Astrologische artikelen door J. Ligteneigen

Artikel-25: De werking van Pluto in de Steenbok

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Artikel25.html

De werking van de planeet Pluto in het teken Steenbok

 

Het is op de valreep dat ik dit artikel schrijf over de voortgang van de planeet Pluto. Er resteren ons nog enkele dagen voordat de planeet Pluto het teken Boogschutter verlaat om "voorlopig" het domicilie te kiezen van de planeet Saturnus: het teken Steenbok. Voorlopig, aangezien Pluto dit jaar nog een keer retrograde zal lopen en dan achterwaarts bewegend het teken Boogschutter nog een keer zal bezoeken. Maar daarna is het definitief afgelopen: de planeet gaat dan met rappe pas voorwaarts en zal dan de komende 20 jaar het teken Steenbok gaan "bezetten". Hieronder een impressie.

 

J. Ligteneigen

 

 

Op 25 januari 2008 is het zover. Op die dag zal de planeet Pluto een nieuw teken ingaan. Na 13 jaar vertoefd te hebben in het teken Boogschutter is het nu de tijd voor een nieuwe periode, zeker op mundaan gebied, maar ook voor alle geborenen vanaf die datum. Dit jaar is die nieuwe periode nog niet geheel van kracht, zoals u in onderstaande figuur kunt zien. Zo rond de 90e dag van dit jaar, zal Pluto retrograde gaan lopen. De hoogst bereikbare positie is dan slechts 1°08' 57" Steenbok, waarna Pluto zijn terugreis zal aanvaarden. Op 14 juni 2008 zal Pluto achterwaarts het teken Boogschutter nog één keer aandoen. Uiteindelijk wordt de positie 28° 29' 46" Boogschutter bereikt op 9 september en daarna begint de opmars naar het teken Steenbok die Pluto de eerstvolgende 15 jaar niet meer zal prijsgeven. Op 26 november 2008 zal Pluto dus definitief het teken Steenbok binnentrekken.

 

De intrede van Pluto in Steenbok in 2008, daarna retrograde terug naar Boogschutter, maar vanaf 27 november 2008 definitief naar Steenbok

 

De beweging van Pluto in de dierenriem vertoont een zeer regelmatig patroon gedurende een tijdspanne van ca. 10 tot 15 jaar. Elke keer dat de Zon in oppositie staat met Pluto, loopt Pluto retrograde. Dit dient zich steeds een periode van tevoren aan, zoals uitgebreid beschreven in mijn artikel over de retrogradeloop van de buitenplaneten. Bij een afstand tussen de Zon en Pluto van ca. 100 graden of meer, begint Pluto retrograde te lopen en dit houdt op als de Zon weer binnen de ca. 100 graden afstand tot Pluto is genaderd. Daarna begint alles weer van voren af aan.

 

Dit betekent dat Pluto gedurende ca. 200 dagen vooruitloopt in de dierenriem (namelijk de dagen dat de Zon binnen 100 gaden - links en rechts - van Pluto verwijderd is). De overige 160 dagen loopt Pluto retrograde. Het is dus een constant voor- en achterwaarts bewegen, maar langzaam maar zeker "ploegt" Pluto zich een weg door de dierenriemtekens heen. Dit effect kunt u in onderstaande tekening, gemaakt met programma Newcomb-V3 mooi zien.

 

 

Aan het eind van dit artikel zal ik een stukje efemeride publiceren, gemaakt met het programma Newcomb-V3, waarmee u de positie van dit kleine hemellichaampje uiterst nauwkeurig kunt berekenen voor heel 2008.

 

De gang van Pluto door de tekens Kreeft tot en met Waterman.

 

In de tabel hieronder kunt u zien hoe lang de planeet Pluto er over deed om een bepaald teken te doorkruisen.

