Artikel-24: De toekenning van de dagen van de week

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel-24

De toekenning van de dagen van de week

 

Men vraagt zich wel eens af hoe nu de totstandkoming van de dagen van de week is gebeurd. De week van zeven dagen in totaal werd al erg lang geleden ingevoerd. Waarschijnlijk gebeurde dit in het tweestromenland tussen de Eufraat en Tigris, hetzelfde land waar de astrologie haar oorsprong vond: het Babylonische Rijk. Waarschijnlijk werd de week als zodanig ingevoerd door Koning Sargon (2340 - 2284 v.Chr.).

 

Uit de overlevering van de beheersing van de decanaten (gebieden van 10 graden lengte van elk teken van de dierenriem) is bekend dat dit onder invloed van de ChaldeeŽrs is gebeurd. Hetzelfde mag worden verondersteld voor de toekenning van de dagen van de week.

 

De ChaldeeŽrs aanbaden de zeven goden, te weten: de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit waren de enige zichtbare hemellichamen in die periode.

De ChaldeeŽrs hadden tevens een goed inzicht in de afstand van deze hemellichamen en zij plaatsten ze dan ook in een volgorde, die vanaf de Aarde bekeken, in een aflopende afstand waren gerangschikt.

 

Deze volgorde luidt, van het meest ver weg liggende hemellichaam te beginnen: Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus,  Mercurius en ten slotte de Maan.

Van hen is Saturnus de planeet met de zwaarstwegende invloed. Zijn stem geldt: hij bepaalt en regeert.

Het was dan ook daarom dat de ChaldeeŽrs bepaalden dat de week met de dag en het uur van Saturnus zou beginnen en deze werd dan ook Zaterdag genoemd.

 

Op deze manier kunnen wij een tabel opstellen waarbij elk uur van een dag wordt toegekend aan een planeet, uiteraard te beginnen met Saturnus en vervolgens de strikte volgorde van de ChaldeeŽrs aan te houden. Elke dag bevat 24 uren, dat was ook bij BabyloniŽrs al zo. Nadat het rijtje met de Maan is geŽindigd, begint u weer met Saturnus en zo verder, zoals u in kolom-1 kunt zien.

 

Wij krijgen dan de volgende tabel, waarbij ik in de eerste kolom Saturnus neerzet en de andere kolommen voorzie van het cijfer 2 tot en met 7.

 

Uur 1 2 3 4 5 6 7
1 Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus
2 Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius
3 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan
4 Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus
5 Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter
6 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars
7 Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon
8 Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus
9 Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius
10 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan
11 Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus
12 Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter
13 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars
14 Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon
15 Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus
16 Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius
17 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan
18 Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus
19 Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter
20 Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars
21 Maan Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon
22 Saturnus Zon Maan Mars Mercurius Jupiter Venus
23 Jupiter Venus Saturnus Zon Maan Mars Mercurius
24 Mars Mercurius Jupiter Venus Saturnus Zon Maan

 

 

De dagen van de week zijn genoemd naar de planeten die het eerste uur regeren van de betreffende dag.

 

Te beginnen met de eerste dag zijn dit achtereenvolgens : Saturnus, Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter en Venus. Hiermee zijn de 7 goden toebedeeld aan de 7 dagen van de week.

 

De Latijnse namen voor deze dagen zijn achtereenvolgens : dies Saturni, dies Solis, dies Luna, dies Martis, dies Mercurii, dies Jovis en dies Veneris.

 

Andere talen die van het Latijns zijn afgeleid hebben dergelijke namen nog in hun weekdagen, zoals het Italiaans : Sabato, Domenica, Lunedž, Martedž, Mercoledž, Giovedž en Venerdž.

 

In het Frans kennen wij: Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi.

 

De verdere geschiedenis van het Babylonische Rijk vertelt ons dat Abraham (ook Abram geheten) vanuit het Noord-westen van het Babylonische Rijk naar het Westen zou zijn getrokken. Als dit juist is, zouden vast en zeker bepaalde gewoontes en geschriften naar het toekomstige Israel zijn meegenomen. Derhalve is het aannemelijk dat de Sabbat, gewijd moest zijn aan de belangrijkste dag, oorspronkelijk van Saturnus afgeleid en later als de Dag des Heren genoemd.

 

In de Romeinse Tijd was deze dag de Sabbat voor Joden en Christenen.

 

Pas in het jaar 321 werd de Zondag als eerste dag van de week uitgeroepen ter ere van de Zon. Toen werd ook bepaald dat de Zondag de eerste dag van de week zou zijn. Dit zou aan Flavius Valerius Constantinus te danken zijn, ofwel Constantijn de Grote (280 - 337). Deze Romeinse Keizer. De stad Constantinopel is naar hem vernoemd. De Zondag zou als verering voor hemzelf dienen of als verering voor de Zonnegod. In beide zal wel een kern van waarheid schuilgaan.

 

Tegenwoordig geldt als eerste dag van de week in de christelijke kalender de zondag, in andere systemen soms de maandag. Volgens ISO en volgens NEN 2772, Nummering van weken, geldt de maandag als de eerste dag van de week; de eerste week van het jaar is de eerste week die vier of meer dagen van dat jaar bevat.

 

J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015