Horoskoop bespreking

Paus Benedictus XVI  

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

Artikelen

Boeken

Downloads Gratis

Enquete

Lessen

Overig nieuws

Produkten

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

 

Mail

 

Home > Horoskopen > benedictus.html

 

De horoskoop van de huidige Paus,  Benedictus XVI 

 

Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, is de 265e paus van de Katholieke Kerk. De Duitse rooms-katholieke geestelijke werd op 19 april 2005 verkozen tijdens het conclaaf van april 2005, dat werd gehouden na de dood van zijn voorganger, paus Johannes Paulus II. Als paus staat Benedictus XVI aan het hoofd van de Kerk en is hij de soeverein van het Vaticaan, aldus de inleidende tekst van de Wikipedia.

Het is zeer interessant om de horoskoop van deze geestelijke eens aan een astrologisch onderzoek te onderwerpen. Een klein deel van deze tekst heb ik gebruikt als voorbeeld in mijn aanstaande boek over de Vaste Sterren, dit om de werking van enkele sterren te verduidelijken. De rest van deze tekst is nergens anders te vinden dan op deze site.

Buiten het interessante feit om de horoskoop van een hoge geestelijke te analyseren, spelen ook de recente ontwikkelingen mee over het seksueel misbruik, gepleegd door diverse geestelijken binnen het katholieke kerk in de afgelopen tientallen jaren, in binne- en buitenland. Deze ontwikkelingen zijn absoluut in deze horoskoop te zien en dit jaar 2011 wordt voor de huidige Paus een loodzwaar jaar, een slopend jaar. Vandaar dat ook een aantal voorspellingen in dit artikel zijn geplaatst.

 

J. Ligteneigen

 

 

Paus Benedictus XVI - Copyright free picture from Wikipedia

 

Updates op de beschrijving:

 

Paus Benedictus XVI ofwel Joseph Aloisius Ratzinger. Hij werd geboren op 16-04-1927 te Marktl am Main om 4.13.53,3 uur, gecorrigeerde geboortetijd. Ratzingers loopbaan is in het kort als volgt aan te geven:

  • Studeerde van 1946 tot 1951 theologie;

  • Werd op 29-06-1951 tot priester benoemd;

  • Werd op 28-05-1977 aartsbisschop van München-Freising;

  • Op 27-06-1977 volgde zijn benoeming tot kardinaal;

  • Kreeg op 05-04-1993 de functie kardinaal-bisschop;

  • Werd op 30-11-2002 deken van het college van kardinalen en tenslotte

  • Werd hij op 19-04-2005 tot Paus benoemd.

De oorspronkelijke geboortetijd was 4.15 uur lokale tijd. De benoeming van Ratzinger tot Paus in 2005 was een aspect dat elke astrologiebeoefenaar direct weet te vinden als hij overweg kan met de progressieve planeten. Op basis van de oorspronkelijke geboortetijd, was de situatie op 19 april 2005 als volgt:

 

 

Neptunus die vanaf de geboorte een kleine periode retrograde liep, is daarna direct gaan lopen en liep zeer langzaam in op het beste aspect at mogelijk is: een driehoek met het MC, het hoogste kerkelijke ambt. U weet dat Neptunus met mystiek en met religie verbonden is, alsmede het teken Vissen, dat bij Ratzinger op de Ascendant prijkt:

 

 

Merk op dat de planeet Jupiter, heerser van het MC hier zéér dicht tegen de Ascendant staat en er als het ware mee vereenzelvigd wordt. Hij ís het geloof, het geloof is zijn beroep en roeping. De heer van de Ascendant, Neptunus maakt dus een driehoek met het MC tijdens zijn benoeming tot Paus, het kan niet duidelijker. Merk hier ook nog op dat de planeet Venus in eigen teken een sterk sextiel maakt met Mercurius, weliswaar staat die in Vissen niet zo goed, maar zijn positie in de Ascendant maakt de uitwerking dés te duidelijker: de slechte positie van Mercurius wordt versterkt en zo krijgt deze Paus te maken met slechte publiciteit, want Mercurius blijft nu eenmaal verbonden met communicatie en de pers en allerlei berichten. Dat deze zaken over geheime zaken gingen die jarenlang verborgen konden blijven, wordt óók aangegeven door Mercurius in Vissen.