 

Dierenriemteken Periode Tijdsduur
Kreeft 1914 - 1939 25 jaar
Leeuw 1939 - 1957 18 jaar
Maagd 1957 - 1972 15 jaar
Weegschaal 1972 - 1984 12 jaar
Schorpioen 1984 - 1995 11 jaar
Boogschutter 1995 - 2008 13 jaar
Steenbok 2008 - 2024 16 jaar
Waterman 2024 - 2043 19 jaar

 

De omlooptijd van Pluto bedraagt ca. 240 jaar, dus gemiddeld doet Pluto ca. 20 jaar over een heel teken. Dit zijn slechts gemiddelden. De baan van Pluto is dermate eccentrisch dat deze voor een groot deel relatief dicht bij de Aarde ligt. Hieronder ziet u de situatie van 1997 afgebeeld (plaatje: Jeff Bytof and Alan Chamberlain van NASA/JPL)

 

De baan van Pluto en zijn positie in het zonnestelsel in het jaar 1997

 

U ziet hier dat Pluto voor ongeveer een kwart van zijn omloop (en dat is ca. 60 jaar) binnen de baan van Neptunus stond. In deze periode staat Pluto ook relatief het dichtst bij de Aarde, hij scheert er al het ware "snel" langs in vergelijking met de andere tijdsperioden, waarin hij veel verder weg staat van de Aarde. Dit verklaart waarom Pluto de afgelopen zestig jaar snel door de zodiak loopt. Voor het teken Schorpioen had hij slechts 11 jaar nodig in plaats van de gemiddelde 20 jaar.

U ziet ook dat de tijdsduur weer oploopt en in het teken Steenbok gebruikt Pluto  ca. 16 jaar voor zijn doorgang. Ook dit heeft een bepaalde betekenis voor het wereldgebeuren, wij noemen dit de mundane astrologie.

 

Net zoals in de geboortehoroskoop een snellopende planeet anders werkt, dan een langzaamlopende- of zelfs een retrograde planeet, zo is ook de mundane invloed afhankelijk van de snelheid, waarmee een "zware" planeet de tekens doorkruist.

 

 

De astrologische invloed van Pluto in Steenbok

 

Het is van belang om de eigenschappen van het teken Steenbok goed door te nemen. Dit kunt u nog eens nalezen in een van mijn lessen over het teken Steenbok, in 2006 geplaatst.

U weet inmiddels dat de planeet Saturnus hier de scepter zwaait. Hij is de mundane heerser van dit teken, de planeet van het conservatisme, van de strenge structuren en wetten en normen en waarden. Het teken Steenbok is een vrouwelijk teken. Dit werd reeds door de Ouden zo geformuleerd, zoals Ptolomeus in de Tetrabiblos (150 n.Chr.)  of Dorotheus van Sidon in zijn Pentateuch (ca 50 n.Chr.)

Dit betekent onder andere dat mannelijke planeten het niet zo goed doen in vrouwelijke tekens, maar ook andersom.

 

De planeet Pluto is moeilijk te categoriseren. Het is een planeet die het liefst in het verborgene opereert. Dit komt het beste tot uitdrukking in the mythologische beschrijving van Apollo, de Zonnegod die alles overzag. De Zon is een duidelijk voorbeeld van een mannelijke planeet. Hij straalt veel warmte en licht uit en vooral overdag komt hij het best tot zijn recht in een mannelijk teken, met uitzondering natuurlijk van de tekens waarin hij in val of in vernietiging staat.

Mannelijke tekens zijn:  Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter en Waterman. Alle andere zes tekens zijn vrouwelijk.

 

Pluto of Hades is de god van de onderwereld. Niemand treedt in zijn rijk, ook Apollo de Zon niet. Alleen Mercurius, ofwel Hermes mocht de doden naar het hiernamaals brengen en hij kreeg ooit van Hades een gouden masker. Pluto is dus niet als een mannelijke planeet in te delen. Hij past meer in het rijtje vrouwelijk of onzijdig, net zoals Mercurius.

 

Hierdoor past Pluto veel beter in het teken Steenbok, dan in het voorafgaande teken Boogschutter, waarin deze ronduit funest heeft gewerkt. In het teken Boogschutter dat gaat over recht en onrecht, het justitiële apparaat, religie, buitenland en buitenlanders bracht Pluto niets anders dan onbegrip, verdorvenheid, totaal uit de hand gelopen zaken die vooral zeer schrijnend onrecht aan het licht brachten.

