Horoskoop-bespreking

Het Joegoslavië-Tribunaal: Wanneer komt Milosevic's veroordeling?

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

Artikelen

Begrippenlijst

Boeken

Downloads Gratis

Enquete

Lessen

Overig nieuws

Produkten

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Horoskopen > milosevic

 

                                                                                                     

 

Op 30 maart 2001 werd de oorlogsmisdadiger Slobodan Milosevic gearresteerd in zijn huis te Belgrado. Nadat de politie zijn huis had omsingeld dreigde Milosevic de wapens te gebruiken die hij thuis in ruime mate had liggen. Uiteindelijk werd hij gearresteerd zonder dat deze wapens werden gebruikt.

Op 29 juni 2001 werd Milosevic onverwachts tóch uitgeleverd aan het Tribunaal te Den Haag. Op 30 juni, 1 dag later kwam Milosevic 's nachts aan in Nederland. Snel werd hij achter slot en grendel in de gevangenis van Scheveningen opgesloten.

Sindsdien is er lange tijd verstreken en Milosevic heeft zijn eigen verdediging ter hand genomen, maar dit gaat met vallen en opstaan. De voorbereidingen op het proces duren zeer lang en menigeen heeft zich al afgevraagd of het ooit tot een veroordeling zal komen.

 

Onderstaande analyse van Milosevic's horoskoop geeft aan dat zijn einde nabij is.

 

J. Ligteneigen

 

- analyse correcties op de radixhoroscoop 

- analyse progressieve aspecten en voortgang Joegoslavië-Tribunaal

 

 

 

 

De correctie van de horoskoop

 

Een paar jaar geleden schreef ik voor het astrologisch tijdschrift Sagittarius een artikel over hoe een horoskoopcorrectie in detail werkt. Ik gebruikte hiervoor de horoskoop van Milosevic, die destijds sterk in de belangstelling stond na zijn arrestatie en uitlevering aan het Joegoslavië-Tribunaal.

Dit artikel kunt u terugvinden op de artikelenpagina onder: "Correctie van de Radixhoroskoop: gebruik van het programma Newcomb-V1". Destijds was mijn ontwikkelde programma Newcomb-V1 het actuele programma. Nu is dit Newcomb-V2, waarvan ik ook enkele plaatjes ga gebruiken bij dit artikel.

 

De essentie van de correctie van de horoskoop van Milosevic is zijn arrestatie op 31 maart 2001 en de aspecten die er toen aanwezig waren.

Een aantal aspecten waren min of meer gelijktijdig werkzaam en gaven zijn kommer en kwel al duidelijk aan.

 

Allereerst het zeer langzaam inlopende aspect Saturnus (Retrograde) vierkant Zon. Dit aspect loopt al vanaf 1984, zoals u kunt zien met onderstaand plaatje (uit Newcomb-V2) :

 

 

De groene naar beneden lopende lijn is de retorgrade Saturnus. De horizontale gele lijn is de radix Zon op 27.22.23 Leeuw. Dit aspect loopt vol op 17 juni 2000. Ogenschijnlijk is er nog niets aan de hand: de voorbereidingen voor de verziekingen zijn in volle gang. Milosevic is er heilig van overtuigd dat hij weer herkozen zal worden. Maar ergens diep van binnen kan het niet goed zitten. Dit moet hij geweten hebben.

U ziet, het gehele aspect Saturnus vierkant Zon ligt al vanaf 1980 binnende 1 graad werkingssfeer.

 

Zijn snode plannen en macht waren onvermijdbaar. Dit onmenselijk aspect dat ruim 20 jaar langzaam inloopt geeft zijn gewetenloosheid aan. De Zon is huis 5, de eigen sector staat niet verkeerd, maar wordt systematisch ontwricht door Saturnus. Hij wordt van alle eer en menselijkheid beroofd. De Zon wordt een tiran, een onmenselijk heerser zonder enig gevoel. Saturnus die van mundaan het 10e huis regeert en dus over zijn naam en reputatie heerst geeft hem wel de macht om dit allemaal uit te denken en te realiseren.