Sterker nog: met Mercurius in Vissen gaat een groot deel van de betrouwbaarheid en integriteit verloren, zeker in de Ascendant die het "IK-ben" vertegenwoordigt van elke persoon.

Mercurius is tevens de heerser van het 7e huis, waaronder de openlijke vijanden worden gesorteerd, dus de tegenstanders van het regime van de kerk en de slecht behandelden, want het teken Vissen regeert alle slecht bedeelden, mishandelden, zieken, etc.

 

Mercurius staat op de vervelende ster Scheat, beta-Pegassi die verantwoordelijk is voor vele schandalen. De beschrijving met Mercurius luidt: "...Verscheidene ongelukken en ontsnappingen op het nippertje vooral door water, vele vijanden, moeilijkheden door geschriften, ongunstig voor de gezondheid evenals voor huiselijke zaken...". De huiselijke zaken zijn natuurlijk de interne kerkelijke zaken, zoals de laatste jaren helemaal naar buiten is gekomen via de pers, maar ook door aangiften van zedenmisbruik. Mercurius staat in Vissen in vernietiging in de Ascendant en dit is voor de paus een vreselijke zaak die hem nu natuurlijk persoonlijk raakt, aangezien hij verantwoordelijk is voor de gehele kerk. Mercurius staat ook nog eens vierkant Mars die sterk tegen de cusp van het 4e huis staat en het "huisgezin" aangeeft: de Kerk in al zijn facetten. Aangezien Mercurius zo beschadigd staat, is ook het hele teken Tweelingen beschadigd. Dit is de "erfenis" die deze Paus meekreeg toen hij het ambt aanvaardde in 2005. Hij is absoluut medeverantwoordelijk voor de zaken die destijds mis gingen en nu is hij formeel verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van het schip "kerk".

 

De correctie (uiteraard via het min-1-systeem) van de exacte positie van Neptunus (25° 02' 22,7" Leeuw) tijdens de benoeming van de Paus maakt het mogelijk om de geboortetijd tot op een fractie van een seconde te corrigeren. Deze staat nu op een tijd van 

4 uur 13 minuten en 53,4 seconden. Uiteraard moet u wel bedenken dat de exacte coördinaten nog niet bepaald zijn, en daarmee kan de horoskoop ook nog een klein beetje wijzigen, maar veel zal het niet zijn. 

 

Toegevoegd op 08-03-2011: Via de Wikipedia en lezing van enkele Duitse sites over het geboortehuis van de Paus is het volgende gevonden:

 

  De bijbehorende coördinaten zijn: 48° 15' 14" Noord en 12° 50' 30" Oost.

 

De gecorrigeerde horoskoop ziet er als volgt uit, rekening houdend met deze nieuwe coördinaten:

 

 

De planeet Mars staat op de ster Menkalinan, een belangrijke ster uit de constellatie de Voerman. De voerman dient zijn "wagen" te leiden langs greppels en putten en hobbels. Een verkeerde manoeuvre kan hem zijn wagen kosten. Zie ook afbeelding hieronder. Het geitje staat voor alle gelovigen ter wereld die aan de zorg van de paus zijn toevertrouwd. De planeet Mars heeft een zeer invloedrijke werking in deze horoskoop.

Venus staat op 14 boogminuten verwijderd van de ster Alcyone. Alcyone geeft veel verdriet om zaken uit het verleden, in mijnboek over de invloed van de Vaste Sterren geef ik zeer vele voorbeelden van intens verdriet als gevolg van deze ster in samenstand met de planeten. Venus als heerser van het 2e en het 7e huis zal sowieso financiële problemen gaan geven voor de Paus, of liever voor de kerk. De kerk zal miljoenen moeten gaan betalen als schadevergoeding voor het aangedane leed aan alle misbruikten in het verleden. Venus als heerser van 7 krijgt ook te maken met tegenstanders, want de Ascendant geeft de paus zélf aan, maar het 7e huis al zijn tegenstanders, maar óók zijn compagnons met wie hij verbintenissen is aangegaan. Dit gaat natuurlijk allemaal rollen als Venus einde 2010 vierkant zichzelf in de radix is gaan lopen. Venus staat vanaf 2011 progressief in het teken Maagd en dan wordt langzamerhand de bezem door de kerk gehaald, want reiniging is de eigenschap van het teken Maagd. Er moet orde op zaken worden gesteld.