Kijken wij nog even naar de mundane horoskoop met enkele interessante verhoudingen tussen de tekens.

 

Mundane horoskoop met verhoudingen tussen het teken Schorpioen en enkele andere

   

   Pluto staat uitsluitend in zijn eigen teken goed. Hij heeft nergens een verhogingsgraad,
   zoals reeds zeer uitgebreid besproken in het artikel over verhoging en val van de 
   planeten.
   Het is daarbij ook nog zo dat vrijwel elk teken totaal geen binding heeft met zijn of
   haar buurman. Zo heeft Schorpioen geen affiniteit met Weegschaal of met Boogschutter.
   Bovendien, maar in feite volgt dit uit de verhouding van tekens met hetzelfde geslacht,
   heeft een waterteken als Schorpioen nooit binding met lucht- en met vuurtekens.
   U ziet dit in de mundane horoskoop aangegeven. Schorpioen naar Boogschutter is een
   halfsextiel tussen de tekens en dit werd door de Ouden niet erkend als een aspect. Zij
   noemden dit "inconjunct" ofwel "geen binding hebbend met..".
   Dit geldt dus ook voor de verbinding Schorpioen naar Ram. Dat is een werkelijke
   inconjunctie. Ook de verbinding van Schorpioen naar Weegschaal is een halfsextiel en is
   dus ook een "inconjunct" aspect volgens de Ouden.

 

En ook de verbinding tussen Schorpioen en Waterman is een disharmonische, een vierkant. Dat is wat de Ouden als eerste definieerden in al hun tekstboeken. Tekens van hetzelfde geslacht harmoniëren met elkaar.

Daarom is de verbinding tussen Schorpioen en Steenbok een veel betere dan de afgelopen "verbinding" tussen Schorpioen en Boogschutter (toen Pluto in de Boogschutter liep). Water en Aarde harmoniëren nu eenmaal veel beter dan Water en Vuur.

 

Rechtsorde, rechtvaardigheid,religie

 

Het wordt nu begrijpelijk dat de wanorde in niet alleen het Nederlands rechtssysteem, maar op wereldniveau zo'n omvang kon krijgen. Pluto kwam in Boogschutter onder de ongebreidelde invloed van Jupiter. Maar Pluto "keert om", dus onrechtvaardigheid kon in feite zo hoog groeien als bomen de hemel in. Dat misdaad zó "lonend" kon zijn en zó ongestraft kon blijven, is zeker te danken aan de invloed van Pluto in Boogschutter.

Dat ook de invloed van andere religies, met name de islam zó'n omvang kon krijgen en voor zoveel problemen zou zorgen, is ook de invloed van Pluto in Boogschutter. De omkeringswerking van Pluto bestond hier uit de misdaden die uit naam van het geloof werden (en worden) gedaan. U weet dat Boogschutter hét teken is voor religie en voor rechtsspraak, zie ook eens de klassieke betekenis van de tekens en de huizen, dan begrijpt u dat deze kennis al ruim tweeduizend jaar eerder vergaard werd.

Er was sprake van een ongekende vrijheid, want Jupiter geeft ook heel veel vrije ruimte voor geestelijke ontwikkeling of voor allerlei andere ontwikkelingen. Die vrijheid is zó groot geworden dat hij ondertussen hinderlijk is geworden voor de gewone mens.

 

Globalisering van de technologie

 

De (computer) technologie werd grotendeels ontwikkeld tijdens de doorgang van Pluto door Schorpioen van 1984 tot 1995. Pluto in eigen teken werkt natuurlijk extra krachtig uit en kon hierin alles uit de kast halen wat in zijn vermogen lag. Van eerste microcomputer, naar echte PC en de verdere miniaturisering van de elektronica is ook een ontwikkeling van Pluto in Schorpioen. Het graven naar de kleinste kern van de dingen in een typische uiting van Pluto in eigen teken. Nadat deze technologie was ontdekt, werd deze verder uitgebreid op grote (industriële) schaal door de werking van Pluto in Boogschutter. 