 

Tevens ondermijnt dit zijn gezondheidstoestand. Zijn hart (voor zover hij er een heeft) wordt ook ondermijnd en dit werd duidelijk gedurende het tribunaal. Steeds moesten zittingen worden uitgesteld, omdat hij te ziek was voor zijn eigen verdediging. Hij wil alle touwtjes zelf in handen houden. Zelfs zijn verdediging wil hij zelf doen.

Zijn gezondheidstoestand gaat hem uiteindelijk opbreken, want zijn sterk beschadigde Zon gaat naar een oppositie met de Ascendant toelopen. 

Op een dergelijk aspect kan men nooit een horoskoop corrigeren. Daarvoor heeft men altijd een cusp nodig.

 

Daarnaast waren er nog 2 andere aspecten merkbaar: nl. Cusp-12 progressief conjunct Uranus en Venus progressief vierkant cusp-12. In het reeds vermelde artikel noem ik beide aspecten ook een geef voor beide mogelijkheden de correcties. Tevens wordt nog een derde mogelijkheid gegeven, nl. Cusp-12 progressief vierkant Uranus onderling.

De beide grote mogelijkheden werken als volgt uit:

 

Cusp-12 progressief conjunct Uranus : Gecorr. GMT = 19.44.31,2

Venus progressief vierkant Cusp-12   : Gecorr. GMT = 19.43.47,7

 

De oorspronkelijke GMT was: 19.43.38,8

 

Met enkele kleine bijstellingen heb ik gekozen voor het aspect Cusp-12 progressief conjunct Uranus.

Op de bewuste dag werd Milosevic alle hoop (Uranus) ontnomen. Cusp12 regeert over het gevangeniswezen, opsluitingen, verraders, maar ook de psychische ontwrichtingen. De arrestatie heeft Milosevic als hoogverraad opgevat. Hij voelde zich door de "zijnen" verraden. Dat dit alsnog geheel onverwacht gebeurde (Uranus) was voor Milosevic een grote klap.

 

Uiteindelijk kom ik op de GMT van 19.44.42. Op basis hiervan ziet u hieronder een stukje aspectenlijst uit de genoemde periode :

 

 4-Mrt-2001 023°,53'47 Maagd    Maan 0      Drac
12-Mrt-2001 +02°,25'29          Maan //     Drac
13-Mrt-2001 024°,16'01 Maagd    Maan *      COPULA (MAAN - VENUS )
23-Mrt-2001 024°,37'57 Weegsch. Zon  30 OND Maan
31-Mrt-2001 024°,57'42 Maagd    Maan 90     C--3
31-Mrt-2001 000°,14'52 Tweeling C-12 0      Ura 


 9-Apr-2001 017°,33'18 Ram      C-11 60     Jup 
10-Apr-2001 +02°,04'08 Maan          //     Pars

 

Nu ziet u tevens Maan vierkant Cusp-3 lopen op 31 maart. De Maan in het teken Maagd (van politie en leger) komt het slechte bericht brengen (berichtgeving valt onder het derde huis, het huis van Tweelingen).

 

 

Uitlevering aan het Joegoslavië Tribunaal

 

Op 29 juni 2001 werd Milosevic uitgeleverd aan het Joegoslavië-Tribunaal. Hij werd "op transport" gezet en 1 dag later op 30 juni kwam hij aan in Nederland. Met grote spoed en opperste beveiliging werd Milosevic naar de Scheveningen gevangenis gereden. Dit hebben we allemaal op het journaal kunnen zien.

 

Deze onverwachte gebeurtenis is bij Milosevic als een kidnapping gevoeld. Op dat moment liep de progressieve Maan conjunct Neptunus onderling en werd hij van huis en hof verwijderd om het zo maar eens te zeggen.