Het MC van de paus staat conjunct de sterrencluster Aculeus en dat is de staart van de Schorpioen die door de precessie van de Aardas in het teken Boogschutter is gekomen, maar nog steeds zijn eigen werking laat zien: pinnig, verdedigend en soms arrogant. Ook het MC is een "erfenis", het geeft de ouders aan, maar ook de voorouders en in breder verband het collectieve verleden van zijn kerkelijk ambt. Hieronder ziet u de constellatie Schorpioen en het MC dat conjunct qua lengte staat met Aculeus.

 

Merk op dat in de horoskoop de Maan vierkant staat met Pluto. Pluto staat in Kreeft, dus de Maan is de dispositor over Pluto: zij beschikt over Pluto's lot en bestookt hem met een vierkant. Dat is een slechte indicatie voor de Paus, die veel weerstand moet ondervinden als gevolg van publieke aantijgingen (Maan, de gewone mensen; het 7e huis, publieke zaken) als gevolg van…Pluto-aangelegenheden. Pluto heerst over het 8e huis, in dit geval van seksualiteit. Dit is een aspect uit het eigen leven van de Paus, dus het kan ook onaangenaamheden bij hem zelf hebben gegeven toen hij nog jong was, bepaalde bedreigingen noem het maar. Nu de Paus de formele verantwoordelijkheid draagt voor het gehele instituut "kerk", wordt dit aspect tot in het beenmerg gevoeld door deze man. Het geeft veel droefheid, maar ook onmacht, want Pluto is sterker dan de Maan en wint in dit aspect. De Maan heerst over het 5e huis en dat slaat op kinderkwesties, dat kan elke astrologie-beginner beamen. Het lijkt een beetje napraten achteraf, maar dit is een eenvoudig onderwerp in een horoskoop om te herkennen. Natuurlijk gaat dit aspect hem opbreken, waarover later meer. Hieronder vindt u het aspectentrapje, met de o zo belangrijke vaste sterren.

 

 

U ziet dat de Maan drie aspecten maakt: (1) vierkant Pluto; (2) anderhalfvierkant Venus en (3) parallel Uranus. Goede aspecten maakt de Maan niet en u ziet ook dat de planeet Venus de dispositor is van de Maan en haar ook met een slecht aspect bestraalt. Het is nooit goed als een dispositor een slecht aspect werpt op een planeet op zijn of haar "gast". U moet het zo zien dat een planeet "op bezoek" is door de plaatsing in een bepaald zodiakteken. De heerser van dat teken wordt dan automatisch "gastheer", ofwel "dispositor" van die planeet. Goede manieren schrijven voor dat je je gasten goed behandelt als ze op bezoek komen en ze niet belaagt met slechte aspecten. Als u dit principe snapt, bent u héél stuk verder in de astrologie.

De positie van Jupiter is ook speciaal. Deze planeet maakt slechts 1 aspect, namelijk de conjunctie met de Ascendant en vervolgens het parallel met de Ascendant, maar dat aspect is enkel de benadrukking van de conjunctie. Het is ook het enige aspect van deze planeet die het MC vertegenwoordigt en dus het beroep en/of de roeping aangeeft. De Paus heeft slechts één doel, één roeping: dat van geestelijke, gezien de nauwe conjunctie met de Ascendant in het religieuze teken Vissen.

Er is nóg een planeet met één enkel aspect: Saturnus die een vierkant maakt met het Pars Fortuna. Dit aspect vindt u hieronder nog een keer aangegeven.