Iedereen wereldwijd moest en zou "profiteren" van de nieuwste technische snufjes. Iedereen aan de mobiele telefoon, liefst twee, alles digitaal. Ook de ongekende uitbreiding van internet en de communicatie op MEGA-schaal is zeer typerend voor Pluto in Boogschutter. De gewone communicatie ligt in Tweelingen, maar de vergrotende trap van dit alles ligt in het tegenoverliggende teken Boogschutter.

Boogschutter gaat de wereld rond, sterker nog: de wereld is te klein. Dit teken blijft zijn horizonten uitbreiden naar andere gebieden, ook die van buiten de Aarde. De ontwikkeling van het aantal ruimtemissies is erg groot. Ook hierin is ontzettend vel bereikt, zeker qua hemelmechanica, precisie van de baanberekeningen en meer.

Waar Tweelingen op kleine schaal opereert, doet Boogschutter dit ver over de grenzen heen, op macroschaal, liefst nog buitenaards.

 

De technologie heeft ook haar keerzijden. Iedere wereldburger moet aan de mobiele telefoon. Ook Afrika moet er aan geloven, natuurlijk ook India waar 1 miljard mensen leven: hier ligt een GROEI-markt!! De industriëlen dicteren de markt: Pluto in optima forma. De mega industrie om bijvoorbeeld batterijen te produceren is gigantisch, want al die apparaatjes moeten toch ook een stroombron hebben. Waar wij als beschaafde mensen de lege batterijen nog netjes recycelen, is goed, maar in Afrika of India? Hier ligt een giga-milieuvervuiling te wachten van ongekende omvang. Ja, ook dat hoort blijkbaar bij technologische vooruitgang!

 

Geloof het of niet, maar de periode dat Pluto in de Maagd liep (1957 tot 1972) waren nog heilig vergeleken met wat er allemaal daarna is gebeurd. Pluto keert alle waarden en normen om. Hij geeft de mensen wel iets: technologie en kennis, maar door misbruik van deze waarden neemt Pluto op ongelooflijke manier wraak. De opwarming van de Aarde, die recentelijk werd bewezen als veroorzaakt te zijn door menselijk handelen, gaat er natuurlijk in als koek bij velen en ik sluit mij er grotendeels bij aan. De gigantische groei van landen als India en China, beide goed voor bijna 2 miljard mensen (dus bijna 1/3 van alle mensen op Aarde) betekent ook tegelijkertijd een enorme aanslag op de bronnen van de Aarde, noem het de bodemschatten van de Aarde. Gas, olie, steenkool: het wordt in ongekende omvang uit de Aarde "geroofd".

Maar Pluto, de God van de onderwereld - en hier wordt niet zozeer de maffia bedoeld - kan dit niet langer aanzien en neemt maatregelen.

 

 

Steenbok, de maatschappij

 

De maatschappij is opgebouwd uit structuren. Deel voor deel werd deze opgebouwd uit de harde kernen, waarop weer verder gebouwd kon worden. Dit is de Saturnuswerking ten voeten uit. Elk deeltje heeft zijn eigen functie, zoals ook het menselijk lichaam werd  opgebouwd uit het skelet.Aan dit skelet zijn de pezen bevestigd en daaraan zijn weer de spieren verbonden, zodat wij ons kunnen voortbewegen. Belangrijke organen zoals de longen en het hart zitten "veilig" verborgen achter dit harde en beschermende pantser. Het hoofd met hare tere hersenen zijn omhuld met een harde schil, de schedel. Hoe kwetsbaar nog altijd, maar het biedt afdoende bescherming. Zonder skelet waren wij vormeloze sponsachtige wezens: weekdieren, maar het skelet biedt de mogelijkheid om te bewegen en dingen te doen.