 

21-Jun-2001 028°,09'46 Maagd    Maan 120   Sat 
24-Jun-2001 011°,28'21 Scorpio  Merc *     ALPHECCA (VENUS - MERC )
28-Jun-2001 028°,26'35 Maagd    Maan 0 OND Nep 

14-Jul-2001 009°,05'11 Boogsch. Ven  90    C-12
17-Jul-2001 +00°,52'54          Maan //    Ven 

18-Jul-2001 029°,13'57 Maagd    Maan 30    Merc
22-Jul-2001 024°,57'42 Weegsch. Zon 120    C--3

 

Ook hier voelde Milosevic zich verraden (Neptunus). Neptunus die de heerser is van het progressieve MC zorgt ervoor dat dit aspect fel uitwerkt en blijft nagalmen (echo = Neptunus). Zijn rol als machthebber was definitief uitgewerkt. In Joegoslavië zou hij nog voldoende aanhangers "om zich heen" hebben gehad, maar nu, ver weg van huis, is zijn eenzaamheid groot. Hij voelde zich van iedereen verlaten.

De psychische ontreddering is dan groot.

 

Ca 14 juli 2001 loopt Venus progressief vierkant Cusp-12. Venus, die de heerser is van huis-7 geeft de "scheiding' aan van zijn vrouw en dochter. De realisatie dat hereniging niet meer kan, maakt hem gek. Hij zal aan zelfmoord hebben gedacht die tijd. Venus op de 9e graad Boogschutter werkt altijd erg ontwrichtend (de vaste ster Antares) en hij voelt zich onrechtmatig behandeld. Natuurlijk spelen ook de problemen van de rechtszaak: hij moet een verdediging krijgen (advokaat), maar onder dergelijke aspecten is Molisevic niet voor rede vatbaar. Hij weigert de advokaat en wil zichzelf verdedigen.

 

Man zonder gevoel

 

Dat Milosevic een 2e Hitler is, staat wel vast. Zijn meedogenloos optreden en zijn dirigerende acties, tesamen met de schurk Ratko Mladic en de verschrikkelijke Radovan Karadzic wordt o.a. ingegeven door het uiterst destructieve aspect Saturnus (retrograde) vierkant Zon, zoals eerder beschreven.

 

Ook uit de analyse naar bezetting van de elementen, blijkt dat in Milosevic's horokoop geen enkele planeet en ook de hoofdassen NIET in watertekens staan, zie het figuurtje (uit Newcomb-V2) hieronder:

 

50% van de planeten en hoofdhuizen staan in Vuur-tekens. Het Water element wordt in totaal niet vertegenwoordigd. Alleen strijd (Vuur) voor bezit en macht (Aarde) kenmerkt de verdeling van de radix horoskoop. Tesamen maken Vuur en Aarde bijna 86% van de bezetting uit.
Milosevic is geen intelligent man: het ontbreken van voldoende Lucht zegt hierbij voldoende.
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat iedereen die een dergelijke verdeling heeft op dezelfde wijze in elkaar zit. Maar hier hebben wij ook te maken met desastreuze aspecten zoals Saturnus vierkant Zon.

 

 

Milosevic heeft geen gevoel voor het leed dat hij 10-duizenden mensen aandoet. Moord en doodslag uit zijn naam moest een "gezuiverd" Servië opleveren, waarin geen plaats zou zijn voor andere etnische groeperingen. De zuivering valt onder het teken Maagd. Maagd selecteert wie wel en wie niet. Hij maakt een keuze vóór de een en tégen de ander. Het teken Maagd staat progressief op de cusp van het 4e huis, binnenlandse zaken voor een president en zijn afgezant Mercurius loopt progressief in het verwoestende teken Schorpioen.

In Schorpioen worden de slachtoffers vermoord, vergast en verkracht. Tijdens zijn gang door Schorpioen maakte Mercurius vierkanten met de Maan (het volk, de inwoners) en met Pluto, zie het plaatje hieronder:

 

 

De horizontale lijn op 123 geeft de Radix Maan aan op 3 graden Leeuw. De andere horizontale lijn op 124,5 geeft de Radix Pluto aan op 4.36 Leeuw.

De gele kromme lijn is het verloop van Mercurius tussen 1980 en 2006.

U ziet hier de vierkanten ontstaan in 1983 en 1984 tussen Mercurius en de Maan resp. Pluto.