Saturnus staat pal op de cusp van het 9e, religieuze huis en staat retrograde. Het geeft een zeer intense beleving aan van het geloof, maar Saturnus staat ook voor verantwoordelijkheidsgevoel of beter nog… hij geeft de verantwoordelijkheid aan voor de religie, voor het "kerk"schap. Dit vierkant is een loodzwaar aspect en gelukkig voor de Paus zal Saturnus dit aspect nooit vol maken, omdat hij retrograde loopt. Momenteel staat hij op 1.43 Boogschutter en loopt dus steeds verder weg van dit aspect. Het Pars Fortuna vertegenwoordigt de Maan, Zon en Ascendant en herbergt dus de oppositie tussen Zon en Man in zich. Het is een zeer wijde oppositie, dus men mag dit aspect nooit tellen, maar het is een zwakke trend die overkoepelt tussen het 7e en het 1e huis.Het aspect loopt echter tussen het 6e huis en het 9e huis en raakt alle tussengelegen huizen en betreft dus werk, contacten, publieke opinie, seksualiteit, dood en religie. Dit is een zeer ernstig en loodzwaar aspect dat hem zeker 25 jaar heeft achtervolgd, aangezien Saturnus toen nog binnen de 1 graad invloedssfeer liep. De belangrijkste progressies voor het jaar 2011 vindt u in de tekening hieronder afgebeeld.

De Zon liep al vanaf begin 2010 conjunct Pluto radix en heeft daar de onthullingen van seksueel misbruik in de kerk blootgelegd. Dit aspect is nog lang niet ten einde, want de Zon passeert ook nog eens de progressieve Pluto en dit onderlinge aspect loopt einde 2011 vol en geeft zeer veel problemen aan voor de Paus.
Tevens loopt ook de progressieve Ascendant conjunct de radix Pluto en dit aspect loopt vol in het begin van 2012. Dit is een zeer schadelijk aspect voor de gezondheid van de Paus die in 2011 snel achteruit zal gaan. De Zon en Pluto zijn elkaars tegenstanders. De Zon regeert de bovenwereld, hij ziet alle onheil, maar Pluto opereert ondergronds en geeft de geheime krachten aan die achter de schermen werken. Het is een ruďnerend aspect voor de Paus, qua functioneren, maar zeker voor zijn gezondheid, vooral nu ook de Ascendant zich mengt in dit aspect.
Ook de planeet Venus is in het teken Maagd aangekomen, het teken van haar val en daarin werkt de planeet niet naar behoren. Maagd is een reinigend teken en moet de rommel opruimen die anderen hebben gemaakt,want Maagd is een ondergeschikt teken en moet dus boeten voor de daden van anderen. Dit slaat natuurlijk op de schadevergoedingen die de kerk zal moeten betalen aan iedereen die een claim gaat indienen en dat zullen er veel zijn.
Het aspect loopt over het 7e en 8e huis heen, dus benadrukt de publieke opinie en de verklaarde tegenstanders van het Vaticaan. Het aspect loopt volledig door het 8e huis heen, eindigt ook daar en dat geeft aan de vele betalingen en schikkingen die getroffen moeten worden.

 

 

 

 

De progressieve samenstand tussen de Zon en Pluto is nét in het 5e huis van de radixhoroskoop aangekomen. Dit geeft aan dat zijn regentschap onder vuur komt te liggen, want hij is de "koning" onder de geestelijken. Het 5e huis geeft ook staatszaken aan en dat is heel toepasselijk, want het Vaticaan is autonoom en heeft eigen wetten en regels. Het 5e huis geeft ook hartproblemen aan voor de Paus en maagstoornissen, want de gehele onderlinge conjunctie speelt zich af bovenop de cusp, waardoor alles wordt uitvergroot.