 

Ook de maatschappij is een afspiegeling van de Saturnus- en de Steenbokwerking. Het is een conservatief teken. Het behoudt het liefste wat het heeft opgebouwd en als dit goed werkt, waarom het dan veranderen? Maatschappelijke verhoudingen, zoals wij die de laatste 60 jaar kennen, zijn vooral vanaf 1972 grondig veranderd toen Pluto in Weegschaal ging lopen en vervolgens Schorpioen en Boogschutter aandeed. De maatschappij werd in zekere zin "aan de kant geschoven" met Pluto in Weegschaal (vierkant Steenbok). De maatschappij moest veranderen, maar erg veel gelukkiger zijn we er niet door geworden. Pluto in Schorpioen (1984 - 1995) bracht ons AIDS met vele miljoenen doden tot de dag van vandaag. Vooral Afrika heeft hieronder nu erg te lijden en het zal nog jaren en jaren duren voordat wereldwijd het aantal AIDSpatiënten zal afnemen. De vrijere moraal van Pluto in Boogschutter heeft ons niet vrijer gemaakt, eerder afhankelijker van de producenten die ons producten opdringen die wij helemaal niet willen.

De winkels liggen vol met troep die niemand werkelijk wil. Winkelschappen van koek of toetjes zijn vele meters breed, de kleuren schreeuwen ons tegemoet. "De consument vraagt erom"wordt vaak gezegd, maar volgens mij is iedereen moe van die onzin en die troep. 

 

Wij willen terug naar een normale maatschappij, waar je nog met een bedrijf gewoon kan bellen in plaats van kwartierenlang codes intikken op je telefoon om uiteindelijk niemand te krijgen.

Wij willen gewoon een keer gezonde producten die betaalbaar zijn in plaats van een heel regiment tropische groenten en vruchten met prijskaartjes die hemelhoog zijn.

Velen willen weer gewoon terug naar een maatschappij waarin fatsoen en normaal omgaan weer de norm wordt. Wij zijn volgens mij gewoon allemaal uitgekeken op het geldverslindende vuurwerk met zijn gigantische luchtverontreiniging en de massale vernielingen, gewoon uit baldadigheid, omdat die personen het gewoon véél te goed hebben.

 

Dit zijn allemaal keerzijden van de ontwikkelingen van de laatste decennia. De grenzen zijn goed langzamerhand echt daadwerkelijk bereikt. U weet dat Boogschutter een grenzeloos teken is, ook de Waterman is dat. Het zijn ook humane tekens, indien ze humaan worden benut door de mens, maar als dit niet gebeurt en zo is het gewoon gegaan de laatste jaren, dan werkt Pluto als een boemerang. Dan wordt hij onmenselijk en meedogenloos en keert zich tegen de mensheid.

 

Pluto in het domein van Saturnus, een terugkeer naar oude vertrouwde waarden

 

Wanneer nu deze planeet Pluto in het domein binnentreedt van de poortwachter Saturnus, dan gaat dit niet ongemerkt. Ik bedoel niet dat dit onmiddellijk werkzaam wordt vanaf dag nummer één. Eerst moet Pluto aspecten gaan maken met andere planeten om zijn werking te kunnen ontvouwen. Dit jaar, 2008 is slechts een nietig aanloopje, want de meeste tijd loopt Pluto weer retrograde en gaat het Boogschutter weer in als een soort nagalm van het verleden. Juist een Pluto die terugloopt, kijkt achteruit, oude onrechtvaardigheden worden alsnog uit de kast gehaald. Pluto werkt dan erg venijnig en giftig. Maar de smaak van Steenbok wordt al wel even gevoeld, er komt een ander soort gedachten tevoorschijn, sluimerend nog, maar het komt.

 

Saturnus werd in de Oudheid altijd de poortwachter genoemd. Het was toen de verste planeet en daarachter was alleen de sfeer van de Vaste Sterren aanwezig. Niemand kon zomaar die "poort" doorgaan. Saturnus' ijzeren en loden wetten legden simpelweg een halt op. Het was ook de machtigste planeet van de zeven die zij kenden (Uranus, Neptunus en Pluto waren nog niet ontdekt). Als Saturnus zelf ergens slecht stond (in val of in vernietiging of in een inconjunct teken) dan was het teken Steenbok (en Waterman) reeds belast met zorgen en kwaadaardigheid. Saturnus is tenslotte één van de Malefics (met Mars samen).

