Simon Newcomb - Een der grootste astronomen

                          Astrologische Artikelen door J. Ligteneigen               

 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Artikelen > Simon_Newcomb

 

 

 

Dit artikel is een eerbetoon aan mijn persoonlijke "held" waar het gaat om de formules van de theoretische planetenberekening en de vele formules ten aanzien van andere astronomische berekeningen. Een groot deel van dit artikel vindt u terug op de laatste bladzijde van de handleidingen van de computerprogramma's Newcomb-V1 en Newcomb-V2 die door mij zijn gemaakt.

De astronomische gedeelten uit de computerprogramma's  Newcomb-V1 en -V2 bestaan voornamelijk uit de formules van Simon Newcomb voor wat betreft de berekeningen van Zon, Mercurius, Venus, Mars, Uranus en Neptunus. Voor de overige planeten en de Maan zijn andere theorieën gebruikt, die nauwkeuriger zijn en voor een grotere tijdsperiode geldigheid hebben.

Simon Newcomb

Simon Newcomb werd op 12 maart 1835 in Wallace, Nova Scotia, Canada geboren. Hoewel hij geen formele opleiding had gehad, begon hij in 1854 zelf aan een studie wiskunde in de bibliotheek van Washington. Hij kreeg een baan als rekenaar in 1857 aan het American Nautical Almanac Office. Newcomb studeerde aan de Harvard Universiteit en studeerde er in 1858 af. In 1861 werd Newcomb aangesteld bij het Naval Observatory te Washington.

Hij besteedde de daaropvolgende 10 jaar aan het bepalen van de posities van hemellichamen met gebruik van verschillende telescopen, waaronder de 26-inch refractor, die net was gebouwd.

Zijn werk kan in drie delen worden gezien: (1) het bepalen van de bewegingen van de hemellichamen, gebruik makend van Newton’s wetten van beweging en aantrekking en de beste gegevens over massa en afstanden van de hemellichamen, rekening houdend met de verstoringen als gevolg van de onderlinge aantrekkingen, (2) vanuit deze berekeningen werden posities bepaald in Rechte Klimming en Declinatie, waarmee direct observaties konden worden gedaan, (3) het vergelijken van de observaties met de berekeningen en bij verschillen het herberekenen van zowel observaties als de theorie. Let wel: dit werd allemaal gedaan ZONDER computers of rekenmachientjes, die waren er nog niet. Alles was puur handwerk.

In 1877 werd hij directeur van de American Nautical Almanac Office en begon vanaf dat moment zijn allerbelangrijkste  werk, dat hij zelf als volgt formuleerde....

...een systematische bepaling van de astronomische constanten vanuit de best mogelijke gegevens, een heronderzoek van de theorieën van de beweging van hemellichamen en de voorbereiding van de tabellen, formules en regels voor het opstellen van efemeriden en voor andere toepassingen van dezelfde resultaten

Hij deed metingen aan de snelheid van het licht en de constante van de precessie, hij was voorts een belangrijk begeleider bij de bouw van ’s werelds grootste telescopen. Tevens analyseerde hij opnieuw alle observaties die gedaan waren door de belangrijkste observatoria in de wereld sinds 1750. Hij onderzocht alle planeten, behalve Jupiter en Saturnus, dat hij aan George W. Hill overliet. De analyse van de Maanbeweging werd later door E.W. Brown na zijn dood vervolmaakt. Het resultaat van Newcomb’s monnikenwerk was een enorme verbetering in de precisie van de American Ephemeris and Nautical Almanac, hét essentiële boek voor navigatielieden, en organisaties voor de bepaling van de  tijd.

Newcomb was professor wiskunde en astronomie van 1884 tot 1893 en was gedurende vele jaren Editor van The American Journal of Mathematics. Hij was ook een der stichters en de eerste voorzitter van The American Astronomical Society (1899-1905). Tevens was hij voorzitter van de American Mathematical Society van 1897 tot 1898.

Newcomb ontving vele eerbewijzen voor zijn werk. Zo werd hij als Fellow van de Royal Society gekozen in 1877 en ontving hij de Copley Medal in 1890. Hij was daarnaast erelid van de meeste wetenschappelijke instellingen van de wereld.Verder is een maankrater naar zijn naam vernoemd.

Tijdens het 300-jarig bestaan van de Universiteit van Leiden in 1875 werd hem door de Universiteit als onderscheiding het meesterschap wiskunde en het doctoraat natuurfilosofie uitgereikt

Tot 1984 toe werden  zijn tabellen en formules toegepast voor het maken van ALLE efemeriden op astronomisch terrein. Zijn astronomische invloed was gigantisch. 