 

 

De aspecten in 2011

 

De progressieve aspecten voor de Paus zien er als volgt uit voor het jaar 2011, ze zijn berekend volgens het min-1-systeem:

 

 

In dit geval zijn alleen de redelijk gunstige aspecten gekleurd, alle overige aspecten zijn relatief ongunstig voor de Paus. Het merendeel is Maan-aspecten, die geven een nadere inkleuring aan de aspecten van de "zwaardere" planeten, maar de Maan aspecten geven vrijwel nooit de grote omwentelingen aan. Een krachtig aspect is echter wél Pluto driehoek MC onderling, dus tussen de progressieve Pluto en het progressieve MC. Het aspect is het volgende:

 

 

 

Dit geeft in eerste instantie wel een soort opleving aan voor de vitaliteit van deze man. Het lijkt ook dat de problemen voor de kerk i.v.m. de vele schandalen op een bepaalde manier soepel kunnen worden opgelost. Merk op dat Primair de Zon en Pluto in de ASC terecht zijn gekomen door de asdraaiing van de Aarde. Dit versterkt uiteindelijk de werking van Pluto en Zon, omdat ze nu beide bijna op de cusp van het cardinale huis zijn gekomen. Dit wordt een cruciale beweging voor Pluto en de Zon.

 

Het problematische deel wordt al ingezet doordat de progressieve Maan in het teken Schorpioen trekt. Hiermee wordt de radix Pluto en ook de progressieve Pluto geactiveerd in de aspecten die ze maken en de plaats die ze innemen in de horoskoop.De rest van de aspecten gaat als volgt:

 

 

Het zeer lastige aspect Zon conjunct Pluto onderling van medio oktober 2011 zal de energie van de Paus langzaam gaan opsouperen. Dit wordt gevolgd door het aspect ASC conjunct Pluto en dit ondermijnt de gezondheid van de Paus met grote sprongen. Het geeft een enorme vermoeidheid en het ziet er naar uit dat verborgen ziektebeelden zich gaan openbaren. Dit aspect werkt "verlammend" voor de Paus.

 

Het vervolg van de aspecten in 2012 gaat als volgt:

 

 

Het slechtste aspect dat kan voorkomen is de ASC vanuit KREEFT in een vierkant met de MAAN, die de natuurlijke heerseres is over de ASC. Dit ondermijnt de gezondheid van de Paus in ernstige mate. Hij komt bijna persoonlijk in conflict met een aantal mensen, want de Maan vertegenwoordigt de "gewone man", "het volk" of "grotere groepen mensen". Dit zijn natuurlijk de slachtoffers van de uitspattingen van de kerkdienaars. Het lijkt erop dat de Paus "doodziek" is van alle schandalen en de claims die er op de kerk worden geplaatst.

 

Laten wij eens goed in de gaten houden welke ontwikkelingen zich zoal gaan voordoen.

 

Updates:

 

Begin juni 2012:  Schandalen in de kerk, arrestatie butler van de Paus  

 

  

 

De reeds genoemde moeilijke aspecten vanaf januari 2012 benadrukken de problemen en de geheimen die in het Vaticaan rond gaan.

 

De rest van de aspecten voor 2012 zullen binnenkort geplaatst worden met een beschrijving van de uitwerking.

 

 

Het aftreden van de Paus, aangekondigd op 11 feb. 2013  

 

Op 11 februari 2013 kondigt Paus Benedictus XVI zijn aftreden aan als Paus van de katholieke kerk. Volgens de nieuwsmedia:

 

"....Paus Benedictus treedt op 28 februari terug. Hij zegt in een verklaring dat hij geen kracht meer heeft om de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. "Ik heb dit besluit zonder enige druk, in volledige vrijheid genomen", aldus Benedictus.
Een woordvoerder voegt daaraan toe dat de paus niet een bepaalde ziekte heeft en dat zijn terugtreden uitsluitend te maken heeft met zijn hoge leeftijd en algemene gezondheidstoestand. Een paus kan terugtreden, maar het is hoogst ongebruikelijk dat dat gebeurt. Volgens de Rooms Katholieke kerk was Celestinus V de laatste paus die vrijwillig aftrad...".  Verder nog:

"...Paus Benedictus XVI zou een tijdje geleden in een interview met een Duitse journalist al hebben gezegd dat hij, geheel tegen de gewoonte in, bereid is om af te treden als zijn fysieke krachten het pontificaat voor hem te zwaar maken...".