Tevens neemt de snelheid van Mercurius af en in het jaar 1998 komt Mercurius tot stilstand op ca. 12 graden Schorpioen en gaat hierna retrograde lopen.

 

Het logische denken valt hier geheel weg. Een grote geraffineerdheid was er wel met Mercurius conjunct Zon in de radix horoskoop. Dit is geen intelligent denken, maar simpele uitgekooktheid met het oog op geld en macht (beide in Leeuw in het 5e huis).

Mercurius staat slecht in Schorpioen en alle acties vanaf 1998 zijn in het nadeel van Milosevic gaan werken.

 

 

Huidige progressieve aspecten

 

Onderstaand lijstje geeft enkele progressieve aspecten van Milosevic in de periode 2004 - 2005 :

 

 6-Aug-2004 014°,46'18 Scorpio Maan 45 Ven 
 7-Aug-2004 014°,50'15 Scorpio Maan 60 MC 
12-Aug-2004 -12°,23'17         Maan # Zon 
30-Aug-2004 019°,53'20 Leeuw   C--3 * ALGENUBI (SAT - MARS )

 8-Sep-2004 016°,10'01 Scorpio Maan 120 OND MC 
11-Sep-2004 021°,44'30 Ram     C-11 0 Mars

 9-Okt-2004 028°,09'46 Weegsch.Zon 150 Sat 
12-Okt-2004 017°,33'18 Scorpio Maan 150 Jup 

 5-Nov-2004 018°,33'27 Scorpio Maan * NORTH SCALE (JUP - MERC )
 6-Nov-2004 029°,30'22 Stier   Ura 60 OND C--2

 5-Dec-2004 -13°,22'41 Maan #  Merc
 8-Dec-2004 029°,34'37 Kreeft  C--2 90 Asc 
10-Dec-2004 009°,05'11 Scorpio Merc 120 C-12
14-Dec-2004 020°,08'57 Scorpio Maan 90 OND C--3
15-Dec-2004 020°,12'19 Scorpio Maan 135 Pars
16-Dec-2004 013°,29'36 Ram     Mars * ALPHERATZ (JUP - VENUS )
24-Dec-2004 020°,35'38 Scorpio Maan 60 OND Drac

 5-Jan-2005 020°,12'19 Leeuw   C--3 135 Pars
 8-Jan-2005 021°,12'19 Scorpio Maan 150 OND Jup 
 9-Jan-2005 021°,15'20 Scorpio Maan * UNUKALHAI (SAT - MARS )
21-Jan-2005 021°,44'30 Scorpio Maan 150 Mars

 2-Feb-2005 022°,13'07 Scorpio Maan 150 OND C-11
20-Feb-2005 022°,58'51 Scorpio Maan * AGENA (VENUS - JUP )
21-Feb-2005 008°,53'47 Scorpio Merc 45 Drac

 3-Mrt-2005 004°,35'53 Tweel.  C-12 60 Plu 
 5-Mrt-2005 029°,46'18 Kreeft  C--2 60 Ven 
 6-Mrt-2005 028°,34'01 Weegsch.Zon 30 OND Nep 
14-Mrt-2005 023°,53'47 Scorpio Maan 60 Drac

 9-Apr-2005 024°,57'42 Scorpio Maan 150 C--3
27-Apr-2005 011°,34'09 Steenbok Desc * PELAGUS (JUP - MERC )

 1-Mei-2005 013°,24'13 Boogsch.Ven 120 OND Mars
12-Mei-2005 026°,19'31 Scorpio Maan 60 Nep 
19-Mei-2005 026°,37'11 Scorpio Maan 135 OND Asc 
30-Mei-2005 027°,03'32 Scorpio Maan 180 OND Sat 

 3-Jun-2005 020°,34'14 Maagd   Drac 30 OND C--3
 6-Jun-2005 027°,22'23 Scorpio Maan 90 Zon 
16-Jun-2005 000°,00'00 Leeuw   C--2 Nw 
25-Jun-2005 028°,09'46 Scorpio Maan 180 Sat 
30-Jun-2005 028°,21'51 Scorpio Maan 135 OND Mars

 

Boven vermelde rode aspecten geven geen gunstige dagen voor Milosevic. Een zeer fnuikend aspect voor hem loopt rond 11 september 2004. Cusp-11 progressief conjunct de retrograde Mars werkt voor hem bijzonder onplezierig uit. Cusp-11 staat tegenover het 5e huis (hart) en kan hem grote hartstoornissen geven, Ingrepen van doktoren zijn nodig om de zaak in de hand te houden.