Dit noemde men toen reeds receptie. Als dus Pluto in het "huis" Steenbok komt en Saturnus staat slecht (zonder waardigheid) dan wordt Pluto slecht ontvangen. De gastheer voelt zich slecht, dus de sfeer is eigenlijk in mineur of zelfs verpest. De bezoeker wordt niet netjes ontvangen, maar met chagrijn. De werking van Pluto zal dan navenant zijn. Dus de kosmische toestand van Saturnus moet continu bekeken worden om een oordeel te vellen over Pluto's werking.

 

Maar in het algemeen is de werking van het gehele teken Steenbok zodanig krachtig dat het een eigen werking heeft. Pluto zal de verandering gaan aangeven naar de oude vertrouwde en veilige samenleving,zoals wij die ooit kenden. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Iedereen, maar dan ook iedereen zal een stuk vrijheid moeten inleveren: de vrijheid van brutaliteit, van slordigheid, van vervuiling, van onbekommerd doorleven zonder aan anderen te denken, déze vrijheid zal ingeleverd moeten worden. Pluto gaat dit opeisen in de komende 15 jaar.

Regeringen met oog hiervoor gaan weer strengere wetten opstellen. Ook Nederland doet hierin mee, want.... Nederland valt onder het teken Kreeft (lees de tekenbeschrijving Kreeft) en Kreeft ligt diametraal tegenover Steenbok. Nederland zal voorop gaan lopen. Er is ontzettend veel verloederd in Nederland in de laatste decennia. Toch komt de tijd terug dat alle weer redelijk normaal was, maar Pluto gaat individueel het gevecht aan met élke Nederlander, terug naar af, terug naar fatsoen, terug naar respect voor wet en gezag. Het wordt kiezen of delen, gered worden of de ondergang tegemoet. Pluto is de uitsnijder van gezwellen: hij is de chirurg. Door het uitsnijden van het gezwel kan de patiënt gered worden.

Pluto is dus tevens de redder in de nood. Hij kan de samenleving op het normale pad zetten, maar er moet eerst een titanengevecht geleverd worden.

 

Pluto zal dus door strengere wetgeving orde en regelmaat gaan brengen in de maatschappij. Verloedering zal langzamerhand gaan verdwijnen, maar dit vergt een complete omschakeling van het menselijk denken, een beetje "geholpen" door overheidsmaatregelen.

 

 

Beslag op bodemschatten, grondstoffen, ondergronds bouwen

 

Saturnus beheerst de mineralen in de bodem, de gekristalliseerde en verharde stoffen en alles dat als erts uit de grond wordt gehaald. Pluto beheerst de olie en alles dat door verrotting tot stand is gekomen. De groeiende nieuwe economische machten in de wereld zullen een toenemend beslag leggen op deze bodemschatten om aan de vraag te voldoen. Nieuwe methodieken zullen worden ontwikkeld om dergelijke bodemschatten uit het verborgene (Pluto) naar boven te halen. Het recente "beslag" of claim op de bodem van de Noordpool is een voorbeeld van wat ons nog te wachten staat.

 

Grond wordt schaars en wie tijdig beslag weet te leggen op grondgebied - eventueel nog voorzien van bodemschatten - is natuurlijk spekkoper voor de komende decennia. Ook de bouw wordt geregeerd door Saturnus, niet zozeer de hoogbouw (Uranus), maar de ontginning van gronden en het leggen van een fundament waarop gebouwd kan worden. "Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen" aldus Petrus - een historische- en bijbelse uitspraak. Petrus staat voor Saturnus. Pietro betekent ook "steen"in het Italiaans. Dus steenhouwerijen, het uithakken van steen of grond of rots valt allemaal onder Saturnus en Steenbok.

 

De behoefte aan extra bouwactiviteiten zal verder worden ontwikkeld met Pluto in Steenbok. Nieuwe boortechnieken worden uitgebreid. En opnieuw, jawel, gaat men de (kolen)mijnen exploiteren inde komende 15 jaar, maar met verbeterde technieken.