 

Dit besluit komt dus niet helemaal uit de lucht vallen en de Paus was hiermee zeker al enige tijd bezig in zijn gedachten. De reeds besproken loodzware aspecten zijn hier debet aan. Zoals reeds eerder beschreven, heeft de progressieve Zon een conjunctie gemaakt met de radix Pluto en in januari 2012 een vierkant met de radix Maan die in het 8e huis staat in Weegschaal. Dit aspect met de Maan is het begin van het einde geweest, daar ben ik van overtuigd. De ASC is nog "besmet" met dit aspect. In feite geeft dit ook aan dat de Paus "afstand" neemt van zijn "volk", zijn "volgelingen" en in zekere zin ook het "contract" verbreekt, want de Maan staat in het 7e huis van contracten en overeenkomsten. Pluto staat in het 5e huis van macht en regentschap. Ca. 90% van de conjuncties van ASC met Pluto leiden tot een "faillissement": men moet het bijltje erbij neer gooien. De energie is op, want Pluto zuigt leeg, hij trekt zijn "slachtoffers" naar het binnenste van de Aarde in zijn Rijk.

 

De huidige progressieve situatie in de horoskoop van de Paus is als volgt:

 

De progressieve Maan bevindt zich in de 8e sector, het Rijk van Pluto. Dit werkt altijd naar uit en geeft ziekten, grote vermoeidheid en zelfs overlijdens aan.

De Maan staat vandaag op 18.58.57 en loopt in 1 maand naar het vierkant met Mars in Leeuw. Dit is een zeer vervelend uitwerkend aspect en geeft hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden voor deze Paus.

Daarna loopt de Maan nog vierkant met Neptunus radix en 1 maand later met Neptunus onderling. Neptunus radix staat retrograde en dit geeft veel intern lijden aan, lijden in stilte.

 

Merk op dat Cusp-2 zojuist conjunct is gelopen met Merucrius onderling retrograde in Leeuw. Dit geeft een "afstand doen van  aan, want Mercurius retrograde doet letterlijk een stap terug.

Maar in feite is dit een heel ander soort aspect, het is niet de conjunctie als zodanig, maar feitelijk loopt Mercurius onderling het 1e huis binnen via een Primaire Directie. Dit is toevallig een artikel van de aankomende Zaniah van 17 februari en levert tal van nieuwe gezichtspunten op.

Het nieuwe "uiterlijk" van de Paus wordt gevormd door een retrograde binnenlopende Mercurius, maar deze planeet loopt "via de achterdeur" de onderlinge Ascendant binnen. De Paus wordt dan zeer zwijgzaam en zeer teruggetrokken en het geeft veel ademhalingsproblemen.

 

 

 

 

 

 

Een veel zorgelijker aspect is de lopende Ascendant die nog een keer de onderlinge Pluto tegenkomt. Dit staat berekend op 16 januari 2014, uitgaande van deze zelfde horoskoop, waarvan ik het idee heb dat hij nog steeds goed loopt. Natuurlijk kan het altijd nog zo zijn dat er een extra fijncorrectie moet komen.

Ik krijg het gevoel dat dit aspect voor de Paus zijn einde zal betekenen. Pluto heeft deze Paus al geheel "leeggezogen" bij het eerste aspect met de Ascendant. Deze leeggezogen Ascendant heeft nu het vierkant met de Maan (uit huis-8) gehad en is verlamd geraakt. Ik denk dat de Paus het eerstvolgende aspect niet meer overleeft.

Als de horoskoop loepzuiver zou zijn, dan zou deze Paus het Aardse met het Eeuwige verwisselen op 16-01-2014.

Dit is natuurlijk een zéér gewaagde uitspraak, net zoals die bij Slobodan Milosevic, maar uiteindelijk stierf deze met 1 dag verschil met de gemaakte voorspellingen.

 

Laten wij het afwachten en zien welke andere ontwikkelingen zich nog voordoen om eventueel een fijncorrectie te kunnen doen op deze horoskoop.

 

Afgerond op 15-05-2011  (©) J Ligteneigen

Bijgewerkt op 20-06-2012 (©) J Ligteneigen

Bijgewerkt op 11-02-2013 (©) J Ligteneigen

Teller: 

 

counter customizable

 

_______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:  11/02/2013