hele getal dat kleiner is dan de uitkomst van de deling.

INT(5y/4) is bij y van 2 gelijk aan INT(10/4) = 2, want 2,5 is de uitkomst van de deling, maar we ronden naar beneden af.

 

MOD is de "rest" van de deelsom. 2 MOD 7 is gelijk aan 2, want 2MOD7 betekent 2 gedeeld door 7 = nul met rest gelijk aan 2.

 

Rekenen we met het jaar 2000 als voorbeeld, dan krijgen we:

 

INT(5y/4) = 2

INT(y/100) = 0

INT(y/400) = 0

We krijgen dan: (2-0-0 +5) MOD 7

Dit is 7 MOD 7 = 0, want 7MOD7 betekent 7 gedeeld door 7. Hier is de rest dus nul.

 

Tenslotte: 31 - 7MOD7 = 31

 

DUS: begin zomertijd = 31 mrt 1h UT

 

Voor het einde van de zomertijd is er een soortgelijke formule :

 

Zondag [31 - {INT(5y/4) - INT(y/100) - INT(y/400) +2} MOD 7  okt. 1h UT

 

Hier krijgen we dan grotendeels hetzelfde.

 

2 - 0 -0 + 2  MOD 7 = 4

Verder: 31 - 4 = 27 oktober 1h UT

 

DUS: einde zomertijd= 27 okt. 1h UT

 

 

Welke landen doen nu eigenlijk mee aan de zometijdregeling?

 

Dit zijn alle landen van de Europese Unie, die sinds 1 jan. 1995 werd uitgebreid met Finland, Oostenrijk en Zweden.

In totaal doen dus mee : 
BelgiŽ, Duitsland, Denemarken, Finand, Frankrijk, Griekenland, Groot - BrittanniŽ, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

 

Literatuur:

1.        Sagittarius, Nr. 3-2000 : "Zomertijd in Nederland, BelgiŽ en Duitsland", J. Ligteneigen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015