Op dit moment loopt Mars zelf progressief retrograde in het 12e psychische huis van ontreddering. Mars de planeet van "voorwaarts mars" is nu "kruipen achteruit".

Hij staat retrospectief: hij kijkt naar achteren, naar het verleden en wordt geconfronteerd met zichzelf en zijn wandaden.

Dit aspect is van zeer grote betekenis, want het houdt eigenlijk in dat Mars bezig is om progressief het 10e huis binnen te lopen. Hij krijgt dan cardinale betekenis (een hoekhuis progressief) en zijn reputatie wordt ernstig aangedaan. Dit aspect houdt niet op, het is juist een begin. De effecten ervan treden ook niet onmiddellijk op, maar wanneer Mars wordt geraakt, dan zal deze zeer fel uitwerken.

 

De progressieve Maan staat in de publieke sector (7e huis) en geeft genadeloos zijn onhoudbare positie aan. Zoals u weet, valt Vrouwe Justitia met de weegschaal in haar hand onder de Weegschaal en het 7e huis.

Het recht zal gesproken worden. Recht en onrecht worden tegen elkaar "afgewogen". 
Hier wordt nog geen vonnis geveld, want de rechtszaak gaat nog lang duren. Toch moet Milosevic hier toegeven aan de eisen van anderen.

 

Enkele progressieve aspecten voor Milosevic.

 

21 januari 2005, Maan inconjunct Mars. Dit is het eerste aspect met de planeet Mars, die zelf dus als gevolg van de primaire directie in het 10e huis is gaan lopen. Het geeft een periode van ruzies aan en hij krijgt onverwachte teleurstellingen te verwerken (Mars radix in 12) en hij voelt zich verraden. Milosevic' Maan loopt progressief in Scorpio, dus deze staat in val en werkt daardoor bijzonder vuil uit.

 

21 februari 2005, Mercurius halfvierkant Draconis. Mercurius die progressief in Scorpio loopt, staat daar niet geweldig goed en deze is tevens de dispositor van Draconis (Draconis staat in Maagd), dus het hele aspect is een zenuwslopende periode dat zeker een 6 maanden nawerking heeft. Dit geeft Milosevic diverse gezondheidsproblemen en hij "keert zijn kont tegen de kribbe". Ook Mercurius staat in het 7e huis, het huis van openbare rechtsspraak. Hier wil Milosevic van zij advocaat af of omgekeerd. Ook zijn "huisvesting" zal nog ter sprake komen of hij wordt overgeplaatst.

 

30 mei 2005, Maan oppositie Saturnus, onderling. Dit is een boosaardig aspect en het zet bij Milosevic de oogkleppen op. Hij speelt op bluf, maar men heeft hem in de tang. Dit is het begin van zijn sloop. Hij moet hier financiële opofferingen doen, men komt aan zijn banktegoeden of hij raakt bezittingen kwijt. Dit aspect dwingt hem te luisteren naar mensen die machtiger zijn dan hijzelf (Saturnus is de uiteindelijke meerdere). Het aspect blijft werkzaam tot de Maan ook de oppositie met zijn radix Saturnus heeft gemaakt.

 

6 juni 2005, Maan vierkant Zon. Dit is natuurlijk en grote persoonlijke nederlaag voor Milosevic, maar behalve dat ook voor zijn gezondheid zeer slecht, want Zon in Leeuw staat zeer sterk, dus het aspect is dubbel zo gevaarlijk. Maan in Scorpio werkt giftig uit en ernstige hartproblemen kunnen hier optreden. Uiteraard is al zijn hoop volledig weg  en hij heeft geen uitzicht meer op welke steun dan ook. Hij krijgt dan te maken met machtige figuren (Leeuw). Dit aspect steekt een ander aan, namelijk de Zon die in de radix vierkant Saturnus staat binnen de graad. De progressieve Maan had op 30 mei jl. juist een oppositie gemaakt met deze Maan.