 

Helemaal nieuw wordt waarschijnlijk het ondergronds bouwen in gebieden met tekort aan ruimte. Skyhigh bouwen met torens met 300, 400 meter hoog zoals in Dubai zijn er nu genoeg. In Nederland zal zoiets ondenkbaar zijn, maar juist de West-Europeanen zullen andere manieren vinden om de grond te exploiteren. Want Pluto in Steenbok blijft graven en ploeteren.

 

 

Aardbevingen, onstabiele bodems

 

 

Pluto negatief zal zich in de komende 15 jaar ook weten te uiten. Het roven van de grond en de bodem kan niet eindeloos zo doorgaan. Het eindeloos boren in de grond zal ook verzakkingen geven en dit kan weer seismische trillingen geven met eventuele schade aan gebouwen of wegen. In Nederland zal dit waarschijnlijk wel meevallen, wij leven niet op actief vulkanisch gebied.

Maar in Amerika mag men wel heel wat bevreesder zijn. Het is bekend dat in Californië veel grote miljoenensteden op de bekende Andreas-breuklijn liggen.

Die breuklijn is ontstaan doordat hele diepe aardlagen (Steenbok!) over elkaar heen zijn geschoven. Iedereen weet dat het een kwestie van tijd is voordat daar een catastrofe plaatsvindt.

Wanneer Saturnus zich in Weegschaal gaat begeven, zal deze vierkant gaan staan met Pluto en dat is een zeer vijandige houding van Saturnus, de gastheer van Pluto. U kunt dit vergelijken met een bezoek dat u doet aan een kennis, u komt bij hem thuis en hij bedreigt u met een mes. Wat hier allemaal kan ontstaan, kan niemand goed voorspellen.

Onderstaande afbeelding laat met drie rode lijnen zien wanneer Saturnus vierkant Pluto komt te staan: de laatste maand van 2009, einde derde kwartaal van 2010 en halverwege 2e kwartaal van 2011.

 

 

Omdat nu beide planeten in Cardinale tekens staan (Weegschaal en Steenbok) en Saturnus in Weegschaal een verscherpte werking vertoont (volgens de Ouden staat hij hier in verhoging) moeten wij hier beducht zijn voor catastrofale gebeurtenissen op wereldformaat.

Dit kan een zware aardbeving zin in Californië, maar ook China krijgt zijn deel, want China valt onder Weegschaal en ook Japan. Beide liggen in de buurt van veel water en grondbevingen kunnen tsunami's veroorzaken.

 

 

Bevolkingstoe- of afname, woningvoorziening

 

De algemene bevolking wordt aangegeven door het teken Kreeft met de Maan als haar heerseres. Beschutting of bescherming zocht de mens altijd vanuit het tegenoverliggende teken Steenbok. Deze levert het "skelet" om verder op te bouwen, zoals in het begin al geschreven. Zonder het fundament is het moeilijk bouwen, ook woningbouw, woningvoorzieningen in het algemeen gaan erg lijden onder de doorgang van Pluto in Steenbok. Pluto "ontvolkt", hij ontneemt de mensen hun beschutte en veilige omgeving. Natuurlijk doet hij dat niet continu, maar alleen wanneer hij belaagd wordt door andere planeten, of wanneer Pluto vanuit retrograde snelheid begint te maken en daarbij slechte aspecten maakt of ontvangt. Ook de conjuncties met Vaste Sterren in het gebied van de Steenbok geven grote consternatie in het wereldgebeuren.

 

Hieronder volgen twee lijstjes met de posities van de Vaste Sterren. Het eerste geeft de standen van 01-01-2009.

 

Het tweede lijstje geeft deze sterrenposities op 01-01-2015.

 

U bemerkt de kleine verschuiving in deze zes jaar tijd en deze toename wordt veroorzaakt door de Precessie van de dierenriem met ongeveer 50" per jaar x 6 = 300" = 5' .

Het hangt er nu maar helemaal van af hoe de andere planeten staan gesitueerd wanneer Pluto de overgang maakt over een Vaste Ster.

De eerste overgang over Spiculum wordt gemaakt rond 25 februari 2008, zie de posities van Pluto in de efmeride aan het eind van dit artikel. Spiculum heeft een Mars-Maan invloed, dus de posities van Mars (en in mindere mate) de Maan moeten goed bekeken worden.