Al vanaf mijn eerste schreden op het gebied van astronomische/astrologische  computerprogramma’s ben ik in aanraking gekomen met vele van zijn werken, de zgn. “Astronomical Papers prepared for the American Ephemeris and Nautical Almanac”, de volumes 1 t/m 6 en de vele andere hiervan afgeleide boeken en artikelen. Zijn nauwkeurigheid heeft mij erg gemotiveerd om een dergelijke precisie na te streven in mijn eigen programma’s. Geen onderzoek heb ik nagelaten om de astronomische data zo nauwkeurig mogelijk toe te passen. Veel van dit onderzoek wordt door mij nog nader uitgewerkt en zal pas in versie-3 van het programma zijn uiteindelijke vorm krijgen, de ultieme precisie in de planetenberekening.

Het moge duidelijk zijn dat ik een groot respect heb Newcomb’s werk en het is niet meer dan logisch om mijn computerprogramma's zijn naam te geven.

Simon Newcomb stierf op 11 juli 1909 in Washington DC als een der grootste wetenschappers van de 19e eeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simon Newcomb's graftombe op het Arlington National Cemetary.

Het grafschrift luidt: "Professor of Mathematics, United States Navy, 1835-1909. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork"
Behalve zijn vrouw ligt ook zijn dochter Anita Newcomb McGee begraven op deze plaats.

 

 

 

Literatuur:

Astronomical Papers For The Use Of The American Ephemeris And Nautical Almanac(APPAENA)

 

V1, No.1, 1882, On the recurrence of solar eclipses with tables from BC 700 tot AD 2300

V1, No.2, 1882, A transformation of Hansen's Lunar Theory, compared with the theory of Delaunay

V1, No.4, 1882, Catalogue of 1098 standard clock and zodiacal stars, prepared under the direction of Simon Newcomb

V1, No.6, 1882, Discussion of observed transits of Mercury

V2, No.1, 1891, Formulae and tables for expressing corrections to the geocentric place of a planet in terms of.......

V2, No.3, 1891, Measures of the velocity of light made under the direction of the secretary of the navy during 

                          the years 1880-1882

V2, No.5, 1891, Discussion of observations of the transits of Venus in 1761 and 1769

V2, No.6, 1891, Discussion of the north polar distances observed with the Grenwich and Washington Transit

                           Circles, With a Determination of the constant of Nutation

V3, No.1, 1891, Development of the perturbative function and its deratives, in sines and cosines of multiples of the

                           eccentric anomalies and  in powers of the eccentricities and inclinations

V3, No.3, 1891, On the motion of Hyperion, a new case in celestial mechanics

V3, No.5, 1891, Periodic perturbations of the longitudes and radii vectors of the four inner planets of the first order

                           as to the masses, computed under the direction of Simon Newcomb

V5, No.1, 1895, Development of the perturbative function in cosines of multiples of the mean anomalies and of

                           angles between the perihelia and common node and in powers of the eccentricities and mutual incl.

V5, No.2, 1895, Inequalities of long period and of the second order as to the masses, in the mean longitudes

                          of the four inner planets

V5, No.3, 1895, Theory of the inequalities in the motion of the Moon produced by the action of the planets

V5, No.4, 1895, Secular variation of the orbits of the four inner planets

V5, No.5, 1895, On the masses of Jupiter and the orbit of Polyhymnia

V6, No.1, 1898, Table of the Motion of the Earth on its axis and around the Sun

V6, No.2, 1898, Tables of the heliocentric motion of Mercury

V6, No.3, 1898, Tables of the heliocentric motion of Venus

V6, No.4, 1898, Tables of the heliocentric motion of Mars

V7, No.3, 1898, Tables of the heliocentric motion of Uranus

V7, No.4, 1898, Table of the heliocentric motion of Neptune

V8, part1, 1905, A New determnation of the precessional constant with the resulting precessional motion

V8, part2, 1905, Catalogue of fundamental stars forthe epochs 1875 and 1900 reduced to an absolute system

V9, part1, 1912, Researches on the motion of the Moon

 

Boeken:

 

Popular Astronomy, 1877, Harper & Bross

The Reminiscences of an Astronomer, 1903, Houghton, Miffin and Copany

Side-Lights on astronomy, 1906, Harper & Borss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    31/12/2015