 

25 juni 2005, Maan oppositie Saturnus radix. Het vervolg op het fnuikende aspect van 30 mei. Nu gaat alles heel snel. Milosevic wordt gesloopt en zijn gezondheid holt achteruit. De Maan in de laatste 2 graden van de Schorpioen werkt bijzonder slecht (het gif van de Schorpioen zit in de staart) en hier is het eigenlijk afgelopen met hem.

 

30 juni 2005, Maan sesquikwadraat Mars, onderling. De Maan op 28.22 Scorpio deelt hier nog een flinke tik uit. Het ogenschijnlijk klein aspect (135 graden), werkt hier alsnog bijzonder slecht uit, want Mars is intussen progressief in het 10e huis terecht gekomen en heeft dan een grote en sterke uitwerking. Mars loopt bovendien in eigen teken, retrograde, dus deze werkt licht ontvlambaar en Milosevic kan ernstig ziek raken met hoge koorts. Zijn hersens werken dan eigenlijk niet meer om het zo maar eens te zeggen.

 

 

Milosevic's einde ?

 

 

Er wordt al druk gespeculeerd hoe nu het Joegoslavië-Tribunaal verder gaat handelen. De aanklagers doen er lang over om alle bewijsmateriaal te verzamelen. Dit moet zorgvuldig gebeuren, er mag niets vergeten worden. Tegelijk moeten rechtszittingen uitgesteld worden vanwege de slechte gezondheid van Milosevic. Deze procedure kan nog jaren en jaren gaan duren.

Men speculeert er al over dat Milosevic alsnog een advocaat toegewezen krijgt, zodat rechtszittingen niet steeds uitgesteld hoeven te worden en het vonnis een keer gesproken kan worden.

 

Mijns inziens is de gezondheid van Milosevic zodanig ernstig dat met het grote aankomende aspect Zon oppositie Ascendant er geen vonnis meer gewezen hoeft te worden, zie de situatie hieronder:

 

 

De Zonsposities zijn als volgt :

 

20-08-2004: 28.01.30 Weegschaal

20-08-2005: 29.01.12 Weegschal

20-08-2006: 00.00.57 Schorpioen

 

Indien de Ascendant loepzuiver zou zijn dan zou de Zon deze oppositie op 12 maart 2006 maken.

 

Ik vermoed dat Milosevic als gevolg van zijn eigen overlijden geen vonnis meer zal krijgen. 

 

Ondanks het feit dat niemands dood in welke horoskoop dan ook is af te lezen,denk ik dat deze bijzonder slechte positie (Zon in Weegschaal = in val, Zon in Maagd staat zwak) en door het jarenlang vierkant met Saturnus volkomen is uitgeteerd.

 

In dat geval zal het recht niet kunnen zegevieren in de ogen van de vele nabestaanden van alle slachtoffers die gevallen zijn. Geen enkel vonnis kan voor de nabestaanden als rechtvaardig worden ervaren. Hiermee komen de geliefden en naasten alsnog niet terug.

In het grotere geheel van oorzaak en gevolg zal Milosevic zijn straf niet kunnen ontlopen. De dood is voor hem geen verlossing: meteen staan de zielen voor hem klaar die gevallen zijn door zijn toedoen. Hij heeft zijn eigen hel geschapen en zal in een hiernamaals in de diepste en zwartste uithoeken komen te vertoeven tot hij aan elke ziel heeft goedgemaakt wat hij hun heeft misdaan. Een schamele troost misschien voor ons, maar wel ultieme rechtvaardigheid.

 

 

Afgesloten op 22 aug. 2004

 

Reageren op dit artikel? Ga nu naar het forum en plaats uw reactie

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   03/12/2005 19:07