Met Mars in Tweelingen zal er niet veel gebeuren op die datum.

 

 

De grenzen zijn bereikt: terugkeer naar het degelijke

 

Wanneer Pluto zijn wil doorzet zal hij een einde kunnen maken aan de gekte van de afgelopen 30 jaar. Er is geen enkel ander teken in de zodiak waar maatschappelijke gezagsverhoudingen worden bepaald dan in Steenbok. De grenzen van het aanvaardbare m.b.t de maatschappelijke- en sociale omgang zijn zo langzamerhand bereikt. De wildgroei onder Boogschutter (merk op dat ook woekeringen onder Pluto in Boogschutter plaatsvinden, ongeremde groei, celgroei, lichamelijke deformaties, e.d.) houdt een keer op.

Buurman Saturnus is van een heel ander kaliber. Hij trekt de streep vrij rigoureus voor iedereen. Saturnus bepaalt als "poortwachter" wat nu acceptabel wordt geacht en dat is altijd een terugkeer naar het degelijke geweest, naar de oerkern, naar het conservatisme, naar het beschaafde zo men wil.

Hiervoor heeft Pluto tijd nodig en hij zal zijn werking wellicht pas kunnen ontvouwen als hij definitief minstens 1 graad in de Steenbok staat, en dan praten wij over ca. december 2008, januari 2009, eigenlijk al hel snel voordat de eerste signalen merkbaar gaan worden.

De greep op de economie heeft Pluto dan erg strak in de hand. Wereldwijd zal alle groei in zekere zin stagneren, het ene land meer dan het andere, maar uiteindelijk zal het voor iedereen langzamerhand duidelijk worden dat de bomen voorlopig voor langere tijd niet meer tot in de hemel groeien.

 

Ik wil hierbij voorlopig laten, wetende dat de teneur van de analyse behoorlijk pessimistisch klinkt, maar het is de astrologische ingeving die ik had bij dit verhaal, zeker ook wel gevoed door mijn gevoel van de afgelopen 10 jaar. En wie weet speelt de vader van aller gedachten ook wel een rol in deze analyse. Mooie verhalen over humaniteit en hoe mooi het allemaal kan worden in de toekomst zijn er de afgelopen 20 jaar voldoende geweest in analyses over de doorgang van planeten in de tekens. Technologische vooruitgang is er als nooit tevoren geweest. Verkleining van de elektronica op microniveau heeft ook voordelen gebracht in de gezondheidszorg en de ruimtevaart, maar de toepassing ervan in het voordeel van de mens is eigenlijk maar mondjesmaat geweest.

In steeds grotere getale zijn mensen minder gelukkig wat datgene wat er in de maatschappij plaatsvindt. Je kan dan wel blij zijn met je grootbeeldtelevisie en je persoonlijke home-bioscoop, maar als je een voet buiten de deur zet en je voelt de dreiging om een klap op je hoofd te krijgen als je voor rechtvaardigheid wilt opkomen, dan vraag ik me af welk geluk je hier eigenlijk te beleven hebt. Het geluk van de rijkdom wellicht, maar die is erg relatief. Wat je nu nog hebt, kan door een beurscrash morgen volledig verloren gaan.

 

Geluk behoort veel dieper in de harten van de mensen te zitten, waardering voor de eenvoud zou wellicht geen slecht idee zijn. Als mensen het nog steeds kunnen opbrengen om voor 40 of 50 miljoen euro binnen 1 uur aan vuurwerk te verstoken plus een ravage aan te richten die een volksopstand niet misstaat, onder het mom van het verjagen van de "boze geesten", want dat is toch de traditie?, dan vraag ik me af waar die boze geesten dan aanwezig zijn. In dat geval mag Hades van mij nog vandaag beginnen om de boze geesten uit die individuen te verjagen, zet hem op Pluto.

 

 

 

 

 

Opgemaakt, 23 januari 2008  © J. Ligteneigen

Efemeride 2008 verwijderd, 7 december 2019, © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teller:

counter customizable

_____________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   07/12/2019